Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR’s Årsrapport 2006 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR’s Årsrapport 2006 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR"— Presentationens avskrift:

1 SIR’s Årsrapport 2006 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR http://www.icuregswe.org

2 2007-10-01SIRs årsrapport 20062 Innehåll  Medlemmar Medlemmar  Målsättning Målsättning  Skillnader i vårdresultat Skillnader i vårdresultat  Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer –LivskvalitetLivskvalitet –Svensk Riskjusterad MortalitetSvensk Riskjusterad Mortalitet Nyckeltal VLAD –Bakteriell multiresistensBakteriell multiresistens –Ventilator Associerad Pneumoni, VAPVentilator Associerad Pneumoni, VAP –CVK relaterad infektionCVK relaterad infektion –Åter-In inom 72 timmarÅter-In inom 72 timmar –Avlidna på IVA uppföljningAvlidna på IVA uppföljning –Nattlig utskrivning från IVANattlig utskrivning från IVA –Avstå/avbryta behandling på IVAAvstå/avbryta behandling på IVA –BeläggningBeläggning  Ej riskjusterad mortalitet Ej riskjusterad mortalitet  Bortfall APACHE registrering Bortfall APACHE registrering  Komplikationer Komplikationer  Vårdtyp i SIR Vårdtyp i SIR  Opererad status Opererad status  Vårdtider Vårdtider  Vårdtyngd Vårdtyngd  Ålder & Kön Ålder & Kön  Diagnoser & intagningsorsaker - Flest förekommande - Längst vårdtidFlest förekommandeLängst vårdtid Innehåll Länkning fungerar i bildvisningsläge

3 2007-10-01SIRs årsrapport 20063 SIR-medlemmar 2006 Innehåll

4 Medlemmar Innehåll

5 2007-10-01SIRs årsrapport 20065 Medlemmar 2006. Skickar data.  Sollefteå sjukhus  Östersunds sjukhus  Umeå NUS IVA  Sundsvalls sjukhus  Eskilstuna Mälarsjukhuset  Nyköpings lasarett  Karlstad Centralsjukhuset  Arvika lasarett  Torsby sjukhus  Örebro Universitetssjukhuset IVA  Västerås Centrallasarett  Falu lasarett  Gävle länssjukhus  Lindesberg lasarett  Stockholm Karolinska Huddinge IVA  Stockholm Karolinska Solna CIVA  Stockholm Karolinska Solna TIVA  Stockholm Karolinska Solna NIVA  Stockholm Södersjukhuset  Stockholm Danderyds sjukhus  Stockholm St Görans sjukhus  Södertälje sjukhus  Göteborg SU-Sahlgrenska CIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska TIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA  Göteborg SU-Östra  Göteborg SU-Mölndal  Uddevalla NU-sjukvården  Trollhättan NÄL NU-sjukvården  Borås lasarett  Skövde Kärnsjukhuset  Lidköpings sjukhus  Linköping Universitetssjukhuset IVA  Linköping Universitetssjukhuset TIVA  Norrköping Vrinnevisjukhuset  Jönköping Länssjukhuset Ryhov  Eksjö Höglandssjukhuset  Värnamo sjukhus  Västerviks sjukhus  Oskarshamns sjukhus *  Lund Universitetssjukhuset IVA  Malmö Allmänna Universitetssjukhuset IVA  Helsingborgs lasarett  Kristianstad Centralsjukhuset  Ystad lasarett  Halmstad Länssjukhus 46 st Innehåll * SIR-medlemskap upphör 2007 pga ändrad verksamhetsinriktning

6 2007-10-01SIRs årsrapport 20066 Medlemmar 2006. Skickar ej data.  Luleå/Boden Sunderby sjukhus  Uppsala Akademiska sjukhus CIVA  Örebro Universitetssjukhus TIVA  Lund Barn & Ungdomssjukhuset BUS  Stockholm Astrid Lindgrens barnsjukhus  Göteborg Drottning Silvias barnsjukhus  Göteborg SU-Östra INFIVA  Malmö allmänna universitetssjukhuset INFIVA  Kungälvs sjukhus  Växjö Centrallasarett  Ljungby lasarett  Karlskrona Blekingesjukhuset IVA  Visby lasarett 13 st Innehåll

7 2007-10-01SIRs årsrapport 20067 Ej medlemmar 2006.  Umeå NUS TIVA  Umeå NUS NIVA  Örnsköldsviks sjukhus  Skellefteå sjukhus  Lycksele lasarett  Gällivare lasarett  Kiruna lasarett  Kalix lasarett  Piteå Älvdalens sjukhus  Mora sjukhus  Hudiksvalls sjukhus  Uppsala Akademiska sjukhus TIVA  Uppsala Akademiska sjukhus NIVA  Uppsala Akademiska sjukhus BRIVA  Enköpings lasarett  Karlskoga sjukhus  Stockholm Södersjukhuset MIVA  Norrtälje sjukhus  Alingsås lasarett  Varbergs sjukhus  Linköping Universitetssjukhuset NIVA  Linköping Universitetssjukhuset BRIVA  Kalmar Länssjukhuset  Karlskrona Blekingesjukhuset TIVA  Karlshamn Blekingsejukhuset  Lund Universitetssjukhuset TIVA  Lund Universitetssjukhuset NIVA 27 st Innehåll

8 2007-10-01SIRs årsrapport 20068 Medlemsutveckling 2001-2006 Innehåll

9 2007-10-01SIRs årsrapport 20069 Täckningsgrad 2006 Innehåll

10 Målsättning Innehåll

11 2007-10-01SIRs årsrapport 200611 Intensivvård Verksamhetens målsättning  Bästa –medicinska och –omvårdnadsmässiga resultat  till lägsta –personella och –materiella resurs  för samma –typ och –grad av sjukdom  med lägsta möjliga –komplikation Innehåll

12 2007-10-01SIRs årsrapport 200612 Definition Intensivvård  Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats  Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner  Om detta kriterium inte är uppfyllt skall patienten ej klassas som intensivvårdspatient  Postoperativ vård som pga platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ avdelning sker på intensivvårdsavdelning är inte intensivvård  Däremot ska även vård på postoperativ avdelning som uppfyller kriterier för intensivvård klassas som intensivvård Innehåll

13 Skillnader i vårdresultat ”Voffor e’ det på dette viset”? Innehåll

14 2007-10-01SIRs årsrapport 200614 Orsaker till skillnader  Olika definitioner  Olika kvalitet på indata  Olika ”Case-mix”  Slumpen  Olika kvalitet i vårdkedjan Finns annan förklaring? Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):1147-54. Viktigaste budskapet! Innehåll

15 2007-10-01SIRs årsrapport 200615 Olika definitioner  Termer och begrepp –Finns redovisade på SIR’s hemsida  Sedan starten 2000 årligen reviderats och förbättrats  Ex: Definition av vårdtillfälle –Sammanhållen vårdperiod på samma IVA-enhet som uppfyller kraven för intensivvård –Bryts inte av administrativa rutiner, ex. byte av bak-/hemavdelning (klinik) eller vård över årsskifte –Ej vara beroende av IT-systemets ev. begränsningar –Risk för felaktig beskrivning av antalet vårdtillfällen, återin- läggning samt olika andelstal som bygger på antalet vård- tillfällen Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):1147-54. 1 Innehåll

16 2007-10-01SIRs årsrapport 200616 Olika kvalitet på indata  Ledning, kultur och systematik på avdelningen –God kvalitet på data är en grundbult, som ledningen utgår från –God datakvalitet måste prioriteras – annars risk för fel i tolkningar / beslut –Kvalitetsuppföljning är en naturlig del av arbetet  Rådata vs aggregerade data –Mer sanningsenlig beskrivning med faktiska, inmatade eller elektroniskt överförda värden än att bocka av olika fält med intervallgränser  Är IT-systemet ”anpassat” till IVA’s önskemål om datafångst, definition av vårdtillfälle, utrapportbilder osv? –Om ej  risk för felaktigheter och merarbete!  Finns internkontroll av data på avdelningen?  SIR’s valideringsprogram –Nivå 1, 2 & 3 Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):1147-54. 2 Innehåll

17 2007-10-01SIRs årsrapport 200617 Olika patientkarakteristika Vi behöver beskriva våra patienters risk på ett objektivt sätt 3 Innehåll

18 2007-10-01SIRs årsrapport 200618 ”Case-mix” – Vad är det?  Patientkarakteristika = ”Case-mix” –Skillnader i patientkarakteristika (case-mix) kan leda till systematiska fel vid skattning av behandlingsresultat. –Statistisk analys kan justera effekter av (kända) confounders.  A means of classifying hospital patients to provide a common basis for comparing cost effectiveness and quality of care across hospitals. –http://www.aihw.gov.au/publications/health/ah96/ah96-x04.htmlhttp://www.aihw.gov.au/publications/health/ah96/ah96-x04.html  Building useful classifications of patient care episodes and making use of patient care classifications to manage health care - part of a scientific approach to producing good information about health care –http://www.health.nsw.gov.au/pubs/a/ar9697/a3100.htmlhttp://www.health.nsw.gov.au/pubs/a/ar9697/a3100.html 3 Innehåll

19 2007-10-01SIRs årsrapport 200619 Vad menar SIR med ”case-mix”?  Ålder & Kön  Vårdtyp: Intensivvård med –Planerad vs oplanerad inläggning –Opererad vs ej opererad –Elektiv vs akut operation  Typ av sjukdom –Intagningsorsak –Primär IVA-diagnos  Sjukdomens svårighetsgrad –Svensk APACHE el SAPS 3 –Svensk riskjusterad mortalitet Patientkarakteristika 3 Innehåll

20 2007-10-01SIRs årsrapport 200620 Slumpen  Vi har inga konfidensintervall i våra VLAD-diagram  Spridningsmått finns vid beräkning av medel-/median-värden Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):1147-54. 4 Innehåll

21 2007-10-01SIRs årsrapport 200621 Olika kvalitet i klinisk vård  Om –Definitioner av termer & begrepp och –Kvalitet på inskickade data är av god kvalitet och jämförbara och –Patientkarakteristika är jämförbara och –Slumpens möjliga inverkan är redovisad, Så beror skillnader på –Olika kvalitet i klinisk vård Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415):1147-54. 5 Innehåll

22 2007-10-01SIRs årsrapport 200622 Intern granskning av data - IVA  3-5 % av alla vtf väljs slumpmässigt ut för granskning –c:a 2 vårdtillfällen per månad  Följande variabler kontrolleras –Vårdtyp –Opererad status –APACHE/SAPS 3 –Primär IVA-diagnos –Komplikationer –VTS eller NEMS –Avstå/avbryta –Avlidna IVA (DAL/DAS) Processindikator IVA-enhetens egen internkontroll av data DAL Donationsansvarig läkare; DAS Donationsansvarig sjuksköterska Innehåll

23 2007-10-01SIRs årsrapport 200623 Internkontroll av data till SIR  SIR’s valideringsprogram –Nivå 1-kommentarer Rör den tekniska utformningen respektive identiteter Omöjliggör insändande –Nivå 2-kommentarer Påpekande som strider mot SIR’s rekommendation Dessa kan ignoreras –Nivå 3-kommentarer Innehåller kombinationer av data som uppfattas ologiska Dessa kan ignoreras Relaterat till grupper av patienter Processindikator Innehåll

24 2007-10-01SIRs årsrapport 200624 Internkontroll av data till SIR  SIR’s valideringsprogram –En hjälp till att hitta felregistreringar eller okunskap hos användarna –En hjälp att se ofullständiga rutiner för exempelvis vårdtyngdsregistreringar –En hjälp till att hitta brister som förvanskar eller försvårar tolkningen i det lokala IT- stödet Relaterat till grupper av patienter Processindikator Innehåll

25 SIR’s kvalitetsindikatorer Innehåll

26 2007-10-01SIRs årsrapport 200626 Kvalitetsindikatorer SIR  Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård –Ej data ännu  Svensk riskjusterad mortalitet Svensk riskjusterad mortalitet  Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1  Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2 Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2  Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5 Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5  Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10 Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10  Avlidna på IVA uppföljning Avlidna på IVA uppföljning  Nattlig utskrivning från IVA Nattlig utskrivning från IVA  Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA  Beläggning Beläggning –Ej data ännu Innehåll

27 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Ej data ännu Kvalitetsindikator 1 Innehåll

28 Svensk riskjusterad mortalitet 1.Nyckeltal 2.VLAD Variable Life Adjusted Display Kvalitetsindikator 2 Innehåll

29 Nyckeltal Innehåll

30 2007-10-01SIRs årsrapport 200630 ”Nyckeltal”  APACHE-poäng –Medelvärde  Bortfall i APACHE-registrering –Fel Intagningsorsak kontra Opererad-status –Opererad-status saknas –Okänd ålder –Orealistisk poäng enl. ålder –Rapp. "Ej fullständig” av IVA-enheten själv Mål: < 10%  Innehåll

31 2007-10-01SIRs årsrapport 200631 ”Nyckeltal”  EMR (Estimerad Mortalitets Risk) Summa EMR enl APACHE / Antal vårdtillfällen  OMR (Observerad Mortalitets Risk) Observerade mortaliteten < 31 dg vid SPAR-uppföljning dividerat med antal vårdtillfällen  SMR (Standardiserad Mortalitets Ratio) SMR = OMR / EMR. Bedömning: <1: Bättre jämfört 1985 i USA =1: Samma som 1985 i USA >1: Sämre jämfört 1985 i USA  Innehåll

32 2007-10-01SIRs årsrapport 200632 ”Nyckeltal”  NNT/NNH (Numbers Needed to Treat/Harm) NNT = 1/ARR, där ARR = Absolute Risk Reduction = Sum.OMR - Sum.EMR  Regressionskoefficient Anger lutningen på regressionslinjen Gjort på diagram 2 i VLAD-diagrammen, dvs konsekutiva vårdtillfällen  Innehåll

33 2007-10-01SIRs årsrapport 200633 ”Nyckeltal” Innehåll

34 2007-10-01SIRs årsrapport 200634 ”Nyckeltal” Innehåll

35 2007-10-01SIRs årsrapport 200635 ”Nyckeltal” Innehåll

36 2007-10-01SIRs årsrapport 200636 ”Nyckeltal” Innehåll

37 2007-10-01SIRs årsrapport 200637 ”Nyckeltal” Innehåll

38 2007-10-01SIRs årsrapport 200638 ”Nyckeltal” Innehåll

39 2007-10-01SIRs årsrapport 200639 Kön: ”Nyckeltal” Se VLAD-diagram Innehåll

40 2007-10-01SIRs årsrapport 200640 Ålder: ”Nyckeltal” Se VLAD diagram Kommentar: De två högsta åldersgrupperna sjukare jämfört 2005. Defekt åldersjustering i högsta åldersintervallet? Innehåll

41 2007-10-01SIRs årsrapport 200641 Nyckel & Viktig diagnos: ”Nyckeltal” Se VLAD diagram Kommentar: Korrekt registrering? Endovaskulär teknik? Öppen kirurgi? Annan förklaring - defekt åldersjustering? Innehåll

42 VLAD Variable Life Adjusted Diagram Innehåll

43 2007-10-01SIRs årsrapport 200643 Variable Life Adjusted Display, VLAD  Förväntad risk att avlida under sjukhus- vistelsen, beräknas enl APACHE –EMR 30dgr  Uttryck denna risk i antal liv –Ex 5% förväntad risk är 0,05 ”liv” 65% förväntad risk är 0,65 ”liv” Innehåll

44 2007-10-01SIRs årsrapport 200644 Variable Life Adjusted Display, VLAD  Om patienten överlever ≥ 30 dagar + 0,05 i ”vunna liv” + 0,65 i ”vunna liv”  Om patienten avlider < 30 dagar 0,05-1 = - 0,95 i ”förlorade liv” 0,65-1 = - 0,35 i ”förlorade liv” Innehåll

45 2007-10-01SIRs årsrapport 200645 VLAD tekniken  Kumulativ kurva av konsekutiva vårdtillfällen  Tolkning –Positivt kumulativt utfall Vunna liv jämfört riskjusteringen –Negativt kumulativt utfall Förlorade liv jämfört riskjusteringen Innehåll

46 2007-10-01SIRs årsrapport 200646 Regressionslinje  Regressionslinje –y = a + b * x  Regressionskoefficient (”regression coefficient”) –b –Anger lutningen på regressionslinjen (”slope of the line”) –Då x ökar med 1 enhet förändras y med b enheter  Intercept (=skärningspunkt) –a –Anger y-variabelns värde då x=0  Beroende variabel –Y –Kumulativt riskjusterat resultat (”vunna” el ”förlorade” liv)  Oberoende variabel –X –Tid –Antal kumulativa vårdtillfällen Innehåll

47 2007-10-01SIRs årsrapport 200647 Korrelations- & determinationskoefficient  Korrelationskoefficienten ”correlation coefficient” r Beskriver graden av linjärt samband - 1 ≤ r ≤ + 1  Determinantens koefficient eller R-kvadratvärde ”coefficient of determination” r 2 eller R 2 Anger hur stor del av variationen i den beroende variabeln (y) som kan förklaras av den oberoende variabeln (x), under förutsättning att det finns ett linjärt samband. Innehåll

48 2007-10-01SIRs årsrapport 200648 Urvalskriterier VLAD 2006  Intensivvård –27 697 vårdtillfällen  Korrekt APACHE registrering –20 769 vårdtillfällen Bortfall 17 %  Uppföljningsbar i SPAR –20 596 vårdtillfällen Bortfall 0,8 % Innehåll

49 VLAD – Hela Riket Innehåll

50 2007-10-01SIRs årsrapport 200650 VLAD - Tidsserie Innehåll

51 2007-10-01SIRs årsrapport 200651 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll 1 301 sparade liv jämfört riskjusteringssystemet!

52 2007-10-01SIRs årsrapport 200652 Avvikelser under året Innehåll

53 2007-10-01SIRs årsrapport 200653 Kön - VLAD Innehåll

54 2007-10-01SIRs årsrapport 200654 Ålder - VLAD Innehåll

55 2007-10-01SIRs årsrapport 200655 Nyckel & Viktiga diagn. - VLAD Innehåll

56 2007-10-01SIRs årsrapport 200656 VLAD för egna enheten?  Kön  Åldersgrupper  Nyckeldiagnoser  Viktiga diagnoser Gå till: http://www.icuregswe.org/portal/ och gör dina egna urval! http://www.icuregswe.org/portal/ Innehåll

57 42 VLAD-diagram i samma bild Innehåll

58 2007-10-01SIRs årsrapport 200658 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen 42 IVA-enheter med 20 596 vårdtillfällen Innehåll

59 2007-10-01SIRs årsrapport 200659 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen OBS – Bruten serie! 42 IVA-enheter med 20 596 vårdtillfällen Innehåll

60 2007-10-01SIRs årsrapport 200660 37 IVA, SIR 2005 42 IVA, SIR 2006 Mindre spridning Färre under nollinjen Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

61 VLAD-diagram per IVA-enhet Innehåll

62 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Sollefteå IVASollefteå IVA 2.Östersund IVAÖstersund IVA 3.Umeå IVAUmeå IVA 4.Sundsvall IVASundsvall IVA 5.Luleå/Boden IVA Reg. Norra 6.Örnsköldsvik IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

63 2007-10-01SIRs årsrapport 200663 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

64 2007-10-01SIRs årsrapport 200664 VLAD - Tidsserie Innehåll

65 2007-10-01SIRs årsrapport 200665 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

66 2007-10-01SIRs årsrapport 200666 Avvikelser under året Innehåll

67 2007-10-01SIRs årsrapport 200667 VLAD - Tidsserie Innehåll

68 2007-10-01SIRs årsrapport 200668 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

69 2007-10-01SIRs årsrapport 200669 Avvikelser under året Innehåll

70 2007-10-01SIRs årsrapport 200670 VLAD - Tidsserie Innehåll

71 2007-10-01SIRs årsrapport 200671 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

72 2007-10-01SIRs årsrapport 200672 Avvikelser under året Innehåll

73 2007-10-01SIRs årsrapport 200673 VLAD - Tidsserie Innehåll

74 2007-10-01SIRs årsrapport 200674 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

75 2007-10-01SIRs årsrapport 200675 Avvikelser under året Innehåll

76 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 2.Nyköping IVANyköping IVA 3.Karlstad IVAKarlstad IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Torsby IVATorsby IVA 6.Örebro IVAÖrebro IVA 7.Västerås IVAVästerås IVA 8.Falun IVAFalun IVA 9.Gävle IVAGävle IVA 10.Lindesberg IVALindesberg IVA 11.Örebro TIVA 12.Uppsala CIVA 13.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 14.Uppsala NIVA 15.Uppsala BRIVA 16.Enköping IVA 17.Karlskoga IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll

77 2007-10-01SIRs årsrapport 200677 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

78 2007-10-01SIRs årsrapport 200678 VLAD - Tidsserie Innehåll

79 2007-10-01SIRs årsrapport 200679 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

80 2007-10-01SIRs årsrapport 200680 Avvikelser under året Innehåll

81 2007-10-01SIRs årsrapport 200681 VLAD - Tidsserie Innehåll

82 2007-10-01SIRs årsrapport 200682 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

83 2007-10-01SIRs årsrapport 200683 Avvikelser under året Innehåll

84 2007-10-01SIRs årsrapport 200684 VLAD - Tidsserie Innehåll

85 2007-10-01SIRs årsrapport 200685 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

86 2007-10-01SIRs årsrapport 200686 Avvikelser under året Innehåll

87 2007-10-01SIRs årsrapport 200687 VLAD - Tidsserie Innehåll

88 2007-10-01SIRs årsrapport 200688 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

89 2007-10-01SIRs årsrapport 200689 Avvikelser under året Innehåll

90 2007-10-01SIRs årsrapport 200690 VLAD - Tidsserie Innehåll

91 2007-10-01SIRs årsrapport 200691 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

92 2007-10-01SIRs årsrapport 200692 Avvikelser under året Innehåll

93 2007-10-01SIRs årsrapport 200693 VLAD - Tidsserie Innehåll

94 2007-10-01SIRs årsrapport 200694 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

95 2007-10-01SIRs årsrapport 200695 Avvikelser under året Innehåll

96 2007-10-01SIRs årsrapport 200696 VLAD - Tidsserie Innehåll

97 2007-10-01SIRs årsrapport 200697 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

98 2007-10-01SIRs årsrapport 200698 Avvikelser under året Innehåll

99 2007-10-01SIRs årsrapport 200699 VLAD - Tidsserie Innehåll

100 2007-10-01SIRs årsrapport 2006100 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

101 2007-10-01SIRs årsrapport 2006101 Avvikelser under året Innehåll

102 2007-10-01SIRs årsrapport 2006102 VLAD - Tidsserie Innehåll

103 2007-10-01SIRs årsrapport 2006103 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

104 2007-10-01SIRs årsrapport 2006104 Avvikelser under året Innehåll

105 2007-10-01SIRs årsrapport 2006105 VLAD - Tidsserie Innehåll

106 2007-10-01SIRs årsrapport 2006106 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

107 2007-10-01SIRs årsrapport 2006107 Avvikelser under året Innehåll

108 1.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 2.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 3.KS Solna NIVAKS Solna NIVA 4.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 5.Danderyd IVADanderyd IVA 6.St Göran IVASt Göran IVA 7.Södertälje IVASödertälje IVA 8.KS Solna TIVA (ej VLAD) Reg. Stockholm/ Gotland 9.Visby IVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Södersjukhuset MIVA 12.Norrtälje IVA Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

109 2007-10-01SIRs årsrapport 2006109 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

110 2007-10-01SIRs årsrapport 2006110 VLAD - Tidsserie Innehåll

111 2007-10-01SIRs årsrapport 2006111 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

112 2007-10-01SIRs årsrapport 2006112 Avvikelser under året Innehåll

113 2007-10-01SIRs årsrapport 2006113 VLAD - Tidsserie Innehåll

114 2007-10-01SIRs årsrapport 2006114 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

115 2007-10-01SIRs årsrapport 2006115 Avvikelser under året Innehåll

116 2007-10-01SIRs årsrapport 2006116 VLAD - Tidsserie Innehåll

117 2007-10-01SIRs årsrapport 2006117 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

118 2007-10-01SIRs årsrapport 2006118 Avvikelser under året Innehåll

119 2007-10-01SIRs årsrapport 2006119 VLAD - Tidsserie Innehåll

120 2007-10-01SIRs årsrapport 2006120 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

121 2007-10-01SIRs årsrapport 2006121 Avvikelser under året Innehåll

122 2007-10-01SIRs årsrapport 2006122 VLAD - Tidsserie Innehåll

123 2007-10-01SIRs årsrapport 2006123 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

124 2007-10-01SIRs årsrapport 2006124 Avvikelser under året Innehåll

125 2007-10-01SIRs årsrapport 2006125 VLAD - Tidsserie Innehåll

126 2007-10-01SIRs årsrapport 2006126 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

127 2007-10-01SIRs årsrapport 2006127 Avvikelser under året Innehåll

128 2007-10-01SIRs årsrapport 2006128 VLAD - Tidsserie Innehåll

129 2007-10-01SIRs årsrapport 2006129 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

130 2007-10-01SIRs årsrapport 2006130 Avvikelser under året Innehåll

131 1.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 2.SU Sahlgrenska TIVA (ej VLAD) 3.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 4.SU Östra IVASU Östra IVA 5.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 6.Uddevalla IVAUddevalla IVA 7.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 8.Borås IVABorås IVA 9.Skövde IVASkövde IVA 10.Lidköping IVALidköping IVA Reg. Västsvenska 11.Kungälv 12.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 13.Varberg IVA 14.Alingsås IVA Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

132 2007-10-01SIRs årsrapport 2006132 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

133 2007-10-01SIRs årsrapport 2006133 VLAD - Tidsserie Innehåll

134 2007-10-01SIRs årsrapport 2006134 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

135 2007-10-01SIRs årsrapport 2006135 Avvikelser under året Innehåll

136 2007-10-01SIRs årsrapport 2006136 VLAD - Tidsserie Innehåll

137 2007-10-01SIRs årsrapport 2006137 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

138 2007-10-01SIRs årsrapport 2006138 Avvikelser under året Innehåll

139 2007-10-01SIRs årsrapport 2006139 VLAD - Tidsserie Innehåll

140 2007-10-01SIRs årsrapport 2006140 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

141 2007-10-01SIRs årsrapport 2006141 Avvikelser under året Innehåll

142 2007-10-01SIRs årsrapport 2006142 VLAD - Tidsserie Innehåll

143 2007-10-01SIRs årsrapport 2006143 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

144 2007-10-01SIRs årsrapport 2006144 Avvikelser under året Innehåll

145 2007-10-01SIRs årsrapport 2006145 VLAD - Tidsserie Innehåll

146 2007-10-01SIRs årsrapport 2006146 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

147 2007-10-01SIRs årsrapport 2006147 Avvikelser under året Innehåll

148 2007-10-01SIRs årsrapport 2006148 VLAD - Tidsserie Innehåll

149 2007-10-01SIRs årsrapport 2006149 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

150 2007-10-01SIRs årsrapport 2006150 Avvikelser under året Innehåll

151 2007-10-01SIRs årsrapport 2006151 VLAD - Tidsserie Innehåll

152 2007-10-01SIRs årsrapport 2006152 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

153 2007-10-01SIRs årsrapport 2006153 Avvikelser under året Innehåll

154 2007-10-01SIRs årsrapport 2006154 VLAD - Tidsserie Innehåll

155 2007-10-01SIRs årsrapport 2006155 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

156 2007-10-01SIRs årsrapport 2006156 Avvikelser under året Innehåll

157 2007-10-01SIRs årsrapport 2006157 VLAD - Tidsserie Innehåll

158 2007-10-01SIRs årsrapport 2006158 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

159 2007-10-01SIRs årsrapport 2006159 Avvikelser under året Innehåll

160 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Linköping IVALinköping IVA 2.Linköping TIVA (ej VLAD) 3.Norrköping IVANorrköping IVA 4.Jönköping IVAJönköping IVA 5.Eksjö IVAEksjö IVA 6.Värnamo IVAVärnamo IVA 7.Västervik IVAVästervik IVA 8.Oskarshamn IVAOskarshamn IVA Reg. Sydöstra 5.Kalmar IVA 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA Innehåll

161 2007-10-01SIRs årsrapport 2006161 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

162 2007-10-01SIRs årsrapport 2006162 VLAD - Tidsserie Innehåll

163 2007-10-01SIRs årsrapport 2006163 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

164 2007-10-01SIRs årsrapport 2006164 Avvikelser under året Innehåll

165 2007-10-01SIRs årsrapport 2006165 VLAD - Tidsserie Innehåll

166 2007-10-01SIRs årsrapport 2006166 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

167 2007-10-01SIRs årsrapport 2006167 Avvikelser under året Innehåll

168 2007-10-01SIRs årsrapport 2006168 VLAD - Tidsserie Innehåll

169 2007-10-01SIRs årsrapport 2006169 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

170 2007-10-01SIRs årsrapport 2006170 Avvikelser under året Innehåll

171 2007-10-01SIRs årsrapport 2006171 VLAD - Tidsserie Innehåll

172 2007-10-01SIRs årsrapport 2006172 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

173 2007-10-01SIRs årsrapport 2006173 Avvikelser under året Innehåll

174 2007-10-01SIRs årsrapport 2006174 VLAD - Tidsserie Innehåll

175 2007-10-01SIRs årsrapport 2006175 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

176 2007-10-01SIRs årsrapport 2006176 Avvikelser under året Innehåll

177 2007-10-01SIRs årsrapport 2006177 VLAD - Tidsserie Innehåll

178 2007-10-01SIRs årsrapport 2006178 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

179 2007-10-01SIRs årsrapport 2006179 Avvikelser under året Innehåll

180 2007-10-01SIRs årsrapport 2006180 VLAD - Tidsserie Innehåll

181 2007-10-01SIRs årsrapport 2006181 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

182 2007-10-01SIRs årsrapport 2006182 Avvikelser under året Innehåll

183 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Lund IVALund IVA 2.Malmö IVAMalmö IVA 3.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 4.Kristianstad IVAKristianstad IVA 5.Ystad IVAYstad IVA 6.Halmstad IVA (ej VLAD) Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

184 2007-10-01SIRs årsrapport 2006184 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

185 2007-10-01SIRs årsrapport 2006185 VLAD - Tidsserie Innehåll

186 2007-10-01SIRs årsrapport 2006186 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

187 2007-10-01SIRs årsrapport 2006187 Avvikelser under året Innehåll

188 2007-10-01SIRs årsrapport 2006188 VLAD - Tidsserie Innehåll

189 2007-10-01SIRs årsrapport 2006189 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

190 2007-10-01SIRs årsrapport 2006190 Avvikelser under året Innehåll

191 2007-10-01SIRs årsrapport 2006191 VLAD - Tidsserie Innehåll

192 2007-10-01SIRs årsrapport 2006192 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

193 2007-10-01SIRs årsrapport 2006193 Avvikelser under året Innehåll

194 2007-10-01SIRs årsrapport 2006194 VLAD - Tidsserie Innehåll

195 2007-10-01SIRs årsrapport 2006195 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

196 2007-10-01SIRs årsrapport 2006196 Avvikelser under året Innehåll

197 2007-10-01SIRs årsrapport 2006197 VLAD - Tidsserie Innehåll

198 2007-10-01SIRs årsrapport 2006198 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

199 2007-10-01SIRs årsrapport 2006199 Avvikelser under året Innehåll

200 VLAD TIVA Sammanställt av Wolfgang Freter, SIR Innehåll

201 2007-10-01SIRs årsrapport 2006201 Kommentarer TIVA  För riskjusteringen av TIVA vårdtillfällen används IVA- Higgins istället för APACHE  I Sverige används en modifierad version av IVA-Higgins –Därför finns det ingen internationell referens att jämföra med  SIR bygger upp en egen referens –Hittills omfattar denna referens 3 293 uppföljningsbara TIVA vårdtillfällen med fullständiga Higgins data –Det är en aktuell referens som justeras automatiskt varje år därför varierar VLAD kurvorna för olika enheter kring nollinjen!  IVA-Higgins är validerad för kranskärlopererade patienter –Vi använder riskjusteringen för alla hjärtopererade patienter! –Detta kan innebära en case-mix problematik, Detta ska granskas närmare och åtgärdas med SIRXML 5.0! Innehåll

202 2007-10-01SIRs årsrapport 2006202 Data till SIR vårdtyp TIVA * Svenska Hjärtkirurgiregistret https://kvint.medsci.uu.se/Hkir/ifyllnad_statisk_sida1.htm ** Vårdtillfällen *** Higgins-data ej kompatibla Innehåll

203 2007-10-01SIRs årsrapport 2006203 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

204 2007-10-01SIRs årsrapport 2006204 VLAD - Tidsserie Innehåll

205 2007-10-01SIRs årsrapport 2006205 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

206 2007-10-01SIRs årsrapport 2006206 Avvikelser under året Innehåll

207 2007-10-01SIRs årsrapport 2006207 VLAD - Tidsserie Innehåll

208 2007-10-01SIRs årsrapport 2006208 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

209 2007-10-01SIRs årsrapport 2006209 Avvikelser under året Innehåll

210 2007-10-01SIRs årsrapport 2006210 VLAD - Tidsserie Innehåll

211 2007-10-01SIRs årsrapport 2006211 VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

212 2007-10-01SIRs årsrapport 2006212 Kvalitetsindikatorer SIR  Uppföljning av livskvalitet och funktionell status efter intensivvård Uppföljning av livskvalitet och funktionell status efter intensivvård –Ej data ännu  Svensk riskjusterad mortalitet Svensk riskjusterad mortalitet  Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1  Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2 Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2  Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5 Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5  Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10 Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10  Avlidna på IVA uppföljning Avlidna på IVA uppföljning  Nattlig utskrivning från IVA Nattlig utskrivning från IVA  Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA  Beläggning Beläggning –Ej data ännu Innehåll

213 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Kvalitetsindikator 3 Innehåll

214 2007-10-01SIRs årsrapport 2006214 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

215 2007-10-01SIRs årsrapport 2006215 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

216 2007-10-01SIRs årsrapport 2006216 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

217 2007-10-01SIRs årsrapport 2006217 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

218 2007-10-01SIRs årsrapport 2006218 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

219 2007-10-01SIRs årsrapport 2006219 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

220 2007-10-01SIRs årsrapport 2006220 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

221 Ventilator Associerad Pneumoni VAP K2 Kvalitetsindikator 4 Innehåll

222 2007-10-01SIRs årsrapport 2006222 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

223 2007-10-01SIRs årsrapport 2006223 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

224 2007-10-01SIRs årsrapport 2006224 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

225 2007-10-01SIRs årsrapport 2006225 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

226 2007-10-01SIRs årsrapport 2006226 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

227 2007-10-01SIRs årsrapport 2006227 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

228 2007-10-01SIRs årsrapport 2006228 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

229 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Kvalitetsindikator 5 Innehåll

230 2007-10-01SIRs årsrapport 2006230 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

231 2007-10-01SIRs årsrapport 2006231 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

232 2007-10-01SIRs årsrapport 2006232 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

233 2007-10-01SIRs årsrapport 2006233 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

234 2007-10-01SIRs årsrapport 2006234 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

235 2007-10-01SIRs årsrapport 2006235 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

236 2007-10-01SIRs årsrapport 2006236 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

237 Oplanerad återinläggning till samma IVA-enhet inom 72 timmar K10 Kvalitetsindikator 6 Innehåll

238 2007-10-01SIRs årsrapport 2006238 Oplanerad återinläggning till samma IVA  Täljaren –Återinläggning till samma IVA-enhet och –Oplanerad inläggning och –Tiden är ≤ 72 tim från föregående utskrivningstillfälle  Nämnaren –Utgå från totala antalet intensivvårdstillfällen och –Utskriven levande från IVA  Bortfall –Patienter som inte kan mortalitetsuppföljas i SPAR Innehåll

239 2007-10-01SIRs årsrapport 2006239 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

240 2007-10-01SIRs årsrapport 2006240 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

241 2007-10-01SIRs årsrapport 2006241 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

242 2007-10-01SIRs årsrapport 2006242 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

243 2007-10-01SIRs årsrapport 2006243 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

244 2007-10-01SIRs årsrapport 2006244 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

245 2007-10-01SIRs årsrapport 2006245 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

246 2007-10-01SIRs årsrapport 2006246 Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll Endast TIVA-vårdtillfällen

247 Avlidna på IVA Missar vi någon möjlig organdonator? Kvalitetsindikator 7 Innehåll

248 2007-10-01SIRs årsrapport 2006248 Avlidna på IVA 2006 Rapporterande enheter (25 st, varav 2 st ej skickar SIR-data i övrigt)  Umeå NUS IVA  Sundsvall sjukhus  Karlstad Centralsjukhuset  Arvika lasarett  Örebro IVA  Falu lasarett  Stockholm Södersjukhuset  Stockholm Danderyds sjukhus  Uddevalla NU-sjukvården  Trollhättan NÄL NU-sjukvården  Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA  Göteborg SU-Mölndal  Borås lasarett  Skövde Kärnsjukhuset  Lidköpings sjukhus  Varberg lasarett  Eksjö Höglandssjukhuset  Västerviks lasarett  Ljungby lasarett  Lund Universitetssjukhuset IVA  Malmö Allmänna Universitetssjukhuset IVA  Helsingborgs lasarett  Kristianstad Centralsjukhuset  Ystad lasarett  Halmstad Länssjukhus Innehåll

249 2007-10-01SIRs årsrapport 2006249 Urval – Vårdtyp IVA, avlidna 2006  Ej respiratorbehandlade –Ej Invasiv Ventilator Behandling (IVB)  Respiratorbehandlade, men ej total hjärninfarkt –IVB och –Inga tecken på svår nytillkommen hjärnskada  Total hjärninfarkt - Indirekta kriterier (hjärtstopp) –IVB och –Tecken på svår nytillkommen hjärnskada och –Indirekta kriterier  Total hjärninfarkt - Direkta kriterier –IVB och –Tecken på svår nytillkommen hjärnskada och –Direkta kriterier Innehåll

250 2007-10-01SIRs årsrapport 2006250 Möjlig donator - Definition  Möjlig donator är –Intensivvårdspatient med –invasiv ventilatorbehandling och –diagnostiserad total hjärninfarkt  Synonyma begrepp –Potentiell donator = Möjlig donator Innehåll

251 2007-10-01SIRs årsrapport 2006251 Täckningsgraden i SIR av avlidna på IVA uppföljning  Avlidna på IVA 2006 i SIR’s databas * –7,4 % av alla vårdtillfällen  Täckningsgraden i SIR av avlidna på IVA uppföljning * –Vårdtillfällen totalt under 2006 15 686 / 27 697 = 56,6 % –Avlidna på IVA under 2006 1 137 / 2 039 = 55,8 % * Exklusive siffror från Varberg & Ljungby, då övriga SIR data saknas Innehåll

252 2007-10-01SIRs årsrapport 2006252 Avlidna på IVA 2006 ? Innehåll

253 2007-10-01SIRs årsrapport 2006253 Avlidna på IVA 2006 Innehåll

254 2007-10-01SIRs årsrapport 2006254 Primär IVA diagnos - möjlig donator * G93.5 Hjärnkompression/inklämning. Innefattar även total hjärninfarkt Innehåll

255 Nattlig utskrivning från IVA Kvalitetsindikator 8 Innehåll

256 2007-10-01SIRs årsrapport 2006256 Tidpunkt för utskrivning & vårdresultat Innehåll

257 2007-10-01SIRs årsrapport 2006257 Könsskillnad? Innehåll

258 2007-10-01SIRs årsrapport 2006258 Åldersskillnad? Innehåll

259 Avstå & Avbryta behandling Kvalitetsindikator 9 Innehåll

260 2007-10-01SIRs årsrapport 2006260 Inga begränsningar på IVA Innehåll

261 2007-10-01SIRs årsrapport 2006261 Avstå behandling på IVA Innehåll

262 2007-10-01SIRs årsrapport 2006262 Avbryta behandling på IVA Innehåll

263 2007-10-01SIRs årsrapport 2006263 Avstå eller avbryta behandling Innehåll

264 2007-10-01SIRs årsrapport 2006264 Inrapporterat per IVA-enhet Innehåll

265 Beläggning Ej data ännu Kvalitetsindikator 10 Innehåll

266 Ej riskjusterad mortalitet Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

267 2007-10-01SIRs årsrapport 2006267 Urvalsfråga  Vårdresultat IVA angivet –Levande / Avliden  Uppföljningsbar i SPAR (Svenska Person och Adress Registret) –Kumulativ mortalitet baseras på data från SPAR  Mortalitet –Under intensivvårdstillfället (oavsett när) –1 mån –3 mån efter ankomst till IVA (oavsett var) –6 mån  Mortalitetsberäkning baseras på antalet vårdtillfällen, –ej på antalet individer Innehåll

268 2007-10-01SIRs årsrapport 2006268 Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

269 2007-10-01SIRs årsrapport 2006269 Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

270 2007-10-01SIRs årsrapport 2006270 Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

271 2007-10-01SIRs årsrapport 2006271 Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

272 2007-10-01SIRs årsrapport 2006272 Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

273 2007-10-01SIRs årsrapport 2006273 Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

274 2007-10-01SIRs årsrapport 2006274 Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

275 2007-10-01SIRs årsrapport 2006275 Ej riskjusterad mortalitet upp till 6 månader från ankomsten till IVA Innehåll

276 2007-10-01SIRs årsrapport 2006276 Ej riskjusterad mortalitet utifrån vårdtidens längd på IVA Innehåll

277 2007-10-01SIRs årsrapport 2006277 Reg. Norra: Överlevnadskurvor 2006 Innehåll

278 2007-10-01SIRs årsrapport 2006278 Reg. Uppsala/Örebro: Överlevnadskurvor 2006 Innehåll

279 2007-10-01SIRs årsrapport 2006279 Reg. Stockholm/Gotland: Överlevnadskurvor 2006 Innehåll

280 2007-10-01SIRs årsrapport 2006280 Reg. Västsvenska: Överlevnadskurvor 2006 Innehåll

281 2007-10-01SIRs årsrapport 2006281 Reg. Sydöstra: Överlevnadskurvor 2006 Innehåll

282 2007-10-01SIRs årsrapport 2006282 Reg. Södra: Överlevnadskurvor 2006 Innehåll

283 Bortfall APACHE registrering Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

284 2007-10-01SIRs årsrapport 2006284 Bortfall APACHE SIR 2001--2006 Innehåll

285 2007-10-01SIRs årsrapport 2006285 Bortfall i APACHE – förbättringstrenden bruten! ? Innehåll

286 2007-10-01SIRs årsrapport 2006286 Varför är trenden bruten?  Opererad status saknas  ”Rapporterat ej fullständig” av den egna enheten  Annat? Innehåll

287 Bortfall APACHE registrering 1.Sollefteå IVASollefteå IVA 2.Östersund IVAÖstersund IVA 3.Umeå IVAUmeå IVA 4.Sundsvall IVASundsvall IVA 5.Luleå/Boden IVA Reg. Norra 6.Örnsköldsvik IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

288 2007-10-01SIRs årsrapport 2006288 Sollefteå IVA Innehåll

289 2007-10-01SIRs årsrapport 2006289 Östersund IVA Innehåll

290 2007-10-01SIRs årsrapport 2006290 Umeå IVA Innehåll

291 2007-10-01SIRs årsrapport 2006291 Sundsvall IVA Innehåll

292 Bortfall APACHE registrering 1.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 2.Nyköping IVANyköping IVA 3.Karlstad IVAKarlstad IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Torsby IVATorsby IVA 6.Örebro IVAÖrebro IVA 7.Västerås IVAVästerås IVA 8.Falun IVAFalun IVA 9.Gävle IVAGävle IVA 10.Lindesberg IVALindesberg IVA 11.Örebro TIVA 12.Uppsala CIVA 13.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 14.Uppsala NIVA 15.Uppsala BRIVA 16.Enköping IVA 17.Karlskoga IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll

293 2007-10-01SIRs årsrapport 2006293 Eskilstuna IVA Innehåll

294 2007-10-01SIRs årsrapport 2006294 Nyköping IVA Innehåll

295 2007-10-01SIRs årsrapport 2006295 Karlstad IVA Innehåll

296 2007-10-01SIRs årsrapport 2006296 Arvika IVA Innehåll

297 2007-10-01SIRs årsrapport 2006297 Torsby IVA Innehåll

298 2007-10-01SIRs årsrapport 2006298 Örebro IVA Innehåll

299 2007-10-01SIRs årsrapport 2006299 Västerås IVA Innehåll

300 2007-10-01SIRs årsrapport 2006300 Falun IVA Innehåll

301 2007-10-01SIRs årsrapport 2006301 Gävle IVA Innehåll

302 2007-10-01SIRs årsrapport 2006302 Lindesberg IVA Innehåll

303 1.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 2.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 3.KS Solna NIVAKS Solna NIVA 4.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 5.Danderyd IVADanderyd IVA 6.St Göran IVASt Göran IVA 7.Södertälje IVASödertälje IVA 8.KS Solna TIVA Reg. Stockholm/ Gotland 9.Visby IVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Södersjukhuset MIVA 12.Norrtälje IVA Bortfall APACHE registrering Innehåll

304 2007-10-01SIRs årsrapport 2006304 KS Huddinge IVA Innehåll

305 2007-10-01SIRs årsrapport 2006305 KS Solna CIVA Innehåll

306 2007-10-01SIRs årsrapport 2006306 KS Solna TIVA  Skickar ej data för vårdtyp IVA Innehåll

307 2007-10-01SIRs årsrapport 2006307 KS Solna NIVA Innehåll

308 2007-10-01SIRs årsrapport 2006308 Södersjukhuset IVA Innehåll

309 2007-10-01SIRs årsrapport 2006309 Danderyd IVA Innehåll

310 2007-10-01SIRs årsrapport 2006310 St Göran IVA Innehåll

311 2007-10-01SIRs årsrapport 2006311 Södertälje IVA Innehåll

312 1.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 2.SU Sahlgrenska TIVASU Sahlgrenska TIVA 3.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 4.SU Östra IVASU Östra IVA 5.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 6.Uddevalla IVAUddevalla IVA 7.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 8.Borås IVABorås IVA 9.Skövde IVASkövde IVA 10.Lidköping IVALidköping IVA Reg. Västsvenska 11.Kungälv 12.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 13.Varberg IVA 14.Alingsås IVA Bortfall i APACHE registrering Innehåll

313 2007-10-01SIRs årsrapport 2006313 SU Sahlgrenska CIVA Innehåll

314 2007-10-01SIRs årsrapport 2006314 SU Sahlgrenska TIVA Innehåll

315 2007-10-01SIRs årsrapport 2006315 SU Sahlgrenska NIVA Innehåll

316 2007-10-01SIRs årsrapport 2006316 SU Östra IVA Innehåll

317 2007-10-01SIRs årsrapport 2006317 SU Mölndal IVA Innehåll

318 2007-10-01SIRs årsrapport 2006318 Uddevalla IVA Innehåll

319 2007-10-01SIRs årsrapport 2006319 Trollhättan NÄL IVA Innehåll

320 2007-10-01SIRs årsrapport 2006320 Borås IVA Innehåll

321 2007-10-01SIRs årsrapport 2006321 Skövde IVA Innehåll

322 2007-10-01SIRs årsrapport 2006322 Lidköping IVA Innehåll

323 Bortfall i APACHE registrering 1.Linköping IVALinköping IVA 2.Linköping TIVALinköping TIVA 3.Norrköping IVANorrköping IVA 4.Jönköping IVAJönköping IVA 5.Eksjö IVAEksjö IVA 6.Värnamo IVAVärnamo IVA 7.Västervik IVAVästervik IVA 8.Oskarshamn IVAOskarshamn IVA Reg. Sydöstra 5.Kalmar IVA 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA Innehåll

324 2007-10-01SIRs årsrapport 2006324 Linköping IVA Innehåll

325 2007-10-01SIRs årsrapport 2006325 Linköping TIVA Innehåll

326 2007-10-01SIRs årsrapport 2006326 Norrköping IVA Innehåll

327 2007-10-01SIRs årsrapport 2006327 Jönköping IVA Innehåll

328 2007-10-01SIRs årsrapport 2006328 Eksjö IVA Innehåll

329 2007-10-01SIRs årsrapport 2006329 Värnamo IVA Innehåll

330 2007-10-01SIRs årsrapport 2006330 Västervik IVA Innehåll

331 2007-10-01SIRs årsrapport 2006331 Oskarshamn IVA Innehåll

332 Bortfall i APACHE registrering 1.Lund IVALund IVA 2.Malmö IVAMalmö IVA 3.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 4.Kristianstad IVAKristianstad IVA 5.Ystad IVAYstad IVA 6.Halmstad IVAHalmstad IVA Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

333 2007-10-01SIRs årsrapport 2006333 Lund IVA Innehåll

334 2007-10-01SIRs årsrapport 2006334 Malmö IVA Innehåll

335 2007-10-01SIRs årsrapport 2006335 Helsingborg IVA Innehåll

336 2007-10-01SIRs årsrapport 2006336 Kristianstad IVA Innehåll

337 2007-10-01SIRs årsrapport 2006337 Ystad IVA Innehåll

338 2007-10-01SIRs årsrapport 2006338 Halmstad IVA Innehåll

339 Komplikationer Innehåll

340 2007-10-01SIRs årsrapport 2006340 Komplikationskoder - SIR SIR Data 2006 K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer Innehåll

341 2007-10-01SIRs årsrapport 2006341 Komplikationskoder - SIR SIR Data 2006 K11 – K20 endast för vårdtyp TIVA Innehåll

342 2007-10-01SIRs årsrapport 2006342 Komplikation - Inrapporterade SIR Data 2001-2006 K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer Vi blir bättre på att kunna registrera! Innehåll

343 2007-10-01SIRs årsrapport 2006343 Beakta!  Det föreligger stor variation av antalet registrerade komplikationer per enhet  Hur tolka detta? –Många inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för fullständig uppföljning –Få eller inga inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för ofullständig uppföljning

344 2007-10-01SIRs årsrapport 2006344 Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

345 2007-10-01SIRs årsrapport 2006345 Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

346 2007-10-01SIRs årsrapport 2006346 Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

347 2007-10-01SIRs årsrapport 2006347 Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

348 2007-10-01SIRs årsrapport 2006348 Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

349 2007-10-01SIRs årsrapport 2006349 Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

350 2007-10-01SIRs årsrapport 2006350 Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

351 Vårdtyp i SIR Innehåll

352 2007-10-01SIRs årsrapport 2006352 Vårdtyp i SIR SIR Data 2001 - 2006 Innehåll

353 2007-10-01SIRs årsrapport 2006353 Vårdtyp i SIR - Länsvis SIR Data 2006 Innehåll

354 Opererad status Innehåll

355 2007-10-01SIRs årsrapport 2006355 Är patienten opererad?  Ja –Akut Planerad inläggning? Oplanerad inläggning? –Elektivt Planerad inläggning? Oplanerad inläggning?  Nej Planerad inläggning? Oplanerad inläggning?  Bortfall ”Case-mix”-variabel Innehåll Ologiskt? Akut opererad och planerad inläggning

356 2007-10-01SIRs årsrapport 2006356 Är patienten opererad? Innehåll

357 2007-10-01SIRs årsrapport 2006357 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

358 2007-10-01SIRs årsrapport 2006358 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

359 2007-10-01SIRs årsrapport 2006359 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

360 2007-10-01SIRs årsrapport 2006360 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

361 2007-10-01SIRs årsrapport 2006361 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

362 2007-10-01SIRs årsrapport 2006362 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

363 2007-10-01SIRs årsrapport 2006363 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

364 2007-10-01SIRs årsrapport 2006364 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

365 2007-10-01SIRs årsrapport 2006365 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

366 2007-10-01SIRs årsrapport 2006366 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

367 2007-10-01SIRs årsrapport 2006367 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

368 2007-10-01SIRs årsrapport 2006368 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

369 2007-10-01SIRs årsrapport 2006369 Är patienten opererad? 2006 Innehåll

370 Vårdtider Innehåll

371 2007-10-01SIRs årsrapport 2006371 Vårdtid  Antal vårdtillfällen  Summa Vårdtid (dag)  Medelvårdtid (tim) –SD (tim)  Medianvårdtid (tim) –≤ 25:e perc (tim) –≤ 75:e perc (dag)  Min (min) & Max (dag) Innehåll

372 2007-10-01SIRs årsrapport 2006372 Vårdtider Innehåll

373 2007-10-01SIRs årsrapport 2006373 Vårdtider Innehåll

374 2007-10-01SIRs årsrapport 2006374 Vårdtider Innehåll

375 2007-10-01SIRs årsrapport 2006375 Vårdtider Innehåll

376 2007-10-01SIRs årsrapport 2006376 Vårdtider Innehåll

377 2007-10-01SIRs årsrapport 2006377 Vårdtider Innehåll

378 2007-10-01SIRs årsrapport 2006378 Vårdtider Innehåll

379 2007-10-01SIRs årsrapport 2006379 Inskrivningstidpunkt Innehåll

380 2007-10-01SIRs årsrapport 2006380 Utskrivningstidpunkt Innehåll

381 2007-10-01SIRs årsrapport 2006381 IN-/UT-skrivning per veckodag Innehåll

382 Vårdtyngd VTL / NEMS / VTS Innehåll

383 2007-10-01SIRs årsrapport 2006383 Vårdtyngd  VTL –Vårdtyngd Lund –Upphör  NEMS –Nine equivalents of nursing manpower use score –Internationellt gångbart  VTS –Vårdtyngd Sverige –Från och med 2007-01-01 Innehåll

384 2007-10-01SIRs årsrapport 2006384 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

385 2007-10-01SIRs årsrapport 2006385 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

386 2007-10-01SIRs årsrapport 2006386 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

387 2007-10-01SIRs årsrapport 2006387 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

388 2007-10-01SIRs årsrapport 2006388 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

389 2007-10-01SIRs årsrapport 2006389 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

390 2007-10-01SIRs årsrapport 2006390 Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

391 2007-10-01SIRs årsrapport 2006391 VTL per IVA-enhet 2006 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

392 2007-10-01SIRs årsrapport 2006392 VTS per IVA-enhet 2006 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

393 2007-10-01SIRs årsrapport 2006393 NEMS per IVA-enhet 2006 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

394 Ålder & Kön ”Case-mix”-variabel Innehåll

395 2007-10-01SIRs årsrapport 2006395 Barn Innehåll

396 2007-10-01SIRs årsrapport 2006396 Andel barn på allmän IVA Samtliga år uppdaterade! Innehåll

397 2007-10-01SIRs årsrapport 2006397 Barn som vårdas på vuxen-IVA Barn 200120022003200420052006SUMMA Antal < 16 år 6089409961 1581 3921 4816 585 Andel (%) 4,95,65,25,05,55,45,3 Grundat på antal barn med korrekt, hemligt och reservnummer i SIR Barn som vårdas på BarnIVA 2006 StockholmGöteborgLundTotal/år Antal6146496011 864 44% Innehåll

398 Ålder & könsfördelning 1.Sollefteå IVASollefteå IVA 2.Östersund IVAÖstersund IVA 3.Umeå IVAUmeå IVA 4.Sundsvall IVASundsvall IVA 5.Luleå/Boden IVA Reg. Norra 6.Örnsköldsvik IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

399 2007-10-01SIRs årsrapport 2006399 Innehåll

400 2007-10-01SIRs årsrapport 2006400 Innehåll

401 2007-10-01SIRs årsrapport 2006401 Innehåll

402 2007-10-01SIRs årsrapport 2006402 Innehåll

403 Ålder & könsfördelning 1.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 2.Nyköping IVANyköping IVA 3.Karlstad IVAKarlstad IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Torsby IVATorsby IVA 6.Örebro IVAÖrebro IVA 7.Västerås IVAVästerås IVA 8.Falun IVAFalun IVA 9.Gävle IVAGävle IVA 10.Lindesberg IVALindesberg IVA 11.Örebro TIVA 12.Uppsala CIVA 13.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 14.Uppsala NIVA 15.Uppsala BRIVA 16.Enköping IVA 17.Karlskoga IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll

404 2007-10-01SIRs årsrapport 2006404 Innehåll

405 2007-10-01SIRs årsrapport 2006405 Innehåll

406 2007-10-01SIRs årsrapport 2006406 Innehåll

407 2007-10-01SIRs årsrapport 2006407 Innehåll

408 2007-10-01SIRs årsrapport 2006408 Innehåll

409 2007-10-01SIRs årsrapport 2006409 Innehåll

410 2007-10-01SIRs årsrapport 2006410 Innehåll

411 2007-10-01SIRs årsrapport 2006411 Innehåll

412 2007-10-01SIRs årsrapport 2006412 Innehåll

413 2007-10-01SIRs årsrapport 2006413 Innehåll

414 1.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 2.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 3.KS Solna NIVAKS Solna NIVA 4.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 5.Danderyd IVADanderyd IVA 6.St Göran IVASt Göran IVA 7.Södertälje IVASödertälje IVA 8.KS Solna TIVA Reg. Stockholm/ Gotland 9.Visby IVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Södersjukhuset MIVA 12.Norrtälje IVA Ålders & könsfördelning Innehåll

415 2007-10-01SIRs årsrapport 2006415 Innehåll

416 2007-10-01SIRs årsrapport 2006416 Innehåll

417 2007-10-01SIRs årsrapport 2006417 Innehåll

418 2007-10-01SIRs årsrapport 2006418 Innehåll

419 2007-10-01SIRs årsrapport 2006419 Innehåll

420 2007-10-01SIRs årsrapport 2006420 Innehåll

421 2007-10-01SIRs årsrapport 2006421 Innehåll

422 1.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 2.SU Sahlgrenska TIVASU Sahlgrenska TIVA 3.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 4.SU Östra IVASU Östra IVA 5.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 6.Uddevalla IVAUddevalla IVA 7.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 8.Borås IVABorås IVA 9.Skövde IVASkövde IVA 10.Lidköping IVALidköping IVA Reg. Västsvenska 11.Kungälv 12.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 13.Varberg IVA 14.Alingsås IVA Ålder & könsfördelning Innehåll

423 2007-10-01SIRs årsrapport 2006423 Innehåll

424 2007-10-01SIRs årsrapport 2006424 Innehåll

425 2007-10-01SIRs årsrapport 2006425 Innehåll

426 2007-10-01SIRs årsrapport 2006426 Innehåll

427 2007-10-01SIRs årsrapport 2006427 Innehåll

428 2007-10-01SIRs årsrapport 2006428 Innehåll

429 2007-10-01SIRs årsrapport 2006429 Innehåll

430 2007-10-01SIRs årsrapport 2006430 Innehåll

431 2007-10-01SIRs årsrapport 2006431 Innehåll

432 2007-10-01SIRs årsrapport 2006432 Innehåll

433 Ålders & könsfördelning 1.Linköping IVALinköping IVA 2.Linköping TIVALinköping TIVA 3.Norrköping IVANorrköping IVA 4.Jönköping IVAJönköping IVA 5.Eksjö IVAEksjö IVA 6.Värnamo IVAVärnamo IVA 7.Västervik IVAVästervik IVA 8.Oskarshamn IVAOskarshamn IVA Reg. Sydöstra 5.Kalmar IVA 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA Innehåll

434 2007-10-01SIRs årsrapport 2006434 Innehåll

435 2007-10-01SIRs årsrapport 2006435 Innehåll

436 2007-10-01SIRs årsrapport 2006436 Innehåll

437 2007-10-01SIRs årsrapport 2006437 Innehåll

438 2007-10-01SIRs årsrapport 2006438 Innehåll

439 2007-10-01SIRs årsrapport 2006439 Innehåll

440 2007-10-01SIRs årsrapport 2006440 Innehåll

441 2007-10-01SIRs årsrapport 2006441 Innehåll

442 Ålders & könsfördelning 1.Lund IVALund IVA 2.Malmö IVAMalmö IVA 3.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 4.Kristianstad IVAKristianstad IVA 5.Ystad IVAYstad IVA 6.Halmstad IVAHalmstad IVA Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

443 2007-10-01SIRs årsrapport 2006443 Innehåll

444 2007-10-01SIRs årsrapport 2006444 Innehåll

445 2007-10-01SIRs årsrapport 2006445 Innehåll

446 2007-10-01SIRs årsrapport 2006446 Innehåll

447 2007-10-01SIRs årsrapport 2006447 Innehåll

448 2007-10-01SIRs årsrapport 2006448 Innehåll

449 Ålders & könsfördelning 1.SU Sahlgrenska TIVASU Sahlgrenska TIVA 2.Linköping TIVALinköping TIVA 3.KS Solna TIVAKS Solna TIVA TIVA-enheter Innehåll

450 2007-10-01SIRs årsrapport 2006450 Innehåll

451 2007-10-01SIRs årsrapport 2006451 Innehåll

452 2007-10-01SIRs årsrapport 2006452 Innehåll

453 2007-10-01SIRs årsrapport 2006453 Innehåll

454 Diagnoser & Intagningsorsaker 5 st flest förekommande Innehåll

455 2007-10-01SIRs årsrapport 2006455 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

456 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Sollefteå IVASollefteå IVA 2.Östersund IVAÖstersund IVA 3.Umeå IVAUmeå IVA 4.Sundsvall IVASundsvall IVA 5.Luleå/Boden IVA Reg. Norra 6.Örnsköldsvik IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

457 2007-10-01SIRs årsrapport 2006457 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

458 2007-10-01SIRs årsrapport 2006458 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

459 2007-10-01SIRs årsrapport 2006459 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

460 2007-10-01SIRs årsrapport 2006460 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

461 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 2.Nyköping IVANyköping IVA 3.Karlstad IVAKarlstad IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Torsby IVATorsby IVA 6.Örebro IVAÖrebro IVA 7.Västerås IVAVästerås IVA 8.Falun IVAFalun IVA 9.Gävle IVAGävle IVA 10.Lindesberg IVALindesberg IVA 11.Örebro TIVA 12.Uppsala CIVA 13.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 14.Uppsala NIVA 15.Uppsala BRIVA 16.Enköping IVA 17.Karlskoga IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll

462 2007-10-01SIRs årsrapport 2006462 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

463 2007-10-01SIRs årsrapport 2006463 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

464 2007-10-01SIRs årsrapport 2006464 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

465 2007-10-01SIRs årsrapport 2006465 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

466 2007-10-01SIRs årsrapport 2006466 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

467 2007-10-01SIRs årsrapport 2006467 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

468 2007-10-01SIRs årsrapport 2006468 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

469 2007-10-01SIRs årsrapport 2006469 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

470 2007-10-01SIRs årsrapport 2006470 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

471 2007-10-01SIRs årsrapport 2006471 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

472 1.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 2.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 3.KS Solna NIVAKS Solna NIVA 4.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 5.Danderyd IVADanderyd IVA 6.St Göran IVASt Göran IVA 7.Södertälje IVASödertälje IVA 8.KS Solna TIVA Reg. Stockholm/ Gotland 9.Visby IVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Södersjukhuset MIVA 12.Norrtälje IVA Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll

473 2007-10-01SIRs årsrapport 2006473 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

474 2007-10-01SIRs årsrapport 2006474 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

475 2007-10-01SIRs årsrapport 2006475 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

476 2007-10-01SIRs årsrapport 2006476 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

477 2007-10-01SIRs årsrapport 2006477 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

478 2007-10-01SIRs årsrapport 2006478 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

479 2007-10-01SIRs årsrapport 2006479 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

480 1.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 2.SU Sahlgrenska TIVASU Sahlgrenska TIVA 3.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 4.SU Östra IVASU Östra IVA 5.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 6.Uddevalla IVAUddevalla IVA 7.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 8.Borås IVABorås IVA 9.Skövde IVASkövde IVA 10.Lidköping IVALidköping IVA Reg. Västsvenska 11.Kungälv 12.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 13.Varberg IVA 14.Alingsås IVA Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll

481 2007-10-01SIRs årsrapport 2006481 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

482 2007-10-01SIRs årsrapport 2006482 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

483 2007-10-01SIRs årsrapport 2006483 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

484 2007-10-01SIRs årsrapport 2006484 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

485 2007-10-01SIRs årsrapport 2006485 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

486 2007-10-01SIRs årsrapport 2006486 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

487 2007-10-01SIRs årsrapport 2006487 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

488 2007-10-01SIRs årsrapport 2006488 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

489 2007-10-01SIRs årsrapport 2006489 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

490 2007-10-01SIRs årsrapport 2006490 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

491 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Linköping IVALinköping IVA 2.Linköping TIVALinköping TIVA 3.Norrköping IVANorrköping IVA 4.Jönköping IVAJönköping IVA 5.Eksjö IVAEksjö IVA 6.Värnamo IVAVärnamo IVA 7.Västervik IVAVästervik IVA 8.Oskarshamn IVAOskarshamn IVA Reg. Sydöstra 5.Kalmar IVA 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA Innehåll

492 2007-10-01SIRs årsrapport 2006492 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

493 2007-10-01SIRs årsrapport 2006493 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

494 2007-10-01SIRs årsrapport 2006494 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

495 2007-10-01SIRs årsrapport 2006495 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

496 2007-10-01SIRs årsrapport 2006496 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

497 2007-10-01SIRs årsrapport 2006497 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

498 2007-10-01SIRs årsrapport 2006498 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

499 2007-10-01SIRs årsrapport 2006499 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

500 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Lund IVALund IVA 2.Malmö IVAMalmö IVA 3.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 4.Kristianstad IVAKristianstad IVA 5.Ystad IVAYstad IVA 6.Halmstad IVAHalmstad IVA Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

501 2007-10-01SIRs årsrapport 2006501 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

502 2007-10-01SIRs årsrapport 2006502 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

503 2007-10-01SIRs årsrapport 2006503 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

504 2007-10-01SIRs årsrapport 2006504 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

505 2007-10-01SIRs årsrapport 2006505 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

506 2007-10-01SIRs årsrapport 2006506 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

507 2007-10-01SIRs årsrapport 2006507 Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

508 Diagnoser & Intagninsorsaker 5 st med längst vårdtid Innehåll

509 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Sollefteå IVASollefteå IVA 2.Östersund IVAÖstersund IVA 3.Umeå IVAUmeå IVA 4.Sundsvall IVASundsvall IVA 5.Luleå/Boden IVA Reg. Norra 6.Örnsköldsvik IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

510 2007-10-01SIRs årsrapport 2006510 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

511 2007-10-01SIRs årsrapport 2006511 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

512 2007-10-01SIRs årsrapport 2006512 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

513 2007-10-01SIRs årsrapport 2006513 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

514 2007-10-01SIRs årsrapport 2006514 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

515 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 2.Nyköping IVANyköping IVA 3.Karlstad IVAKarlstad IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Torsby IVATorsby IVA 6.Örebro IVAÖrebro IVA 7.Västerås IVAVästerås IVA 8.Falun IVAFalun IVA 9.Gävle IVAGävle IVA 10.Lindesberg IVALindesberg IVA 11.Örebro TIVA 12.Uppsala CIVA 13.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 14.Uppsala NIVA 15.Uppsala BRIVA 16.Enköping IVA 17.Karlskoga IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll

516 2007-10-01SIRs årsrapport 2006516 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

517 2007-10-01SIRs årsrapport 2006517 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

518 2007-10-01SIRs årsrapport 2006518 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

519 2007-10-01SIRs årsrapport 2006519 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

520 2007-10-01SIRs årsrapport 2006520 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

521 2007-10-01SIRs årsrapport 2006521 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

522 2007-10-01SIRs årsrapport 2006522 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

523 2007-10-01SIRs årsrapport 2006523 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

524 2007-10-01SIRs årsrapport 2006524 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

525 2007-10-01SIRs årsrapport 2006525 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

526 1.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 2.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 3.KS Solna NIVAKS Solna NIVA 4.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 5.Danderyd IVADanderyd IVA 6.St Göran IVASt Göran IVA 7.Södertälje IVASödertälje IVA 8.KS Solna TIVA Reg. Stockholm/ Gotland 9.Visby IVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Södersjukhuset MIVA 12.Norrtälje IVA Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll

527 2007-10-01SIRs årsrapport 2006527 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

528 2007-10-01SIRs årsrapport 2006528 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

529 2007-10-01SIRs årsrapport 2006529 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

530 2007-10-01SIRs årsrapport 2006530 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

531 2007-10-01SIRs årsrapport 2006531 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

532 2007-10-01SIRs årsrapport 2006532 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

533 2007-10-01SIRs årsrapport 2006533 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

534 1.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 2.SU Sahlgrenska TIVASU Sahlgrenska TIVA 3.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 4.SU Östra IVASU Östra IVA 5.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 6.Uddevalla IVAUddevalla IVA 7.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 8.Borås IVABorås IVA 9.Skövde IVASkövde IVA 10.Lidköping IVALidköping IVA Reg. Västsvenska 11.Kungälv 12.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 13.Varberg IVA 14.Alingsås IVA Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll

535 2007-10-01SIRs årsrapport 2006535 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

536 2007-10-01SIRs årsrapport 2006536 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

537 2007-10-01SIRs årsrapport 2006537 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

538 2007-10-01SIRs årsrapport 2006538 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

539 2007-10-01SIRs årsrapport 2006539 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

540 2007-10-01SIRs årsrapport 2006540 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

541 2007-10-01SIRs årsrapport 2006541 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

542 2007-10-01SIRs årsrapport 2006542 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

543 2007-10-01SIRs årsrapport 2006543 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

544 2007-10-01SIRs årsrapport 2006544 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

545 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Linköping IVALinköping IVA 2.Linköping TIVALinköping TIVA 3.Norrköping IVANorrköping IVA 4.Jönköping IVAJönköping IVA 5.Eksjö IVAEksjö IVA 6.Värnamo IVAVärnamo IVA 7.Västervik IVAVästervik IVA 8.Oskarshamn IVAOskarshamn IVA Reg. Sydöstra 5.Kalmar IVA 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA Innehåll

546 2007-10-01SIRs årsrapport 2006546 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

547 2007-10-01SIRs årsrapport 2006547 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

548 2007-10-01SIRs årsrapport 2006548 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

549 2007-10-01SIRs årsrapport 2006549 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

550 2007-10-01SIRs årsrapport 2006550 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

551 2007-10-01SIRs årsrapport 2006551 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

552 2007-10-01SIRs årsrapport 2006552 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

553 2007-10-01SIRs årsrapport 2006553 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

554 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Lund IVALund IVA 2.Malmö IVAMalmö IVA 3.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 4.Kristianstad IVAKristianstad IVA 5.Ystad IVAYstad IVA 6.Halmstad IVAHalmstad IVA Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

555 2007-10-01SIRs årsrapport 2006555 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

556 2007-10-01SIRs årsrapport 2006556 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

557 2007-10-01SIRs årsrapport 2006557 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

558 2007-10-01SIRs årsrapport 2006558 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

559 2007-10-01SIRs årsrapport 2006559 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

560 2007-10-01SIRs årsrapport 2006560 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

561 2007-10-01SIRs årsrapport 2006561 Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

562 2007-10-01SIRs årsrapport 2006562 Vad vill Du använda SIR till? www.icuregswe.org Innehåll


Ladda ner ppt "SIR’s Årsrapport 2006 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR"

Liknande presentationer


Google-annonser