Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allt vi gör ska hålla i längden NLL:s energi och miljödag 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allt vi gör ska hålla i längden NLL:s energi och miljödag 2009."— Presentationens avskrift:

1 Allt vi gör ska hålla i längden NLL:s energi och miljödag 2009

2 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.2 Strategier för regional utveckling Stödja ledarskapet i regionen Stödja ledarskapet i regionen Arbeta för nya perspektiv Arbeta för nya perspektiv Samverka Samverka Positionera Norrbotten Positionera Norrbotten Bra kommunikationer Bra kommunikationer

3 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.3 Strategier för regional utveckling Främja tillväxt Främja tillväxt Klimat, miljö och energi Klimat, miljö och energi Styra landstingets bolag Styra landstingets bolag Regionala utvecklingsprojekt Regionala utvecklingsprojekt Involvera unga människor Involvera unga människor

4 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.4 Klimat, miljö och energi en del av världspolitiken 20 % av jordens befolkning förbrukar 20 % av jordens befolkning förbrukar 80 % av energiresurserna. Världens energibehov ökar Världens energibehov ökar Kampen om energiresurserna kommer att hårdna. Kampen om energiresurserna kommer att hårdna. Bristen på energi påverkar stabiliteten i världen. Bristen på energi påverkar stabiliteten i världen. Framtida utveckling kräver internationellt ansvar. Framtida utveckling kräver internationellt ansvar.

5 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.5 Tillväxt och politisk vilja. Framtidens energiomställning behöver en politisk vilja. Framtidens energiomställning behöver en politisk vilja. Energi behöver tillväxt, tillväxt kräver energi. Energi behöver tillväxt, tillväxt kräver energi. Energi är mer en fråga om balanserad tillväxt och välfärd än megawattimmar och spänningsförluster. Energi är mer en fråga om balanserad tillväxt och välfärd än megawattimmar och spänningsförluster.

6 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.6 Tillväxt, välfärd och ansvar. Energi är en förutsättning för tillväxt och bra livskvalitet. Energi är en förutsättning för tillväxt och bra livskvalitet. Energi behöver en långsiktigt hållbar strategi. Energi behöver en långsiktigt hållbar strategi. Energi är en fråga om solidaritet mellan kommuner, regioner och länder. Energi är en fråga om solidaritet mellan kommuner, regioner och länder. Energi är en tillväxtskapande faktor för Norrbotten, Sverige och Europa. Energi är en tillväxtskapande faktor för Norrbotten, Sverige och Europa.

7 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.7 Ny klimat och energipolitik för EU. Ny klimat och energipolitik för EU. Integrera energi och klimatproblematiken Integrera energi och klimatproblematiken Nya alternativ ska svara för 10 % i transportsektorn 2020. Nya alternativ ska svara för 10 % i transportsektorn 2020. Energieffektivitet, spara 20 % energi till år 2020. Energieffektivitet, spara 20 % energi till år 2020. 20 % minskning av koldioxidutsläpp 2020. 20 % minskning av koldioxidutsläpp 2020. Strategisk energiplan för ökad konkurrenskraft. Strategisk energiplan för ökad konkurrenskraft. Gemensam extern energipolitik Gemensam extern energipolitik

8 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.8 Internationell regional samverkan inom energi AER (Assembly of European Regions) The Porjus Energy Group for a Sustainable Society, ”PEGASUS” AER (Assembly of European Regions) The Porjus Energy Group for a Sustainable Society, ”PEGASUS” CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europé), Energy Group CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europé), Energy Group Barentssammarbete med NV Ryssland Barentssammarbete med NV Ryssland Europaforum norra Sverige Europaforum norra Sverige

9 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.9 Regionernas prioriteringar Regionernas betydelse för EU:s utveckling Regionernas betydelse för EU:s utveckling Säkerställa distribution från perifera regioner. Säkerställa distribution från perifera regioner. Översyn av miljölagstiftning vs energi Översyn av miljölagstiftning vs energi Andra generationens biodrivmedel Andra generationens biodrivmedel Skogens betydelse Skogens betydelse Effektivisering, beteendemönster Effektivisering, beteendemönster Resurser till förnybar energi Resurser till förnybar energi

10 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.10 Norrbottens fördelar avseende hållbar energi. Befolkning som är intresserad av klimat, miljö och energifrågor. Befolkning som är intresserad av klimat, miljö och energifrågor. Världsledande energiforskning. Världsledande energiforskning. Många småskaliga uppfinnare. Många småskaliga uppfinnare. Duktiga tillverkare av energiprodukter. Duktiga tillverkare av energiprodukter. Avancerade systemlösningar för ihopkoppling av olika energikällor. Avancerade systemlösningar för ihopkoppling av olika energikällor. Stora kunskaper om vattenkraftteknik Stora kunskaper om vattenkraftteknik

11 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.11 Norrbotten har förnybara energikällor Träbränslen Träbränslen Bioenergi Bioenergi Vindkraft Vindkraft Stora ytor lämpliga för geovärme/kyla Stora ytor lämpliga för geovärme/kyla Spillvärmeflöden från den högteknologiska basindustrin. Spillvärmeflöden från den högteknologiska basindustrin. Solenergi, solceller Solenergi, solceller Förgasning av svartlut, tallolja Förgasning av svartlut, tallolja Vattenkraft Vattenkraft

12 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.12 Prioriterade insatsområden för länets energiomställning. Energieffektivisering Energieffektivisering Integrera arbetet med energi och klimatpåverkan. Integrera arbetet med energi och klimatpåverkan. FoU för framtidens energilösningar FoU för framtidens energilösningar Effektivare energisystem Effektivare energisystem Länsstrategi för energiförsörjning Länsstrategi för energiförsörjning Förnybara bränslen Förnybara bränslen Bidra med energikompetens för tillväxt och välfärd i Europa. Bidra med energikompetens för tillväxt och välfärd i Europa.

13 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.13 Norrbottens Energikontor AB Landstingsstyrelsen har beslutat att gå in som delägare av NENET AB. Landstingsstyrelsen har beslutat att gå in som delägare av NENET AB. Tryggar en grundfinansiering som ger nya möjligheter. Tryggar en grundfinansiering som ger nya möjligheter. Stärker NENET:s roll på länsnivå Stärker NENET:s roll på länsnivå Påvisar energi och klimatfrågans strategiska betydelse i den regionala planeringen. Påvisar energi och klimatfrågans strategiska betydelse i den regionala planeringen.

14 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.14 Miljöpolicy Energi Energi Transporter Transporter Produkter Produkter

15 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.15 Energi Effektivare energianvändning Effektivare energianvändning Öka inslaget av förnybar energi Öka inslaget av förnybar energi Naturliga produkter som snö och kyla Naturliga produkter som snö och kyla Partnerskap för komparativa fördelar Partnerskap för komparativa fördelar Motivera personalen till ett ökat energiansvar. Motivera personalen till ett ökat energiansvar.

16 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.16 Transporter Öka antalet videokonferenser Öka antalet videokonferenser Öka andelen kollektivt resande Öka andelen kollektivt resande Miljöanpassa fordonsparken Miljöanpassa fordonsparken Samordna sjukresor Samordna sjukresor Bättre patientservice genom E-hälsa Bättre patientservice genom E-hälsa

17 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.17 Produkter Ersätta farliga kemikalier Ersätta farliga kemikalier Miljöprövning vid val av nya produkter Miljöprövning vid val av nya produkter Minska andelen läkemedelsrester Minska andelen läkemedelsrester Hållbarhet vid upphandling Hållbarhet vid upphandling Öka andelen lokalproducerade varor Öka andelen lokalproducerade varor System för återvinning och avfallshantering. System för återvinning och avfallshantering.

18 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.18 Sammanfattning Energi- en fråga om tillväxt, välfärd och ansvar. Energi- en fråga om tillväxt, välfärd och ansvar. Energistrategi för Norrbotten utarbetas Energistrategi för Norrbotten utarbetas ”Rainbow Energy”, Centrumbildning för energi genomförs. ”Rainbow Energy”, Centrumbildning för energi genomförs. Delägarskap i Norrbottens Energikontor AB. Delägarskap i Norrbottens Energikontor AB. Fortsatt internationellt engagemang Fortsatt internationellt engagemang

19 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.19 Sammanfattning Fullfölja och vidareutveckla landstingets miljöpolicy. Fullfölja och vidareutveckla landstingets miljöpolicy. Implementera klimat, miljö och energi i all regional planering. Implementera klimat, miljö och energi i all regional planering. Klimatsmart sjukvård, en fråga om demokrati. Klimatsmart sjukvård, en fråga om demokrati. Rätt typ av energi vid rätt tillfälle Rätt typ av energi vid rätt tillfälle

20 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.20 Framtidsperspektiv Klimat, miljö och energipolitisk plattform för landstinget under 2009. Smarta vårdlösningar- för vem som helst, var som helst och när som helst.

21 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2009.21 Kontaktuppgifter lars.g.sandstrom@nll.se Regionala enheten www.nll.se/regionalt


Ladda ner ppt "Allt vi gör ska hålla i längden NLL:s energi och miljödag 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser