Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR:s Årsrapport 2007 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Greger Fransson, IT Sten Walther, ordförande Göran Karlström, exekutivt ansvarig

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR:s Årsrapport 2007 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Greger Fransson, IT Sten Walther, ordförande Göran Karlström, exekutivt ansvarig"— Presentationens avskrift:

1 SIR:s Årsrapport 2007 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Greger Fransson, IT Sten Walther, ordförande Göran Karlström, exekutivt ansvarig

2 SIR:s årsrapport Innehåll  Analyserande rapport Analyserande rapport  Medlemmar Medlemmar  Målsättning Målsättning  Skillnader i vårdresultat Skillnader i vårdresultat  Kvalitetsindex – Förslag! Kvalitetsindex – Förslag!  Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer –LivskvalitetLivskvalitet –Svensk Riskjusterad MortalitetSvensk Riskjusterad Mortalitet Nyckeltal VLAD –Bakteriell multiresistensBakteriell multiresistens –Ventilator Associerad Pneumoni, VAPVentilator Associerad Pneumoni, VAP –CVK relaterad infektionCVK relaterad infektion –Åter-In inom 72 timmarÅter-In inom 72 timmar –Avlidna på IVA uppföljningAvlidna på IVA uppföljning –Nattlig utskrivning från IVANattlig utskrivning från IVA –Avstå/avbryta behandling på IVAAvstå/avbryta behandling på IVA –BeläggningBeläggning  Ej riskjusterad mortalitet Ej riskjusterad mortalitet  Bortfall APACHE registrering Bortfall APACHE registrering  Komplikationer Komplikationer  Vårdtyp i SIR Vårdtyp i SIR  Opererad status Opererad status  Vårdtider Vårdtider  Vårdtyngd Vårdtyngd  Ålder & Kön Ålder & Kön  Diagnoser & intagningsorsaker - Flest förekommande - Längst vårdtidFlest förekommandeLängst vårdtid Innehåll Länkning fungerar i bildvisningsläge!

3 SIR:s årsrapport Analyserande rapport  Klicka på ikonen nedan, så öppnas en analyserande rapport! –Enkelklick i bildvisningsläge –Dubbelklick i normalläge Innehåll

4 SIR:s årsrapport SIR-medlemmar 2007 Innehåll

5 Medlemmar Innehåll

6 SIR:s årsrapport Medlemmar Skickar data.  Sollefteå sjukhus  Östersunds sjukhus  Umeå NUS IVA  Örnsköldsviks sjukhus  Sundsvalls sjukhus  Eskilstuna Mälarsjukhuset  Nyköpings lasarett  Karlstad Centralsjukhuset  Arvika lasarett  Torsby sjukhus  Örebro Universitetssjukhuset IVA  Karlskoga sjukhus  Västerås Centrallasarett  Falu lasarett  Gävle länssjukhus  Lindesberg lasarett  Norrtälje sjukhus  Stockholm Karolinska Huddinge IVA  Stockholm Karolinska Solna CIVA  Stockholm Karolinska Solna TIVA  Stockholm Södersjukhuset  Stockholm Danderyds sjukhus  Stockholm St Görans sjukhus  Visby lasarett  Göteborg SU-Sahlgrenska CIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska TIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA  Göteborg SU-Östra  Göteborg SU-Mölndal  Uddevalla NU-sjukvården  Trollhättan NÄL NU-sjukvården  Borås lasarett  Skövde Kärnsjukhuset  Lidköpings sjukhus  Linköping Universitetssjukhuset IVA  Nyköpings lasarett  Norrköping Vrinnevisjukhuset  Jönköping Länssjukhuset Ryhov  Eksjö Höglandssjukhuset  Värnamo sjukhus  Västerviks sjukhus  Lund Universitetssjukhuset IVA  Lund Barn & Ungdomssjukhuset BUS  Malmö Allmänna Universitetssjukhuset IVA  Helsingborgs lasarett  Kristianstad Centralsjukhuset  Ystad lasarett  Halmstad Länssjukhus 48 st Innehåll

7 SIR:s årsrapport Medlemmar Skickar ej data.  Luleå/Boden Sunderby sjukhus  Uppsala Akademiska sjukhus CIVA  Örebro Universitetssjukhus TIVA  Stockholm Astrid Lindgrens barnsjukhus  Göteborg Drottning Silvias barnsjukhus  Linköping Universitetssjukhuset NIVA  Malmö allmänna universitetssjukhuset INFIVA  Kungälvs sjukhus  Växjö Centrallasarett  Ljungby lasarett  Karlskrona Blekingesjukhuset IVA  Lund Universitetssjukhuset TIVA  Hudiksvalls sjukhus  Gällivare lasarett  Stockholm KS Solna NIVA  Södertälje sjukhus IVA 16 st Innehåll

8 SIR:s årsrapport Ej medlemmar  Umeå NUS TIVA  Umeå NUS NIVA  Skellefteå sjukhus  Lycksele lasarett  Kiruna lasarett  Kalix lasarett  Piteå Älvdalens sjukhus  Mora sjukhus  Uppsala Akademiska sjukhus BRIVA  Uppsala Akademiska sjukhus NIVA  Uppsala Akademiska sjukhus TIVA  Enköpings lasarett  Stockholm KS Solna BRIVA  Stockholm Södersjukhuset MIVA  Alingsås lasarett  Varbergs sjukhus  Linköping Universitetssjukhuset BRIVA  Kalmar Länssjukhuset  Karlskrona Blekingesjukhuset TIVA  Karlshamn Blekingsejukhuset  Lund Universitetssjukhuset NIVA  Göteborg SU-Östra INFIVA 22 st Innehåll Oskarshamn ej intensivvårdsstatus

9 SIR:s årsrapport Medlemsutveckling Innehåll

10 SIR:s årsrapport Täckningsgrad 2007 Innehåll

11 Målsättning Innehåll

12 SIR:s årsrapport Intensivvård Verksamhetens målsättning  Bästa –medicinska och –omvårdnadsmässiga resultat  till lägsta –personella och –materiella resurs  för samma –typ och –grad av sjukdom  med lägsta möjliga –komplikation Innehåll

13 SIR:s årsrapport Definition Intensivvård  Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats  Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner  Om detta kriterium inte är uppfyllt skall patienten ej klassas som intensivvårdspatient  Postoperativ vård som pga platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ avdelning sker på intensivvårdsavdelning är inte intensivvård  Däremot ska även vård på postoperativ avdelning som uppfyller kriterier för intensivvård klassas som intensivvård Innehåll

14 Skillnader i vårdresultat ”Voffor e’ det på dette viset”? Innehåll

15 SIR:s årsrapport Orsaker till skillnader  Olika definitioner  Olika kvalitet på indata  Olika ”Case-mix”  Slumpen  Olika kvalitet i vårdkedjan Finns annan förklaring? Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Viktigaste budskapet! Innehåll

16 SIR:s årsrapport Olika definitioner  Termer och begrepp –Finns redovisade på SIR:s hemsida  Sedan starten 2000 årligen reviderats och förbättrats  Ex: Definition av vårdtillfälle –Sammanhållen vårdperiod på samma IVA-enhet som uppfyller kraven för intensivvård –Bryts inte av administrativa rutiner, ex. byte av bak-/hemavdelning (klinik) eller vård över årsskifte –Ej vara beroende av IT-systemets ev. begränsningar –Risk för felaktig beskrivning av antalet vårdtillfällen, återin- läggning samt olika andelstal som bygger på antalet vård- tillfällen 1 Innehåll

17 SIR:s årsrapport Olika kvalitet på indata  Ledning, kultur och systematik på avdelningen –God kvalitet på data är en grundbult, som ledningen utgår från –God datakvalitet måste prioriteras – annars risk för fel i tolkningar / beslut –Kvalitetsuppföljning är en naturlig del av arbetet  Rådata vs aggregerade data –Mer sanningsenlig beskrivning med faktiska, inmatade eller elektroniskt överförda värden än att bocka av olika fält med intervallgränser  Är IT-systemet ”anpassat” till IVA’s önskemål om datafångst, definition av vårdtillfälle, utrapportbilder osv? –Om ej  risk för felaktigheter och merarbete!  Finns internkontroll av data på avdelningen?  SIR:s valideringsprogram –Nivå 1, 2 & 3 2 Innehåll

18 SIR:s årsrapport Olika patientkarakteristika Vi behöver beskriva våra patienters risk på ett objektivt sätt 3 Innehåll

19 SIR:s årsrapport Vad menar SIR med ”case-mix”?  Ålder & Kön  Vårdtyp: Intensivvård med –Planerad vs oplanerad inläggning –Opererad vs ej opererad –Elektiv vs akut operation  Typ av sjukdom –Intagningsorsak –Primär IVA-diagnos  Sjukdomens svårighetsgrad –Svensk APACHE el SAPS 3 –Svensk riskjusterad mortalitet Patientkarakteristika 3 Innehåll

20 SIR:s årsrapport Slumpen  Vi har inga konfidensintervall i våra VLAD-diagram  Spridningsmått finns vid beräkning av medel-/median-värden 4 Innehåll

21 SIR:s årsrapport Olika kvalitet i klinisk vård  Om –Definitioner av termer & begrepp och –Kvalitet på inskickade data är av god kvalitet och jämförbara och –Patientkarakteristika är jämförbara och –Slumpens möjliga inverkan är redovisad, Så beror skillnader på –Olika kvalitet i klinisk vård 5 Innehåll

22 SIR:s årsrapport Intern granskning av data - IVA  3-5 % av alla vtf väljs slumpmässigt ut för granskning –c:a 2 vårdtillfällen per månad  Följande variabler kontrolleras –Vårdtyp –Opererad status –APACHE/SAPS 3 –Primär IVA-diagnos –Komplikationer –VTS eller NEMS –Avstå/avbryta –Avlidna IVA (DAL/DAS) Processindikator IVA-enhetens egen internkontroll av data DAL Donationsansvarig läkare; DAS Donationsansvarig sjuksköterska Innehåll

23 SIR:s årsrapport Internkontroll av data till SIR  SIR:s valideringsprogram –Nivå 1-kommentarer Rör den tekniska utformningen respektive identiteter Omöjliggör insändande –Nivå 2-kommentarer Påpekande som strider mot SIR:s rekommendation Dessa kan ignoreras –Nivå 3-kommentarer Innehåller kombinationer av data som uppfattas ologiska Dessa kan ignoreras Relaterat till grupper av patienter Processindikator Innehåll

24 SIR:s årsrapport Internkontroll av data till SIR  SIR:s valideringsprogram –En hjälp till att hitta felregistreringar eller okunskap hos användarna –En hjälp att se ofullständiga rutiner för exempelvis vårdtyngdsregistreringar –En hjälp till att hitta brister som förvanskar eller försvårar tolkningen i det lokala IT- stödet Relaterat till grupper av patienter Processindikator Innehåll

25 Förslag till kvalitetsindex Innehåll

26 SIR:s årsrapport Förslag – Kvalitetsindex Förklaringsnyckel Innehåll

27 SIR:s årsrapport Förslag – Kvalitetsindex Reg Norra SIR medlemmar Innehåll

28 SIR:s årsrapport Förslag – Kvalitetsindex Reg Uppsala/Örebro SIR medlemmar Innehåll

29 SIR:s årsrapport Förslag – Kvalitetsindex Reg Stockholm/Gotland SIR medlemmar Innehåll

30 SIR:s årsrapport Förslag – Kvalitetsindex Reg Västsvenska SIR medlemmar Innehåll

31 SIR:s årsrapport Förslag – Kvalitetsindex Reg Sydöstra SIR medlemmar Innehåll

32 SIR:s årsrapport Förslag – Kvalitetsindex Reg Södra SIR medlemmar Innehåll

33 SIR:s kvalitetsindikatorer Innehåll

34 SIR:s årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR  Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård –Ej data ännu  Svensk riskjusterad mortalitet Svensk riskjusterad mortalitet  Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1  Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2 Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2  Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5 Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5  Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10 Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10  Avlidna på IVA uppföljning Avlidna på IVA uppföljning  Nattlig utskrivning från IVA Nattlig utskrivning från IVA  Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA  Beläggning Beläggning Innehåll

35 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Ej data ännu Kvalitetsindikator 1 Innehåll

36 Svensk riskjusterad mortalitet 1.Nyckeltal 2.VLAD Variable Life Adjusted Display Kvalitetsindikator 2 Innehåll

37 Nyckeltal Innehåll

38 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal”  APACHE-poäng –Medelvärde  Bortfall i APACHE-registrering –Fel Intagningsorsak kontra Opererad-status –Opererad-status saknas –Okänd ålder –Orealistisk poäng enl. ålder –Rapp. "Ej fullständig” av IVA-enheten själv Mål: < 10%  Innehåll

39 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal”  EMR (Estimerad Mortalitets Risk) Summa EMR enl APACHE / Antal vårdtillfällen  OMR (Observerad Mortalitets Risk) Observerade mortaliteten < 31 dg vid SPAR-uppföljning dividerat med antal vårdtillfällen  SMR (Standardiserad Mortalitets Ratio) SMR = OMR / EMR. Bedömning: <1: Bättre jämfört 1985 i USA =1: Samma som 1985 i USA >1: Sämre jämfört 1985 i USA  Innehåll

40 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal”  NNT/NNH (Numbers Needed to Treat/Harm) NNT = 1/ARR, där ARR = Absolute Risk Reduction = Sum.OMR - Sum.EMR  Regressionskoefficient Anger lutningen på regressionslinjen Gjort på diagram med konsekutiva vårdtillfällen  Innehåll

41 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Norra reg. Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

42 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Uppsala/Örebro reg. Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

43 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Stockholm/Gotland reg. Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

44 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Västsvenska reg. Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

45 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Sydöstra reg. Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

46 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Södra reg. Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

47 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Kön Se VLAD-diagram Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

48 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” – Ålder Se VLAD diagram Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

49 SIR:s årsrapport ”Nyckeltal” - Nyckel & Viktig diagnos Se VLAD diagram Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

50 VLAD Variable Life Adjusted Diagram Innehåll

51 SIR:s årsrapport Variable Life Adjusted Display, VLAD  Förväntad risk att avlida under sjukhus- vistelsen, beräknas enl APACHE –EMR 30dgr  Uttryck denna risk i antal liv –Ex 5% förväntad risk är 0,05 ”liv” 65% förväntad risk är 0,65 ”liv” Innehåll

52 SIR:s årsrapport Variable Life Adjusted Display, VLAD  Om patienten överlever ≥ 30 dagar + 0,05 i ”vunna liv” + 0,65 i ”vunna liv”  Om patienten avlider < 30 dagar 0,05-1 = - 0,95 i ”förlorade liv” 0,65-1 = - 0,35 i ”förlorade liv” Innehåll

53 SIR:s årsrapport VLAD tekniken  Kumulativ kurva av konsekutiva vårdtillfällen  Tolkning –Positivt kumulativt utfall Vunna liv jämfört riskjusteringen –Negativt kumulativt utfall Förlorade liv jämfört riskjusteringen Innehåll

54 SIR:s årsrapport Regressionslinje  Regressionslinje –y = a + b * x  Regressionskoefficient (”regression coefficient”) –b –Anger lutningen på regressionslinjen (”slope of the line”) –Då x ökar med 1 enhet förändras y med b enheter  Intercept (=skärningspunkt) –a –Anger y-variabelns värde då x=0  Beroende variabel –Y –Kumulativt riskjusterat resultat (”vunna” el ”förlorade” liv)  Oberoende variabel –X –Tid –Antal kumulativa vårdtillfällen Innehåll

55 SIR:s årsrapport Korrelations- & determinationskoefficient  Korrelationskoefficienten ”correlation coefficient” r Beskriver graden av linjärt samband - 1 ≤ r ≤ + 1  Determinantens koefficient eller R-kvadratvärde ”coefficient of determination” r 2 eller R 2 Anger hur stor del av variationen i den beroende variabeln (y) som kan förklaras av den oberoende variabeln (x), under förutsättning att det finns ett linjärt samband. Innehåll

56 SIR:s årsrapport Urvalskriterier VLAD 2007  Intensivvård – vårdtillfällen  Korrekt APACHE registrering – vårdtillfällen Bortfall 20 %  Uppföljningsbar i SPAR – vårdtillfällen Bortfall 0,8 % Innehåll

57 VLAD – Hela Riket Innehåll

58 SIR:s årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

59 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

60 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

61 SIR:s årsrapport Kön - VLAD Innehåll

62 SIR:s årsrapport Ålder - VLAD Innehåll

63 SIR:s årsrapport Ålder - VLAD Innehåll

64 SIR:s årsrapport Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

65 SIR:s årsrapport Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

66 SIR:s årsrapport VLAD för egna enheten?  Kön  Åldersgrupper  Nyckeldiagnoser  Viktiga diagnoser Gå till: och gör dina egna urval! Innehåll

67 42 VLAD-diagram i samma bild Innehåll

68 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

69 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

70 SIR:s årsrapport IVA, SIR IVA, SIR 2006 Bedömning Mindre spridning Färre under nollinjen Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

71 SIR:s årsrapport Bedömning: Ökad spridning Färre under nollinjen Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

72 VLAD-diagram per IVA-enhet Innehåll

73 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Umeå IVAUmeå IVA 2.Örnsköldsvik IVAÖrnsköldsvik IVA 3.Sollefteå IVASollefteå IVA 4.Östersund IVAÖstersund IVA 5.Sundsvall IVASundsvall IVA Reg. Norra 6.Luleå/Boden IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

74 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

75 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

76 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

77 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

78 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

79 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

80 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

81 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

82 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

83 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

84 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

85 1.Gävle IVAGävle IVA 2.Falun IVAFalun IVA 3.Torsby IVATorsby IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Västerås IVAVästerås IVA 6.Lindesberg IVALindesberg IVA 7.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 8.Karlstad IVAKarlstad IVA 9.Karlskoga IVAKarlskoga IVA 10.Örebro IVAÖrebro IVA 11.Nyköping IVANyköping IVA 12.Örebro TIVA 13.Uppsala CIVA 14.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 15.Uppsala NIVA 16.Uppsala BRIVA 17.Enköping IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll Variable Life Adjusted Display, VLAD

86 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

87 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

88 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

89 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

90 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

91 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

92 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

93 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

94 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

95 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

96 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

97 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

98 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

99 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

100 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

101 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

102 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

103 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

104 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

105 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

106 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

107 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

108 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

109 1.Norrtälje IVANorrtälje IVA 2.Danderyd IVADanderyd IVA 3.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 4.St Göran IVASt Göran IVA 5.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 6.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 7.Södertälje IVA 8.KS Solna TIVA (ej VLAD) Reg. Stockholm/ Gotland 9.Visby IVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Södersjukhuset MIVA Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

110 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

111 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

112 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

113 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

114 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

115 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

116 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

117 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

118 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

119 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

120 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

121 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

122 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

123 6.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 7.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 8.SU Östra IVASU Östra IVA 9.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 10.SU Sahlgrenska TIVA (ej VLAD) 1.Lidköping IVALidköping IVA 2.Skövde IVASkövde IVA 3.Uddevalla IVAUddevalla IVA 4.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 5.Borås IVABorås IVA Reg. Västsvenska 11.Kungälv 12.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 13.Varberg IVA 14.Alingsås IVA Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

124 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

125 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

126 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

127 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

128 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

129 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

130 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

131 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

132 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

133 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

134 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

135 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

136 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

137 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

138 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

139 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

140 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

141 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

142 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

143 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Norrköping IVANorrköping IVA 2.Linköping IVALinköping IVA 3.Jönköping IVAJönköping IVA 4.Linköping TIVA (ej VLAD) 5.Västervik IVAVästervik IVA 6.Eksjö IVAEksjö IVA 7.Värnamo IVAVärnamo IVA Reg. Sydöstra 8.Kalmar IVA 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA Innehåll

144 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

145 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

146 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

147 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

148 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

149 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

150 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

151 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

152 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

153 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

154 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

155 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

156 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

157 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Halmstad IVA (ej VLAD) 2.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 3.Kristianstad IVAKristianstad IVA 4.Lund IVALund IVA 5.Malmö IVAMalmö IVA 6.Ystad IVAYstad IVA Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

158 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

159 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

160 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

161 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

162 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

163 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

164 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

165 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

166 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

167 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

168 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

169 VLAD TIVA Sammanställt av Wolfgang Freter, SIR Innehåll

170 SIR:s årsrapport Kommentarer TIVA  För riskjusteringen av TIVA vårdtillfällen används IVA-Higgins istället för APACHE  I Sverige används en modifierad version av IVA-Higgins –Därför finns det ingen internationell referens att jämföra med  SIR bygger upp en egen referens –Det är en aktuell referens som justeras automatiskt varje år därför varierar VLAD kurvorna för olika enheter kring nollinjen!  IVA-Higgins är validerad för kranskärlopererade patienter –Vi använder riskjusteringen för alla hjärtopererade patienter! –Detta kan innebära en case-mix problematik, Detta ska granskas närmare och åtgärdas med SIRXML 5.0! Innehåll

171 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

172 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

173 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

174 SIR:s årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

175 SIR:s årsrapport Avvikelser under året Innehåll

176 SIR:s årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR  Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård –Ej data ännu  Svensk riskjusterad mortalitet Svensk riskjusterad mortalitet  Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1  Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2 Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2  Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5 Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5  Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10 Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10  Avlidna på IVA uppföljning Avlidna på IVA uppföljning  Nattlig utskrivning från IVA Nattlig utskrivning från IVA  Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA  Beläggning Beläggning Innehåll

177 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Kvalitetsindikator 3 Innehåll

178 SIR:s årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

179 SIR:s årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

180 SIR:s årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

181 SIR:s årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

182 SIR:s årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

183 SIR:s årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

184 SIR:s årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

185 SIR:s årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

186 Ventilator Associerad Pneumoni VAP K2 Kvalitetsindikator 4 Innehåll

187 SIR:s årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

188 SIR:s årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

189 SIR:s årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

190 SIR:s årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

191 SIR:s årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

192 SIR:s årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

193 SIR:s årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

194 SIR:s årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

195 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Kvalitetsindikator 5 Innehåll

196 SIR:s årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad. Innehåll

197 SIR:s årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

198 SIR:s årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

199 SIR:s årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

200 SIR:s årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

201 SIR:s årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

202 SIR:s årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

203 SIR:s årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

204 Oplanerad återinläggning till samma IVA-enhet inom 72 timmar K10 Kvalitetsindikator 6 Innehåll

205 SIR:s årsrapport Termer och begrepp  Definition av ”index vårdtillfälle” –Första vårdtillfället av vårdtyp IVA, TIVA och BIVA för en patient under definierad tidsperiod för definierad IVA –För framtiden kan det behövas ett nationellt ”index vårdtillfälle” Första vårdtillfället för en patient under definierad tidsperiod i SIR:s databas  Definition av ”återin vårdtillfälle” –Första vårdtillfället efter ”index vårdtillfället” Innehåll

206 SIR:s årsrapport Återin inom 72 tim  Täljaren – följande 3 krav: 1.Återinläggning Första vårdtillfället efter ”index vårdtillfället”, där tiden mellan utskrivning från ”index vårdtillfället” och återin vårdtillfällets start är ≤ 72 tim 2.Till samma IVA-enhet 3.Oplanerad inläggning  Nämnaren – följande 2 krav: 1.Totala antalet ”index vårdtillfällen” 2.Patienten är utskriven levande från IVA  Bortfall Patienter som inte kan mortalitetsuppföljas i SPAR Innehåll

207 SIR:s årsrapport Patienter & Vårdtillfällen 2007  patienter med vårdtillfällen – patienter med 1 vårdtillfälle – patienter med 2-44 vårdtillfällen Innehåll

208 SIR:s årsrapport Oplanerad återinläggning till samma IVA ≤ 72 tim. K5 Innehåll

209 SIR:s årsrapport Oplanerad återinläggning till samma IVA ≤ 72 tim. Innehåll K5

210 SIR:s årsrapport Oplanerad återinläggning till samma IVA ≤ 72 tim. Innehåll K5

211 SIR:s årsrapport Oplanerad återinläggning till samma IVA ≤ 72 tim. Innehåll K5

212 SIR:s årsrapport Oplanerad återinläggning till samma IVA ≤ 72 tim. Innehåll K5

213 SIR:s årsrapport Oplanerad återinläggning till samma IVA ≤ 72 tim. Innehåll K5

214 Avlidna på IVA Uppföljning under 4:e kvartalet 2007 Kvalitetsindikator 7 Innehåll

215 SIR:s årsrapport Avlidna på IVA Uppföljning  Bakgrund –Donationsrådet inrättades år 2005 på uppdrag av regeringen –Målet med verksamheten är att förbättra donations- frekvensen i Sverige –SONO (Statistik och Nyckeltal för Organdonation) Beskriva hur donationsarbetet idag utförs och hur varje steg i detta arbete påverkar utfallet av donatorer En samarbetspartner för Donationsrådet, i studien av kartläggningen för möjliga organdonatorer 1/10-31/ , har varit Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) Innehåll

216 SIR:s årsrapport Avlidna på IVA Uppföljning  1/10 – 31/ –85 IVA-enheter i Sverige deltog –Nedan redovisas data från 44 SIR-medlemmar som under 2007 också rutinmässigt skickat data till SIR –Kvalitetsindikator 7  Ett samarbete mellan SIR & Donationsrådet Innehåll

217 SIR:s årsrapport  patienter med vårdtillfällen  patienter skrevs ut levande från IVA  561 avled på IVA –IVA-mortalitet 7,6% (räknat på vårdtillfällen) 8,6% (räknat på patienter)  139 hade svår, nytillkommen hjärnskada –127 av dessa hade invasiv ventilatorbehandling –35 av dessa dödförklarades med direkta kriterier –30 av dessa kontaktades transplantationsenheten –27 möjliga donatorer fanns bland dessa 4,8% av antalet avlidna på IVA –20 organdonationer genomfördes 3,6% av antalet avlidna på IVA 74,1% av antalet möjliga organdonatorer Sammanfattningsvis 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Innehåll

218 SIR:s årsrapport Var kvartal 4 representativt för 2007 som helhet?  Var IVA-mortaliteten under studieperioden representativ till antalet för hela 2007? –Observerad IVA-mortalitet per kvartal 2007 Kvartal 1: 512 Kvartal 2: 499 Kvartal 3: 512 Kvartal 4: 540 (26% av 2007 års mortalitet) –Ja 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Innehåll

219 SIR:s årsrapport SIR-medlemmar som skickar data  Arvika  Borås  Danderyd  Eksjö  Eskilstuna  Falun  Gävle  Halmstad  Helsingborg  Jönköping  Karlskoga  Karlstad  Kristianstad  KS-H IVA  KS-S CIVA  Lidköping  Lindesberg  Linköping IVA  Lund IVA  Malmö IVA  Norrköping  Norrtälje 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Innehåll

220 SIR:s årsrapport SIR-medlemmar som skickar data  Nyköping  Skövde  Sollefteå  St Göran  SU CIVA  SU Mölndal  SU NIVA  SU Östra  Sundsvall  SÖS IVA  Torsby  Trollhättan  Uddevalla  Umeå IVA  Visby  Värnamo  Västervik  Västerås  Ystad  Örebro IVA  Östersund  Örnsköldsvik 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Innehåll

221 SIR:s årsrapport Resultatredovisning  Redovisning av fynden följer SIR:s avlidna på IVA protokoll med 10 frågor –Som första bild ges en bakgrund som belyser antalet intensivvårdstillfällen och antalet patienter. 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Innehåll

222 SIR:s årsrapport Möjlig organdonator - Definition  Möjlig organdonator är –Intensivvårdspatient med –Invasiv ventilatorbehandling och –Diagnostiserad total hjärninfarkt och –Utan exklusionskriterier 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Gustafson I. Potentiell organdonator – ny indikation för intensivvård? Läkartidningen 2003; 100: OBS Denna definition och framför allt diskussionen om exklusionskriterier är f.n. under intensiv debatt! Hur den slutligen utformas påverkar resultatredovisningen! Innehåll

223 SIR:s årsrapport Antal avlidna intensivvårdspatienter Antal intensivvårdstillfällen Antal patienter Avlidna IVA 561 Antal patienter med flera vårdtillfällen 579 Levande IVA IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Bakgrund IVA-Mortalitet baserad på 1. Vårdtillfällen: 7,6% 2. Person-Id: 8,6% Innehåll

224 SIR:s årsrapport Svår, nytillkommen hjärnskada Avlidna IVA 561 Förelåg tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Nej 422 Ja IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Fråga 1 Innehåll

225 SIR:s årsrapport Tecken och orsaker Orsaker Ja 139 Intrakraniell blödning / infarkt 65 Skalltrauma 18 Anoxi 52 Annat 13 Ljusstela pupiller 77 Ingen host-/sväljreflex 49 Ingen egenandning 44 RLS 8 99 Annat 40 Tecken OBS - Flera val möjliga för tecken och orsaker 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Fråga 1 & 2 Innehåll

226 SIR:s årsrapport Svår nytillkommen hjärnskada och IVB Tecken förelåg på svår, nytillkommen hjärnskada före döden 139 Förekom Invasiv Ventilator Behandling sista 24 tim? Ja 127 Nej 12 Dödsfallet konstaterat genom Direkta kriterier 35 Indirekta kriterier (hjärtstopp) IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Fråga 3 & 4 Innehåll

227 SIR:s årsrapport Indirekta kriterier Avbruten behandling46 Avstår från behandling14 Medicinskt olämplig som donator31 Ej återställd hjärtverksamhet12 Donator ej uppmärksammad0 Avlidne negativ till donation3 Ej tillgång till radiologisk diagnostik1 Ej tillgång till kompetens för klinisk diagnostik1 Total hjärninfarkt misstänktes ej46 Varför gjordes inte diagnostik enligt direkta kriterier? Tecken på svår nytillkommen hjärnskada och 2. Invasiv Ventilator Behandling, IVB Fråga 5 Innehåll

228 SIR:s årsrapport Direkta kriterier Dödsfallet konstaterat genom direkta kriterier 35 Togs kontakt med transplantationskoordinator? Klinisk neurologisk undersökning enbart 24 Fyrkärlsangiografi enbart 2 Klinisk neurologisk undersökning och fyrkärlsangiografi 9 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Fråga 4.2 Innehåll

229 SIR:s årsrapport Möjlig organdonator Togs kontakt med transplantationskoordinator? Ja 30 Nej 5 Nej (Möjlig organdonator) 27 Förelåg medicinska kontraindikationer mot organdonation? Ja (Ej möjlig organdonator) 3 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Fråga 6 & 7 Innehåll

230 SIR:s årsrapport Ingen kontakt med transplantations- koordinator. Direkta kriterier.  Fem avlidna –Diagnos med direkta kriterier, där ingen kontakt togs med transplantationskoordinator: 1.Avlidnes inställning känd och negativ – muntligt från närstående. Donationsregistret ej frågat eftersom transplantationskoordinator ej kontaktad. 2.”Närstående utnyttjade sin vetorätt” 3.”Närstående utnyttjade sin vetorätt” 4.”Cirkulationsstillestånd p.g.a. massiva skador” 5.”Oklar högmalign sjukdom med tumörväxt i cerebellum och skelett” 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Fråga 6 & 7 Innehåll

231 SIR:s årsrapport Möjlig organdonator – känd inställning Möjlig organdonator 27 Avlidnes inställning känd17 Pos:14 Neg:3 Muntligt 14 Skriftligt 0 DonReg 4 Genomfördes organdonation? 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Fråga 8 Innehåll

232 SIR:s årsrapport Möjlig organdonator – okänd inställning Möjlig organdonator 27 Avlidnes inställning okänd10 Närstående utnyttjade sin vetorätt 3 Närstående saknades 0 Närstående fanns, men kunde inte informeras 1 Förmodat samtycke gällde 6 Genomfördes organdonation? 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Fråga 8 Innehåll

233 SIR:s årsrapport Genomförda organdonationer Genomfördes organdonation? Organdonation 14 Organdonation 6 Förmodat samtycke 6 Känd positiv 14 Summa IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Nej 7 Andel av möjliga organdonatorer 74,1% Möjlig organdonator 27 Fråga 9 Innehåll

234 SIR:s årsrapport Ej genomförda organdonationer Genomfördes organdonation? 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Nej 7 Möjlig organdonator 27 Ej organdonation: Andel av möjliga organdonatorer 25,9% Avlidne negativ 3/7 fall Annan orsak 4/7 fall Fråga 9 Innehåll

235 SIR:s årsrapport DAL / DAS granskning Uppgifterna granskade av DAL / DAS? Ja 452 Nej 109 (20 %) 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Fråga 10 Innehåll DAL Donations Ansvarig Läkare DAS Donations Ansvarig Sjuksköterska

236 SIR:s årsrapport Ålder & Kön 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Innehåll

237 SIR:s årsrapport Primär IVA diagnos 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Innehåll

238 SIR:s årsrapport Primär IVA diagnos 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/ Innehåll

239 Nattlig utskrivning från IVA Kvalitetsindikator 8 Innehåll

240 SIR:s årsrapport Tidpunkt för utskrivning & vårdresultat Innehåll

241 SIR:s årsrapport Könsskillnad? Innehåll

242 SIR:s årsrapport Åldersskillnad? Innehåll

243 SIR:s årsrapport Åldersskillnad? Innehåll

244 Avstå & Avbryta behandling Kvalitetsindikator 9 Innehåll

245 SIR:s årsrapport Behandlingsstrategi på IVA Innehåll

246 SIR:s årsrapport Inrapporterat per IVA-enhet Innehåll

247 Beläggning Kvalitetsindikator 10 Innehåll

248 SIR:s årsrapport Hur är siffrorna framtagna?  "Beläggning” –Varje timme vid minut "33", räknas antalet inskrivna patienter, vid varje IVA/NIVA/TIVA-enhet. –Totalt "kontrolltimmar"! –Valet av minut "33": Godtyckligt valt, men medvetet att ej ha med "0" el "5", då dessa är de oftast förekommande minutvalen vi in-/utskrivning. Innehåll

249 SIR:s årsrapport Hur är siffrorna framtagna? Innehåll

250 SIR:s årsrapport Hur är siffrorna framtagna?  Bortfallet –~ 0,14 % vid undersökning i Region Skåne. –Bortfallet De patienter som var inskrivna < 1 timme, och då inte passerade minut "33". Inskrivna < 1 timme men som passerar minut "33" är med! Innehåll

251 SIR:s årsrapport IVA-enheters kumulativa beläggning Innehåll

252 SIR:s årsrapport Reg. Norra - kumulativ beläggning. Innehåll

253 SIR:s årsrapport Reg. Uppsala/Örebro – kumulativ beläggning Innehåll

254 SIR:s årsrapport Reg Stockholm/Gotland – kumulativ beläggning Innehåll

255 SIR:s årsrapport Reg Västsvenska – kumulativ beläggning Innehåll

256 SIR:s årsrapport Reg Sydöstra – kumulativ beläggning Innehåll

257 SIR:s årsrapport Reg Södra – kumulativ beläggning Innehåll

258 Ej riskjusterad mortalitet Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

259 SIR:s årsrapport Urvalsfråga  Vårdresultat IVA angivet –Levande / Avliden  Uppföljningsbar i SPAR (Statens PersonAdressRegister) –Kumulativ mortalitet baseras på data från SPAR  Mortalitet –Under intensivvårdstillfället (oavsett när) –1 mån –3 mån  Mortalitetsberäkning baseras på antalet vårdtillfällen, –ej på antalet individer Innehåll efter ankomst till IVA (oavsett var)

260 SIR:s årsrapport Ej riskjusterad mortalitet Innehåll

261 SIR:s årsrapport Ej riskjusterad mortalitet Innehåll

262 SIR:s årsrapport Reg. Norra: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll

263 SIR:s årsrapport Reg. Uppsala/Örebro: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll Del 1

264 SIR:s årsrapport Reg. Uppsala/Örebro: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll Del 2

265 SIR:s årsrapport Reg. Stockholm/Gotland: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll

266 SIR:s årsrapport Reg. Västsvenska: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll

267 SIR:s årsrapport Reg. Sydöstra: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll

268 SIR:s årsrapport Reg. Södra: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll

269 Bortfall APACHE registrering Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

270 SIR:s årsrapport Bortfall APACHE SIR Innehåll

271 SIR:s årsrapport Bortfall i APACHE – Utveckling Innehåll

272 SIR:s årsrapport Liten tuva välter stort lass Innehåll

273 SIR:s årsrapport Varför är trenden bruten?  Opererad status saknas  ”Rapporterat ej fullständig” av den egna enheten –SAPS 3 effekt?  Annat? Innehåll

274 Bortfall APACHE registrering 1.Umeå IVAUmeå IVA 2.Örnsköldsvik IVAÖrnsköldsvik IVA 3.Sollefteå IVASollefteå IVA 4.Östersund IVAÖstersund IVA 5.Sundsvall IVASundsvall IVA Reg. Norra 6.Luleå/Boden IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

275 SIR:s årsrapport Umeå IVA Innehåll

276 SIR:s årsrapport Örnsköldsvik IVA Innehåll

277 SIR:s årsrapport Sollefteå IVA Innehåll

278 SIR:s årsrapport Östersund IVA Innehåll

279 SIR:s årsrapport Sundsvall IVA Innehåll

280 Bortfall APACHE registrering 1.Gävle IVAGävle IVA 2.Falun IVAFalun IVA 3.Torsby IVATorsby IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Västerås IVAVästerås IVA 6.Lindesberg IVALindesberg IVA 7.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 8.Karlstad IVAKarlstad IVA 9.Karlskoga IVAKarlskoga IVA 10.Örebro IVAÖrebro IVA 11.Nyköping IVANyköping IVA 12.Örebro TIVA 13.Uppsala CIVA 14.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 15.Uppsala NIVA 16.Uppsala BRIVA 17.Enköping IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll

281 SIR:s årsrapport Gävle IVA Innehåll

282 SIR:s årsrapport Falun IVA Innehåll

283 SIR:s årsrapport Torsby IVA Innehåll

284 SIR:s årsrapport Arvika IVA Innehåll

285 SIR:s årsrapport Västerås IVA Innehåll

286 SIR:s årsrapport Lindesberg IVA Innehåll

287 SIR:s årsrapport Eskilstuna IVA Innehåll

288 SIR:s årsrapport Karlstad IVA Innehåll

289 SIR:s årsrapport Karlskoga IVA Innehåll

290 SIR:s årsrapport Örebro IVA Innehåll

291 SIR:s årsrapport Nyköping IVA Innehåll

292 1.Norrtälje IVANorrtälje IVA 2.Danderyd IVADanderyd IVA 3.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 4.St Göran IVASt Göran IVA 5.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 6.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 7.Visby IVAVisby IVA 8.Södertälje IVA 9.KS Solna TIVA Reg. Stockholm/ Gotland 10.KS Solna NIVA 11.Astrid Lindgren BIVA 12.Södersjukhuset MIVA 13.Norrtälje IVA Bortfall APACHE registrering Innehåll

293 SIR:s årsrapport Norrtälje IVA Innehåll

294 SIR:s årsrapport Danderyd IVA Innehåll

295 SIR:s årsrapport KS Solna NIVA Innehåll

296 SIR:s årsrapport KS Solna CIVA Innehåll

297 SIR:s årsrapport St Göran IVA Innehåll

298 SIR:s årsrapport Södersjukhuset IVA Innehåll

299 SIR:s årsrapport KS Huddinge IVA Innehåll

300 SIR:s årsrapport Visby IVA Innehåll

301 SIR:s årsrapport Södertälje IVA Innehåll

302 6.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 7.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 8.SU Sahlgrenska TIVASU Sahlgrenska TIVA 9.SU Östra IVASU Östra IVA 10.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 1.Lidköping IVALidköping IVA 2.Skövde IVASkövde IVA 3.Uddevalla IVAUddevalla IVA 4.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 5.Borås IVABorås IVA Reg. Västsvenska 11.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 12.Kungälv 13.Alingsås IVA 14.Varberg IVA Bortfall i APACHE registrering Innehåll

303 SIR:s årsrapport Lidköping IVA Innehåll

304 SIR:s årsrapport Skövde IVA Innehåll

305 SIR:s årsrapport Uddevalla IVA Innehåll

306 SIR:s årsrapport Trollhättan NÄL IVA Innehåll

307 SIR:s årsrapport Borås IVA Innehåll

308 SIR:s årsrapport SU Sahlgrenska CIVA Innehåll

309 SIR:s årsrapport SU Sahlgrenska NIVA Innehåll

310 SIR:s årsrapport SU Sahlgrenska TIVA Innehåll

311 SIR:s årsrapport SU Östra IVA Innehåll

312 SIR:s årsrapport SU Mölndal IVA Innehåll

313 Bortfall i APACHE registrering 1.Norrköping IVANorrköping IVA 2.Linköping IVALinköping IVA 3.Linköping TIVALinköping TIVA 4.Jönköping IVAJönköping IVA 5.Västervik IVAVästervik IVA 6.Eksjö IVAEksjö IVA 7.Värnamo IVAVärnamo IVA Reg. Sydöstra 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA 11.Oskarshamn 12.Kalmar IVA Innehåll

314 SIR:s årsrapport Norrköping IVA Innehåll

315 SIR:s årsrapport Linköping IVA Innehåll

316 SIR:s årsrapport Linköping TIVA Innehåll

317 SIR:s årsrapport Jönköping IVA Innehåll

318 SIR:s årsrapport Västervik IVA Innehåll

319 SIR:s årsrapport Eksjö IVA Innehåll

320 SIR:s årsrapport Värnamo IVA Innehåll

321 Bortfall i APACHE registrering 1.Halmstad IVAHalmstad IVA 2.Kristianstad IVAKristianstad IVA 3.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 4.Lund IVALund IVA 5.Malmö IVAMalmö IVA 6.Ystad IVAYstad IVA Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

322 SIR:s årsrapport Halmstad IVA Innehåll

323 SIR:s årsrapport Kristianstad IVA Innehåll

324 SIR:s årsrapport Helsingborg IVA Innehåll

325 SIR:s årsrapport Lund IVA Innehåll

326 SIR:s årsrapport Malmö IVA Innehåll

327 SIR:s årsrapport Ystad IVA Innehåll

328 Komplikationer Innehåll

329 SIR:s årsrapport Komplikationskoder - SIR SIR Data 2007 K1, K2, K5 & K10 är SIR:s kvalitetsindikatorer Innehåll

330 SIR:s årsrapport Komplikationskoder - SIR SIR Data 2007 K11 – K20 endast för vårdtyp TIVA Innehåll

331 SIR:s årsrapport Komplikation - Inrapporterade SIR Data K1, K2, K5 & K10 är SIR:s kvalitetsindikatorer Vi blir bättre på att kunna registrera! Innehåll

332 SIR:s årsrapport Beakta!  Det föreligger stor variation av antalet registrerade komplikationer per enhet  Hur tolka detta? –Många inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för fullständig uppföljning –Få eller inga inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för ofullständig uppföljning Innehåll

333 SIR:s årsrapport Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

334 SIR:s årsrapport Komplikationer - Förekomst Innehåll

335 SIR:s årsrapport Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

336 SIR:s årsrapport Komplikationer - Förekomst Innehåll

337 SIR:s årsrapport Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

338 SIR:s årsrapport Komplikationer - Förekomst Innehåll

339 SIR:s årsrapport Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

340 SIR:s årsrapport Komplikationer - Förekomst Innehåll

341 SIR:s årsrapport Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

342 SIR:s årsrapport Komplikationer - Förekomst Innehåll

343 SIR:s årsrapport Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

344 SIR:s årsrapport Komplikationer - Förekomst Innehåll

345 SIR:s årsrapport Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

346 SIR:s årsrapport Komplikationer - Förekomst Innehåll

347 Vårdtyp i SIR Innehåll

348 SIR:s årsrapport Vårdtyp i SIR SIR Data Innehåll

349 SIR:s årsrapport Vårdtyp i SIR - Länsvis SIR Data 2007 Innehåll ?? ? ?

350 Opererad status Innehåll

351 SIR:s årsrapport Är patienten opererad?  Ja –Akut Planerad inläggning? Oplanerad inläggning? –Elektivt Planerad inläggning? Oplanerad inläggning?  Nej Planerad inläggning? Oplanerad inläggning?  Bortfall ”Case-mix”-variabel Innehåll Ologiskt? Akut opererad och planerad inläggning

352 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll

353 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? 2007 Innehåll

354 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll 2007

355 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll 2007

356 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll 2007

357 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll 2007

358 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll 2007

359 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll 2007

360 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll 2007

361 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll 2007

362 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll 2007

363 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll 2007

364 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll 2007

365 SIR:s årsrapport Är patienten opererad? Innehåll 2007

366 Vårdtider Innehåll

367 SIR:s årsrapport Vårdtid  Antal vårdtillfällen  Summa Vårdtid (dag)  Medelvårdtid (tim) –SD (tim)  Medianvårdtid (tim) –≤ 25:e perc (tim) –≤ 75:e perc (dag) Innehåll

368 SIR:s årsrapport Vårdtider Innehåll

369 SIR:s årsrapport Vårdtider Innehåll

370 SIR:s årsrapport Vårdtider Innehåll

371 SIR:s årsrapport Vårdtider Innehåll

372 SIR:s årsrapport Vårdtider Innehåll

373 SIR:s årsrapport Vårdtider Innehåll

374 SIR:s årsrapport Inskrivningstidpunkt Innehåll

375 SIR:s årsrapport Utskrivningstidpunkt Innehåll

376 SIR:s årsrapport IN-/UT-skrivning per veckodag Innehåll

377 Vårdtyngd VTL / NEMS / VTS Innehåll

378 SIR:s årsrapport Vårdtyngd  VTL –Vårdtyngd Lund –Upphör  NEMS –Nine equivalents of nursing manpower use score –Internationellt gångbart  VTS –Vårdtyngd Sverige –Från och med Innehåll

379 SIR:s årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll Vårdtyp IVA & TIVA sammanslagna

380 SIR:s årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll Vårdtyp IVA & TIVA sammanslagna

381 SIR:s årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll Vårdtyp IVA & TIVA sammanslagna

382 SIR:s årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll Vårdtyp IVA & TIVA sammanslagna

383 SIR:s årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll Vårdtyp IVA & TIVA sammanslagna

384 SIR:s årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll Vårdtyp IVA & TIVA sammanslagna

385 SIR:s årsrapport VTL per IVA-enhet 2007 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll

386 SIR:s årsrapport VTS per IVA-enhet 2007 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll

387 SIR:s årsrapport NEMS per IVA-enhet 2007 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll

388 Ålder & Kön ”Case-mix”-variabel Innehåll

389 SIR:s årsrapport Innehåll Ålder & kön - Intensivvård Vårdtyp IVA, SIR 2007

390 SIR:s årsrapport Andel barn på allmän IVA Samtliga år uppdaterade! Innehåll

391 SIR:s årsrapport Barn < 16 år på IVA / BIVA Innehåll

392 SIR:s årsrapport Barn < 16 år på IVA / BIVA Innehåll

393 Ålder, Kön & SMR Innehåll Alla IVA-enheter

394 SIR:s årsrapport Innehåll Alla enheter – Ålder, Kön & SMR

395 Ålder, Kön & SMR 1.Umeå IVAUmeå IVA 2.Örnsköldsvik IVAÖrnsköldsvik IVA 3.Sollefteå IVASollefteå IVA 4.Östersund IVAÖstersund IVA 5.Sundsvall IVASundsvall IVA Reg. Norra 6.Luleå/Boden IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

396 SIR:s årsrapport Umeå – Ålder, Kön & SMR Innehåll

397 SIR:s årsrapport Örnsköldsvik – Ålder, Kön & SMR Innehåll

398 SIR:s årsrapport Sollefteå – Ålder, Kön & SMR Innehåll

399 SIR:s årsrapport Östersund – Ålder, Kön & SMR Innehåll

400 SIR:s årsrapport Sundsvall – Ålder, Kön & SMR Innehåll

401 1.Gävle IVAGävle IVA 2.Falun IVAFalun IVA 3.Torsby IVATorsby IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Västerås IVAVästerås IVA 6.Lindesberg IVALindesberg IVA 7.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 8.Karlstad IVAKarlstad IVA 9.Karlskoga IVAKarlskoga IVA 10.Örebro IVAÖrebro IVA 11.Nyköping IVANyköping IVA 12.Örebro TIVA 13.Uppsala CIVA 14.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 15.Uppsala NIVA 16.Uppsala BRIVA 17.Enköping IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll Ålder, Kön & SMR

402 SIR:s årsrapport Gävle – Ålder, Kön & SMR Innehåll

403 SIR:s årsrapport Falun – Ålder, Kön & SMR Innehåll

404 SIR:s årsrapport Torsby – Ålder, Kön & SMR Innehåll

405 SIR:s årsrapport Arvika – Ålder, Kön & SMR Innehåll

406 SIR:s årsrapport Västerås – Ålder, Kön & SMR Innehåll

407 SIR:s årsrapport Lindesberg – Ålder, Kön & SMR Innehåll

408 SIR:s årsrapport Eskilstuna – Ålder, Kön & SMR Innehåll

409 SIR:s årsrapport Karlstad – Ålder, Kön & SMR Innehåll

410 SIR:s årsrapport Karlskoga – Ålder, Kön & SMR Innehåll

411 SIR:s årsrapport Örebro – Ålder, Kön & SMR Innehåll

412 SIR:s årsrapport Nyköping – Ålder, Kön & SMR Innehåll

413 1.Norrtälje IVANorrtälje IVA 2.Danderyd IVADanderyd IVA 3.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 4.St Göran IVASt Göran IVA 5.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 6.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 7.Visby IVA 8.Södertälje IVA 9.KS Solna TIVA Reg. Stockholm/ Gotland 10.KS Solna NIVA 11.Astrid Lindgren BIVA 12.Södersjukhuset MIVA 13.Norrtälje IVA Ålder, Kön & SMR Innehåll

414 SIR:s årsrapport Norrtälje – Ålder, Kön & SMR Innehåll

415 SIR:s årsrapport Danderyd – Ålder, Kön & SMR Innehåll

416 SIR:s årsrapport KS-S CIVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

417 SIR:s årsrapport St Göran – Ålder, Kön & SMR Innehåll

418 SIR:s årsrapport Södersjukhuset – Ålder, Kön & SMR Innehåll

419 SIR:s årsrapport KS-H IVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

420 6.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 7.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 8.SU ÖstraSU Östra 9.SU MölndalSU Mölndal 1.LidköpingLidköping 2.SkövdeSkövde 3.UddevallaUddevalla 4.TrollhättanTrollhättan 5.BoråsBorås Reg. Västsvenska 11.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 12.Kungälv 13.Alingsås IVA 14.Varberg IVA Ålder, Kön & SMR Innehåll

421 SIR:s årsrapport Lidköping – Ålder, Kön & SMR Innehåll

422 SIR:s årsrapport Skövde – Ålder, Kön & SMR Innehåll

423 SIR:s årsrapport Uddevalla – Ålder, Kön & SMR Innehåll

424 SIR:s årsrapport Trollhättan – Ålder, Kön & SMR Innehåll

425 SIR:s årsrapport Borås – Ålder, Kön & SMR Innehåll

426 SIR:s årsrapport SU CIVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

427 SIR:s årsrapport SU NIVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

428 SIR:s årsrapport SU Östra – Ålder, Kön & SMR Innehåll

429 SIR:s årsrapport SU Mölndal – Ålder, Kön & SMR Innehåll

430 1.NorrköpingNorrköping 2.Linköping IVALinköping IVA 3.JönköpingJönköping 5.VästervikVästervik 6.EksjöEksjö 7.VärnamoVärnamo Reg. Sydöstra 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA 11.Oskarshamn 12.Kalmar IVA Innehåll Ålder, Kön & SMR

431 SIR:s årsrapport Norrköping – Ålder, Kön & SMR Innehåll

432 SIR:s årsrapport Linköping IVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

433 SIR:s årsrapport Jönköping – Ålder, Kön & SMR Innehåll

434 SIR:s årsrapport Västervik – Ålder, Kön & SMR Innehåll

435 SIR:s årsrapport Eksjö – Ålder, Kön & SMR Innehåll

436 SIR:s årsrapport Värnamo – Ålder, Kön & SMR Innehåll

437 Ålder, Kön & SMR 1.Halmstad 2.KristianstadKristianstad 3.HelsingborgHelsingborg 4.Lund IVALund IVA 5.Malmö IVAMalmö IVA 6.YstadYstad Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

438 SIR:s årsrapport Kristianstad – Ålder, Kön & SMR Innehåll

439 SIR:s årsrapport Helsingborg – Ålder, Kön & SMR Innehåll

440 SIR:s årsrapport Lund IVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

441 SIR:s årsrapport Malmö IVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

442 SIR:s årsrapport Ystad – Ålder, Kön & SMR Innehåll

443 Diagnoser & Intagningsorsaker 5 st flest förekommande Innehåll

444 SIR:s årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

445 Diagnoser & Intagninsorsaker 5 st med längst vårdtid Innehåll

446 SIR:s årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

447 SIR:s årsrapport Vad vill Du använda SIR till? Innehåll


Ladda ner ppt "SIR:s Årsrapport 2007 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Greger Fransson, IT Sten Walther, ordförande Göran Karlström, exekutivt ansvarig"

Liknande presentationer


Google-annonser