Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka utmaningar står vi inför inom transportsektorn?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka utmaningar står vi inför inom transportsektorn?"— Presentationens avskrift:

1 Vilka utmaningar står vi inför inom transportsektorn?
att möta klimatutmaningen med ett långsiktigt hållbart transportsystem att öka effektiviteten i transportsystemet för tillväxt och nationell konkurrenskraft att öka kvaliteten i transportsystemet (infrastruktur, färdmedel, transporttjänster)

2 Vem gör vad? Riksdagen beslutar om transportpolitiska mål
beslutar huvudsakliga prioriteringar och planeringsram beslutar om medelstilldelning i budgetpropositionen Regeringen lägger fram propositioner om mål, inriktning och budget till riksdagen ger direktiv till berörda myndigheter att upprätta långsiktiga infrastrukturplaner fastställer infrastrukturplanerna

3 Vem gör vad? (forts) Vägverket, Banverket, länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan tar fram förslag till planer utifrån regeringens direktiv Remissinstanser en mängd myndigheter och organisationer ges möjlighet att lämna underlag och synpunkter inför propositionen och fastställande av planerna Vägverket och Banverket ska, med hänsyn till anvisade medel, genomföra investeringar i enlighet med de fastställda planerna ansvarar för verksamhetsplaneringen

4 Inriktningsproposition för infrastruktur – varför nu?
Nuvarande planer löper ut 2015 Framförhållning nödvändig för att förbereda rätt mängd investeringar Balans mellan planer och ekonomi 1998–2007 2004–2015 2010–2020

5 Processen Åtgärdsplanering Inriktningsplanering GENOM-FÖRANDE
FAST-STÄLLANDE AV PLANER från 2010 PLAN-FÖRSLAG dec 2009 Inriktningsplanering UPPDRAG: PLANER maj 2009 RIKSDAGS-BESLUT jan 2009 INFRA-STRUKTUR-PROPOSITION dec 2008 ANALYS hösten 2008 2006–2008

6 Processen Åtgärdsplanering ANALYS Inriktningsplanering
Ett antal utredningar på transport- och infrastrukturområdet Remissförfaranden, dialog med myndigheter och regioner m.m. Åtgärdsplanering GENOM-FÖRANDE FAST-STÄLLANDE AV PLANER från 2010 PLAN-FÖRSLAG dec 2009 Inriktningsplanering UPPDRAG: PLANER maj 2009 RIKSDAGS-BESLUT jan 2009 INFRA-STRUKTUR-PROPOSITION dec 2008 ANALYS hösten 2008 2006–2008

7 Processen Åtgärdsplanering INFRASTRUKTURPROPOSITION ekonomisk ram
prioriteringsprinciper ingen detaljnivå GENOM-FÖRANDE FAST-STÄLLANDE AV PLANER från 2010 Inriktningsplanering PLAN-FÖRSLAG dec 2009 UPPDRAG: PLANER maj 2009 RIKSDAGS-BESLUT jan 2009 INFRA-STRUKTUR-PROPOSITION dec 2008 ANALYS hösten 2008 2006–2008

8 Processen Åtgärdsplanering Inriktningsplanering UPPDRAG: PLANER
GENOM-FÖRANDE FAST-STÄLLANDE AV PLANER från 2010 Inriktningsplanering PLAN-FÖRSLAG dec 2009 UPPDRAG: PLANER regeringen beslutar om uppdrag till Vägverket, Banverket och länen att göra förslag till detaljerade planer på infrastruktursatsningar i anvisningarna anges preliminär ekonomisk ram för resp. plan UPPDRAG: PLANER maj 2009 RIKSDAGS-BESLUT jan 2009 INFRA-STRUKTUR-PROPOSITION dec 2008 ANALYS hösten 2008 2006–2008

9 Processen Åtgärdsplanering Inriktningsplanering PLANFÖRSLAG
GENOM-FÖRANDE FAST-STÄLLANDE AV PLANER från 2010 Inriktningsplanering PLANFÖRSLAG Vägverket, Banverket och länen presenterar sina förslag till infrastruktursatsningar i hela landet för regeringen PLAN-FÖRSLAG dec 2009 UPPDRAG: PLANER maj 2009 RIKSDAGS-BESLUT jan 2009 INFRA-STRUKTUR-PROPOSITION dec 2008 ANALYS hösten 2008 2006–2008

10 Processen Åtgärdsplanering Inriktningsplanering
GENOM-FÖRANDE FAST-STÄLLANDE AV PLANER FASTSTÄLLANDE AV PLANER regeringen beslutar om planerna konkreta åtgärder slutlig tilldelning till länsplaner och nationell plan eventuella justeringar från 2010 Inriktningsplanering PLAN-FÖRSLAG dec 2009 UPPDRAG: PLANER maj 2009 RIKSDAGS-BESLUT jan 2009 INFRA-STRUKTUR-PROPOSITION dec 2008 ANALYS hösten 2008 2006–2008

11 Processen Åtgärdsplanering GENOMFÖRANDE Inriktningsplanering
det som prioriterats i planerna genomförs; byggstarter, statbidrag, sektorsinsatser m.m. FAST-STÄLLANDE AV PLANER från 2010 Inriktningsplanering PLAN-FÖRSLAG dec 2009 UPPDRAG: PLANER maj 2009 RIKSDAGS-BESLUT jan 2009 INFRA-STRUKTUR-PROPOSITION dec 2008 ANALYS hösten 2008 2006–2008

12 Tidplan Regeringen har gett uppdrag till bl.a. SIKA, Vägverket, Banverket, hamnutredning, kombiterminalsutredning och flygplatsutredning remissvar i oktober och december 2007. Remissammanställningar se Uppdrag att inleda åtgärdsplaneringen beslutades av regeringen den 17 januari. Regeringskansliets propositionsarbete pågår: skrivarbete, diskussioner om planeringsram och prioriteringar, genomgång och kompletteringar av underlag etc. Proposition i anslutning till budgetpropositionen för Ram och prioriteringar för Uppdrag att inleda/förbereda åtgärdsplaneringen avrapporteras 30 september underlag för regeringsuppdraget att upprätta åtgärdsplaner samt för länens och trafikverkens fortsatta arbete Regeringsuppdrag att upprätta åtgärdsplaner vid årsskiftet 2008/2009 Transportinfrastrukturplaner för fastställs av regeringen i december 2009.

13 Några centrala frågor Utgångsläget är kärvt, vad är rimliga förväntningar? Hur stor ska planeringsramen vara och hur ska den indelas? Vilken roll kan och bör medfinansiering ha? Klimatberedningens överväganden Hur kan man effektivisera den fysiska planeringsprocessen inom nuv. lagar? Vilka hamnar, kombiterminaler och flygplatser ska vara strategiska?


Ladda ner ppt "Vilka utmaningar står vi inför inom transportsektorn?"

Liknande presentationer


Google-annonser