Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidiga insatser för psykisk hälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidiga insatser för psykisk hälsa"— Presentationens avskrift:

1 Tidiga insatser för psykisk hälsa
Vad vet vi? Vad behöver vi göra? Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005

2 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005
Deltagare Lasse Bengtsson, skolläkare, S-tälje Margareta Blennow , BHV-läkare, SÖS Sven Bremberg, barnläkare, FHI Carl-Göran Svedin, professor , BUP Lund Lena Eidevall, moderator Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005

3 Ambitionen med dagens seminarium
Att belysa den medicinska professionens syn på vilka tidiga insatser som kan och bör genomföras i Sverige för att påverka den psykiska hälsan i befolkningen Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005

4 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005
Psykisk hälsa Ett tillstånd hos individen som påverkas i ett kontinuerligt samspel med omgivningen i olika situationer Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005

5 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005
Psykisk hälsa= att Kunna utveckla / hävda sin egen integritet Kunna upprätta / behålla sociala relationer Ha tillgång till varierande förhållningssätt Vara medveten om / ha tilltro till sina egna resurser Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005

6 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005
Vår kunskap är GOD om risk- och skyddsfaktorer om riskgrupper om hur man modifierar riskfaktorer om relationen tidiga symtom på ohälsa och psykisk ohälsa/sjukdom i vuxen ålder Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005

7 Skyddsfaktorer - barnet
De faktorer i barnets begåvningsmässiga,emotionella och beteendemässiga förutsättningar som gynnar utveckling av psykisk hälsa Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005

8 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005
Riskfaktorer- barnet Handikapp, sjukdom Aggressivt temp. ”Krävande” barn Hög stresstolerans Svag begåvning Inlärningssvårigheter Dåliga kamrater och/eller svårt att knyta kamratband Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005

9 Skyddsfaktorer- omgivn.
De relationer, stödstrukturer, fysiskt och psykiskt skydd och näring som finns i barnets familj hem, släkt, nära nätverk bland kamrater, förskola/skola/fritid Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005

10 Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005
Riskfaktorer – omgivn. Fattigdom Familjevåld,Trauma Sjuk förälder/-rar Upprepade separationer Nyckfulla/Distanserade/vuxna ”fel” uppfostran Inga/dåliga kamrater Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005

11 Generella och Riktade ansatser i det förebyggande arbetet
som syftar till att öka skyddsfaktorer och minska inflytandet av (eller eliminera) riskfaktorer Lena Eidevall, Universitetssjukhuset i Lund, 2005


Ladda ner ppt "Tidiga insatser för psykisk hälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser