Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smart ekonomi Jämställdhet – en rättighet som lönar sig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smart ekonomi Jämställdhet – en rättighet som lönar sig."— Presentationens avskrift:

1 Smart ekonomi Jämställdhet – en rättighet som lönar sig

2 Smart ekonomi enligt Världsbanken Informella institutioner Formella institutioner Marknader Hushåll Tillväxt Jämställdhet Ekono miska möjlig heter Till- gångar Handli ngsutr ymme

3 Smart ekonomi - kalkylmodeller  Botkyrka – insatser för att få ut ”osynliga kvinnor” på arbetsmarknaden.  Borås – insatser för att elever ska bli godkända i åk 9.  Göteborg – fördelning av resurser till idrottsföreningar.  Malmö – analys av samhällskostnader för kvinnors och mäns resor  Snöröjningsexemplet – kostnad för halkskador

4 Att göra något eller inte göra något?  Jämför handlingsalternativ med icke-handling  Nuvärdesberäkningar översätter belopp som infaller vid olika tidpunkter  Kalkylen: nuvärdet (satsa) – nuvärdet (göra ingenting)  Balans mellan förenkling och realism  Försiktighetsprincip  Transparens Nuvärdesberäkning Handlings- alternativ Jämförelse -alternativ Utfall - =

5 Sysselsättning i Botkyrka  Utlandsfödda kvinnor har lägst sysselsättning.  I kommundelen Fittja står mer än hälften av kvinnorna utanför arbetsmarknaden.  Svenskkunskaper och gymnasiekompetens krävs för jobb.

6 Typfall och beräkningar  Tre typkvinnor utan jobb och med låg utbildning.  Insatser i form av utbildning, samtliga går vård- och omsorgsprogrammet.  Antagande att utbildning leder till fast jobb med låg lön inom vård och omsorg till pension.

7 Handlingsalternativet Intäkter  Produktionsvärde - Nettolön - Konsumtionsskatt - Sociala avgifter - Kommunalskatt - Landstingsskatt  Minskade offentliga utgifter - Försörjningsstöd Indirekta vinster (ingår ej) - Bättre hälsa - Positiva effekter på nästa generation Kostnader  Utbildning  Studiemedel Indirekt kostnad (ingår ej)  Eventuell barnomsorg

8 Jämförelsealternativet Intäkter  - - - Kostnader  Försörjningsstöd Indirekta kostnader (ingår inte)  Negativa hälsoeffekter  Negativa effekter på nästa generation

9 Exemplet Aisha  Utrikes född 25-årig kvinna, 5 års skolgång i hemlandet, försörjd av anhörig.  Studerar SFI, grundläggande vuxenutbildning och Vård- och omsorgsprogrammet, totalt 4 år.  Studiemedel på Komvux.  Jobbar efter studierna fram till pension.

10 Exemplet Aisha 2013-2017 KomponentKostnadIntäktVinst Utbildning146 000 Studiemedel154 000 Bruttolön222 000 Soc. avgifter67 000 Totalt310 000289 000- 21 000

11 Exemplet Aisha 2013-2052 KomponentKostnadIntäktVinst Utbildning146 000 Studiemedel154 000 Produktions- tillskott, 40 år 7 553 000 Totalt310 0007 553 0007 252 000

12 Fördelning av produktionstillskott Aktör/mottagareBelopp Aisha, nettolön - Till staten i konsumtionsskatt: 610 000 4 527 000 Kommunalskatt -Till Botkyrka kommun: 44 000 -Till kommunkollektivet: 754 000 798 000 Landstingsskatt -Till Stockholms läns landsting: 101 000 -Till landstingskollektivet: 379 000 480 000 Sociala avgifter1 741 000 Totalt7 553 000

13 Lönsamt för samhället – men inte för kommunen  För Aisha är det ekonomiskt mycket lönsamt, redan från andra året  För kommunen är det inte ekonomiskt lönsamt - Kostnader för utbildningssatsningen är större än intäkt från kommunalskatt (skatteutjämningssystemet) - Inget försörjningsstöd i jämförelsealternativ  Samhällets avkastningen är 25 gånger insatsen - Produktionstillskott minus utbildningskostnader

14 Exemplet Beata  Inrikes född, 35 år, 9 års grundskola, försörjningsstöd.  Studerar vård- och omsorgsprogrammet, totalt 1,5 år.  Studiemedel på Komvux.  Jobbar efter studierna fram till pension.

15 Exemplet Beata 2013-2042 KomponentKostnadIntäktVinst Utbildning, VO tre terminer 62 000 Studiemedel94 000 Produktionstillskott 30 år 6 701 000 Uteblivet förs.stöd, 30 år 2 450 000 Totalt156 0009 151 0008 995 000

16 Lönsamt för kommunen direkt  Beata får högre levnadsstandard efter studierna - Något lägre standard under studietiden  För kommunen är det ekonomiskt lönsamt direkt - Utbildningskostnaden mindre än försörjningsstödet  Samhällets avkastning är 58 gånger insatsen - Produktionstillskott och minskat försörjningsstöd

17 Exemplet Cyntia  Utrikes född 45-årig kvinna, 9 års skolgång, försörjningsstöd.  Studerar SFI, grundläggande vuxenutbildning och Vård- och omsorgsprogrammet, totalt 4 år.  Försörjningsstöd under SFI och studiemedel på Komvux.  Jobbar efter studierna fram till pension.

18 Exemplet Cyntia 2013-2032 KomponentKostnadIntäktVinst Utbildning och studiemedel 244 000 Produktionstillskott, 16 år 4 011 000 Minskad kostnad förs.stöd 1 567 000 Totalt244 0005 578 0005 334 000

19 Lönsamt för kommunen efter två år  Cyntia får högre levnadsstandard efter studierna. - Något lägre standard under studietiden  För kommunen är det ekonomiskt lönsamt redan efter två år. - Utbildningskostnaden mindre än försörjningsstödet  Samhällets avkastning är 23 gånger insatsen. - Produktionstillskott och minskat försörjningsstöd.

20 Fler frågor?  magnus.jacobson@skl.se magnus.jacobson@skl.se  www.jamstall.nu www.jamstall.nu  http://webbutik.skl.se http://webbutik.skl.se  www.skl.se www.skl.se


Ladda ner ppt "Smart ekonomi Jämställdhet – en rättighet som lönar sig."

Liknande presentationer


Google-annonser