Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem blir kollektivtrafikmyndighet? 4 regioner 8 landsting 6 samverkansorgan 3 kommunalförbund 20110919 REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem blir kollektivtrafikmyndighet? 4 regioner 8 landsting 6 samverkansorgan 3 kommunalförbund 20110919 REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM."— Presentationens avskrift:

1 Vem blir kollektivtrafikmyndighet? 4 regioner 8 landsting 6 samverkansorgan 3 kommunalförbund 20110919 REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

2 Regionala trafikförsörjningsprogram Beslutas av den regionala kollektivtrafikmyndigheten Klart senast 1 oktober 2012 Omfattar all regional kollektivtrafik, både kommersiell och upphandlad Grund för beslut om allmän trafikplikt och avtal

3 Regionala trafikförsörjningsprogram 1.Trafikförsörjningsprogrammet ska uttrycka behovet av regional kollektivtrafik och ange de långsiktiga målen med trafikförsörjningen 2.Trafikförsörjningsprogrammet ska bidra till regionens utveckling och skapa goda förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling 3.Programarbetet ska samordnas med andra samhällsplaneringsprocesser 4.Alla beslut om allmän trafikplikt ska gå att härleda ur trafikförsörjningsprogrammet. REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

4 Kompletteringar till kollektivtrafiklagen 1.Kommunala tillköp av trafik blir möjlig 2.Sjötrafik ska ingå i lagen 3.Nationsgränsöverskridande trafik kan även vara regional REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

5 Regionala trafikförsörjningsprogram Programmet ska upprättas efter samråd med berörda myndigheter och organisationer REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

6 Brett samråd krävs Kommunerna Regionala myndigheter Angränsande läns kollektivtrafikmyndigheter Regionförbund/motsvarande Trafikverket Trafikföretag Resenärsorganisationer Handikapporganisationer Näringslivsorganisationer


Ladda ner ppt "Vem blir kollektivtrafikmyndighet? 4 regioner 8 landsting 6 samverkansorgan 3 kommunalförbund 20110919 REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM."

Liknande presentationer


Google-annonser