Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pågående aktiviteter/På gång Skånes kompetenskarta: 1) Hur ser kompetens- och utbildningsprofilen ut i det skånska näringslivet i förhållande till de andra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pågående aktiviteter/På gång Skånes kompetenskarta: 1) Hur ser kompetens- och utbildningsprofilen ut i det skånska näringslivet i förhållande till de andra."— Presentationens avskrift:

1 Pågående aktiviteter/På gång Skånes kompetenskarta: 1) Hur ser kompetens- och utbildningsprofilen ut i det skånska näringslivet i förhållande till de andra storstadsregionerna i landet? 2) Vilken roll har de regionala högskolorna för den regionala kompetensförsörjningen? 3) Vika högskoleutbildningar är mest gångbara på Skånes arbetsmarknad? Job og kompetencer i Øresundsregionen (INTERREG-projekt): 1) Branschanalyser: Sjukvård, Life science och Logistik 2) Gränsregional arbetsmarknadsbalans (nytt verktyg) 3) Öresundsregional arbetsmarknadsprognos (rAps/LINE) Konferens om kompetensfrågor/uppstartsmöte för Kompetensplattform Skåne

2 Planerade aktiviteter Det framtida personal- och kompetensbehovet inom vård och omsorg: En kartläggning av hur de framtida arbetskrafts- och kompetensbehoven ser ut inom sjukvården och omsorgen. Hur klarar sektorn det framtida rekryteringsbehoven? Vilka blir konsekvenserna av en utvidgad Öresundsregional arbetsmarknad? Det framtida kompetensbehovet inom Telecom/IKT-sektorn: Telekom/IKT-sektorn räknas till en av de centrala framtidsbranscherna. Samtidigt står branschen inför stora tekniska och organisatoriska utmaningar. En kartläggning planeras av hur dessa strukturförändringar kan komma att påverka branschens framtida kompetensbehov. Strategi för Yrkesutbildningar i Skåne (Yrkesvux/Yrkeshögskolan): En särskild arbetsgrupp planeras för att få en mer samlad strategi för satsningar på Yrkesvux/Yrkesutbildningar. Verka för ökad kommunal samverkan. Hur kan vi bli bättre på uppföljning och effektanalyser? Publikation ”Utbildningsbarometern”: Ta fram en återkommande publikation för att sprida fakta och information om arbetsmarknad och utbildningsfrågor. Ta fram relevanta statistikunderlag till kommuner och branschorganisationer och näringslivsprojekt.

3 Regional Plattform/ Partnerskap Tillfälliga arbetsgrupper Analys/ samordningsgrupp Styrgrupp RTN presidiet Utbildningssamordnare Bransch- & klusterorganisationer Tillfälliga arbetsgrupper Tillfälliga arbetsgrupper KOMPETENSPLATTFORM SKÅNE


Ladda ner ppt "Pågående aktiviteter/På gång Skånes kompetenskarta: 1) Hur ser kompetens- och utbildningsprofilen ut i det skånska näringslivet i förhållande till de andra."

Liknande presentationer


Google-annonser