Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! SIR-utbildningsdag 2011-11-17. 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret2 Program  10:00 – 11:00 –Vad är SIR? –Vad finns för riktlinjer och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! SIR-utbildningsdag 2011-11-17. 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret2 Program  10:00 – 11:00 –Vad är SIR? –Vad finns för riktlinjer och."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! SIR-utbildningsdag 2011-11-17

2 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret2 Program  10:00 – 11:00 –Vad är SIR? –Vad finns för riktlinjer och varför ska man följa dem?  11:10 – 12:30 –Webbmoduler och säker inloggning (e-legitimation) –Hur rapporterar man data till SIR på ett optimalt sätt? –Patientinformation  12:30 – 13:30 –Lunch  13:30 – 15:00 –SIR:s valideringsprogram –Hur hittar man avdelningens utdata - Portalen  15:00 –Avslutning & Kaffe med frågestund

3 SIR – Vad är det?

4 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret4 SIR – Vad är det?  Svenska Intensivvårdsregistret –Nationellt kvalitetsregister –Start 2001  Självständig förening –Styrelse med olika arbetsgrupper  Drivs genom –Dataregisteravgift per avdelning –SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) –Donationsrådet  Öppet register sedan 1/1 2005

5 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret5 SFAI – SIR – SIS  SIR är en självständig förening som är förenad med SFAI. (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård).  SIR följer de regler, rekommendationer och riktlinjer som gäller för nationella kvalitetsregister.  Har gemensamma regler, riktlinjer och rekommendationer som SFAI och SFAI:s delförening för Intensivvård (SIS).

6 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret6 SIR:s syfte  Att utan egen vinning driva ett nationellt kvalitetsregister för intensivvård i Sverige i egen regi eller som upphandlad tjänst.  Följa och höja kvaliteten på svensk intensivvård inom utvalda kontinuerligt uppföljda områden  Att främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, där ett deltagande av många centra är en förutsättning för genomförande av högkvalitativa vetenskapliga studier

7 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret7 SIR - Medlemskap  Föreningen SIR är öppen för svenska intensivvårdsavdelningar som är anslutna till registret och har erlagt dataregisteravgift. –Varje separat redovisad avdelning är enskild medlem oavsett klinik-, divisions- eller annan organisationsstruktur.

8 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret8 SIR – Vad gör vi?  Gemensamma riktlinjer intensivvårdsregistrering  Tar emot data från medlemmarna  Lägger till mortalitetsdata  Bearbetar data  Presenterar data –Portalen http://portal.icuregswe.org/ver2/http://portal.icuregswe.org/ver2/ –Årsrapport –Studier/Forskningsprojekt –Donationsrådet –Öppna Jämförelser (SKL)  Kurser & utbildningar SIR:s årliga fortbildningskurs 15-16 mars 2012 (alltid v 11)

9 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret9 SIR:s 10 kvalitetsindikatorer 1.Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård 2.Svensk riskjusterad mortalitet 3.Patienter med multiresistenta bakterier som vårdas på IVA 4.Ventilator-associerad pneumoni (VAP) 5.Överflyttning av patient till annan IVA från egen IVA pga. egen resursbrist 6.Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar 7.Avlidna på IVA uppföljning 8.Nattlig utskrivning från IVA till vårdavdelning 9.Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA 10.Beläggning på IVA

10 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret10 SIR – Vad gör vi inte  Säljer inga IVA-system (program)  Tillhandahåller inte program för att skapa XML-fil  Ändrar inte inskickade data  Tar inte emot kommersiell sponsring

11 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret11 Vad gör avdelningen?  Registrerar i eget lokalt system –IvaRätt (SU-avdelningarna Göteborg) –Fenix (Skövde, Jönköping m.fl.) –PasIva (Halmstad, Luleå, Östersund m.fl.) –IMX (Örebro, Karlskoga & Lindesberg) –MetaVision (Jönköping, Värnamo, Eksjö) –Picis (Umeå) –Clinisoft (Stockholm & NU-sjukvården) –Carat (TIVA – Linköping, Umeå, Örebro mfl.)

12 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret12 Vilka är vi?  Hans Gren –50% Kristianstad –50% anställd av SIR  Caroline Mårdh –50% Kristianstad –50% anställd av SIR  Kjell Söderlund –60% NU-sjukvården –40% anställd av SIR  Lena Andersson –80% Alingsås –20% anställd av SIR

13 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret13 Vilka är ni?  Nyckelpersoner mitt i verksamheten  Personer som kan och gör stor nytta!  Sekr, ssk och några andra  Inte meningen att ni ska ta över all registrering men ni kan hålla koll och vara behjälpliga  Mer kunskap ger bättre data

14 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret14 Kontaktvägar  Telefon 010 -2094100  Mail sir@icuregswe.orgsir@icuregswe.org  Hemsida http://www.icuregswe.orghttp://www.icuregswe.org –Ställ en fråga http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/Stall-en-fraga/ http://www.icuregswe.org/sv/Kunskapsutbyte/Stall-en-fraga/

15 Vad är intensivvård för något? Jo de svarta prickarna är intensivvård!

16 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret16 Definition av intensivvård  Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner  Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats

17 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret17 Gemensam Målsättning  Bästa –medicinska och –omvårdnadsmässiga resultat  till lägsta –personella och –materiella resurs  för samma –typ och –grad av sjukdom  med lägsta möjliga –komplikation

18 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret18 Varför är vi på jobbet? Kostnader = Patientnytta Resultat

19 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret19 Varför registrera?  Egna uppföljningar –Planering – vad ska vi göra? –Produktion – vad gör vi / vad har vi gjort? –Resultat – hur gick det / hur blev det? –Förbättringsåtgärder  Jämförelser med andra  Ekonomi –Debitering –KPP  Återkoppling till medarbetare/medansvariga!

20 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret20 Kan jag registrera?  Ja, med hjälp av: –Bra IT-stöd –Enhetliga riktlinjer –Förankrade lokala rutiner –Känd terminologi och tillämpning –Kända av dem som registrerar

21 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret21 Har Ni tid att registrera?  Har Ni tid att avstå från registrering?

22 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret22 Förhållningssätt eller

23 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret23 Varför blev det såhär?

24 Frågor?

25 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret25 Vad kan rapporteras?  Grunddata  Diagnoser  Behandlingsstrategi  Riskscoring –SAPS3 (≥16 år) –PIM2 (<16 år) –IVA-Higgins (TIVA)  Åtgärder  SOFA  Vårdtyngd –Vårdtyngd Sverige –NEMS  Komplikationer  Vikt & Längd  Avlidna på IVA (xml el webb)  PostIva (webb)  Vårdbegäran (webb)

26 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret26 Vilka riktlinjer finns  Grunddataset  Vårdtillfälle  Barnintensivvård  Thoraxintensivvård  Behandlingsstrategi  Diagnoser –Diagnoslista –Diagnossättning  Riskscoring –SAPS3 (≥16 år) –PIM2 (<16 år) –IVA-Higgins (TIVA)  Åtgärder/Op-tillfällen  SOFA  Vikt & Längd  Vårdtyngd –Vårdtyngd Sverige –NEMS  Komplikationer  Avlidna på IVA  Vårdbegäran  PostIva-uppföljning

27 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret27 Riktlinjer på hemsidan

28 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret28 Grunddataset  Grundläggande uppgifter för att överhuvudtaget kunna rapportera data –Personnummer –Kön –In-uttider –Postnummer –Osv… http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/Grunddataset_2012.pdf

29 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret29 Vårdtillfälle  Beskriver hur olika parametrar runt vårdtillfället ska registreras –Olika vårdtyper –Vårdtillfällets start, ankomsttid och utskrivningstid –Opereradstatus –Akutinläggning (planerad vs oplanerad) –Ankomst resp utskrivningsvägar –Moderkliniker –Vårdresultat http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/Vardtillfalle_2012.pdf

30 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret30 Vårdtillfällets start  Vårdtillfället börjar när IVA:s personal övertar ansvaret för patienten.  Kan vara på akutmottagning, röntgen på annat sjukhus vid transport osv….

31 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret31 Ankomsttid  Skilj från vårdtillfällets start… –När patienten kommer till IVA dvs in genom IVA:s dörrar.

32 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret32 Vårdtillfällets slut - Utskrivningstid  Vårdtillfället slutar när den avlidna lämnar IVA  Inte samma tidpunkt som avlidentidpunkt.  Kan vara lång tid mellan avlidentidpunkt och vårdtillfällets slut tex vid organdonation

33 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret33 Opererad?  Opererad = Ja om patienten blivit opererad någon gång under sammanhängande sjukvårdsperiod –Akut - operationen har ägt rum inom 24 timmar från beslut om operation –Elektiv – operationen har ägt rum mer än 24 timmar efter beslut om operation Undantag: För barn < 16 år gäller att om en operation hade kunnat uppskjutas i mer än 6 timmar utan ”adverse effect” räknas den som en elektiv operation (enl PIM2)

34 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret34 Opereradtidpunkt?  Tidpunkt för avslut av senaste operation före IVA.

35 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret35 Planerad/Oplanerad Inläggning  Planerad inläggning –patientens behov av intensivvård känd sedan >12 timmar  Oplanerad inläggning –Patientens behov av intensivvård känd sedan ≤12 timmar  För barn < 16 år gäller att om en IVA- inläggning hade kunnat uppskjutas i mer än 6 timmar utan ”adverse effect” räknas den som en elektiv inläggning (enl PIM2)

36 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret36 Barnintensivvård Thoraxintensivvård  Specifika riktlinjer för specifika vårdtyper  Vårdtyp BIVA används bara på specialiserade barnintensivvårdsavdelningar  Vårdtyp TIVA används bara på specialiserade thoraxintensivvårdsavdelningar http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/Barn_Data_2012.pdf http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/TIVA_Data_2012.pdf

37 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret37 Behandlingsstrategi  De vi ofta kallar Avstå & Avbryta behandling  SoS har nu kommit med ny författning  Under bearbetning (SFAI – SIS – SIR)  Är en journalhandling  Bör överföras till SIR  Se kommande riktlinje… http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/Behandlingsstrategi_2012.pdf

38 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret38 Diagnoser  Diagnoslista – SIR –SIR har tagit fram ett urval av diagnoser från ICD-10-SE till en egen lista –För att inte få en för omfattande spridning av primära diagnoser  Diagnossättning –Beskrivning och tillämpning vid diagnossättning •Nyckeldiagnoser •Viktiga diagnoser •Viktiga associerade eller komplicerande diagnoser/tillstånd •Patientsäkerhetsdiagnoser http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/Diagnoser_2012.pdf http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/Diagnossattning_2012.pdf

39 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret39 Primär IVA-diagnos  Det tillstånd/sjukdom som är huvudorsak till IVA-vården = primär IVA-diagnos. Obs! Skilj från huvuddiagnos – ofta inte samma diagnos  Primär IVA-diagnos skall alltid hämtas från SIR:s diagnoslista.  Övriga diagnoser kan tas från hela ICD-10- SE

40 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret40 Riskscoring (Riskbedömning)  Riskjustering innebär att vårdens resultat beskrivs med hänsyn tagen till faktorer som kan påverka sjukdomsförloppet.  Systemen - försöker beräkna patientens mortalitetsrisk (EMR) genom ett antal patientfaktorers betydelse  De metoder som idag är förekommande inom intensivvården är –SAPS3 (Simplified Acute Physiology Score) –PIM2 –HIGGINS  Apgarskalan för nyfödda och ASA-klassifikationen för anestesi är exempel på andra metoder att bedöma risk http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/SAPS3%202012.pdf

41 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret41 SAPS3  Simplified Acute Physiology Score  Används för ≥ 16 år  3 olika ”boxar” –Box I beskriver patienten före intagning för intensivvård. –Box II beskriver varför intagning för intensivvård (intagningsorsaker) –Box III beskriver fysiologiska parametrar i anslutning till ankomsten till intensivvården (1 timme före och efter ankomst). http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/SAPS3%202012.pdf

42 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret42 PIM2  För barn på vuxen-IVA < 16 år  För barn på BIVA upp till 24 år  Värdena vid första patientkontakten http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/PIM2_Instruktion_Kodning_2012.pdf

43 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret43 HIGGINS  Speciellt för thoraxintensivvård http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/TIVA_Data_2012.pdf

44 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret44 EMR - OMR - SMR  EMR (%) –Estimerad (förväntad) mortalitets risk  OMR (%) –Observerad mortalitet Rat  SMR (OMR/EMR = SMR) –Standardiserad mortalitets Rat (kvot) OMR/EMR = SMR

45 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret45 SAPS3 - EMR?  Ålder  Kroniska sjukdomar  Vårdplats före IVA  Tid på sjukhus före IVA  Vasoaktiva före IVA  Planerad/oplanerad inläggning på IVA  Opererad Ja/nej –Akut /elektiv  Intagningsorsaker  Vilken operation  Infektion vid inläggning  CNS (RLS el GCS)  Temperatur  Blodtryck  Labvärden –Bilirubin –Kreatinin –Leukocyter –Trombocyter  Ventilator Ja/nej –PaO 2 –PF Ratio

46 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret46 SAPS3 - EMR?  Ålder  Kroniska sjukdomar  Vårdplats före IVA  Tid på sjukhus före IVA  Vasoaktiva läkemedel före IVA  Planerad/oplanerad inläggning på IVA  Opererad Ja/nej –Akut /elektiv  Intagningsorsaker  Vilken operation  Infektion vid inläggning  CNS (RLS el GCS)  Temperatur  Blodtryck  Labvärden –Bilirubin –Kreatinin –Leukocyter –Trombocyter  Ventilator Ja/nej –PaO 2 –PF Ratio

47 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret47 Lika bra som förväntat  EMR: 32 % (medel) = 0,320  OMR: 32 % avlidna = 0,320  SMR: 0,320/0,320 = 1,00 (OMR/EMR = SMR)

48 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret48 Bättre än förväntat  EMR: 35 % (medel) = 0,350  OMR: 25 % avlidna = 0,250  SMR: 0,250/0,350 = 0,71 (OMR/EMR = SMR)

49 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret49 Sämre än förväntat  EMR: 32 % (medel) = 0,320  OMR: 38 % avlidna =0,380  SMR: 0,380/0,320 = 1,09 (OMR/EMR = SMR)

50 Frågor?

51 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret51 Åtgärder/Op-tillfällen  Några utvalda åtgärder från KVÅ-listan som speciellt ska beaktas  Tidpunkt eller period (start o sluttid?  Valideringsregler finns för överlappande åtgärder och dubbelregistrering http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/Atgarder_2012.pdf

52 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret52 SOFA  Sequential Organ Failure Assessment  Daglig bedömning av hur sjuk patienten är  Baserat på 6 organsystem (andning, koagulation, lever, kardiovaskulär, CNS samt njurar).  Varje organsystem kan få 0-4 poäng. Totalpoäng kan således variera mellan 0 – 24 poäng. http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/SOFA_2012.pdf

53 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret53 Vikt & Längd  Till vad? –BMI –Uppföljning  Vikt –före aktuellt insjuknande –vid ankomst till IVA –daglig vikt på IVA –vid utskrivning från IVA  Längd http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/Vikt_Langd_2012.pdf

54 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret54 Vårdtyngd  VTS (Vårdtyngd Sverige) –11 indikatorer –Ny VTS på gång (2013?) –Flera avdelningar varit med i en tidsstudie  NEMS (Nine equivalents of using nursing manpower use score) –9 (7) indikatorer http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/VTS_protokoll_instruktion%205_2012.pdf http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/NEMS_2012.pdf

55 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret55 VTS

56 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret56 NEMS

57 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret57 Komplikationer  Nya inför 2012!  Nuvarande komplikationer utgår from 2012  Mer detaljerade  OBS! –Bakteriell multiresistens & Clostridium •Smittisolering? –CVK relaterad infektion •Glöm ej befintlig CVK –Oplanerad ÅterIn < 72 tim http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/Komplikationer_2012.pdf

58 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret58 Avlidna på IVA Protokoll  Protokoll - För varje patient som avlider under intensivvård  Ansvariga  DAL/ DAS –Donationsansvarig läk & Donationsansvarig ssk  Hur? –Via ordinarie inrapportering –Via webbmodul •Protokoll och vårdtillfälle till SIR •Samma personnummer!  Rapportera fortlöpande  Rapporteras vidare till Donationsrådet http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/Avlidna_IVA_2012.pdf

59 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret59 Vårdbegäran - MIG  Vårdbegäran till IVA –Önskemål om hjälp med bedömning, utförande av åtgärd eller ett önskemål om övertagande till IVA. –Konsultation är en typ av vårdbegäran där råd eller ordinationer erhålls från ansvarig IVA- personal utan att vårdansvaret överlämnas.  Rapporteras via webbmodul  Via XML-fil (snart) http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/Vardbegaran_MIG_2012.pdf

60 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret60 PostIva  Uppföljning efter intensivvård –Hur mår våra patienter efter IVA?  Rapporteras via webbmodul  Via XML-fil (snart) http://www.icuregswe.org/Documents/Guidelines/PostIVA_uppfoljning_2012.pdf

61 Frågor?

62 Webbformulär Säker autentisering SITHS-kort Ett smart kort för elektronisk identifiering.

63 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret63 Webbformulär  Formulär i drift –Avlidna på IVA –Uppföljning efter intensivvård –Vårdbegäran

64 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret64 Behörigheter?  Behörighet till webbformulären sker via säker autentisering via e-leg (SITHS-kort)  En inloggning kan ge behörighet till flera webbformulär  Behörigheter beställs via hemsidan http://www.icuregswe.org/ under rubriken Webbformulär http://www.icuregswe.org/

65 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret65 Vem får behörighet?  IVA-avdelningen utser själva vilka personer som ska ha behörighet.  Alla SIR-avdelningar har kostnadsfri tillgång till webbformulären  Alla IVA-enheter har kostnadsfri tillgång till Avlidna på IVA enligt avtal med Donationsrådet

66 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret66 Vem får data?  Uppföljning efter intensivvård & Vårdbegäran –SIR –Egna avdelningen får tillgång till egen data  Avlidna på IVA –SIR –Egna avdelningen får tillgång till egen data –Donationsrådet

67 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret67 Säker autentisering - SITHS  Varför – Krav från Datainspektionen  Alla landsting är anslutna till ”SITHS-tjänsten” –Olika långt i införandet…. många har kommit lång  Med hjälp av SITHS-kortet kan Du som personal/vårdgivare identifiera, legitimera och ge bevis för Din behörighet, oberoende av organisatoriska och geografiska gränser.

68 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret68 Säker autentisering - SITHS  SIR har infört säker autentisering för samtliga webbformulär. –Vårdbegäran –Avlidna på IVA –PostIva  Berör än så länge inte ordinarie inrapportering via krypterad inrapporteringsfil (XML-fil)  1 april stängde SIR gamla inloggningsrutinen.

69 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret69 Vad behöver SIR?  SIR behöver lägga upp Ditt HSA-ID  Alla anställa inom landstingen har ett unikt HSA-ID. Detta består av en global och en lokal del med bindestreck mellan. –Global del utgörs av 10-siffrors organisationsnummer föregånget av landsid = SE. –Lokal del utgörs av en identitet om maximalt 13 alfanumeriska tecken som utformas enligt lokala regler vid respektive landsting. –Ex på HSA-ID: SE2321000255-109166  Kontakta din lokala personalansvariga om du inte vet ditt fullständiga HSA-ID. Finns i er egna personalkatalog.

70 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret70 Vad behöver Du?  Personligt SITHS-korts med tillhörande personlig kod för legitimering  Kortläsare till datorn  Klientprogramvaran NetiD installerad i datorn. NetiD är den programvara som krävs för att få din e-legitimation att fungera i datorn.

71 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret71 Hur gör jag?  Nya behörigheter beställs via hemsidan –Ange fullständigt HSA-Id  Logga in: https://secure.icuregswe.org/indata/ https://secure.icuregswe.org/indata/  Välj SITHS-inloggning  Ange din kod för legitimering

72 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret72 Patientinformation  Information om deltagande i kvalitetsregister http://www.icuregswe.org/sv/Om-SIR/SIR-och-datajuridiken/ http://www.icuregswe.org/sv/Om-SIR/SIR-och-datajuridiken/  Patient och anhöriginformation

73 Data till & från SIR

74 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret74 Grundregler  För att uppnå en bra kvalitet ska samtliga IVA-vårdtillfällen registreras och rapporteras  Grunddata enligt ” Grunddataset” måste uppfyllas  Därefter fyller man på med övriga valfria parametrar  Man måste ange till vilken nivå man rapporterar varje enskild parameter utöver grunddata.  Rapportera regelbundet, helst veckovis.  Rapportera alltid för lång tid tillbaka så att rättningar kommer med.  Inga vårdtillfällen som ”fastnar” i valideringsprogrammet ska plockas bort utan utredas och åtgärdas

75 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret75 Exportera data till SIR  Det är ett ”teamwork” med gemensam kunskap och ansvar om medicinsk IVA- registrering, hantering och kvalitetssäkring av data samt kunskap om IT-teknik/miljön

76 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret76 Rapportera data till SIR  IVA-avdelningen måste ha insyn, ansvar och kontroll. Inget arbete för IT-avdelning  Gemensam genomgång av vilka parametrar som ska rapporteras och till vilken valideringsnivå  Kontrollera att 2 kvitton kommer efter rapportering  Kontrollera på Portalen att data stämmer med din verklighetsuppfattning

77 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret77 Inrapportering till SIR  Rekommendation –Skicka alltid hela föregående år och fram till dags datum –Skicka helst varje vecka (minst varje månad)  Ex –Första 20100101 – 20110107 –Andra 20100101 – 20110114 –Tredje 20100101 – 20110121  Skicka alltid samtliga vårdtillfällen inom perioden  Om man skicka enl ovan så innebär det att samma vårdtillfälle rapporteras upprepade gånger. Senast inkomna data betraktas som den rätta och gammal vårdtillfälle skrivs över.

78 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret78 Radera vårdtillfälle  Om man raderar vårdtillfälle i sitt lokala system som redan rapporteras till SIR så måste ni meddela SIR detta  Raderade vårdtillfälle raderas inte med automatik hos SIR om ny fil för samma period skickas.

79 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret79 Uppdatera vårdtillfälle

80 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret80 Support  För fortlöpande information om riktlinjeförändringar och om valideringsprogram rekommenderas att man skapar ett konto på SIR:s hemsida och prenumererar på SIR:s support- och riktlinjesidor.  Gå in på hemsidan och klicka på Logga in  Välj Registrera konto  Välj Prenumerera längst ned på de sidor du önskar  Övriga frågor hänvisas till sir@icuregswe.orgsir@icuregswe.org

81 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret81 Grunddataset Grunddataset + flera moduler

82 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret82 Vägen till SIR  SIR fastställer riktlinjer och rekommendationer. Dessa finns tillgängliga på http://www.icuregswe.org http://www.icuregswe.org Riktlinjer & Rekommendationer

83 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret83 Vägen till SIR  SIR avstår från att tillhandahålla registreringsprogram för lokalt bruk –Finns redan –Lokala anpassningar behövs  SIR ställer krav på att tolkningsbara data skall tillhandahållas utan risk för förväxling, förvanskning eller feltolkning Riktlinjer & Rekommendationer Lokalt registreringsprogram

84 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret84 Vägen till SIR…  SIR tillhandahåller en rapporteringsmall (XML-specifikation) med både obligatoriska och frivilliga fält. Riktlinjer & Rekommendationer Lokalt registreringsprogram Lokalt skapas en inrapporteringsfil (XML-fil)

85 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret85 Vägen till SIR…  Syfte –ge en möjlighet att på hemmaplan komplettera och korrigera –Anger vilka data man skickar in –Kan vara en hjälp att hitta bristfälliga rutiner för registreringar på hemmaplan. Riktlinjer & Rekommendationer Lokalt registreringsprogram Inrapporteringsfil (XML-fil Validering görs på hemmaplan via SIR:s valideringsprogram

86 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret86 Vägen till SIR…  Valideringsprogrammet innehåller även funktioner för kryptering och filöverföring till SIR.  Innehåller även funktion för dekryptering av filöverföring från SIR till avdelningen. Riktlinjer & Rekommendationer Lokalt registreringsprogram Inrapporteringsfil Valideringsprogram lokalt Kryptering / Filöverföring

87 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret87 Framme hos SIR IN-Databas  Mer omfattande validering utförs av SIR.  2st kvitto skickas till avsändaren då data tagits emot och lästs in hos SIR.  Mortalitetsdata från SPAR tillförs och adderas varje vecka.  Data från Vårdbegäran, Avlidna på IVA och PostIva tillförs via webbformulär 2 st kvitto skickas till avsändaren Mortalitets data från SPAR SPAR Statens personadressregister PostIva-uppföljning Avlidna på IVA Vårdbegäran

88 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret88 Ut från SIR…  Data finns åtkomlig på Portalen efter kvitto nr 2  Årsrapport  Mortalitetsdata från SPAR återskickas till sjukhus som så önskar  Avlidna på IVA till Donationsrådet  Öppna Jämförelser (SKL)  Via FoU-ansökan – egna projekt/studier Årsrapport Mortalitetsdata åter enheten IN-Databas Portalen http://portal.icuregswe.org/ver2/ http://portal.icuregswe.org/ver2/ Avlidna på IVA till Donationsrådet Observera att mortalitetsdata uppdateras veckovis på Portalen Öppna Jämförelser (SKL) FoU Projekt/Studier UT-Databas Avidentifiering

89 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret89 Problem…..?  Olika lokala registreringstraditioner. –Rutiner, kunskap och ledarskap.  System som inte stöder registrering av önskad data….. –Man kan helt enkelt inte registrera.  System som stöder men har inte obligatoriska fält…. –Man kan registrera … men det blir inte gjort!  Man kan inte tolka sin egen data rätt….. –Man registrerar rätt men det tolkas fel till inrapportfilen.

90 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret90 Problem…..?  Man får inte ut datafilen från sjukhusets datanätverk… Ett ökande problem!!. –Hårdare säkerhetsrutiner på sjukhusen. –Obs! Kontrollera att kvitto kommer!  Kommunikationssvårigheter IVA-avd – IT-avd – leverantörer av IT-system.  Kvalitetsbrister i datamängden hos SIR. –Bortfall av viktiga parametrar ”Liten tuva stjälper ofta stort last”.

91 Frågor?

92 Lunch

93 Valideringsprogrammet

94 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret94 Valideringsprogrammet  Tillhandahålls gratis från SIR  Uppgraderas årligen (inför nytt år)  Innehåller funktion för validering av data  Innehåller även funktioner för kryptering och filöverföring till SIR  Innehåller funktion för dekryptering av filöverföring från SIR till avdelningen

95 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret95 Valideringsprogrammet Inställningar måste göras

96 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret96 Inställningar för att få iväg filen Här anger du hur du vill skicka in den validerade filen. Ta hjälp av SIR eller din IT-avd för att bestämma metod. Här ser du sökvägen till din Arbetskatalog

97 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret97 Valideringsprogrammet  För att programmet ska fungera måste användaren ha skrivrättigheter i Arbetskatalogen.  När programmet har installerats ska en aktiveringsfil läsas in av användaren. Denna aktiveringsfil tillhandahålls av SIR.  Aktiveringsfilen kommer via mail. Spara den på säkert ställe så du har den om behöver läsa in den på nytt  Öppna valideringsprogrammet – Arkiv – Aktiveringsfil – läs in. Starta om valideringsprogrammet.  Därefter ska det stå aktuellt avdelningsnamn och din mailadress längst upp till höger.

98 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret98 Aktivera dig och din avdelning för inrapportering via en aktiveringsfil som tillhandahålls av SIR Välj Arkiv – Aktiveringsfil och läs in din aktiveringsfil som du fått från SIR

99 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret99 Valideringsparametrar Ställs in för varje parameter Under ”Valideringsparametrar” anger du de regler/inställningar som ni har bestämt på er avd. OBS!! Medicinskt Ledningsansvarig eller motsvarande gör de valen.

100 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret100 Valideringsparametrar Används tex under införandeperioder. Innebär att data inte kommer med i utrapporter. Data finns alltid. Data tolkas som ”sanningen” för enheten. Detta alternativ rekommenderas för allt man avser att registrera efter en inkörningsperiod. Ger Nivå 1-fel om det saknas. Ingen data av denna parameter registreras. Ger Nivå 1-fel om det finns med i XML-filen I de flesta flikar finns det flera olika val att göra.  Ange vilken ”vårdtyp” som filen innefattar.  Ange ”Period”. Man kan ange flera perioder, baserat på ”Nivån”  Ange ”valideringsnivå”

101 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret101 OBS!! Numera två flikar, var noga med att kontrollera att inställningen är korrekt för respektive flik!!

102 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret102 OBS! Här måste man göra ett val på varje ”Huvudgrupp” OCH varje ”Åtgärd”. Samt även ange ”period” om den skiljer sig åt.

103 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret103 Valideringsparametrar?

104 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret104 Valideringsprogrammet  Om man gör förändringar i valideringsparametrarna och skickar data till SIR så kommer det en ny aktiveringsfil i retur med automatik.  Denna ska läsas in före nästa inrapportering.  Använd alltid senaste aktiveringsfilen.  Om ni är flera på avdelningen som rapporterar måste samtliga rapportörer ha samma version av aktiveringsfil inläst.

105 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret105 Att rapportera data… 1.Registrera i eget lokalt system 2.Skapa XML-fil från lokalt system och spara den på önskat ställe tex Din hemkatalog. 3.Läs in XML-filen i valideringsprogrammet och validera den.  Rätta ev fel i lokalt systemet  Gör ev om steg 2-3 4.Skicka in till SIR 5.Kontrollera att två kvitton kommer tillbaka inom 24 timmar 6.Följ upp på SIR:s utdataportal

106 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret106

107 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret107 Här kommer det en lista vid validering med ev kommentarer Nivå 1 - Måste åtgärdas. Förhindrar att filen kan skickas in Nivå 2 - Bör åtgärdas men filen kan skickas Nivå 3 - Kan vara ett meddelande om någon inkonsekvens. Filen kan skickas

108 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret108 Validerad fil, klar för inskick.

109 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret109 Kvitto 1  Första kvittot talar om att filen kommit till SIR och att den förbereds för inläsning  Får du inte detta kvitto inom 24 timmar har filen inte kommit fram  Ex Kvitto 1: Din indatafil till Svenska intensivvårdsregistret har mottagits. Bearbetning pågår. Då bearbetningen är klar skickas kvitto på det. Om Du ej erhållit kvittot inom 48 timmar, kontakta indata@icuregswe.org. indata@icuregswe.org

110 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret110 Kvitto 2  Andra kvittot talar om att filen lästs in i databasen och talar också om till vilket resultat  Kontrollera resultatet!  Ex Kvitto 2: Här har inrapporteringen gjorts utan anmärkning! Din indatafil har nu lagts till i Svenska intensivvårdsregistret. Datafilen omfattade data från IVA Storstad för perioden 2010-01-01 - 2011-08-23 och innehöll 674 vårdtillfällen varav 674 lästs in utan anmärkning. Därutöver har ytterligare validering gjorts utan anmärkning. Valideringen har utförts med version 5.3.2.

111 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret111 Kvitto 2  Ex Kvitto 2: Här är det problem som måste åtgärdas! Din indatafil har nu lagts till i Svenska intensivvårdsregistret. Datafilen omfattade data från IVA Storstad för perioden 2010-01-01 - 2011-08-23 och innehöll 1 278 vårdtillfällen varav 1 154 lästs in utan anmärkning. 110 vårdtillfällen har ej kunnat läsas in. 14 vårdtillfällen har anmärkningar som valideringen hos er bör ha upptäckt. Därutöver har ytterligare validering gjorts varvid 110 vårdtillfällen har anmärkningar. Se bifogad fil, eller hämta med valideringsprogrammet. Valideringen har utförts med version 5.3.6

112 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret112 Utdataportalen

113 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret113 http://icuregswe.org/

114 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret114

115 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret115

116 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret116

117 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret117

118 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret118

119 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret119

120 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret120

121 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret121

122 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret122

123 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret123 Tack för idag! www.icuregswe.org

124 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret124 Granskning av OMR/EMR = SMR  Många enheter börjar särskilt granska de som avlidit.  Detta är sällan en väg som leder till någon större förändring av SMR  Det är inte heller den viktigaste vägen att analysera sin registreringskvalitet.  Analysera alla vårdtillfällen systematiskt och på samma sätt. Extramaterial

125 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret125 Granskning av OMR/EMR = SMR  600 vårdtillfällen på ett år  100 avlider (16,7 %) dessa har medel EMR 0,25  500 överlever dessa har också medel EMR 0,25.  Medelv. för EMR av de 600 blir således 0,25  SMR blir då 0,167/0,250 = 0,668 Ex 1

126 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret126 Granskning av OMR/EMR = SMR  Fortsatt att det är 16,7 % som avlidit  Granskning av de avlidna leder till att de egentligen skulle ha 0,30 i EMR  Medelvärdet av de 600 blir nu ((500*0,25)+(100*0,30))/600 = 0,258  SMR blir då 0,167/0,258 = 0,647 Ex 2 Avlidna vårdtillfällen

127 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret127 Granskning av OMR/EMR = SMR  Fortsatt att det är 16,7 % som avlidit  Granskning av samtliga vårdtillfällen leder till att de egentligen skulle ha 0,28 i EMR  Medelvärdet av de 600 i EMR blir nu 0,28  SMR blir då 0,167/0,280 = 0,596 Ex 3 Samtliga vårdtillfällen


Ladda ner ppt "Välkomna! SIR-utbildningsdag 2011-11-17. 2011-11-17Svenska Intensivvårdsregistret2 Program  10:00 – 11:00 –Vad är SIR? –Vad finns för riktlinjer och."

Liknande presentationer


Google-annonser