Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR’s Årsrapport 2006 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR’s Årsrapport 2006 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR"— Presentationens avskrift:

1 SIR’s Årsrapport 2006 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR

2 SIRs årsrapport Innehåll  Medlemmar Medlemmar  Målsättning Målsättning  Skillnader i vårdresultat Skillnader i vårdresultat  Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikatorer –LivskvalitetLivskvalitet –Svensk Riskjusterad MortalitetSvensk Riskjusterad Mortalitet Nyckeltal VLAD –Bakteriell multiresistensBakteriell multiresistens –Ventilator Associerad Pneumoni, VAPVentilator Associerad Pneumoni, VAP –CVK relaterad infektionCVK relaterad infektion –Åter-In inom 72 timmarÅter-In inom 72 timmar –Avlidna på IVA uppföljningAvlidna på IVA uppföljning –Nattlig utskrivning från IVANattlig utskrivning från IVA –Avstå/avbryta behandling på IVAAvstå/avbryta behandling på IVA –BeläggningBeläggning  Ej riskjusterad mortalitet Ej riskjusterad mortalitet  Bortfall APACHE registrering Bortfall APACHE registrering  Komplikationer Komplikationer  Vårdtyp i SIR Vårdtyp i SIR  Opererad status Opererad status  Vårdtider Vårdtider  Vårdtyngd Vårdtyngd  Ålder & Kön Ålder & Kön  Diagnoser & intagningsorsaker - Flest förekommande - Längst vårdtidFlest förekommandeLängst vårdtid Innehåll Länkning fungerar i bildvisningsläge

3 SIRs årsrapport SIR-medlemmar 2006 Innehåll

4 Medlemmar Innehåll

5 SIRs årsrapport Medlemmar Skickar data.  Sollefteå sjukhus  Östersunds sjukhus  Umeå NUS IVA  Sundsvalls sjukhus  Eskilstuna Mälarsjukhuset  Nyköpings lasarett  Karlstad Centralsjukhuset  Arvika lasarett  Torsby sjukhus  Örebro Universitetssjukhuset IVA  Västerås Centrallasarett  Falu lasarett  Gävle länssjukhus  Lindesberg lasarett  Stockholm Karolinska Huddinge IVA  Stockholm Karolinska Solna CIVA  Stockholm Karolinska Solna TIVA  Stockholm Karolinska Solna NIVA  Stockholm Södersjukhuset  Stockholm Danderyds sjukhus  Stockholm St Görans sjukhus  Södertälje sjukhus  Göteborg SU-Sahlgrenska CIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska TIVA  Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA  Göteborg SU-Östra  Göteborg SU-Mölndal  Uddevalla NU-sjukvården  Trollhättan NÄL NU-sjukvården  Borås lasarett  Skövde Kärnsjukhuset  Lidköpings sjukhus  Linköping Universitetssjukhuset IVA  Linköping Universitetssjukhuset TIVA  Norrköping Vrinnevisjukhuset  Jönköping Länssjukhuset Ryhov  Eksjö Höglandssjukhuset  Värnamo sjukhus  Västerviks sjukhus  Oskarshamns sjukhus *  Lund Universitetssjukhuset IVA  Malmö Allmänna Universitetssjukhuset IVA  Helsingborgs lasarett  Kristianstad Centralsjukhuset  Ystad lasarett  Halmstad Länssjukhus 46 st Innehåll * SIR-medlemskap upphör 2007 pga ändrad verksamhetsinriktning

6 SIRs årsrapport Medlemmar Skickar ej data.  Luleå/Boden Sunderby sjukhus  Uppsala Akademiska sjukhus CIVA  Örebro Universitetssjukhus TIVA  Lund Barn & Ungdomssjukhuset BUS  Stockholm Astrid Lindgrens barnsjukhus  Göteborg Drottning Silvias barnsjukhus  Göteborg SU-Östra INFIVA  Malmö allmänna universitetssjukhuset INFIVA  Kungälvs sjukhus  Växjö Centrallasarett  Ljungby lasarett  Karlskrona Blekingesjukhuset IVA  Visby lasarett 13 st Innehåll

7 SIRs årsrapport Ej medlemmar  Umeå NUS TIVA  Umeå NUS NIVA  Örnsköldsviks sjukhus  Skellefteå sjukhus  Lycksele lasarett  Gällivare lasarett  Kiruna lasarett  Kalix lasarett  Piteå Älvdalens sjukhus  Mora sjukhus  Hudiksvalls sjukhus  Uppsala Akademiska sjukhus TIVA  Uppsala Akademiska sjukhus NIVA  Uppsala Akademiska sjukhus BRIVA  Enköpings lasarett  Karlskoga sjukhus  Stockholm Södersjukhuset MIVA  Norrtälje sjukhus  Alingsås lasarett  Varbergs sjukhus  Linköping Universitetssjukhuset NIVA  Linköping Universitetssjukhuset BRIVA  Kalmar Länssjukhuset  Karlskrona Blekingesjukhuset TIVA  Karlshamn Blekingsejukhuset  Lund Universitetssjukhuset TIVA  Lund Universitetssjukhuset NIVA 27 st Innehåll

8 SIRs årsrapport Medlemsutveckling Innehåll

9 SIRs årsrapport Täckningsgrad 2006 Innehåll

10 Målsättning Innehåll

11 SIRs årsrapport Intensivvård Verksamhetens målsättning  Bästa –medicinska och –omvårdnadsmässiga resultat  till lägsta –personella och –materiella resurs  för samma –typ och –grad av sjukdom  med lägsta möjliga –komplikation Innehåll

12 SIRs årsrapport Definition Intensivvård  Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats  Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner  Om detta kriterium inte är uppfyllt skall patienten ej klassas som intensivvårdspatient  Postoperativ vård som pga platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ avdelning sker på intensivvårdsavdelning är inte intensivvård  Däremot ska även vård på postoperativ avdelning som uppfyller kriterier för intensivvård klassas som intensivvård Innehåll

13 Skillnader i vårdresultat ”Voffor e’ det på dette viset”? Innehåll

14 SIRs årsrapport Orsaker till skillnader  Olika definitioner  Olika kvalitet på indata  Olika ”Case-mix”  Slumpen  Olika kvalitet i vårdkedjan Finns annan förklaring? Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Viktigaste budskapet! Innehåll

15 SIRs årsrapport Olika definitioner  Termer och begrepp –Finns redovisade på SIR’s hemsida  Sedan starten 2000 årligen reviderats och förbättrats  Ex: Definition av vårdtillfälle –Sammanhållen vårdperiod på samma IVA-enhet som uppfyller kraven för intensivvård –Bryts inte av administrativa rutiner, ex. byte av bak-/hemavdelning (klinik) eller vård över årsskifte –Ej vara beroende av IT-systemets ev. begränsningar –Risk för felaktig beskrivning av antalet vårdtillfällen, återin- läggning samt olika andelstal som bygger på antalet vård- tillfällen Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Innehåll

16 SIRs årsrapport Olika kvalitet på indata  Ledning, kultur och systematik på avdelningen –God kvalitet på data är en grundbult, som ledningen utgår från –God datakvalitet måste prioriteras – annars risk för fel i tolkningar / beslut –Kvalitetsuppföljning är en naturlig del av arbetet  Rådata vs aggregerade data –Mer sanningsenlig beskrivning med faktiska, inmatade eller elektroniskt överförda värden än att bocka av olika fält med intervallgränser  Är IT-systemet ”anpassat” till IVA’s önskemål om datafångst, definition av vårdtillfälle, utrapportbilder osv? –Om ej  risk för felaktigheter och merarbete!  Finns internkontroll av data på avdelningen?  SIR’s valideringsprogram –Nivå 1, 2 & 3 Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Innehåll

17 SIRs årsrapport Olika patientkarakteristika Vi behöver beskriva våra patienters risk på ett objektivt sätt 3 Innehåll

18 SIRs årsrapport ”Case-mix” – Vad är det?  Patientkarakteristika = ”Case-mix” –Skillnader i patientkarakteristika (case-mix) kan leda till systematiska fel vid skattning av behandlingsresultat. –Statistisk analys kan justera effekter av (kända) confounders.  A means of classifying hospital patients to provide a common basis for comparing cost effectiveness and quality of care across hospitals. –http://www.aihw.gov.au/publications/health/ah96/ah96-x04.htmlhttp://www.aihw.gov.au/publications/health/ah96/ah96-x04.html  Building useful classifications of patient care episodes and making use of patient care classifications to manage health care - part of a scientific approach to producing good information about health care –http://www.health.nsw.gov.au/pubs/a/ar9697/a3100.htmlhttp://www.health.nsw.gov.au/pubs/a/ar9697/a3100.html 3 Innehåll

19 SIRs årsrapport Vad menar SIR med ”case-mix”?  Ålder & Kön  Vårdtyp: Intensivvård med –Planerad vs oplanerad inläggning –Opererad vs ej opererad –Elektiv vs akut operation  Typ av sjukdom –Intagningsorsak –Primär IVA-diagnos  Sjukdomens svårighetsgrad –Svensk APACHE el SAPS 3 –Svensk riskjusterad mortalitet Patientkarakteristika 3 Innehåll

20 SIRs årsrapport Slumpen  Vi har inga konfidensintervall i våra VLAD-diagram  Spridningsmått finns vid beräkning av medel-/median-värden Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Innehåll

21 SIRs årsrapport Olika kvalitet i klinisk vård  Om –Definitioner av termer & begrepp och –Kvalitet på inskickade data är av god kvalitet och jämförbara och –Patientkarakteristika är jämförbara och –Slumpens möjliga inverkan är redovisad, Så beror skillnader på –Olika kvalitet i klinisk vård Lilford R et al. Use and misuse of process and outcome data in managing performance of acute medical care: avoiding institutional stigma. Lancet 2004;363(9415): Innehåll

22 SIRs årsrapport Intern granskning av data - IVA  3-5 % av alla vtf väljs slumpmässigt ut för granskning –c:a 2 vårdtillfällen per månad  Följande variabler kontrolleras –Vårdtyp –Opererad status –APACHE/SAPS 3 –Primär IVA-diagnos –Komplikationer –VTS eller NEMS –Avstå/avbryta –Avlidna IVA (DAL/DAS) Processindikator IVA-enhetens egen internkontroll av data DAL Donationsansvarig läkare; DAS Donationsansvarig sjuksköterska Innehåll

23 SIRs årsrapport Internkontroll av data till SIR  SIR’s valideringsprogram –Nivå 1-kommentarer Rör den tekniska utformningen respektive identiteter Omöjliggör insändande –Nivå 2-kommentarer Påpekande som strider mot SIR’s rekommendation Dessa kan ignoreras –Nivå 3-kommentarer Innehåller kombinationer av data som uppfattas ologiska Dessa kan ignoreras Relaterat till grupper av patienter Processindikator Innehåll

24 SIRs årsrapport Internkontroll av data till SIR  SIR’s valideringsprogram –En hjälp till att hitta felregistreringar eller okunskap hos användarna –En hjälp att se ofullständiga rutiner för exempelvis vårdtyngdsregistreringar –En hjälp till att hitta brister som förvanskar eller försvårar tolkningen i det lokala IT- stödet Relaterat till grupper av patienter Processindikator Innehåll

25 SIR’s kvalitetsindikatorer Innehåll

26 SIRs årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR  Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård –Ej data ännu  Svensk riskjusterad mortalitet Svensk riskjusterad mortalitet  Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1  Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2 Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2  Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5 Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5  Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10 Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10  Avlidna på IVA uppföljning Avlidna på IVA uppföljning  Nattlig utskrivning från IVA Nattlig utskrivning från IVA  Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA  Beläggning Beläggning –Ej data ännu Innehåll

27 Uppföljning av livskvalitet och funktionellt status efter intensivvård Ej data ännu Kvalitetsindikator 1 Innehåll

28 Svensk riskjusterad mortalitet 1.Nyckeltal 2.VLAD Variable Life Adjusted Display Kvalitetsindikator 2 Innehåll

29 Nyckeltal Innehåll

30 SIRs årsrapport ”Nyckeltal”  APACHE-poäng –Medelvärde  Bortfall i APACHE-registrering –Fel Intagningsorsak kontra Opererad-status –Opererad-status saknas –Okänd ålder –Orealistisk poäng enl. ålder –Rapp. "Ej fullständig” av IVA-enheten själv Mål: < 10%  Innehåll

31 SIRs årsrapport ”Nyckeltal”  EMR (Estimerad Mortalitets Risk) Summa EMR enl APACHE / Antal vårdtillfällen  OMR (Observerad Mortalitets Risk) Observerade mortaliteten < 31 dg vid SPAR-uppföljning dividerat med antal vårdtillfällen  SMR (Standardiserad Mortalitets Ratio) SMR = OMR / EMR. Bedömning: <1: Bättre jämfört 1985 i USA =1: Samma som 1985 i USA >1: Sämre jämfört 1985 i USA  Innehåll

32 SIRs årsrapport ”Nyckeltal”  NNT/NNH (Numbers Needed to Treat/Harm) NNT = 1/ARR, där ARR = Absolute Risk Reduction = Sum.OMR - Sum.EMR  Regressionskoefficient Anger lutningen på regressionslinjen Gjort på diagram 2 i VLAD-diagrammen, dvs konsekutiva vårdtillfällen  Innehåll

33 SIRs årsrapport ”Nyckeltal” Innehåll

34 SIRs årsrapport ”Nyckeltal” Innehåll

35 SIRs årsrapport ”Nyckeltal” Innehåll

36 SIRs årsrapport ”Nyckeltal” Innehåll

37 SIRs årsrapport ”Nyckeltal” Innehåll

38 SIRs årsrapport ”Nyckeltal” Innehåll

39 SIRs årsrapport Kön: ”Nyckeltal” Se VLAD-diagram Innehåll

40 SIRs årsrapport Ålder: ”Nyckeltal” Se VLAD diagram Kommentar: De två högsta åldersgrupperna sjukare jämfört Defekt åldersjustering i högsta åldersintervallet? Innehåll

41 SIRs årsrapport Nyckel & Viktig diagnos: ”Nyckeltal” Se VLAD diagram Kommentar: Korrekt registrering? Endovaskulär teknik? Öppen kirurgi? Annan förklaring - defekt åldersjustering? Innehåll

42 VLAD Variable Life Adjusted Diagram Innehåll

43 SIRs årsrapport Variable Life Adjusted Display, VLAD  Förväntad risk att avlida under sjukhus- vistelsen, beräknas enl APACHE –EMR 30dgr  Uttryck denna risk i antal liv –Ex 5% förväntad risk är 0,05 ”liv” 65% förväntad risk är 0,65 ”liv” Innehåll

44 SIRs årsrapport Variable Life Adjusted Display, VLAD  Om patienten överlever ≥ 30 dagar + 0,05 i ”vunna liv” + 0,65 i ”vunna liv”  Om patienten avlider < 30 dagar 0,05-1 = - 0,95 i ”förlorade liv” 0,65-1 = - 0,35 i ”förlorade liv” Innehåll

45 SIRs årsrapport VLAD tekniken  Kumulativ kurva av konsekutiva vårdtillfällen  Tolkning –Positivt kumulativt utfall Vunna liv jämfört riskjusteringen –Negativt kumulativt utfall Förlorade liv jämfört riskjusteringen Innehåll

46 SIRs årsrapport Regressionslinje  Regressionslinje –y = a + b * x  Regressionskoefficient (”regression coefficient”) –b –Anger lutningen på regressionslinjen (”slope of the line”) –Då x ökar med 1 enhet förändras y med b enheter  Intercept (=skärningspunkt) –a –Anger y-variabelns värde då x=0  Beroende variabel –Y –Kumulativt riskjusterat resultat (”vunna” el ”förlorade” liv)  Oberoende variabel –X –Tid –Antal kumulativa vårdtillfällen Innehåll

47 SIRs årsrapport Korrelations- & determinationskoefficient  Korrelationskoefficienten ”correlation coefficient” r Beskriver graden av linjärt samband - 1 ≤ r ≤ + 1  Determinantens koefficient eller R-kvadratvärde ”coefficient of determination” r 2 eller R 2 Anger hur stor del av variationen i den beroende variabeln (y) som kan förklaras av den oberoende variabeln (x), under förutsättning att det finns ett linjärt samband. Innehåll

48 SIRs årsrapport Urvalskriterier VLAD 2006  Intensivvård – vårdtillfällen  Korrekt APACHE registrering – vårdtillfällen Bortfall 17 %  Uppföljningsbar i SPAR – vårdtillfällen Bortfall 0,8 % Innehåll

49 VLAD – Hela Riket Innehåll

50 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

51 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll sparade liv jämfört riskjusteringssystemet!

52 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

53 SIRs årsrapport Kön - VLAD Innehåll

54 SIRs årsrapport Ålder - VLAD Innehåll

55 SIRs årsrapport Nyckel & Viktiga diagn. - VLAD Innehåll

56 SIRs årsrapport VLAD för egna enheten?  Kön  Åldersgrupper  Nyckeldiagnoser  Viktiga diagnoser Gå till: och gör dina egna urval! Innehåll

57 42 VLAD-diagram i samma bild Innehåll

58 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen 42 IVA-enheter med vårdtillfällen Innehåll

59 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen OBS – Bruten serie! 42 IVA-enheter med vårdtillfällen Innehåll

60 SIRs årsrapport IVA, SIR IVA, SIR 2006 Mindre spridning Färre under nollinjen Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

61 VLAD-diagram per IVA-enhet Innehåll

62 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Sollefteå IVASollefteå IVA 2.Östersund IVAÖstersund IVA 3.Umeå IVAUmeå IVA 4.Sundsvall IVASundsvall IVA 5.Luleå/Boden IVA Reg. Norra 6.Örnsköldsvik IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

63 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

64 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

65 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

66 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

67 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

68 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

69 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

70 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

71 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

72 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

73 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

74 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

75 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

76 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 2.Nyköping IVANyköping IVA 3.Karlstad IVAKarlstad IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Torsby IVATorsby IVA 6.Örebro IVAÖrebro IVA 7.Västerås IVAVästerås IVA 8.Falun IVAFalun IVA 9.Gävle IVAGävle IVA 10.Lindesberg IVALindesberg IVA 11.Örebro TIVA 12.Uppsala CIVA 13.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 14.Uppsala NIVA 15.Uppsala BRIVA 16.Enköping IVA 17.Karlskoga IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll

77 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

78 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

79 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

80 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

81 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

82 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

83 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

84 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

85 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

86 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

87 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

88 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

89 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

90 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

91 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

92 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

93 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

94 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

95 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

96 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

97 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

98 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

99 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

100 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

101 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

102 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

103 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

104 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

105 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

106 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

107 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

108 1.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 2.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 3.KS Solna NIVAKS Solna NIVA 4.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 5.Danderyd IVADanderyd IVA 6.St Göran IVASt Göran IVA 7.Södertälje IVASödertälje IVA 8.KS Solna TIVA (ej VLAD) Reg. Stockholm/ Gotland 9.Visby IVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Södersjukhuset MIVA 12.Norrtälje IVA Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

109 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

110 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

111 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

112 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

113 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

114 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

115 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

116 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

117 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

118 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

119 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

120 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

121 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

122 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

123 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

124 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

125 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

126 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

127 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

128 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

129 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

130 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

131 1.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 2.SU Sahlgrenska TIVA (ej VLAD) 3.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 4.SU Östra IVASU Östra IVA 5.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 6.Uddevalla IVAUddevalla IVA 7.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 8.Borås IVABorås IVA 9.Skövde IVASkövde IVA 10.Lidköping IVALidköping IVA Reg. Västsvenska 11.Kungälv 12.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 13.Varberg IVA 14.Alingsås IVA Variable Life Adjusted Display, VLAD Innehåll

132 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

133 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

134 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

135 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

136 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

137 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

138 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

139 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

140 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

141 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

142 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

143 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

144 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

145 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

146 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

147 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

148 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

149 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

150 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

151 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

152 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

153 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

154 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

155 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

156 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

157 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

158 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

159 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

160 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Linköping IVALinköping IVA 2.Linköping TIVA (ej VLAD) 3.Norrköping IVANorrköping IVA 4.Jönköping IVAJönköping IVA 5.Eksjö IVAEksjö IVA 6.Värnamo IVAVärnamo IVA 7.Västervik IVAVästervik IVA 8.Oskarshamn IVAOskarshamn IVA Reg. Sydöstra 5.Kalmar IVA 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA Innehåll

161 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

162 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

163 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

164 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

165 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

166 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

167 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

168 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

169 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

170 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

171 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

172 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

173 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

174 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

175 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

176 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

177 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

178 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

179 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

180 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

181 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen

182 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

183 Variable Life Adjusted Display, VLAD 1.Lund IVALund IVA 2.Malmö IVAMalmö IVA 3.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 4.Kristianstad IVAKristianstad IVA 5.Ystad IVAYstad IVA 6.Halmstad IVA (ej VLAD) Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

184 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

185 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

186 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

187 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

188 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

189 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

190 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

191 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

192 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

193 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

194 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

195 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

196 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

197 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

198 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

199 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

200 VLAD TIVA Sammanställt av Wolfgang Freter, SIR Innehåll

201 SIRs årsrapport Kommentarer TIVA  För riskjusteringen av TIVA vårdtillfällen används IVA- Higgins istället för APACHE  I Sverige används en modifierad version av IVA-Higgins –Därför finns det ingen internationell referens att jämföra med  SIR bygger upp en egen referens –Hittills omfattar denna referens uppföljningsbara TIVA vårdtillfällen med fullständiga Higgins data –Det är en aktuell referens som justeras automatiskt varje år därför varierar VLAD kurvorna för olika enheter kring nollinjen!  IVA-Higgins är validerad för kranskärlopererade patienter –Vi använder riskjusteringen för alla hjärtopererade patienter! –Detta kan innebära en case-mix problematik, Detta ska granskas närmare och åtgärdas med SIRXML 5.0! Innehåll

202 SIRs årsrapport Data till SIR vårdtyp TIVA * Svenska Hjärtkirurgiregistret https://kvint.medsci.uu.se/Hkir/ifyllnad_statisk_sida1.htm ** Vårdtillfällen *** Higgins-data ej kompatibla Innehåll

203 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

204 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

205 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

206 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

207 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

208 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

209 SIRs årsrapport Avvikelser under året Innehåll

210 SIRs årsrapport VLAD - Tidsserie Innehåll

211 SIRs årsrapport VLAD - Konsekutiva vårdtillfällen Innehåll

212 SIRs årsrapport Kvalitetsindikatorer SIR  Uppföljning av livskvalitet och funktionell status efter intensivvård Uppföljning av livskvalitet och funktionell status efter intensivvård –Ej data ännu  Svensk riskjusterad mortalitet Svensk riskjusterad mortalitet  Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA / K1  Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2 Ventilatorassocierad lunginflammation (VAP) / K2  Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5 Central venkateter (CVK) relaterad infektion / K5  Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10 Oplanerad återinläggning på samma IVA inom 72 timmar / K10  Avlidna på IVA uppföljning Avlidna på IVA uppföljning  Nattlig utskrivning från IVA Nattlig utskrivning från IVA  Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA Avstå respektive avbryta medicinsk behandling på IVA  Beläggning Beläggning –Ej data ännu Innehåll

213 Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Kvalitetsindikator 3 Innehåll

214 SIRs årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

215 SIRs årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

216 SIRs årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

217 SIRs årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

218 SIRs årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

219 SIRs årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

220 SIRs årsrapport Bakteriell multiresistens upptäckt på IVA K1 Innehåll

221 Ventilator Associerad Pneumoni VAP K2 Kvalitetsindikator 4 Innehåll

222 SIRs årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

223 SIRs årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

224 SIRs årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

225 SIRs årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

226 SIRs årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

227 SIRs årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

228 SIRs årsrapport Ventilatorassocierad pneumoni, VAP K2 Andel (%): Täljare: Registrerad K2 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden invasiv ventilatorbehandling registrerad. Innehåll

229 Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Kvalitetsindikator 5 Innehåll

230 SIRs årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

231 SIRs årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

232 SIRs årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

233 SIRs årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

234 SIRs årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

235 SIRs årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

236 SIRs årsrapport Central venkateter (CVK) relaterad infektion K5 Andel (%): Täljare: Registrerad K5 Nämnare: Antal vårdtillfällen med vårdtid > 48 tim och åtgärden cvk registrerad. Innehåll

237 Oplanerad återinläggning till samma IVA-enhet inom 72 timmar K10 Kvalitetsindikator 6 Innehåll

238 SIRs årsrapport Oplanerad återinläggning till samma IVA  Täljaren –Återinläggning till samma IVA-enhet och –Oplanerad inläggning och –Tiden är ≤ 72 tim från föregående utskrivningstillfälle  Nämnaren –Utgå från totala antalet intensivvårdstillfällen och –Utskriven levande från IVA  Bortfall –Patienter som inte kan mortalitetsuppföljas i SPAR Innehåll

239 SIRs årsrapport Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

240 SIRs årsrapport Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

241 SIRs årsrapport Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

242 SIRs årsrapport Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

243 SIRs årsrapport Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

244 SIRs årsrapport Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

245 SIRs årsrapport Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll

246 SIRs årsrapport Återinläggning samma IVA ≤ 72 tim. 1.Mort IVA (%): Avlidna under ”Åter-In” vårdtillfället på IVA. 2.Mort ≤ 30 dgr (%): Utskriven levande från ”Åter-In” vårdtillfället och avliden ≤ 30 dagar från inskrivningstillfället på IVA K5 Innehåll Endast TIVA-vårdtillfällen

247 Avlidna på IVA Missar vi någon möjlig organdonator? Kvalitetsindikator 7 Innehåll

248 SIRs årsrapport Avlidna på IVA 2006 Rapporterande enheter (25 st, varav 2 st ej skickar SIR-data i övrigt)  Umeå NUS IVA  Sundsvall sjukhus  Karlstad Centralsjukhuset  Arvika lasarett  Örebro IVA  Falu lasarett  Stockholm Södersjukhuset  Stockholm Danderyds sjukhus  Uddevalla NU-sjukvården  Trollhättan NÄL NU-sjukvården  Göteborg SU-Sahlgrenska NIVA  Göteborg SU-Mölndal  Borås lasarett  Skövde Kärnsjukhuset  Lidköpings sjukhus  Varberg lasarett  Eksjö Höglandssjukhuset  Västerviks lasarett  Ljungby lasarett  Lund Universitetssjukhuset IVA  Malmö Allmänna Universitetssjukhuset IVA  Helsingborgs lasarett  Kristianstad Centralsjukhuset  Ystad lasarett  Halmstad Länssjukhus Innehåll

249 SIRs årsrapport Urval – Vårdtyp IVA, avlidna 2006  Ej respiratorbehandlade –Ej Invasiv Ventilator Behandling (IVB)  Respiratorbehandlade, men ej total hjärninfarkt –IVB och –Inga tecken på svår nytillkommen hjärnskada  Total hjärninfarkt - Indirekta kriterier (hjärtstopp) –IVB och –Tecken på svår nytillkommen hjärnskada och –Indirekta kriterier  Total hjärninfarkt - Direkta kriterier –IVB och –Tecken på svår nytillkommen hjärnskada och –Direkta kriterier Innehåll

250 SIRs årsrapport Möjlig donator - Definition  Möjlig donator är –Intensivvårdspatient med –invasiv ventilatorbehandling och –diagnostiserad total hjärninfarkt  Synonyma begrepp –Potentiell donator = Möjlig donator Innehåll

251 SIRs årsrapport Täckningsgraden i SIR av avlidna på IVA uppföljning  Avlidna på IVA 2006 i SIR’s databas * –7,4 % av alla vårdtillfällen  Täckningsgraden i SIR av avlidna på IVA uppföljning * –Vårdtillfällen totalt under / = 56,6 % –Avlidna på IVA under / = 55,8 % * Exklusive siffror från Varberg & Ljungby, då övriga SIR data saknas Innehåll

252 SIRs årsrapport Avlidna på IVA 2006 ? Innehåll

253 SIRs årsrapport Avlidna på IVA 2006 Innehåll

254 SIRs årsrapport Primär IVA diagnos - möjlig donator * G93.5 Hjärnkompression/inklämning. Innefattar även total hjärninfarkt Innehåll

255 Nattlig utskrivning från IVA Kvalitetsindikator 8 Innehåll

256 SIRs årsrapport Tidpunkt för utskrivning & vårdresultat Innehåll

257 SIRs årsrapport Könsskillnad? Innehåll

258 SIRs årsrapport Åldersskillnad? Innehåll

259 Avstå & Avbryta behandling Kvalitetsindikator 9 Innehåll

260 SIRs årsrapport Inga begränsningar på IVA Innehåll

261 SIRs årsrapport Avstå behandling på IVA Innehåll

262 SIRs årsrapport Avbryta behandling på IVA Innehåll

263 SIRs årsrapport Avstå eller avbryta behandling Innehåll

264 SIRs årsrapport Inrapporterat per IVA-enhet Innehåll

265 Beläggning Ej data ännu Kvalitetsindikator 10 Innehåll

266 Ej riskjusterad mortalitet Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

267 SIRs årsrapport Urvalsfråga  Vårdresultat IVA angivet –Levande / Avliden  Uppföljningsbar i SPAR (Svenska Person och Adress Registret) –Kumulativ mortalitet baseras på data från SPAR  Mortalitet –Under intensivvårdstillfället (oavsett när) –1 mån –3 mån efter ankomst till IVA (oavsett var) –6 mån  Mortalitetsberäkning baseras på antalet vårdtillfällen, –ej på antalet individer Innehåll

268 SIRs årsrapport Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

269 SIRs årsrapport Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

270 SIRs årsrapport Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

271 SIRs årsrapport Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

272 SIRs årsrapport Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

273 SIRs årsrapport Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

274 SIRs årsrapport Ej riskjusterad mortalitet Kumulativ mortalitet inkluderar IVA-mortaliteten * Räknat från ankomsten till IVA Innehåll

275 SIRs årsrapport Ej riskjusterad mortalitet upp till 6 månader från ankomsten till IVA Innehåll

276 SIRs årsrapport Ej riskjusterad mortalitet utifrån vårdtidens längd på IVA Innehåll

277 SIRs årsrapport Reg. Norra: Överlevnadskurvor 2006 Innehåll

278 SIRs årsrapport Reg. Uppsala/Örebro: Överlevnadskurvor 2006 Innehåll

279 SIRs årsrapport Reg. Stockholm/Gotland: Överlevnadskurvor 2006 Innehåll

280 SIRs årsrapport Reg. Västsvenska: Överlevnadskurvor 2006 Innehåll

281 SIRs årsrapport Reg. Sydöstra: Överlevnadskurvor 2006 Innehåll

282 SIRs årsrapport Reg. Södra: Överlevnadskurvor 2006 Innehåll

283 Bortfall APACHE registrering Uppföljningsbara vårdtillfällen Innehåll

284 SIRs årsrapport Bortfall APACHE SIR Innehåll

285 SIRs årsrapport Bortfall i APACHE – förbättringstrenden bruten! ? Innehåll

286 SIRs årsrapport Varför är trenden bruten?  Opererad status saknas  ”Rapporterat ej fullständig” av den egna enheten  Annat? Innehåll

287 Bortfall APACHE registrering 1.Sollefteå IVASollefteå IVA 2.Östersund IVAÖstersund IVA 3.Umeå IVAUmeå IVA 4.Sundsvall IVASundsvall IVA 5.Luleå/Boden IVA Reg. Norra 6.Örnsköldsvik IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

288 SIRs årsrapport Sollefteå IVA Innehåll

289 SIRs årsrapport Östersund IVA Innehåll

290 SIRs årsrapport Umeå IVA Innehåll

291 SIRs årsrapport Sundsvall IVA Innehåll

292 Bortfall APACHE registrering 1.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 2.Nyköping IVANyköping IVA 3.Karlstad IVAKarlstad IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Torsby IVATorsby IVA 6.Örebro IVAÖrebro IVA 7.Västerås IVAVästerås IVA 8.Falun IVAFalun IVA 9.Gävle IVAGävle IVA 10.Lindesberg IVALindesberg IVA 11.Örebro TIVA 12.Uppsala CIVA 13.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 14.Uppsala NIVA 15.Uppsala BRIVA 16.Enköping IVA 17.Karlskoga IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll

293 SIRs årsrapport Eskilstuna IVA Innehåll

294 SIRs årsrapport Nyköping IVA Innehåll

295 SIRs årsrapport Karlstad IVA Innehåll

296 SIRs årsrapport Arvika IVA Innehåll

297 SIRs årsrapport Torsby IVA Innehåll

298 SIRs årsrapport Örebro IVA Innehåll

299 SIRs årsrapport Västerås IVA Innehåll

300 SIRs årsrapport Falun IVA Innehåll

301 SIRs årsrapport Gävle IVA Innehåll

302 SIRs årsrapport Lindesberg IVA Innehåll

303 1.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 2.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 3.KS Solna NIVAKS Solna NIVA 4.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 5.Danderyd IVADanderyd IVA 6.St Göran IVASt Göran IVA 7.Södertälje IVASödertälje IVA 8.KS Solna TIVA Reg. Stockholm/ Gotland 9.Visby IVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Södersjukhuset MIVA 12.Norrtälje IVA Bortfall APACHE registrering Innehåll

304 SIRs årsrapport KS Huddinge IVA Innehåll

305 SIRs årsrapport KS Solna CIVA Innehåll

306 SIRs årsrapport KS Solna TIVA  Skickar ej data för vårdtyp IVA Innehåll

307 SIRs årsrapport KS Solna NIVA Innehåll

308 SIRs årsrapport Södersjukhuset IVA Innehåll

309 SIRs årsrapport Danderyd IVA Innehåll

310 SIRs årsrapport St Göran IVA Innehåll

311 SIRs årsrapport Södertälje IVA Innehåll

312 1.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 2.SU Sahlgrenska TIVASU Sahlgrenska TIVA 3.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 4.SU Östra IVASU Östra IVA 5.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 6.Uddevalla IVAUddevalla IVA 7.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 8.Borås IVABorås IVA 9.Skövde IVASkövde IVA 10.Lidköping IVALidköping IVA Reg. Västsvenska 11.Kungälv 12.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 13.Varberg IVA 14.Alingsås IVA Bortfall i APACHE registrering Innehåll

313 SIRs årsrapport SU Sahlgrenska CIVA Innehåll

314 SIRs årsrapport SU Sahlgrenska TIVA Innehåll

315 SIRs årsrapport SU Sahlgrenska NIVA Innehåll

316 SIRs årsrapport SU Östra IVA Innehåll

317 SIRs årsrapport SU Mölndal IVA Innehåll

318 SIRs årsrapport Uddevalla IVA Innehåll

319 SIRs årsrapport Trollhättan NÄL IVA Innehåll

320 SIRs årsrapport Borås IVA Innehåll

321 SIRs årsrapport Skövde IVA Innehåll

322 SIRs årsrapport Lidköping IVA Innehåll

323 Bortfall i APACHE registrering 1.Linköping IVALinköping IVA 2.Linköping TIVALinköping TIVA 3.Norrköping IVANorrköping IVA 4.Jönköping IVAJönköping IVA 5.Eksjö IVAEksjö IVA 6.Värnamo IVAVärnamo IVA 7.Västervik IVAVästervik IVA 8.Oskarshamn IVAOskarshamn IVA Reg. Sydöstra 5.Kalmar IVA 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA Innehåll

324 SIRs årsrapport Linköping IVA Innehåll

325 SIRs årsrapport Linköping TIVA Innehåll

326 SIRs årsrapport Norrköping IVA Innehåll

327 SIRs årsrapport Jönköping IVA Innehåll

328 SIRs årsrapport Eksjö IVA Innehåll

329 SIRs årsrapport Värnamo IVA Innehåll

330 SIRs årsrapport Västervik IVA Innehåll

331 SIRs årsrapport Oskarshamn IVA Innehåll

332 Bortfall i APACHE registrering 1.Lund IVALund IVA 2.Malmö IVAMalmö IVA 3.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 4.Kristianstad IVAKristianstad IVA 5.Ystad IVAYstad IVA 6.Halmstad IVAHalmstad IVA Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

333 SIRs årsrapport Lund IVA Innehåll

334 SIRs årsrapport Malmö IVA Innehåll

335 SIRs årsrapport Helsingborg IVA Innehåll

336 SIRs årsrapport Kristianstad IVA Innehåll

337 SIRs årsrapport Ystad IVA Innehåll

338 SIRs årsrapport Halmstad IVA Innehåll

339 Komplikationer Innehåll

340 SIRs årsrapport Komplikationskoder - SIR SIR Data 2006 K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer Innehåll

341 SIRs årsrapport Komplikationskoder - SIR SIR Data 2006 K11 – K20 endast för vårdtyp TIVA Innehåll

342 SIRs årsrapport Komplikation - Inrapporterade SIR Data K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer Vi blir bättre på att kunna registrera! Innehåll

343 SIRs årsrapport Beakta!  Det föreligger stor variation av antalet registrerade komplikationer per enhet  Hur tolka detta? –Många inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för fullständig uppföljning –Få eller inga inrapporterade komplikationer kan vara ett uttryck för ofullständig uppföljning

344 SIRs årsrapport Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

345 SIRs årsrapport Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

346 SIRs årsrapport Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

347 SIRs årsrapport Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

348 SIRs årsrapport Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

349 SIRs årsrapport Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

350 SIRs årsrapport Komplikationer - Inrapporterade Innehåll

351 Vårdtyp i SIR Innehåll

352 SIRs årsrapport Vårdtyp i SIR SIR Data Innehåll

353 SIRs årsrapport Vårdtyp i SIR - Länsvis SIR Data 2006 Innehåll

354 Opererad status Innehåll

355 SIRs årsrapport Är patienten opererad?  Ja –Akut Planerad inläggning? Oplanerad inläggning? –Elektivt Planerad inläggning? Oplanerad inläggning?  Nej Planerad inläggning? Oplanerad inläggning?  Bortfall ”Case-mix”-variabel Innehåll Ologiskt? Akut opererad och planerad inläggning

356 SIRs årsrapport Är patienten opererad? Innehåll

357 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

358 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

359 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

360 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

361 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

362 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

363 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

364 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

365 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

366 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

367 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

368 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

369 SIRs årsrapport Är patienten opererad? 2006 Innehåll

370 Vårdtider Innehåll

371 SIRs årsrapport Vårdtid  Antal vårdtillfällen  Summa Vårdtid (dag)  Medelvårdtid (tim) –SD (tim)  Medianvårdtid (tim) –≤ 25:e perc (tim) –≤ 75:e perc (dag)  Min (min) & Max (dag) Innehåll

372 SIRs årsrapport Vårdtider Innehåll

373 SIRs årsrapport Vårdtider Innehåll

374 SIRs årsrapport Vårdtider Innehåll

375 SIRs årsrapport Vårdtider Innehåll

376 SIRs årsrapport Vårdtider Innehåll

377 SIRs årsrapport Vårdtider Innehåll

378 SIRs årsrapport Vårdtider Innehåll

379 SIRs årsrapport Inskrivningstidpunkt Innehåll

380 SIRs årsrapport Utskrivningstidpunkt Innehåll

381 SIRs årsrapport IN-/UT-skrivning per veckodag Innehåll

382 Vårdtyngd VTL / NEMS / VTS Innehåll

383 SIRs årsrapport Vårdtyngd  VTL –Vårdtyngd Lund –Upphör  NEMS –Nine equivalents of nursing manpower use score –Internationellt gångbart  VTS –Vårdtyngd Sverige –Från och med Innehåll

384 SIRs årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

385 SIRs årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

386 SIRs årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

387 SIRs årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

388 SIRs årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

389 SIRs årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

390 SIRs årsrapport Vårdtyngd Totala årsproduktionen Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

391 SIRs årsrapport VTL per IVA-enhet 2006 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

392 SIRs årsrapport VTS per IVA-enhet 2006 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

393 SIRs årsrapport NEMS per IVA-enhet 2006 Beräknat på vårdtillfällen inskrivna under 2006 Innehåll

394 Ålder & Kön ”Case-mix”-variabel Innehåll

395 SIRs årsrapport Barn Innehåll

396 SIRs årsrapport Andel barn på allmän IVA Samtliga år uppdaterade! Innehåll

397 SIRs årsrapport Barn som vårdas på vuxen-IVA Barn SUMMA Antal < 16 år Andel (%) 4,95,65,25,05,55,45,3 Grundat på antal barn med korrekt, hemligt och reservnummer i SIR Barn som vårdas på BarnIVA 2006 StockholmGöteborgLundTotal/år Antal % Innehåll

398 Ålder & könsfördelning 1.Sollefteå IVASollefteå IVA 2.Östersund IVAÖstersund IVA 3.Umeå IVAUmeå IVA 4.Sundsvall IVASundsvall IVA 5.Luleå/Boden IVA Reg. Norra 6.Örnsköldsvik IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

399 SIRs årsrapport Innehåll

400 SIRs årsrapport Innehåll

401 SIRs årsrapport Innehåll

402 SIRs årsrapport Innehåll

403 Ålder & könsfördelning 1.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 2.Nyköping IVANyköping IVA 3.Karlstad IVAKarlstad IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Torsby IVATorsby IVA 6.Örebro IVAÖrebro IVA 7.Västerås IVAVästerås IVA 8.Falun IVAFalun IVA 9.Gävle IVAGävle IVA 10.Lindesberg IVALindesberg IVA 11.Örebro TIVA 12.Uppsala CIVA 13.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 14.Uppsala NIVA 15.Uppsala BRIVA 16.Enköping IVA 17.Karlskoga IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll

404 SIRs årsrapport Innehåll

405 SIRs årsrapport Innehåll

406 SIRs årsrapport Innehåll

407 SIRs årsrapport Innehåll

408 SIRs årsrapport Innehåll

409 SIRs årsrapport Innehåll

410 SIRs årsrapport Innehåll

411 SIRs årsrapport Innehåll

412 SIRs årsrapport Innehåll

413 SIRs årsrapport Innehåll

414 1.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 2.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 3.KS Solna NIVAKS Solna NIVA 4.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 5.Danderyd IVADanderyd IVA 6.St Göran IVASt Göran IVA 7.Södertälje IVASödertälje IVA 8.KS Solna TIVA Reg. Stockholm/ Gotland 9.Visby IVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Södersjukhuset MIVA 12.Norrtälje IVA Ålders & könsfördelning Innehåll

415 SIRs årsrapport Innehåll

416 SIRs årsrapport Innehåll

417 SIRs årsrapport Innehåll

418 SIRs årsrapport Innehåll

419 SIRs årsrapport Innehåll

420 SIRs årsrapport Innehåll

421 SIRs årsrapport Innehåll

422 1.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 2.SU Sahlgrenska TIVASU Sahlgrenska TIVA 3.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 4.SU Östra IVASU Östra IVA 5.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 6.Uddevalla IVAUddevalla IVA 7.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 8.Borås IVABorås IVA 9.Skövde IVASkövde IVA 10.Lidköping IVALidköping IVA Reg. Västsvenska 11.Kungälv 12.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 13.Varberg IVA 14.Alingsås IVA Ålder & könsfördelning Innehåll

423 SIRs årsrapport Innehåll

424 SIRs årsrapport Innehåll

425 SIRs årsrapport Innehåll

426 SIRs årsrapport Innehåll

427 SIRs årsrapport Innehåll

428 SIRs årsrapport Innehåll

429 SIRs årsrapport Innehåll

430 SIRs årsrapport Innehåll

431 SIRs årsrapport Innehåll

432 SIRs årsrapport Innehåll

433 Ålders & könsfördelning 1.Linköping IVALinköping IVA 2.Linköping TIVALinköping TIVA 3.Norrköping IVANorrköping IVA 4.Jönköping IVAJönköping IVA 5.Eksjö IVAEksjö IVA 6.Värnamo IVAVärnamo IVA 7.Västervik IVAVästervik IVA 8.Oskarshamn IVAOskarshamn IVA Reg. Sydöstra 5.Kalmar IVA 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA Innehåll

434 SIRs årsrapport Innehåll

435 SIRs årsrapport Innehåll

436 SIRs årsrapport Innehåll

437 SIRs årsrapport Innehåll

438 SIRs årsrapport Innehåll

439 SIRs årsrapport Innehåll

440 SIRs årsrapport Innehåll

441 SIRs årsrapport Innehåll

442 Ålders & könsfördelning 1.Lund IVALund IVA 2.Malmö IVAMalmö IVA 3.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 4.Kristianstad IVAKristianstad IVA 5.Ystad IVAYstad IVA 6.Halmstad IVAHalmstad IVA Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

443 SIRs årsrapport Innehåll

444 SIRs årsrapport Innehåll

445 SIRs årsrapport Innehåll

446 SIRs årsrapport Innehåll

447 SIRs årsrapport Innehåll

448 SIRs årsrapport Innehåll

449 Ålders & könsfördelning 1.SU Sahlgrenska TIVASU Sahlgrenska TIVA 2.Linköping TIVALinköping TIVA 3.KS Solna TIVAKS Solna TIVA TIVA-enheter Innehåll

450 SIRs årsrapport Innehåll

451 SIRs årsrapport Innehåll

452 SIRs årsrapport Innehåll

453 SIRs årsrapport Innehåll

454 Diagnoser & Intagningsorsaker 5 st flest förekommande Innehåll

455 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

456 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Sollefteå IVASollefteå IVA 2.Östersund IVAÖstersund IVA 3.Umeå IVAUmeå IVA 4.Sundsvall IVASundsvall IVA 5.Luleå/Boden IVA Reg. Norra 6.Örnsköldsvik IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

457 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

458 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

459 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

460 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

461 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 2.Nyköping IVANyköping IVA 3.Karlstad IVAKarlstad IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Torsby IVATorsby IVA 6.Örebro IVAÖrebro IVA 7.Västerås IVAVästerås IVA 8.Falun IVAFalun IVA 9.Gävle IVAGävle IVA 10.Lindesberg IVALindesberg IVA 11.Örebro TIVA 12.Uppsala CIVA 13.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 14.Uppsala NIVA 15.Uppsala BRIVA 16.Enköping IVA 17.Karlskoga IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll

462 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

463 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

464 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

465 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

466 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

467 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

468 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

469 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

470 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

471 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

472 1.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 2.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 3.KS Solna NIVAKS Solna NIVA 4.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 5.Danderyd IVADanderyd IVA 6.St Göran IVASt Göran IVA 7.Södertälje IVASödertälje IVA 8.KS Solna TIVA Reg. Stockholm/ Gotland 9.Visby IVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Södersjukhuset MIVA 12.Norrtälje IVA Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll

473 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

474 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

475 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

476 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

477 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

478 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

479 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

480 1.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 2.SU Sahlgrenska TIVASU Sahlgrenska TIVA 3.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 4.SU Östra IVASU Östra IVA 5.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 6.Uddevalla IVAUddevalla IVA 7.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 8.Borås IVABorås IVA 9.Skövde IVASkövde IVA 10.Lidköping IVALidköping IVA Reg. Västsvenska 11.Kungälv 12.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 13.Varberg IVA 14.Alingsås IVA Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll

481 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

482 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

483 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

484 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

485 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

486 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

487 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

488 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

489 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

490 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

491 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Linköping IVALinköping IVA 2.Linköping TIVALinköping TIVA 3.Norrköping IVANorrköping IVA 4.Jönköping IVAJönköping IVA 5.Eksjö IVAEksjö IVA 6.Värnamo IVAVärnamo IVA 7.Västervik IVAVästervik IVA 8.Oskarshamn IVAOskarshamn IVA Reg. Sydöstra 5.Kalmar IVA 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA Innehåll

492 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

493 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

494 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

495 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

496 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

497 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

498 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

499 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

500 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Lund IVALund IVA 2.Malmö IVAMalmö IVA 3.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 4.Kristianstad IVAKristianstad IVA 5.Ystad IVAYstad IVA 6.Halmstad IVAHalmstad IVA Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

501 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

502 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

503 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

504 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

505 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

506 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

507 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Flest förekommande Innehåll

508 Diagnoser & Intagninsorsaker 5 st med längst vårdtid Innehåll

509 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Sollefteå IVASollefteå IVA 2.Östersund IVAÖstersund IVA 3.Umeå IVAUmeå IVA 4.Sundsvall IVASundsvall IVA 5.Luleå/Boden IVA Reg. Norra 6.Örnsköldsvik IVA 7.Umeå THIVA 8.Umeå NIVA 9.Skellefteå IVA 10.Gällivare IVA 11.Kiruna IVA 12.Kalix IVA 13.Piteå IVA 14.Lycksele IVA Innehåll

510 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

511 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

512 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

513 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

514 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

515 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Eskilstuna IVAEskilstuna IVA 2.Nyköping IVANyköping IVA 3.Karlstad IVAKarlstad IVA 4.Arvika IVAArvika IVA 5.Torsby IVATorsby IVA 6.Örebro IVAÖrebro IVA 7.Västerås IVAVästerås IVA 8.Falun IVAFalun IVA 9.Gävle IVAGävle IVA 10.Lindesberg IVALindesberg IVA 11.Örebro TIVA 12.Uppsala CIVA 13.Uppsala TIVA Reg. Uppsala/Örebro 14.Uppsala NIVA 15.Uppsala BRIVA 16.Enköping IVA 17.Karlskoga IVA 18.Hudiksvall IVA 19.Mora IVA Innehåll

516 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

517 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

518 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

519 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

520 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

521 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

522 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

523 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

524 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

525 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

526 1.KS Huddinge IVAKS Huddinge IVA 2.KS Solna CIVAKS Solna CIVA 3.KS Solna NIVAKS Solna NIVA 4.Södersjukhuset IVASödersjukhuset IVA 5.Danderyd IVADanderyd IVA 6.St Göran IVASt Göran IVA 7.Södertälje IVASödertälje IVA 8.KS Solna TIVA Reg. Stockholm/ Gotland 9.Visby IVA 10.Astrid Lindgren BIVA 11.Södersjukhuset MIVA 12.Norrtälje IVA Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll

527 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

528 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

529 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

530 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

531 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

532 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

533 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

534 1.SU Sahlgrenska CIVASU Sahlgrenska CIVA 2.SU Sahlgrenska TIVASU Sahlgrenska TIVA 3.SU Sahlgrenska NIVASU Sahlgrenska NIVA 4.SU Östra IVASU Östra IVA 5.SU Mölndal IVASU Mölndal IVA 6.Uddevalla IVAUddevalla IVA 7.Trollhättan NÄL IVATrollhättan NÄL IVA 8.Borås IVABorås IVA 9.Skövde IVASkövde IVA 10.Lidköping IVALidköping IVA Reg. Västsvenska 11.Kungälv 12.Drottning Silvias Barnsjukhus BIVA 13.Varberg IVA 14.Alingsås IVA Diagnoser & Intagningsorsaker Innehåll

535 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

536 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

537 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

538 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

539 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

540 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

541 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

542 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

543 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

544 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

545 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Linköping IVALinköping IVA 2.Linköping TIVALinköping TIVA 3.Norrköping IVANorrköping IVA 4.Jönköping IVAJönköping IVA 5.Eksjö IVAEksjö IVA 6.Värnamo IVAVärnamo IVA 7.Västervik IVAVästervik IVA 8.Oskarshamn IVAOskarshamn IVA Reg. Sydöstra 5.Kalmar IVA 9.Linköping NIVA 10.Linköping BRIVA Innehåll

546 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

547 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

548 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

549 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

550 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

551 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

552 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

553 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

554 Diagnoser & Intagningsorsaker 1.Lund IVALund IVA 2.Malmö IVAMalmö IVA 3.Helsingborg IVAHelsingborg IVA 4.Kristianstad IVAKristianstad IVA 5.Ystad IVAYstad IVA 6.Halmstad IVAHalmstad IVA Reg. Södra 7.Växjö IVA 8.Ljungby IVA 9.Karlskrona IVA 10.Lund BIVA 11.Malmö Inf-IVA 12.Lund TIVA 13.Lund NIVA 14.Karlskrona TIVA 15.Karlshamn IVA Innehåll

555 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

556 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

557 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

558 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

559 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

560 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

561 SIRs årsrapport Diagnoser & Intagningsorsaker Längst vårdtid Innehåll

562 SIRs årsrapport Vad vill Du använda SIR till? Innehåll


Ladda ner ppt "SIR’s Årsrapport 2006 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR"

Liknande presentationer


Google-annonser