Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resenärernas roll i den nya kollektivtrafiklagen Luleå 2013-02-28 Kurt Hultgren generalsekr Resenärsforum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resenärernas roll i den nya kollektivtrafiklagen Luleå 2013-02-28 Kurt Hultgren generalsekr Resenärsforum."— Presentationens avskrift:

1 Resenärernas roll i den nya kollektivtrafiklagen Luleå 2013-02-28 Kurt Hultgren generalsekr Resenärsforum

2 Resenärsforum - en ideell förening resenärsperspektivet på nationell nivå Samverkar med ett trettiotal regionala och lokala resenärsgrupper - ett nätverk med drygt 6000 personer

3 Resenärsforum – medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers’ Federation som samlar 33 organisationer i 19 länder

4  Fri etablering  Regional Kollektivtrfikmyndighet länsvis  RKM politiker-RKM förvaltn-operatörer  Trafikförsörjningsplan beslut senast 1 okt  Upphandlad trafik endast när Allmän trafikplikt beslutats Ny kollektivtrafiklag 1 jan 2012

5  Koll viktig för samhällsutvecklingen  Dynamisk marknad, större valfrihet  Tydligare roller strategi-operativa åtg  Bättre förutsättning styra övergripande  Mål anges nationellt och regionalt  Fler resor med kollektiva färdmedel Lagstiftningens syfte

6  Med RKM i angränsande län  Med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag  Med näringsliv och resenärer  Landsting ska samråda med kommuner  Lagen föreskriver samråd

7  Medborgarnas möjlighet påverka  Relation mellan RKM oc h intressenterna  Intressenteran är många  Integrera i processen för trafikförsrjningsprogram  Värdeskapande – inte en kostnad Varför samråd?

8  Uppfylla lagens bokstav  Utarbetat förslag på remiss  Eventuella ändringar  Myndigheten beslutar   Levande kontinuerlig process  Process i samförstånd  Beslutet tas för en period Två sätt att se på samråd

9 Kollektivtrafiken finns för resenärernas skull  Öka kollektivreseandelen !?  Resenärerna väljer själva  Endast attraktivitet kan locka fler

10 Resenärernas åtta krav 1.Linjenätet visas på karta med alla linjer 2.Samma hållplatser och terminaler för alla bolag 3.Samlad information alla turer och bolag 4.Resenärsmedverkan - löpande samråd

11 … resenärernas åtta krav forts… 5. Gemensamt betalsystem (både kredit och “börs”) 6. Periodkort finnas 7. Tillgänglighet såväl nära till som med funktionsnedsättning 8. Alla välkomna även utan mobil, med kontanter

12  Kombinera   Varje skarv ökar risken och osäkerheten  Resenärens krav är HELA sträckan  Ingen har ansvar för bytesplatserna Köra bil är enkelt Åka tåg och buss är svårt

13 Tågresor mest obokade platser  80 procent av resorna är regionala eller lokala  Planerade resor ska vara lika pålitliga, bokat el obokat  Många resor görs med månadskort (motsv) och är tidsmässigt strikt bundna och kräver god komfort  Stor del av resenärernas tid och ekonomi

14 Det är bytet som skapar osäkerhet och oro  Inväntar anslutningen?  Kan jag lita på den information jag fått?  Kommer jag hinna trots tunga väskor/ barnvagn/bångstyriga ungar/onda ben…?  Fungerar hissen eller rulltrappan?  Finns det någon att fråga?  Något biljett-trassel?

15 Internet och mobiler räcker inte!  En stor del av befolkningen har inte alla de finesser som krävs. Alla är inte teknikroade.  Två tredjedelar av resenärerna har ingen nytta av detta. Och de som redan befinner sig på resa…  Kontantlösa köp? Sms-trassel??  Telefonservice dygnet runt

16 Rättigheten att få betala på vettigt sätt Krav att kunna betala med kreditkort på alla länsbolag Ordna inom 6 månader! Tågoperatörerna klarar detta redan

17  Information under resan och vid byten  Störningar händer, ska hanteras  Bytena är strategiskt viktiga Systemet ska fungera – informationen är bara ETT medel

18 Resenärsgruppen ungdomar - en mycket viktig brukarkategori för kollektivtrafiken  Den grupp som har störst andel koll-användare  Betraktas av många trafikföretag som en plåga  Känner sig missaktade, illa bemötta  Om de bemöts seriöst, så blir även alla övriga det!

19 Vad får resenärerna att ge upp?  Opålitlighet  Dålig turtäthet  Dåliga byten  Men också bristande information och att det är så krångligt

20 Trygghet genom enkelhet i betalningen även andra bolag, även utom länet  Kompatibla kort inkl platsbokn  Månadsbiljett plus  Respluskort för alla som vill köpa  Kreditkort användbart överallt  Endagskort i alla städer köpbart

21 Pålitlighet är ett krav  En tidtabell – inte två parallella  Vilseledande punktlighetsstatistik  Byten som garanteras  Information är ett åtagande  Störningar mäste hanteras på bra sätt (de finns!) 

22  Långväga resor enligt EU 1371/2007   Regionala resor inga riktiga regler  Bara ensidiga löften  Pendlare helt utan ersättning – dock enstaka good-will-åtgärder Ersättningsregler

23 ”Trafikledningen” - vad gör den??  Någon utsedd person för resenäsperpektivet måste finnas – samråd mellan operatörer hela trafikdygnet  Ansvar för resenärernas pågående resor  Skräckexempel på “tågomsorg”

24 Desinformation får inte förekomma  SJs “dubbla tidtabeller” – vilseledande (vadå “teknisk ankomsttid”?)  “Tio minuters ytterligare försening??  “Biljetter gäller inte”  Plötsligt inställd tur utan ersättning och inf

25 Ersättning i poäng  Betyder bara ‘eventuell 50 procents rabatt’  Poängen kan inte användas till vad som helst  Poängen upphör gälla efter viss tid  Låtsasersättning!

26 Dialog med resenärerna  Kan bidra med verkliga erfarenheter  Kan bidra med att påvisa resbehov eller nya lösningar  Eliminerar missförstånd  De verkliga brukarna, de betalar en stor del

27 Löpande dialog  Inte bara remiss på färdiga planer  Träffas tre-fyra gånger om året  Glöm inte angränsande län  Glöm inte resenärernas behov t/fr fjärrtåg  Glöm inte resenärernas kombinationer med kommersiella operatörer

28 Resenärsforum Samverkan genom dialog, tack! www.resenarsforum.se


Ladda ner ppt "Resenärernas roll i den nya kollektivtrafiklagen Luleå 2013-02-28 Kurt Hultgren generalsekr Resenärsforum."

Liknande presentationer


Google-annonser