Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR:s Årsrapport 2007 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Greger Fransson, IT Sten Walther, ordförande Göran Karlström, exekutivt ansvarig

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR:s Årsrapport 2007 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Greger Fransson, IT Sten Walther, ordförande Göran Karlström, exekutivt ansvarig"— Presentationens avskrift:

1 SIR:s Årsrapport 2007 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Greger Fransson, IT Sten Walther, ordförande Göran Karlström, exekutivt ansvarig http://www.icuregswe.org

2 2008-05-19SIR:s årsrapport 20072 Innehåll  Analyserande rapport Analyserande rapport  Medlemmar Medlemmar  Målsättning Målsättning  Skillnader i vårdresultat Skillnader i vårdresultat  Kvalitetsindex – Förslag! Kvalitetsindex – Förslag!  Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer –LivskvalitetLivskvalitet –Svensk Riskjusterad MortalitetSvensk Riskjusterad Mortalitet Nyckeltal VLAD –Bakteriell multiresistensBakteriell multiresistens –Ventilator Associerad Pneumoni, VAPVentilator Associerad Pneumoni, VAP –CVK relaterad infektionCVK relaterad infektion –Åter-In inom 72 timmarÅter-In inom 72 timmar –Avlidna på IVA uppföljningAvlidna på IVA uppföljning –Nattlig utskrivning från IVANattlig utskrivning från IVA –Avstå/avbryta behandling på IVAAvstå/avbryta behandling på IVA –BeläggningBeläggning  Ej riskjusterad mortalitet Ej riskjusterad mortalitet  Bortfall APACHE registrering Bortfall APACHE registrering  Komplikationer Komplikationer  Vårdtyp i SIR Vårdtyp i SIR  Opererad status Opererad status  Vårdtider Vårdtider  Vårdtyngd Vårdtyngd  Ålder & Kön Ålder & Kön  Diagnoser & intagningsorsaker - Flest förekommande - Längst vårdtidFlest förekommandeLängst vårdtid Innehåll Länkning fungerar i bildvisningsläge!

3 2008-05-19SIR:s årsrapport 20073 Analyserande rapport  Klicka på ikonen nedan, så öppnas en analyserande rapport! –Enkelklick i bildvisningsläge –Dubbelklick i normalläge Innehåll

4 2008-05-19SIR:s årsrapport 20074 SIR-medlemmar 2007 Innehåll

5 Medlemmar Innehåll

6 2008-05-19SIR:s årsrapport 20076 Medlemmar 2007. Skickar data.  Sollefteå sjukhus  Östersunds sjukhus  Umeå NUS IVA  Örnsköldsviks sjukhus  Sundsvalls sjukhus  Eskilstuna Mälarsjukhuset  Nyköpings lasarett  Karlstad Centralsjukhuset  Arvika lasarett  Torsby sjukhus  Örebro Universitetssjukhuset IVA  Karlskoga sjukhus  Västerås Centrallasarett  Falu lasarett  Gävle länssjukhus  Lindesberg lasarett  Norrtälje sjukhus  Stockholm Karolinska Huddinge IVA  Stockholm Karolinska Solna CIVA  Stockholm Karolinska Solna TIVA  Stockholm Södersjukhuset  Stockholm Danderyds sjukhus  Stockholm St Görans sjukhus  Visby lasarett  Göteborg SU-Sahlgrenska CIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska TIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA  Göteborg SU-Östra  Göteborg SU-Mölndal  Uddevalla NU-sjukvården  Trollhättan NÄL NU-sjukvården  Borås lasarett  Skövde Kärnsjukhuset  Lidköpings sjukhus  Linköping Universitetssjukhuset IVA  Nyköpings lasarett  Norrköping Vrinnevisjukhuset  Jönköping Länssjukhuset Ryhov  Eksjö Höglandssjukhuset  Värnamo sjukhus  Västerviks sjukhus  Lund Universitetssjukhuset IVA  Lund Barn & Ungdomssjukhuset BUS  Malmö Allmänna Universitetssjukhuset IVA  Helsingborgs lasarett  Kristianstad Centralsjukhuset  Ystad lasarett  Halmstad Länssjukhus 48 st Innehåll

7 2008-05-19SIR:s årsrapport 20077 Medlemmar 2007. Skickar ej data.  Luleå/Boden Sunderby sjukhus  Uppsala Akademiska sjukhus CIVA  Örebro Universitetssjukhus TIVA  Stockholm Astrid Lindgrens barnsjukhus  Göteborg Drottning Silvias barnsjukhus  Linköping Universitetssjukhuset NIVA  Malmö allmänna universitetssjukhuset INFIVA  Kungälvs sjukhus  Växjö Centrallasarett  Ljungby lasarett  Karlskrona Blekingesjukhuset IVA  Lund Universitetssjukhuset TIVA  Hudiksvalls sjukhus  Gällivare lasarett  Stockholm KS Solna NIVA  Södertälje sjukhus IVA 16 st Innehåll

8 2008-05-19SIR:s årsrapport 20078 Ej medlemmar 2007.  Umeå NUS TIVA  Umeå NUS NIVA  Skellefteå sjukhus  Lycksele lasarett  Kiruna lasarett  Kalix lasarett  Piteå Älvdalens sjukhus  Mora sjukhus  Uppsala Akademiska sjukhus BRIVA  Uppsala Akademiska sjukhus NIVA  Uppsala Akademiska sjukhus TIVA  Enköpings lasarett  Stockholm KS Solna BRIVA  Stockholm Södersjukhuset MIVA  Alingsås lasarett  Varbergs sjukhus  Linköping Universitetssjukhuset BRIVA  Kalmar Länssjukhuset  Karlskrona Blekingesjukhuset TIVA  Karlshamn Blekingsejukhuset  Lund Universitetssjukhuset NIVA  Göteborg SU-Östra INFIVA 22 st Innehåll Oskarshamn ej intensivvårdsstatus

9 2008-05-19SIR:s årsrapport 20079 Medlemsutveckling 2001-2007 Innehåll

10 2008-05-19SIR:s årsrapport 200710 Täckningsgrad 2007 Innehåll

11 Målsättning Innehåll

12 2008-05-19SIR:s årsrapport 200712 Intensivvård Verksamhetens målsättning  Bästa –medicinska och –omvårdnadsmässiga resultat  till lägsta –personella och –materiella resurs  för samma –typ och –grad av sjukdom  med lägsta möjliga –komplikation Innehåll

13 2008-05-19SIR:s årsrapport 200713 Definition Intensivvård  Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats  Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner  Om detta kriterium inte är uppfyllt skall patienten ej klassas som intensivvårdspatient  Postoperativ vård som pga platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ avdelning sker på intensivvårdsavdelning är inte intensivvård  Däremot ska även vård på postoperativ avdelning som uppfyller kriterier för intensivvård klassas som intensivvård Innehåll

14 Skillnader i vårdresultat ”Voffor e’ det på dette viset”? Innehåll

15 2008-05-19SIR:s årsrapport 200715 Orsaker till skillnader  Olika definitioner  Olika kvalitet på indata  Olika ”Case-mix”  Slumpen  Olika kvalitet i vårdkedjan Finns annan förklaring? Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):1147-54. Viktigaste budskapet! Innehåll

16 2008-05-19SIR:s årsrapport 200716 Olika definitioner  Termer och begrepp –Finns redovisade på SIR:s hemsida  Sedan starten 2000 årligen reviderats och förbättrats  Ex: Definition av vårdtillfälle –Sammanhållen vårdperiod på samma IVA-enhet som uppfyller kraven för intensivvård –Bryts inte av administrativa rutiner, ex. byte av bak-/hemavdelning (klinik) eller vård över årsskifte –Ej vara beroende av IT-systemets ev. begränsningar –Risk för felaktig beskrivning av antalet vårdtillfällen, återin- läggning samt olika andelstal som bygger på antalet vård- tillfällen 1 Innehåll

17 2008-05-19SIR:s årsrapport 200717 Olika kvalitet på indata  Ledning, kultur och systematik på avdelningen –God kvalitet på data är en grundbult, som ledningen utgår från –God datakvalitet måste prioriteras – annars risk för fel i tolkningar / beslut –Kvalitetsuppföljning är en naturlig del av arbetet  Rådata vs aggregerade data –Mer sanningsenlig beskrivning med faktiska, inmatade eller elektroniskt överförda värden än att bocka av olika fält med intervallgränser  Är IT-systemet ”anpassat” till IVA’s önskemål om datafångst, definition av vårdtillfälle, utrapportbilder osv? –Om ej  risk för felaktigheter och merarbete!  Finns internkontroll av data på avdelningen?  SIR:s valideringsprogram –Nivå 1, 2 & 3 2 Innehåll

18 2008-05-19SIR:s årsrapport 200718 Olika patientkarakteristika Vi behöver beskriva våra patienters risk på ett objektivt sätt 3 Innehåll

19 2008-05-19SIR:s årsrapport 200719 Vad menar SIR med ”case-mix”?  Ålder & Kön  Vårdtyp: Intensivvård med –Planerad vs oplanerad inläggning –Opererad vs ej opererad –Elektiv vs akut operation  Typ av sjukdom –Intagningsorsak –Primär IVA-diagnos  Sjukdomens svårighetsgrad –Svensk APACHE el SAPS 3 –Svensk riskjusterad mortalitet Patientkarakteristika 3 Innehåll

20 2008-05-19SIR:s årsrapport 200720 Slumpen  Vi har inga konfidensintervall i våra VLAD-diagram  Spridningsmått finns vid beräkning av medel-/median-värden 4 Innehåll

21 2008-05-19SIR:s årsrapport 200721 Olika kvalitet i klinisk vård  Om –Definitioner av termer & begrepp och –Kvalitet på inskickade data är av god kvalitet och jämförbara och –Patientkarakteristika är jämförbara och –Slumpens möjliga inverkan är redovisad, Så beror skillnader på –Olika kvalitet i klinisk vård 5 Innehåll

22 2008-05-19SIR:s årsrapport 200722 Intern granskning av data - IVA  3-5 % av alla vtf väljs slumpmässigt ut för granskning –c:a 2 vårdtillfällen per månad  Följande variabler kontrolleras –Vårdtyp –Opererad status –APACHE/SAPS 3 –Primär IVA-diagnos –Komplikationer –VTS eller NEMS –Avstå/avbryta –Avlidna IVA (DAL/DAS) Processindikator IVA-enhetens egen internkontroll av data DAL Donationsansvarig läkare; DAS Donationsansvarig sjuksköterska Innehåll

23 2008-05-19SIR:s årsrapport 200723 Internkontroll av data till SIR  SIR:s valideringsprogram –Nivå 1-kommentarer Rör den tekniska utformningen respektive identiteter Omöjliggör insändande –Nivå 2-kommentarer Påpekande som strider mot SIR:s rekommendation Dessa kan ignoreras –Nivå 3-kommentarer Innehåller kombinationer av data som uppfattas ologiska Dessa kan ignoreras Relaterat till grupper av patienter Processindikator Innehåll

24 2008-05-19SIR:s årsrapport 200724 Internkontroll av data till SIR  SIR:s valideringsprogram –En hjälp till att hitta felregistreringar eller okunskap hos användarna –En hjälp att se ofullständiga rutiner för exempelvis vårdtyngdsregistreringar –En hjälp till att hitta brister som förvanskar eller försvårar tolkningen i det lokala IT- stödet Relaterat till grupper av patienter Processindikator Innehåll

25 Förslag till kvalitetsindex Innehåll

26 2008-05-19SIR:s årsrapport 200726 Förslag – Kvalitetsindex Förklaringsnyckel Innehåll

27 2008-05-19SIR:s årsrapport 200727 Förslag – Kvalitetsindex Reg Norra SIR medlemmar Innehåll

28 2008-05-19SIR:s årsrapport 200728 Förslag – Kvalitetsindex Reg Uppsala/Örebro SIR medlemmar Innehåll

29 2008-05-19SIR:s årsrapport 200729 Förslag – Kvalitetsindex Reg Stockholm/Gotland SIR medlemmar Innehåll

30 2008-05-19SIR:s årsrapport 200730 Förslag – Kvalitetsindex Reg Västsvenska SIR medlemmar Innehåll

31 2008-05-19SIR:s årsrapport 200731 Förslag – Kvalitetsindex Reg Sydöstra SIR medlemmar Innehåll

32 2008-05-19SIR:s årsrapport 200732 Förslag – Kvalitetsindex Reg Södra SIR medlemmar Innehåll

33 SIR:s kvalitetsindikatorer Innehåll

34 2008-05-19SIR:s årsrapport 200734 Kvalitetsindikatorer SIR  Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård –Ej data ännu  Svensk riskjusterad mortalitet Svensk riskjusterad mortalitet  Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1  Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2 Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2  Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5 Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5  Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10 Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10  Avlidna på IVA uppföljning Avlidna på IVA uppföljning  Nattlig utskrivning från IVA Nattlig utskrivning från IVA  Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA  Beläggning Beläggning Innehåll

35 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Ej data ännu Kvalitetsindikator 1 Innehåll

36 Svensk riskjusterad mortalitet 1.Nyckeltal 2.VLAD Variable Life Adjusted Display Kvalitetsindikator 2 Innehåll

37 Nyckeltal Innehåll

38 2008-05-19SIR:s årsrapport 200738 ”Nyckeltal”  APACHE-poäng –Medelvärde  Bortfall i APACHE-registrering –Fel Intagningsorsak kontra Opererad-status –Opererad-status saknas –Okänd ålder –Orealistisk poäng enl. ålder –Rapp. "Ej fullständig” av IVA-enheten själv Mål: < 10%  Innehåll

39 2008-05-19SIR:s årsrapport 200739 ”Nyckeltal”  EMR (Estimerad Mortalitets Risk) Summa EMR enl APACHE / Antal vårdtillfällen  OMR (Observerad Mortalitets Risk) Observerade mortaliteten < 31 dg vid SPAR-uppföljning dividerat med antal vårdtillfällen  SMR (Standardiserad Mortalitets Ratio) SMR = OMR / EMR. Bedömning: <1: Bättre jämfört 1985 i USA =1: Samma som 1985 i USA >1: Sämre jämfört 1985 i USA  Innehåll

40 2008-05-19SIR:s årsrapport 200740 ”Nyckeltal”  NNT/NNH (Numbers Needed to Treat/Harm) NNT = 1/ARR, där ARR = Absolute Risk Reduction = Sum.OMR - Sum.EMR  Regressionskoefficient Anger lutningen på regressionslinjen Gjort på diagram med konsekutiva vårdtillfällen  Innehåll

41 2008-05-19SIR:s årsrapport 200741 ”Nyckeltal” – Norra reg. Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

42 2008-05-19SIR:s årsrapport 200742 ”Nyckeltal” – Uppsala/Örebro reg. Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

43 2008-05-19SIR:s årsrapport 200743 ”Nyckeltal” – Stockholm/Gotland reg. Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

44 2008-05-19SIR:s årsrapport 200744 ”Nyckeltal” – Västsvenska reg. Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

45 2008-05-19SIR:s årsrapport 200745 ”Nyckeltal” – Sydöstra reg. Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

46 2008-05-19SIR:s årsrapport 200746 ”Nyckeltal” – Södra reg. Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

47 2008-05-19SIR:s årsrapport 200747 ”Nyckeltal” – Kön Se VLAD-diagram Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

48 2008-05-19SIR:s årsrapport 200748 ”Nyckeltal” – Ålder Se VLAD diagram Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

49 2008-05-19SIR:s årsrapport 200749 ”Nyckeltal” - Nyckel & Viktig diagnos Se VLAD diagram Innehåll > 10% bortfall  Osäker bedömning!

50 VLAD Variable Life Adjusted Diagram Innehåll

51 2008-05-19SIR:s årsrapport 200751 Variable Life Adjusted Display, VLAD  Förväntad risk att avlida under sjukhus- vistelsen, beräknas enl APACHE –EMR 30dgr  Uttryck denna risk i antal liv –Ex 5% förväntad risk är 0,05 ”liv” 65% förväntad risk är 0,65 ”liv” Innehåll

52 2008-05-19SIR:s årsrapport 200752 Variable Life Adjusted Display, VLAD  Om patienten överlever ≥ 30 dagar + 0,05 i ”vunna liv” + 0,65 i ”vunna liv”  Om patienten avlider < 30 dagar 0,05-1 = - 0,95 i ”förlorade liv” 0,65-1 = - 0,35 i ”förlorade liv” Innehåll

53 2008-05-19SIR:s årsrapport 200753 VLAD tekniken  Kumulativ kurva av konsekutiva vårdtillfällen  Tolkning –Positivt kumulativt utfall Vunna liv jämfört riskjusteringen –Negativt kumulativt utfall Förlorade liv jämfört riskjusteringen Innehåll

54 2008-05-19SIR:s årsrapport 200754 Regressionslinje  Regressionslinje –y = a + b * x  Regressionskoefficient (”regression coefficient”) –b –Anger lutningen på regressionslinjen (”slope of the line”) –Då x ökar med 1 enhet förändras y med b enheter  Intercept (=skärningspunkt) –a –Anger y-variabelns värde då x=0  Beroende variabel –Y –Kumulativt riskjusterat resultat (”vunna” el ”förlorade” liv)  Oberoende variabel –X –Tid –Antal kumulativa vårdtillfällen Innehåll

55 2008-05-19SIR:s årsrapport 200755 Korrelations- & determinationskoefficient  Korrelationskoefficienten ”correlation coefficient” r Beskriver graden av linjärt samband - 1 ≤ r ≤ + 1  Determinantens koefficient eller R-kvadratvärde ”coefficient of determination” r 2 eller R 2 Anger hur stor del av variationen i den beroende variabeln (y) som kan förklaras av den oberoende variabeln (x), under förutsättning att det finns ett linjärt samband. Innehåll

56 2008-05-19SIR:s årsrapport 200756 Urvalskriterier VLAD 2007  Intensivvård –30 550 vårdtillfällen  Korrekt APACHE registrering –22 148 vårdtillfällen Bortfall 20 %  Uppföljningsbar i SPAR –21 980 vårdtillfällen Bortfall 0,8 % Innehåll

57 VLAD – Hela Riket Innehåll

58 2008-05-19SIR:s årsrapport 200758 VLAD - Tidsserie Innehåll

59 2008-05-19SIR:s årsrapport 200759 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

60 2008-05-19SIR:s årsrapport 200760 Avvikelser under året Innehåll

61 2008-05-19SIR:s årsrapport 200761 Kön - VLAD Innehåll

62 2008-05-19SIR:s årsrapport 200762 Ålder - VLAD Innehåll

63 2008-05-19SIR:s årsrapport 200763 Ålder - VLAD Innehåll

64 2008-05-19SIR:s årsrapport 200764 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

65 2008-05-19SIR:s årsrapport 200765 Nyckel & Viktiga diagnoser - VLAD Innehåll

66 2008-05-19SIR:s årsrapport 200766 VLAD för egna enheten?  Kön  Åldersgrupper  Nyckeldiagnoser  Viktiga diagnoser Gå till: http://www.icuregswe.org/portal/ och gör dina egna urval! http://www.icuregswe.org/portal/ Innehåll

67 42 VLAD-diagram i samma bild Innehåll

68 2008-05-19SIR:s årsrapport 200768 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

69 2008-05-19SIR:s årsrapport 200769 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

70 2008-05-19SIR:s årsrapport 200770 37 IVA, SIR 2005 42 IVA, SIR 2006 Bedömning Mindre spridning Färre under nollinjen Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

71 2008-05-19SIR:s årsrapport 200771 Bedömning: Ökad spridning Färre under nollinjen Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

72 VLAD-diagram per IVA-enhet Innehåll

73 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Umeå IVAUmeå IVA 2.Örnsköldsvik IVAÖrnsköldsvik IVA 3.Sollefteå IVASollefteå IVA 4.Östersund IVAÖstersund IVA 5.Sundsvall IVASundsvall IVA Reg. Norra 6.Luleå/Boden IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

74 2008-05-19SIR:s årsrapport 200774 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

75 2008-05-19SIR:s årsrapport 200775 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

76 2008-05-19SIR:s årsrapport 200776 Avvikelser under året Innehåll

77 2008-05-19SIR:s årsrapport 200777 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

78 2008-05-19SIR:s årsrapport 200778 Avvikelser under året Innehåll

79 2008-05-19SIR:s årsrapport 200779 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

80 2008-05-19SIR:s årsrapport 200780 Avvikelser under året Innehåll

81 2008-05-19SIR:s årsrapport 200781 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

82 2008-05-19SIR:s årsrapport 200782 Avvikelser under året Innehåll

83 2008-05-19SIR:s årsrapport 200783 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

84 2008-05-19SIR:s årsrapport 200784 Avvikelser under året Innehåll

85 1.Gävle IVAGävle IVA 2.Falun IVAFalun IVA 3.Torsby IVATorsby IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Västerås IVAVästerås IVA 6.Lindesberg IVALindesberg IVA 7.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 8.Karlstad IVAKarlstad IVA 9.Karlskoga IVAKarlskoga IVA 10.Örebro IVAÖrebro IVA 11.Nyköping IVANyköping IVA 12.Örebro TIVA 13.Uppsala CIVA 14.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 15.Uppsala NIVA 16.Uppsala BRIVA 17.Enköping IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll Variable Life Adjusted Display, VLAD

86 2008-05-19SIR:s årsrapport 200786 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

87 2008-05-19SIR:s årsrapport 200787 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

88 2008-05-19SIR:s årsrapport 200788 Avvikelser under året Innehåll

89 2008-05-19SIR:s årsrapport 200789 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

90 2008-05-19SIR:s årsrapport 200790 Avvikelser under året Innehåll

91 2008-05-19SIR:s årsrapport 200791 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

92 2008-05-19SIR:s årsrapport 200792 Avvikelser under året Innehåll

93 2008-05-19SIR:s årsrapport 200793 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

94 2008-05-19SIR:s årsrapport 200794 Avvikelser under året Innehåll

95 2008-05-19SIR:s årsrapport 200795 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

96 2008-05-19SIR:s årsrapport 200796 Avvikelser under året Innehåll

97 2008-05-19SIR:s årsrapport 200797 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

98 2008-05-19SIR:s årsrapport 200798 Avvikelser under året Innehåll

99 2008-05-19SIR:s årsrapport 200799 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

100 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007100 Avvikelser under året Innehåll

101 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007101 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

102 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007102 Avvikelser under året Innehåll

103 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007103 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

104 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007104 Avvikelser under året Innehåll

105 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007105 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

106 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007106 Avvikelser under året Innehåll

107 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007107 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

108 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007108 Avvikelser under året Innehåll

109 1.Norrtälje IVANorrtälje IVA 2.Danderyd IVADanderyd IVA 3.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 4.St Göran IVASt Göran IVA 5.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 6.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 7.Södertälje IVA 8.KS Solna TIVA (ej VLAD) Reg. Stockholm/ Gotland 9.Visby IVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Södersjukhuset MIVA Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

110 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007110 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

111 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007111 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

112 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007112 Avvikelser under året Innehåll

113 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007113 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

114 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007114 Avvikelser under året Innehåll

115 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007115 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

116 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007116 Avvikelser under året Innehåll

117 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007117 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

118 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007118 Avvikelser under året Innehåll

119 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007119 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

120 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007120 Avvikelser under året Innehåll

121 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007121 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

122 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007122 Avvikelser under året Innehåll

123 6.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 7.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 8.SU Östra IVASU Östra IVA 9.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 10.SU Sahlgrenska TIVA (ej VLAD) 1.Lidköping IVALidköping IVA 2.Skövde IVASkövde IVA 3.Uddevalla IVAUddevalla IVA 4.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 5.Borås IVABorås IVA Reg. Västsvenska 11.Kungälv 12.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 13.Varberg IVA 14.Alingsås IVA Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

124 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007124 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

125 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007125 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

126 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007126 Avvikelser under året Innehåll

127 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007127 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

128 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007128 Avvikelser under året Innehåll

129 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007129 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

130 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007130 Avvikelser under året Innehåll

131 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007131 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

132 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007132 Avvikelser under året Innehåll

133 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007133 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

134 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007134 Avvikelser under året Innehåll

135 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007135 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

136 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007136 Avvikelser under året Innehåll

137 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007137 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

138 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007138 Avvikelser under året Innehåll

139 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007139 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

140 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007140 Avvikelser under året Innehåll

141 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007141 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

142 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007142 Avvikelser under året Innehåll

143 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Norrköping IVANorrköping IVA 2.Linköping IVALinköping IVA 3.Jönköping IVAJönköping IVA 4.Linköping TIVA (ej VLAD) 5.Västervik IVAVästervik IVA 6.Eksjö IVAEksjö IVA 7.Värnamo IVAVärnamo IVA Reg. Sydöstra 8.Kalmar IVA 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA Innehåll

144 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007144 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

145 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007145 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

146 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007146 Avvikelser under året Innehåll

147 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007147 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

148 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007148 Avvikelser under året Innehåll

149 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007149 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

150 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007150 Avvikelser under året Innehåll

151 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007151 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

152 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007152 Avvikelser under året Innehåll

153 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007153 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

154 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007154 Avvikelser under året Innehåll

155 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007155 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

156 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007156 Avvikelser under året Innehåll

157 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Halmstad IVA (ej VLAD) 2.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 3.Kristianstad IVAKristianstad IVA 4.Lund IVALund IVA 5.Malmö IVAMalmö IVA 6.Ystad IVAYstad IVA Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

158 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007158 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

159 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007159 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

160 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007160 Avvikelser under året Innehåll

161 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007161 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

162 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007162 Avvikelser under året Innehåll

163 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007163 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

164 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007164 Avvikelser under året Innehåll

165 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007165 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

166 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007166 Avvikelser under året Innehåll

167 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007167 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

168 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007168 Avvikelser under året Innehåll

169 VLAD TIVA Sammanställt av Wolfgang Freter, SIR Innehåll

170 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007170 Kommentarer TIVA  För riskjusteringen av TIVA vårdtillfällen används IVA-Higgins istället för APACHE  I Sverige används en modifierad version av IVA-Higgins –Därför finns det ingen internationell referens att jämföra med  SIR bygger upp en egen referens –Det är en aktuell referens som justeras automatiskt varje år därför varierar VLAD kurvorna för olika enheter kring nollinjen!  IVA-Higgins är validerad för kranskärlopererade patienter –Vi använder riskjusteringen för alla hjärtopererade patienter! –Detta kan innebära en case-mix problematik, Detta ska granskas närmare och åtgärdas med SIRXML 5.0! Innehåll

171 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007171 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

172 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007172 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

173 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007173 Avvikelser under året Innehåll

174 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007174 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

175 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007175 Avvikelser under året Innehåll

176 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007176 Kvalitetsindikatorer SIR  Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård –Ej data ännu  Svensk riskjusterad mortalitet Svensk riskjusterad mortalitet  Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1  Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2 Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2  Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5 Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5  Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10 Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10  Avlidna på IVA uppföljning Avlidna på IVA uppföljning  Nattlig utskrivning från IVA Nattlig utskrivning från IVA  Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA  Beläggning Beläggning Innehåll

177 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Kvalitetsindikator 3 Innehåll

178 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007178 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

179 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007179 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

180 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007180 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

181 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007181 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

182 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007182 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

183 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007183 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

184 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007184 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

185 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007185 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

186 Ventilator Associerad Pneumoni VAP K2 Kvalitetsindikator 4 Innehåll

187 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007187 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

188 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007188 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

189 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007189 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

190 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007190 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

191 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007191 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

192 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007192 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

193 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007193 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

194 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007194 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad.

195 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Kvalitetsindikator 5 Innehåll

196 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007196 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad. Innehåll

197 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007197 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

198 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007198 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

199 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007199 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

200 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007200 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

201 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007201 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

202 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007202 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

203 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007203 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Innehåll Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid ≥ 48 tim och åtgärden CVK (BO5 el. B055) registrerad.

204 Oplanerad återinläggning till samma IVA-enhet inom 72 timmar K10 Kvalitetsindikator 6 Innehåll

205 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007205 Termer och begrepp  Definition av ”index vårdtillfälle” –Första vårdtillfället av vårdtyp IVA, TIVA och BIVA för en patient under definierad tidsperiod för definierad IVA –För framtiden kan det behövas ett nationellt ”index vårdtillfälle” Första vårdtillfället för en patient under definierad tidsperiod i SIR:s databas  Definition av ”återin vårdtillfälle” –Första vårdtillfället efter ”index vårdtillfället” Innehåll

206 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007206 Återin inom 72 tim  Täljaren – följande 3 krav: 1.Återinläggning Första vårdtillfället efter ”index vårdtillfället”, där tiden mellan utskrivning från ”index vårdtillfället” och återin vårdtillfällets start är ≤ 72 tim 2.Till samma IVA-enhet 3.Oplanerad inläggning  Nämnaren – följande 2 krav: 1.Totala antalet ”index vårdtillfällen” 2.Patienten är utskriven levande från IVA  Bortfall Patienter som inte kan mortalitetsuppföljas i SPAR Innehåll

207 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007207 Patienter & Vårdtillfällen 2007  24 851 patienter med 29 223 vårdtillfällen –21 731 patienter med 1 vårdtillfälle – 3 120 patienter med 2-44 vårdtillfällen Innehåll

208 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007208 Oplanerad återinläggning till samma IVA ≤ 72 tim. K5 Innehåll

209 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007209 Oplanerad återinläggning till samma IVA ≤ 72 tim. Innehåll K5

210 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007210 Oplanerad återinläggning till samma IVA ≤ 72 tim. Innehåll K5

211 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007211 Oplanerad återinläggning till samma IVA ≤ 72 tim. Innehåll K5

212 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007212 Oplanerad återinläggning till samma IVA ≤ 72 tim. Innehåll K5

213 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007213 Oplanerad återinläggning till samma IVA ≤ 72 tim. Innehåll K5

214 Avlidna på IVA Uppföljning under 4:e kvartalet 2007 Kvalitetsindikator 7 Innehåll

215 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007215 Avlidna på IVA Uppföljning  Bakgrund –Donationsrådet inrättades år 2005 på uppdrag av regeringen –Målet med verksamheten är att förbättra donations- frekvensen i Sverige –SONO (Statistik och Nyckeltal för Organdonation) Beskriva hur donationsarbetet idag utförs och hur varje steg i detta arbete påverkar utfallet av donatorer En samarbetspartner för Donationsrådet, i studien av kartläggningen för möjliga organdonatorer 1/10-31/12 2007, har varit Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) Innehåll

216 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007216 Avlidna på IVA Uppföljning  1/10 – 31/12 2007 –85 IVA-enheter i Sverige deltog –Nedan redovisas data från 44 SIR-medlemmar som under 2007 också rutinmässigt skickat data till SIR –Kvalitetsindikator 7  Ett samarbete mellan SIR & Donationsrådet Innehåll

217 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007217  6.527 patienter med 7.356 vårdtillfällen  5.966 patienter skrevs ut levande från IVA  561 avled på IVA –IVA-mortalitet 7,6% (räknat på vårdtillfällen) 8,6% (räknat på patienter)  139 hade svår, nytillkommen hjärnskada –127 av dessa hade invasiv ventilatorbehandling –35 av dessa dödförklarades med direkta kriterier –30 av dessa kontaktades transplantationsenheten –27 möjliga donatorer fanns bland dessa 4,8% av antalet avlidna på IVA –20 organdonationer genomfördes 3,6% av antalet avlidna på IVA 74,1% av antalet möjliga organdonatorer Sammanfattningsvis 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Innehåll

218 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007218 Var kvartal 4 representativt för 2007 som helhet?  Var IVA-mortaliteten under studieperioden representativ till antalet för hela 2007? –Observerad IVA-mortalitet per kvartal 2007 Kvartal 1: 512 Kvartal 2: 499 Kvartal 3: 512 Kvartal 4: 540 (26% av 2007 års mortalitet) –Ja 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Innehåll

219 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007219 SIR-medlemmar som skickar data  Arvika  Borås  Danderyd  Eksjö  Eskilstuna  Falun  Gävle  Halmstad  Helsingborg  Jönköping  Karlskoga  Karlstad  Kristianstad  KS-H IVA  KS-S CIVA  Lidköping  Lindesberg  Linköping IVA  Lund IVA  Malmö IVA  Norrköping  Norrtälje 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Innehåll

220 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007220 SIR-medlemmar som skickar data  Nyköping  Skövde  Sollefteå  St Göran  SU CIVA  SU Mölndal  SU NIVA  SU Östra  Sundsvall  SÖS IVA  Torsby  Trollhättan  Uddevalla  Umeå IVA  Visby  Värnamo  Västervik  Västerås  Ystad  Örebro IVA  Östersund  Örnsköldsvik 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Innehåll

221 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007221 Resultatredovisning  Redovisning av fynden följer SIR:s avlidna på IVA protokoll med 10 frågor –Som första bild ges en bakgrund som belyser antalet intensivvårdstillfällen och antalet patienter. 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Innehåll

222 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007222 Möjlig organdonator - Definition  Möjlig organdonator är –Intensivvårdspatient med –Invasiv ventilatorbehandling och –Diagnostiserad total hjärninfarkt och –Utan exklusionskriterier 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Gustafson I. Potentiell organdonator – ny indikation för intensivvård? Läkartidningen 2003; 100: 3234-3237. OBS Denna definition och framför allt diskussionen om exklusionskriterier är f.n. under intensiv debatt! Hur den slutligen utformas påverkar resultatredovisningen! Innehåll

223 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007223 Antal avlidna intensivvårdspatienter Antal intensivvårdstillfällen 7 356 Antal patienter 6 777 Avlidna IVA 561 Antal patienter med flera vårdtillfällen 579 Levande IVA 6 216 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Bakgrund IVA-Mortalitet baserad på 1. Vårdtillfällen: 7,6% 2. Person-Id: 8,6% Innehåll

224 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007224 Svår, nytillkommen hjärnskada Avlidna IVA 561 Förelåg tecken på svår, nytillkommen hjärnskada före döden? Nej 422 Ja 139 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Fråga 1 Innehåll

225 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007225 Tecken och orsaker Orsaker Ja 139 Intrakraniell blödning / infarkt 65 Skalltrauma 18 Anoxi 52 Annat 13 Ljusstela pupiller 77 Ingen host-/sväljreflex 49 Ingen egenandning 44 RLS 8 99 Annat 40 Tecken OBS - Flera val möjliga för tecken och orsaker 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Fråga 1 & 2 Innehåll

226 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007226 Svår nytillkommen hjärnskada och IVB Tecken förelåg på svår, nytillkommen hjärnskada före döden 139 Förekom Invasiv Ventilator Behandling sista 24 tim? Ja 127 Nej 12 Dödsfallet konstaterat genom Direkta kriterier 35 Indirekta kriterier (hjärtstopp) 92 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Fråga 3 & 4 Innehåll

227 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007227 Indirekta kriterier Avbruten behandling46 Avstår från behandling14 Medicinskt olämplig som donator31 Ej återställd hjärtverksamhet12 Donator ej uppmärksammad0 Avlidne negativ till donation3 Ej tillgång till radiologisk diagnostik1 Ej tillgång till kompetens för klinisk diagnostik1 Total hjärninfarkt misstänktes ej46 Varför gjordes inte diagnostik enligt direkta kriterier? 92 1. Tecken på svår nytillkommen hjärnskada och 2. Invasiv Ventilator Behandling, IVB Fråga 5 Innehåll

228 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007228 Direkta kriterier Dödsfallet konstaterat genom direkta kriterier 35 Togs kontakt med transplantationskoordinator? Klinisk neurologisk undersökning enbart 24 Fyrkärlsangiografi enbart 2 Klinisk neurologisk undersökning och fyrkärlsangiografi 9 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Fråga 4.2 Innehåll

229 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007229 Möjlig organdonator Togs kontakt med transplantationskoordinator? Ja 30 Nej 5 Nej (Möjlig organdonator) 27 Förelåg medicinska kontraindikationer mot organdonation? Ja (Ej möjlig organdonator) 3 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Fråga 6 & 7 Innehåll

230 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007230 Ingen kontakt med transplantations- koordinator. Direkta kriterier.  Fem avlidna –Diagnos med direkta kriterier, där ingen kontakt togs med transplantationskoordinator: 1.Avlidnes inställning känd och negativ – muntligt från närstående. Donationsregistret ej frågat eftersom transplantationskoordinator ej kontaktad. 2.”Närstående utnyttjade sin vetorätt” 3.”Närstående utnyttjade sin vetorätt” 4.”Cirkulationsstillestånd p.g.a. massiva skador” 5.”Oklar högmalign sjukdom med tumörväxt i cerebellum och skelett” 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Fråga 6 & 7 Innehåll

231 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007231 Möjlig organdonator – känd inställning Möjlig organdonator 27 Avlidnes inställning känd17 Pos:14 Neg:3 Muntligt 14 Skriftligt 0 DonReg 4 Genomfördes organdonation? 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Fråga 8 Innehåll

232 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007232 Möjlig organdonator – okänd inställning Möjlig organdonator 27 Avlidnes inställning okänd10 Närstående utnyttjade sin vetorätt 3 Närstående saknades 0 Närstående fanns, men kunde inte informeras 1 Förmodat samtycke gällde 6 Genomfördes organdonation? 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Fråga 8 Innehåll

233 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007233 Genomförda organdonationer Genomfördes organdonation? Organdonation 14 Organdonation 6 Förmodat samtycke 6 Känd positiv 14 Summa 20 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Nej 7 Andel av möjliga organdonatorer 74,1% Möjlig organdonator 27 Fråga 9 Innehåll

234 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007234 Ej genomförda organdonationer Genomfördes organdonation? 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Nej 7 Möjlig organdonator 27 Ej organdonation: Andel av möjliga organdonatorer 25,9% Avlidne negativ 3/7 fall Annan orsak 4/7 fall Fråga 9 Innehåll

235 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007235 DAL / DAS granskning Uppgifterna granskade av DAL / DAS? Ja 452 Nej 109 (20 %) 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Fråga 10 Innehåll DAL Donations Ansvarig Läkare DAS Donations Ansvarig Sjuksköterska

236 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007236 Ålder & Kön 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Innehåll

237 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007237 Primär IVA diagnos 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Innehåll

238 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007238 Primär IVA diagnos 44 IVA-enheter under perioden 1/10 – 31/12 2007 Innehåll

239 Nattlig utskrivning från IVA Kvalitetsindikator 8 Innehåll

240 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007240 Tidpunkt för utskrivning & vårdresultat Innehåll

241 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007241 Könsskillnad? Innehåll

242 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007242 Åldersskillnad? Innehåll

243 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007243 Åldersskillnad? Innehåll

244 Avstå & Avbryta behandling Kvalitetsindikator 9 Innehåll

245 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007245 Behandlingsstrategi på IVA Innehåll

246 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007246 Inrapporterat per IVA-enhet Innehåll

247 Beläggning Kvalitetsindikator 10 Innehåll

248 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007248 Hur är siffrorna framtagna?  "Beläggning” –Varje timme vid minut "33", räknas antalet inskrivna patienter, vid varje IVA/NIVA/TIVA-enhet. –Totalt 8 760 "kontrolltimmar"! –Valet av minut "33": Godtyckligt valt, men medvetet att ej ha med "0" el "5", då dessa är de oftast förekommande minutvalen vi in-/utskrivning. Innehåll

249 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007249 Hur är siffrorna framtagna? Innehåll

250 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007250 Hur är siffrorna framtagna?  Bortfallet –~ 0,14 % vid undersökning i Region Skåne. –Bortfallet De patienter som var inskrivna < 1 timme, och då inte passerade minut "33". Inskrivna < 1 timme men som passerar minut "33" är med! Innehåll

251 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007251 47 IVA-enheters kumulativa beläggning Innehåll

252 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007252 Reg. Norra - kumulativ beläggning. Innehåll

253 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007253 Reg. Uppsala/Örebro – kumulativ beläggning Innehåll

254 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007254 Reg Stockholm/Gotland – kumulativ beläggning Innehåll

255 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007255 Reg Västsvenska – kumulativ beläggning Innehåll

256 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007256 Reg Sydöstra – kumulativ beläggning Innehåll

257 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007257 Reg Södra – kumulativ beläggning Innehåll

258 Ej riskjusterad mortalitet Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

259 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007259 Urvalsfråga  Vårdresultat IVA angivet –Levande / Avliden  Uppföljningsbar i SPAR (Statens PersonAdressRegister) –Kumulativ mortalitet baseras på data från SPAR  Mortalitet –Under intensivvårdstillfället (oavsett när) –1 mån –3 mån  Mortalitetsberäkning baseras på antalet vårdtillfällen, –ej på antalet individer Innehåll efter ankomst till IVA (oavsett var)

260 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007260 Ej riskjusterad mortalitet Innehåll

261 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007261 Ej riskjusterad mortalitet Innehåll

262 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007262 Reg. Norra: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll

263 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007263 Reg. Uppsala/Örebro: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll Del 1

264 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007264 Reg. Uppsala/Örebro: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll Del 2

265 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007265 Reg. Stockholm/Gotland: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll

266 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007266 Reg. Västsvenska: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll

267 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007267 Reg. Sydöstra: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll

268 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007268 Reg. Södra: Överlevnadskurvor 2007 Innehåll

269 Bortfall APACHE registrering Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

270 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007270 Bortfall APACHE SIR 2001--2007 Innehåll

271 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007271 Bortfall i APACHE – Utveckling Innehåll

272 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007272 Liten tuva välter stort lass Innehåll

273 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007273 Varför är trenden bruten?  Opererad status saknas  ”Rapporterat ej fullständig” av den egna enheten –SAPS 3 effekt?  Annat? Innehåll

274 Bortfall APACHE registrering 1.Umeå IVAUmeå IVA 2.Örnsköldsvik IVAÖrnsköldsvik IVA 3.Sollefteå IVASollefteå IVA 4.Östersund IVAÖstersund IVA 5.Sundsvall IVASundsvall IVA Reg. Norra 6.Luleå/Boden IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

275 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007275 Umeå IVA Innehåll

276 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007276 Örnsköldsvik IVA Innehåll

277 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007277 Sollefteå IVA Innehåll

278 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007278 Östersund IVA Innehåll

279 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007279 Sundsvall IVA Innehåll

280 Bortfall APACHE registrering 1.Gävle IVAGävle IVA 2.Falun IVAFalun IVA 3.Torsby IVATorsby IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Västerås IVAVästerås IVA 6.Lindesberg IVALindesberg IVA 7.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 8.Karlstad IVAKarlstad IVA 9.Karlskoga IVAKarlskoga IVA 10.Örebro IVAÖrebro IVA 11.Nyköping IVANyköping IVA 12.Örebro TIVA 13.Uppsala CIVA 14.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 15.Uppsala NIVA 16.Uppsala BRIVA 17.Enköping IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll

281 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007281 Gävle IVA Innehåll

282 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007282 Falun IVA Innehåll

283 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007283 Torsby IVA Innehåll

284 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007284 Arvika IVA Innehåll

285 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007285 Västerås IVA Innehåll

286 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007286 Lindesberg IVA Innehåll

287 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007287 Eskilstuna IVA Innehåll

288 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007288 Karlstad IVA Innehåll

289 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007289 Karlskoga IVA Innehåll

290 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007290 Örebro IVA Innehåll

291 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007291 Nyköping IVA Innehåll

292 1.Norrtälje IVANorrtälje IVA 2.Danderyd IVADanderyd IVA 3.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 4.St Göran IVASt Göran IVA 5.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 6.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 7.Visby IVAVisby IVA 8.Södertälje IVA 9.KS Solna TIVA Reg. Stockholm/ Gotland 10.KS Solna NIVA 11.Astrid Lindgren BIVA 12.Södersjukhuset MIVA 13.Norrtälje IVA Bortfall APACHE registrering Innehåll

293 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007293 Norrtälje IVA Innehåll

294 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007294 Danderyd IVA Innehåll

295 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007295 KS Solna NIVA Innehåll

296 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007296 KS Solna CIVA Innehåll

297 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007297 St Göran IVA Innehåll

298 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007298 Södersjukhuset IVA Innehåll

299 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007299 KS Huddinge IVA Innehåll

300 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007300 Visby IVA Innehåll

301 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007301 Södertälje IVA Innehåll

302 6.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 7.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 8.SU Sahlgrenska TIVASU Sahlgrenska TIVA 9.SU Östra IVASU Östra IVA 10.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 1.Lidköping IVALidköping IVA 2.Skövde IVASkövde IVA 3.Uddevalla IVAUddevalla IVA 4.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 5.Borås IVABorås IVA Reg. Västsvenska 11.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 12.Kungälv 13.Alingsås IVA 14.Varberg IVA Bortfall i APACHE registrering Innehåll

303 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007303 Lidköping IVA Innehåll

304 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007304 Skövde IVA Innehåll

305 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007305 Uddevalla IVA Innehåll

306 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007306 Trollhättan NÄL IVA Innehåll

307 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007307 Borås IVA Innehåll

308 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007308 SU Sahlgrenska CIVA Innehåll

309 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007309 SU Sahlgrenska NIVA Innehåll

310 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007310 SU Sahlgrenska TIVA Innehåll

311 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007311 SU Östra IVA Innehåll

312 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007312 SU Mölndal IVA Innehåll

313 Bortfall i APACHE registrering 1.Norrköping IVANorrköping IVA 2.Linköping IVALinköping IVA 3.Linköping TIVALinköping TIVA 4.Jönköping IVAJönköping IVA 5.Västervik IVAVästervik IVA 6.Eksjö IVAEksjö IVA 7.Värnamo IVAVärnamo IVA Reg. Sydöstra 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA 11.Oskarshamn 12.Kalmar IVA Innehåll

314 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007314 Norrköping IVA Innehåll

315 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007315 Linköping IVA Innehåll

316 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007316 Linköping TIVA Innehåll

317 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007317 Jönköping IVA Innehåll

318 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007318 Västervik IVA Innehåll

319 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007319 Eksjö IVA Innehåll

320 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007320 Värnamo IVA Innehåll

321 Bortfall i APACHE registrering 1.Halmstad IVAHalmstad IVA 2.Kristianstad IVAKristianstad IVA 3.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 4.Lund IVALund IVA 5.Malmö IVAMalmö IVA 6.Ystad IVAYstad IVA Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

322 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007322 Halmstad IVA Innehåll

323 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007323 Kristianstad IVA Innehåll

324 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007324 Helsingborg IVA Innehåll

325 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007325 Lund IVA Innehåll

326 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007326 Malmö IVA Innehåll

327 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007327 Ystad IVA Innehåll

328 Komplikationer Innehåll

329 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007329 Komplikationskoder - SIR SIR Data 2007 K1, K2, K5 & K10 är SIR:s kvalitetsindikatorer Innehåll

330 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007330 Komplikationskoder - SIR SIR Data 2007 K11 – K20 endast för vårdtyp TIVA Innehåll

331 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007331 Komplikation - Inrapporterade SIR Data 2001-2007 K1, K2, K5 & K10 är SIR:s kvalitetsindikatorer Vi blir bättre på att kunna registrera! Innehåll

332 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007332 Beakta!  Det föreligger stor variation av antalet registrerade komplikationer per enhet  Hur tolka detta? –Många inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för fullständig uppföljning –Få eller inga inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för ofullständig uppföljning Innehåll

333 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007333 Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

334 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007334 Komplikationer - Förekomst Innehåll

335 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007335 Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

336 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007336 Komplikationer - Förekomst Innehåll

337 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007337 Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

338 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007338 Komplikationer - Förekomst Innehåll

339 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007339 Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

340 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007340 Komplikationer - Förekomst Innehåll

341 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007341 Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

342 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007342 Komplikationer - Förekomst Innehåll

343 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007343 Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

344 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007344 Komplikationer - Förekomst Innehåll

345 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007345 Komplikationer – Kan & Görs Innehåll

346 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007346 Komplikationer - Förekomst Innehåll

347 Vårdtyp i SIR Innehåll

348 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007348 Vårdtyp i SIR SIR Data 2001 - 2007 Innehåll

349 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007349 Vårdtyp i SIR - Länsvis SIR Data 2007 Innehåll ?? ? ?

350 Opererad status Innehåll

351 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007351 Är patienten opererad?  Ja –Akut Planerad inläggning? Oplanerad inläggning? –Elektivt Planerad inläggning? Oplanerad inläggning?  Nej Planerad inläggning? Oplanerad inläggning?  Bortfall ”Case-mix”-variabel Innehåll Ologiskt? Akut opererad och planerad inläggning

352 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007352 Är patienten opererad? Innehåll

353 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007353 Är patienten opererad? 2007 Innehåll

354 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007354 Är patienten opererad? Innehåll 2007

355 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007355 Är patienten opererad? Innehåll 2007

356 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007356 Är patienten opererad? Innehåll 2007

357 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007357 Är patienten opererad? Innehåll 2007

358 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007358 Är patienten opererad? Innehåll 2007

359 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007359 Är patienten opererad? Innehåll 2007

360 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007360 Är patienten opererad? Innehåll 2007

361 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007361 Är patienten opererad? Innehåll 2007

362 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007362 Är patienten opererad? Innehåll 2007

363 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007363 Är patienten opererad? Innehåll 2007

364 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007364 Är patienten opererad? Innehåll 2007

365 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007365 Är patienten opererad? Innehåll 2007

366 Vårdtider Innehåll

367 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007367 Vårdtid  Antal vårdtillfällen  Summa Vårdtid (dag)  Medelvårdtid (tim) –SD (tim)  Medianvårdtid (tim) –≤ 25:e perc (tim) –≤ 75:e perc (dag) Innehåll

368 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007368 Vårdtider Innehåll

369 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007369 Vårdtider Innehåll

370 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007370 Vårdtider Innehåll

371 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007371 Vårdtider Innehåll

372 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007372 Vårdtider Innehåll

373 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007373 Vårdtider Innehåll

374 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007374 Inskrivningstidpunkt Innehåll

375 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007375 Utskrivningstidpunkt Innehåll

376 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007376 IN-/UT-skrivning per veckodag Innehåll

377 Vårdtyngd VTL / NEMS / VTS Innehåll

378 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007378 Vårdtyngd  VTL –Vårdtyngd Lund –Upphör  NEMS –Nine equivalents of nursing manpower use score –Internationellt gångbart  VTS –Vårdtyngd Sverige –Från och med 2007-01-01 Innehåll

379 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007379 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll Vårdtyp IVA & TIVA sammanslagna

380 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007380 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll Vårdtyp IVA & TIVA sammanslagna

381 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007381 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll Vårdtyp IVA & TIVA sammanslagna

382 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007382 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll Vårdtyp IVA & TIVA sammanslagna

383 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007383 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll Vårdtyp IVA & TIVA sammanslagna

384 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007384 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll Vårdtyp IVA & TIVA sammanslagna

385 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007385 VTL per IVA-enhet 2007 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll

386 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007386 VTS per IVA-enhet 2007 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll

387 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007387 NEMS per IVA-enhet 2007 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2007 Innehåll

388 Ålder & Kön ”Case-mix”-variabel Innehåll

389 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007389 Innehåll Ålder & kön - Intensivvård Vårdtyp IVA, SIR 2007

390 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007390 Andel barn på allmän IVA Samtliga år uppdaterade! Innehåll

391 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007391 Barn < 16 år på IVA / BIVA Innehåll

392 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007392 Barn < 16 år på IVA / BIVA Innehåll

393 Ålder, Kön & SMR Innehåll Alla IVA-enheter

394 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007394 Innehåll Alla enheter – Ålder, Kön & SMR

395 Ålder, Kön & SMR 1.Umeå IVAUmeå IVA 2.Örnsköldsvik IVAÖrnsköldsvik IVA 3.Sollefteå IVASollefteå IVA 4.Östersund IVAÖstersund IVA 5.Sundsvall IVASundsvall IVA Reg. Norra 6.Luleå/Boden IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

396 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007396 Umeå – Ålder, Kön & SMR Innehåll

397 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007397 Örnsköldsvik – Ålder, Kön & SMR Innehåll

398 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007398 Sollefteå – Ålder, Kön & SMR Innehåll

399 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007399 Östersund – Ålder, Kön & SMR Innehåll

400 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007400 Sundsvall – Ålder, Kön & SMR Innehåll

401 1.Gävle IVAGävle IVA 2.Falun IVAFalun IVA 3.Torsby IVATorsby IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Västerås IVAVästerås IVA 6.Lindesberg IVALindesberg IVA 7.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 8.Karlstad IVAKarlstad IVA 9.Karlskoga IVAKarlskoga IVA 10.Örebro IVAÖrebro IVA 11.Nyköping IVANyköping IVA 12.Örebro TIVA 13.Uppsala CIVA 14.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 15.Uppsala NIVA 16.Uppsala BRIVA 17.Enköping IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll Ålder, Kön & SMR

402 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007402 Gävle – Ålder, Kön & SMR Innehåll

403 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007403 Falun – Ålder, Kön & SMR Innehåll

404 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007404 Torsby – Ålder, Kön & SMR Innehåll

405 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007405 Arvika – Ålder, Kön & SMR Innehåll

406 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007406 Västerås – Ålder, Kön & SMR Innehåll

407 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007407 Lindesberg – Ålder, Kön & SMR Innehåll

408 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007408 Eskilstuna – Ålder, Kön & SMR Innehåll

409 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007409 Karlstad – Ålder, Kön & SMR Innehåll

410 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007410 Karlskoga – Ålder, Kön & SMR Innehåll

411 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007411 Örebro – Ålder, Kön & SMR Innehåll

412 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007412 Nyköping – Ålder, Kön & SMR Innehåll

413 1.Norrtälje IVANorrtälje IVA 2.Danderyd IVADanderyd IVA 3.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 4.St Göran IVASt Göran IVA 5.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 6.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 7.Visby IVA 8.Södertälje IVA 9.KS Solna TIVA Reg. Stockholm/ Gotland 10.KS Solna NIVA 11.Astrid Lindgren BIVA 12.Södersjukhuset MIVA 13.Norrtälje IVA Ålder, Kön & SMR Innehåll

414 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007414 Norrtälje – Ålder, Kön & SMR Innehåll

415 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007415 Danderyd – Ålder, Kön & SMR Innehåll

416 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007416 KS-S CIVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

417 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007417 St Göran – Ålder, Kön & SMR Innehåll

418 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007418 Södersjukhuset – Ålder, Kön & SMR Innehåll

419 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007419 KS-H IVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

420 6.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 7.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 8.SU ÖstraSU Östra 9.SU MölndalSU Mölndal 1.LidköpingLidköping 2.SkövdeSkövde 3.UddevallaUddevalla 4.TrollhättanTrollhättan 5.BoråsBorås Reg. Västsvenska 11.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 12.Kungälv 13.Alingsås IVA 14.Varberg IVA Ålder, Kön & SMR Innehåll

421 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007421 Lidköping – Ålder, Kön & SMR Innehåll

422 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007422 Skövde – Ålder, Kön & SMR Innehåll

423 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007423 Uddevalla – Ålder, Kön & SMR Innehåll

424 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007424 Trollhättan – Ålder, Kön & SMR Innehåll

425 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007425 Borås – Ålder, Kön & SMR Innehåll

426 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007426 SU CIVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

427 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007427 SU NIVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

428 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007428 SU Östra – Ålder, Kön & SMR Innehåll

429 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007429 SU Mölndal – Ålder, Kön & SMR Innehåll

430 1.NorrköpingNorrköping 2.Linköping IVALinköping IVA 3.JönköpingJönköping 5.VästervikVästervik 6.EksjöEksjö 7.VärnamoVärnamo Reg. Sydöstra 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA 11.Oskarshamn 12.Kalmar IVA Innehåll Ålder, Kön & SMR

431 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007431 Norrköping – Ålder, Kön & SMR Innehåll

432 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007432 Linköping IVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

433 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007433 Jönköping – Ålder, Kön & SMR Innehåll

434 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007434 Västervik – Ålder, Kön & SMR Innehåll

435 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007435 Eksjö – Ålder, Kön & SMR Innehåll

436 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007436 Värnamo – Ålder, Kön & SMR Innehåll

437 Ålder, Kön & SMR 1.Halmstad 2.KristianstadKristianstad 3.HelsingborgHelsingborg 4.Lund IVALund IVA 5.Malmö IVAMalmö IVA 6.YstadYstad Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

438 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007438 Kristianstad – Ålder, Kön & SMR Innehåll

439 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007439 Helsingborg – Ålder, Kön & SMR Innehåll

440 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007440 Lund IVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

441 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007441 Malmö IVA – Ålder, Kön & SMR Innehåll

442 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007442 Ystad – Ålder, Kön & SMR Innehåll

443 Diagnoser & Intagningsorsaker 5 st flest förekommande Innehåll

444 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007444 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

445 Diagnoser & Intagninsorsaker 5 st med längst vårdtid Innehåll

446 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007446 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

447 2008-05-19SIR:s årsrapport 2007447 Vad vill Du använda SIR till? www.icuregswe.org Innehåll


Ladda ner ppt "SIR:s Årsrapport 2007 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Greger Fransson, IT Sten Walther, ordförande Göran Karlström, exekutivt ansvarig"

Liknande presentationer


Google-annonser