Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övre Norrland – möjligheter till nya strategier? Kulturens hus, 4 juni, Luleå Temagrupp Entreprenörskap och Företagande Ragnar Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övre Norrland – möjligheter till nya strategier? Kulturens hus, 4 juni, Luleå Temagrupp Entreprenörskap och Företagande Ragnar Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Övre Norrland – möjligheter till nya strategier? Kulturens hus, 4 juni, Luleå Temagrupp Entreprenörskap och Företagande Ragnar Andersson

2 Ny skrift från temagruppen: Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa 1)Egenföretagande för långtidsarbetslösa 2) Öka legitimiteten för arbetsintegrerande sociala företag 3) Öka möjligheten för finansiering 4) Skapa fler jobb genom upphandling 5) Anordna relevant kompetensutveckling (”Dubbla strategier”) 6) Etablera stödjande strukturer 7) Samordna utvärdering, uppföljning och validering 8) Använd riktlinjer och styrdokument 9) Öppna för ökad matchning

3 Det har blivit allt vanligare att försöka kartlägga och matcha små- och medelstoras företags kompetensbehov med arbetslösas kompetenser. Men hur är det med regionernas större och framtidsinriktade tillväxtsatsningar?

4 Läget i dag Stora investeringar: Kluster, innovationssystem, regional utveckling, forskning, branscher, regionalfond… Institutionell Lösning ? Finansiering ? Långtids- arbetslösa

5 Långtidsarbetslösheten stor och växande Cirka 30 procent av all arbetslöshet År 2013 tror Arbetsförmedlingen 260 000 personer eller fler kommer att vara långtidsarbetslösa eller tillhöra grupper som har extra svårt att få jobb Gruppen svåra att få jobb och långtidsarbetslösa växer trots insatser och högkonjunkturer

6 Långtids- arbetslösa 2011 Arjeplog 11 Arvidsjaur 30 Boden 134 Gällivare 94 Haparanda 61 Jokkmokk 28 Kalix 92 Kiruna 77 Luleå 509 Pajala 31 Piteå 197 Älvsbyn 45 Överkalix 24 Övertorneå 26 Norrbotten1 357 Långtids-arbetslösa2011 Bjurholm 7 Dorotea 13 Lycksele 87 Malå 15 Nordmalung 42 Norsjö 34 Robertfors 30 Skellefteå 354 Sorsele 20 Storuman 20 Umeå 553 Vilhemina 44 Vindeln 16 Vännäs 31 Åsele 24 Västerbotten 1 290 Aktivt Arbetssökande

7 Åtgärder riktade mot långtidsarbetslösa räcker inte till Riktade insatser i kommun och landsting Lönebidrag Samhall Arbetsintegrerande sociala företag ………..

8 De 25 största arbetsgivarna 2011. Västerbottens län Ordning Namn Antal Andel 1UMEÅ KOMMUN 9 6758,8 2 VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 9 6258,7 3SKELLEFTEÅ KOMMUN 8 4757,7 4UMEÅ UNIVERSITET 3 0252,7 5 VOLVO LASTVAGNAR AKTIEBOLAG 2 0751,9 6LYCKSELE KOMMUN 1 7751,6 7BOLIDEN MINERAL AB 1 5251,4 8VÄNNÄS KOMMUN 1 1751,1 9VILHELMINA KOMMUN 1 0250,9 10NORDMALINGS KOMMUN 8750,8 11 COOP NORD EKONOMISK FÖRENING 7750,7 12SAMHALL AKTIEBOLAG 7250,7 13STORUMANS KOMMUN 7250,6 Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret De 25 största arbetsgivarna 2011. Norrbottens län Ordning Namn Antal Andel 1 NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 7 4756,9 2 LULEÅ KOMMUN 6 7256,2 3 PITEÅ KOMMUN 4 1753,8 4 BODENS KOMMUN 3 2252,9 5 LUOSSAVAARA- KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG 3 0252,8 6 FÖRSVARSMAKTEN 2 6752,5 7 KIRUNA KOMMUN 2 0751,9 8 GÄLLIVARE KOMMUN 2 0751,9 9 KALIX KOMMUN 1 6251,5 10 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 1 4251,3 11 HAPARANDA KOMMUN 1 2751,2 12 ÄLVSBYNS KOMMUN 1 2751,2 13 SSAB EMEA AB 1 2751,1 14 SAMHALL AKTIEBOLAG 1 1751,1 15 ARVIDSJAURS KOMMUN 9750,9 16 COOP NORRBOTTEN EKONOMISK FÖRENING 8250,8 Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

9 Norrbotten Nr 12 Samhall 725 anställda Inte växa mycket mer Resurser Västerbotten Nr 14 Samhall 1 175 anställda Begränsat vilka som platsar Centralisering – finns intet överallt

10 Stora investeringar ? – matchning mot långtidsarbetslösa genom arbetsintegrerande sociala företag?

11 Skåne Biogas Livsmedel - ekologiskt Hälsa –Life sciences IT/ITC Förpackning ESS Blekinge Telecom Vattenskärning Digitala media Intelligenta transportsystem Stampning (plåt) Strukturfondsprogram Syd

12 Skåne Biogas Livsmedel - ekologiskt Hälsa –Life sciences IT/ITC Förpackning ESS Blekinge Telecom Vattenskärning Digitala media Intelligenta transportsystem Stampning (plåt) Strukturfondspartnerskap Syd: Exempel på kluster och innovationssystem

13 European Spallation Source, ESS Byggkostnad 14 miljarder kr (Byggtid 2011-2020) Driftskostnad 1 miljard kr/ år 450-500 forskare direkt anställda 2000-3000 gästforskare varje år 23 500 fler sysselsatta 2040 Material, medicin, bioteknologi, energi, mat, miljö…. (Och inte att förglömma: Mark IV, ytterligare 2,6 miljarder kr, 250 fasta forskare, 2 000 gästforskare per år….) Vilka möjligheter öppnas för långtidsarbetslösa? 9) Öppna för ökad matchning

14 Vilka möjligheter öppnas för företagande inom den sociala ekonomin om tillräckligt med stöd och tid för kompetensutveckling? Under byggtiden? När driften är i gång? Personlig service till gästforskarna, mat, fritid, boende, familjer? Dokumentation,möten, konferenser, tryck, med mera? Besöksnäring, turism? Miljövård? ………………..

15 Exemplet Värmland, klusterinitiativ…. Paper Province (Skogs- och pappersindustri 3 000 jobb) The Packaging Area (3 000 jobb) FEM (2) Energiparker och förnyelsebar energi Stål & Verkstad 2015 (Regionalt innovationsystem: ungdom, genus, mångfald) Compare KOM-INN Mer?

16 ”Det vore intressant att pröva möjligheten med arbetsintegrerande sociala företag som ett sätt att lösa problemen med arbetskraft och kompetensförsörjning i våra företag.” Monica Brandelius, projektsamordnare, KOM-INN, oktober, 2011.

17 Gruv- och mineralsektorn Kärnan i klusterinitiativet Georange 500 företag: 265 tjänste-och service, 135 produktion ) Exempel: Boliden AB, Ige Nordic, Atlas Copco, Tertiary Minerals, Outotec, SGU:s Mineralkontor, Lappland Goldminers, Bergteamet, Northland Resources, Contector, Dragon Mining, Önnerlöv Group, Blackstone Ventures Inc, Malå Geoscience, Gold Ore Resources, Extena Plast, Laponia Laboratories, Metso Rate, Diamantborrning....

18 Men inte säkert att gruvor leder till lokala jobb! ”….upptäckter av nya malmfyndigheter inte med säkerhet leder till en positiv samhällsutveckling i deras näromgivningar.” Ulf Wiberg, professor, 2009 ”Forskning visar att stora investeringar som sker i samband med en gruvetablering har visat sig ha effekter på det lokala planet, men ändå inte vara tillräckligt för att vända den negativa trenden av befolkningen. Dessa forskningsresultat visar att det behövs mer än gruvbrytning for att en bygd ska gå framåt. ” ur Gruvnäringens förutsättningar i norra Sverige, 2011 ”It is important to realize that it takes more than job opportunities to attract inhabitants in modern society and employment is only one crucial factor. One alternative scenario could be a similar development as the mining industry in Australia (Storey 2001; Rolfe et al 2007). This could create a nightmare scenario for the local influence area. ” Back to the Basics. Modelling socio-economic impacts of new mines in the interior of Västerbotten, Sweden, 2009

19 Exempel där man försöker kombinera gruvbrytning med bredare satsningar Sudbury i Kanada Socioekonomiska överenskommelser med lokalsamhällen/befolkning, Kanada Statliga och federala satsningar i Perth, Australien.

20 Gruva Värdekedjor

21 Gruva Andra näringar Välfärd och samhälle

22 Strategier för rekrytering. Vilka effekter får dessa? Gruva Andra näringar Välfärd och samhälle Värdekedjor

23 Läget i dag Stora investeringar: Kluster, innovationssystem, regional utveckling, forskning, branscher Institutionell Lösning ? Finansiering ? Långtids- arbetslösa

24 Redan existerande arbetsintegrerande sociala företag Cirka 300 listade Cirka 2 550 anställda Cirka 10 000 i sysselsättning I region Övre Norrland: Norrbotten (11), och Västerbotten (8) = 19 stycken

25 Vad man gör i dagens arbetsintegrerande sociala företag: café, fordonsmekaniker, datarenovering, bed och breakfast, konferens, hotell, städning, restaurang, catering, fastighetsunderhåll, second hand, reklam, hushållsnära tjänster, med mera……. Men tar tid att rusta långtidsarbetslösa personligt och med kompetens!

26 Stora investeringar: Kluster, innovationssystem, regional utveckling, forskning, branscher, regionalfond… Arbets- integrerande sociala företag Finansiering ? Långtids- arbetslösa

27 Möjlighet: pusselbitarna på plats! Stora investeringar: Kluster, innovationssystem, regional utveckling, forskning, branscher, regionalfond… Arbets- integrerande sociala företag Finansiering Europeiska socialfonden, Arbets- förmedlings- program Långtids- arbetslösa

28 Resultat Minskad långtidsarbetslöshet Bättre utveckling för arbetsintegrerande sociala företag Tillväxt (motverka effekter av demografi och avfolkning) Attraktivare lokalsamhällen Vinst Inkludering Ökad hållbarhet: tillväxtzoner

29 Gruva Andra näringar Välfärd och samhälle Arbets- integrerande sociala företag Värdekedjor

30 Vad behövs? Det mesta finns redan! Kartläggning av affärsmöjligheter i några större investerings- och tillväxtsatsningar genom dialoger mellan de involverade aktörerna. Finansiering av kompetensutveckling och investeringar för arbetsintegrerande sociala företag. Utnyttja krav på sociala hänsyn i offentlig upphandling samt där offentlig finansiering. Utveckla, pröva och utvärdera fungerande arbetsmodeller för en sådan matchning.

31 Ett möjligt frågetecken för investeringar i utrustning? (Men totalt en liten summa!) Kartläggning av affärsmöjligheter i några större investerings- och tillväxtsatsningar genom dialoger mellan de involverade aktörerna. Finansiering av kompetensutveckling och investeringar för arbetsintegrerande sociala företag. Utnyttja krav på sociala hänsyn i upphandling samt där offentlig finansiering. Utveckla, pröva och utvärdera fungerande arbetsmodeller för en sådan matchning.

32 Så våra frågor nu är? 1) Vore en sådan här matchning möjlig och önskvärd? 2) Hur skulle en dialog mellan olika aktörer behöva struktureras? 3) Vilka parter – offentliga och privata – behöver vara med? 4) Finns det grupper av arbetslösa som det är särskilt angeläget att nå?

33 Tack för uppmärksamheten! Följ Temagrupp Entreprenörskap och Företagande via: http://temaef.wordpress.com

34 Detta kom vi fram till och bollen ligger hos ….


Ladda ner ppt "Övre Norrland – möjligheter till nya strategier? Kulturens hus, 4 juni, Luleå Temagrupp Entreprenörskap och Företagande Ragnar Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser