Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Tidiga insatser för psykisk hälsa Vad vet vi? Vad behöver vi göra?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Tidiga insatser för psykisk hälsa Vad vet vi? Vad behöver vi göra?"— Presentationens avskrift:

1 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Tidiga insatser för psykisk hälsa Vad vet vi? Vad behöver vi göra?

2 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Deltagare Lasse Bengtsson, skolläkare, S-tälje Margareta Blennow, BHV-läkare, SÖS Sven Bremberg, barnläkare, FHI Carl-Göran Svedin, professor, BUP Lund Lena Eidevall, moderator

3 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Ambitionen med dagens seminarium Att belysa den medicinska professionens syn på vilka tidiga insatser som kan och bör genomföras i Sverige för att påverka den psykiska hälsan i befolkningen

4 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Psykisk hälsa Ett tillstånd hos individen som påverkas i ett kontinuerligt samspel med omgivningen i olika situationer

5 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Psykisk hälsa= att Kunna utveckla / hävda sin egen integritet Kunna upprätta / behålla sociala relationer Ha tillgång till varierande förhållningssätt Vara medveten om / ha tilltro till sina egna resurser

6 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Vår kunskap är GOD  om risk- och skyddsfaktorer  om riskgrupper  om hur man modifierar riskfaktorer  om relationen tidiga symtom på ohälsa och psykisk ohälsa/sjukdom i vuxen ålder

7 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Skyddsfaktorer - barnet De faktorer i barnets begåvningsmässi ga,emotionella och beteendemässiga förutsättningar som gynnar utveckling av psykisk hälsa

8 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Riskfaktorer- barnet Handikapp, sjukdom Aggressivt temp. ”Krävande” barn Hög stresstolerans Svag begåvning Inlärningssvårigheter Dåliga kamrater och/eller svårt att knyta kamratband

9 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Skyddsfaktorer- omgivn. De relationer, stödstrukturer, fysiskt och psykiskt skydd och näring som finns i barnets familj hem, släkt, nära nätverk bland kamrater, förskola/skola/fritid

10 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Riskfaktorer – omgivn. Fattigdom Familjevåld,Trauma Sjuk förälder/-rar Upprepade separationer Nyckfulla/Distanserad e/vuxna ”fel” uppfostran Inga/dåliga kamrater

11 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 som syftar till att öka skyddsfaktorer och minska inflytandet av (eller eliminera) riskfaktorer Generella och Riktade ansatser i det förebyggande arbetet


Ladda ner ppt "Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005 Tidiga insatser för psykisk hälsa Vad vet vi? Vad behöver vi göra?"

Liknande presentationer


Google-annonser