Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkring vid utlandsstudier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkring vid utlandsstudier"— Presentationens avskrift:

1 Försäkring vid utlandsstudier
KTH har försäkrat alla utresande utbytesstudenter genom statliga Kammarkollegiet – Student UT Premien betalas av KTH, försäkringen är kostnadsfri för studenten. Medical Insurance Card (MIC) skrivs ut av internationella koordinatorn på skolan (”försäkringsbevis”) Alla som blivit beviljade en utbytesplats samt vissa exjobbare som reser inom samarbetsavtal alt. har fått stipendium via KTH innefattas

2 Student UT Bra försäkring, bra skydd med få undantag
Kostnadsfri för studenten Ingen självrisk, med undantag för egendomsskydd, där självrisken är 1500 kr. Lägsta fakturabelopp 200 kr. MEN gäller bara i utbildningslandet + resa till och från landet gäller bara under utbildningstiden + 2 veckor innan och efter (utbildningstiden ofta = terminstid, avgörs av koordinator vid utfärdande av MIC-kort)  Utanför utbildningslandet samt vid vistelse mer än 2v innan/efter utbildningstiden behövs annat försäkringsskydd!

3 Student UT Sammanfattning: personskadeskydd
sjuk-, tandvårds och hemtransportskydd anhörigs besöksresa vid livshotande skada/sjukdom avbrottskydd (merkostnader vid avbrott i vistelsen p g a anhörigs dödsfall, livshotande sjukdom) Resgodsskydd upp till Resgodsförsening Kontanthjälp och annan akuthjälp via Falck Travelcare (t ex råd om akut sjukvård) pga stöld eller skada Ansvarsskydd (om du krävs på skadestånd) Rättsskydd (om du inleder rättsprocess) EU-kortet ska användas för reducerade vårdavgifter inom EU, försäkringen ersätter ej! Ersättning skrivs ned vid oaktsamhet, alkohol-/drogpåverkan

4 Student UT Vid ev. skada - spara kvitton på utlägg, gör skadeanmälan
Ladda ner blankett på Kammarkollegiets hemsida, bifoga ev. kvitton, polisanmälan, mm Skicka in till er koordinator på KTH, som signerar, bifogar kopia på utbytesavtal och skickar in Vid stor/kostsam skada, kontakta KTH/Kammarkollegiet för råd. Skadeanmälan = ärende mellan Kammarkollegiet och studenten

5 Student UT Fullständiga försäkringsvillkor:
Kom ihåg: se till att få MIC-kort från din koordinator före avresa! Ta gärna en titt på försäkringsvillkoren

6 EU-kortet Berättigar vård på samma villkor och till samma pris som landets invånare (inom EU) Visa upp när du söker vård! Försäkringen ersätter inte sådana kostnader som kunnat undvikas mha EU-kortet Beställ på

7 Hälsa och säkerhet – allmänt
Samla information och tips från tidigare utbytesstudenter och lokalbefolkning, t ex om mat, dricksvatten, trafik, osäkra områden, etc. Var avvaktande innan ni har hunnit få råd på plats. Ta reda på vilka larmnummer som ska användas (lägg in i mobilen!) Ta hand om varann! Tala om för vänner och bekanta vad ni har för planer, gör sällskap, håll kontakt vid ev. sjukdom, mm. Ta kopia på viktiga handlingar, t ex pass, visum, resehandlingar och förvara på säkert ställe + mejla elektroniska kopior till er själva. Tänk på: alkohol ökar risken för i stort sett alla slags brott och olyckor och minskar ersättning vid ev. försäkringsärende. Tänk på: svensk lag gäller bara i Sverige! Kontrollera vaccinationsbehov i god tid, vårdcentral, vaccination.nu UD:s reserekommendationer, (säkerhet, hälsa, visa…)

8 Säkerhetsrisker Trafiken! Många länder har 10 ggr så hög olycksrisk som Sverige (och sämre utrustade fordon). Undvik om möjligt att köra bil och motorcykel. Använd bilbälte. Var uppmärksam på berusade förare. Bad – drunkningsrisk, vanligt att missbedöma risk vid t ex strömmar och överskatta simförmåga. Kriminalitet, t ex stöld, rån, misshandel Skaffa information från lokalbefolkning avs. osäkra områden, lokaltrafik, taxi, tider och beteenden. Försök smälta in i vardagslivet, undvik onödig uppmärksamhet genom dyra attiraljer eller typiskt ”turistbeteende”… Blir ni utsatta för hot – gör som ni blir tillsagda! Försök behåll lugnet. Sällan är någon ute efter att skada er utan efter pengar.

9 Hälsoproblem Kontrollera vaccinationsbehov och smittorisker! Tex via och med vård-/vaccinationscentral. Var ute i god tid!!! ”Turistmage” – svårt att förebygga, om inträffar: Drick mycket, gärna små mängder och ofta Egenbehandla med vätskeersättning - socker/salt lösning, 0,5 tsk salt och 2 tsk socker per liter (rent!) vatten. Färdigt pulver på Apoteket ”vanlig” mat så snart det går, undvik ev. mjölkprodukter. I land med rabies – kontakta läkare direkt vid bett av däggdjur! (vid smitta 100% dödlighet utan motgift inom 48h) Vid malariarisk – förebyggande råd och ev. malariaprofylax Hudskador - små sår och insektsbett kan bli infekterade, i värsta fall blodförgiftning. Tvätta med desinfektionsmedel, undvik bad med öppna sår. Kontakta läkare vid långvarig sjukdom, feber eller kraftig allmänpåverkan, tex snabb viktnedgång el. långvarig orkeslöshet Var aktsam på t ex febersjukdom upp till 3 mån efter hemkomst.

10 Svenska ambassader Kan hjälpa till med: Kan INTE hjälpa till med:
att få ett nytt pass råd om pengaöverföring – hjälp till självhjälp! att lösa problem och kontakta anhöriga i nödsituation, akut sjukdom och dödsfall att kontakta SOS International eller EURO-alarm hänvisning till offentlig försvarare, advokat, läkare, tolk information om evakuering i samband med krissituation Kan INTE hjälpa till med: bankservice att betala skulder, böter eller borgen att lösa ut dig från häkte/fängelse resebyrågöromål På platser där Sverige inte har ambassad/konsulat kan du vända dig till ett nordiskt eller EU-lands ambassad

11 Avslutningsvis: Lycka till!!!
Ta vara på er tid med nya upplevelser, erfarenheter, vänner och kontakter! På många håll är inte riskerna större än i Stockholm. Läs UD:s reserekommendationer! Lycka till!!!


Ladda ner ppt "Försäkring vid utlandsstudier"

Liknande presentationer


Google-annonser