Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET Stockholm, torsdag 24 januari 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET Stockholm, torsdag 24 januari 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET."— Presentationens avskrift:

1 RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET Stockholm, torsdag 24 januari 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET

2 Journalskrivande SoL: beslut, åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Den enskilde bör hållas underrättad mm Socialstyrelsens Allmänna råd: vad ärendet gäller, om tolk anlitats + ett trettiotal andra punkter Socialstyrelsen föreskrifter: tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter; fortlöpande, tydliga och väl strukturerade mm Å vad tycker vi är viktigt? Stockholm, torsdag 24 januari 2013

3 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Säkerhetsskäl Förbiseendefel Beslutet fattats när det meddelats, expedierats Återkallelseförbehåll Lämnat felaktiga, ofullständiga uppgifter Stockholm, torsdag 24 januari 2013

4 ÅTERKRAV Förskott på förmån eller ersättning Motiverat, skriftligt och delgivet Kvittning av kommande bistånd? Grunden: inte kräva tillbaka bistånd, men … Bevilja trots att sökanden inte är berättigad Utreda betalningsmöjlighet innan krav Begäran enligt SFB att Försäkringskassan skickar retroaktiv ersättning till oss Stockholm, torsdag 24 januari 2013

5 ÖVERKLAGANDE Kolla överklagningstid men inte överklagbarhet Inhibition,rådrumsbeslut Treveckorsgränsen olika för enskild och för myndighet Avvisa eller lämna vidare inom en vecka Stockholm, torsdag 24 januari 2013

6 EU-MEDBORGARE Likabehandling som svenskar, socialtjänstlagen 4 kap Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1 Stockholm, torsdag 24 januari 2013

7 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER Bosättningskommun Vistelsekommun Oenighet – lyhörd för den enskildes önskan Folkbokföringskommun Placeringskommun Hot – och våldsutsatta Några domar... Stockholm, torsdag 24 januari 2013

8 MISSBRUKARE Men kan vara nödvändigt delta i utredning för att bistånd ska kunna beviljas Inte krav på behandling eller på praktik, jobbsökaraktiviteter Inte använda biståndet till annat Frivillighet betonas - avslag anses inte vara någon motivationshöjare Stockholm, torsdag 24 januari 2013

9 IDEELLT SKADESTÅND Extra tillägget? SFI-bonus? Ungdoms inkomst? HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! Hur rättsäkert är en dom som bygger på ett sån´t resonemang? Studiemedel? Skadestånd till vanvårdade Stockholm, torsdag 24 januari 2013

10 KOMMANDE ÄNDRINGAR Praktikkrav på äldre Ungdomar ska få tjäna ett helt prisbasbelopp Aktivitetsrapporter för arbetslösa Jobbstimulans Jobbstimulans Ändringar om uppehållsrätten Allmänna råden från Socialstyrelsen uppdateras Stockholm, torsdag 24 januari 2013

11 NÅGRA DOMAR Studerande kan använda studiemedel till annat Yttersta ansvaret bara vid akuta situationer Föräldrapenning innan förlossning mm Inte kräva psykologutredning (skillnad på intyg) Inte kräva psykologutredning (skillnad på intyg) Stockholm, torsdag 24 januari 2013

12 NÅGRA JO-BESLUT Krav på ombud Rekvisitioner under utredningstiden Rätt till privatlivets helgd enligt grundlag och Europakonventionen? Menbedömning när inte samtycke lämnats Menbedömning när inte samtycke lämnats Hantering av överklagningar från annan än part Kontoutdrag för att se vad biståndet använts till Stockholm, torsdag 24 januari 2013

13 Det var det det! Stockholm, torsdag 24 januari 2013


Ladda ner ppt "RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET Stockholm, torsdag 24 januari 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET."

Liknande presentationer


Google-annonser