Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkerhetsplanering och -tänkande Mikael Appel Kriminalöverkonstapel Polisinrättningen i Österbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkerhetsplanering och -tänkande Mikael Appel Kriminalöverkonstapel Polisinrättningen i Österbotten."— Presentationens avskrift:

1 Säkerhetsplanering och -tänkande Mikael Appel Kriminalöverkonstapel Polisinrättningen i Österbotten

2 2 ”Si vis pacem, para bellum” ”Den som vill leva i fred, skall vara beredd till krig” - Vegetius - ”Säkerhet är kunskap om hot och risker och hur de kan förebyggas och undvikas. Det är en förutsättning för staters, samhällens och individers trygghet och överlevnad”

3 3 Det största hotet mot den inre säkerheten i vårt land Marginalisering / Utslagning Polisens ledning har utrett vilka de kritiska skeden är i en människas liv då hon löper störst risk för att bli utslagen –Barn > Ungdom –Högstadie: Början > Slutet –Då man blir myndig Yrkesval, inlärning av de sociala färdigheterna, ”rusmedelsexperiment”, inledandet av sexuallivet och inledandet av förhållanden inträffar alla i dessa åldrar. Beslut som inverkar på resten av ens liv görs i detta skede av livet.

4 4 Varför gör vi säkerhetsplaner i skolorna? Lag om grundläggande utbildning (628/98) 29§ –Rätt till en trygg skolmiljö Gymnasielag (629/98) 21§ –Rätt till en trygg studiemiljö Lag om yrkesutbildning (630/98) 28§ –Rätt till en trygg studiemiljö Arbetarskyddslag (738/02) bla 8§ och 9§ Räddningslag (468/03) bla 8§, 9§ och 10§ –9§ 3mom Räddningsplan

5 5 Ett Helhetstänkande Förebyggande Akuta Ingrepp Återuppbyggande Normalläge Kris Återhämtningsfas € € €

6 6 FÖREBYGGANDE ARBETE Bättre koordinering av det förebyggande arbetet –Trygghetsplan Kontaktytor mellan aktörer och kommunikation –Ex. Skola, Social, Polis, föräldrar, organisationer, mm –Möten, skolning, infotillfällen, informationsutbyte, mm Ordningsregler –Alla skall veta vad som gäller –Påföljder vid överträdelser Riskkartläggning –Faran x sannolikheten att något inträffar

7 7 AKUTA INGREPP Planer för olika scenarion –Hot, Våld, Vapen, Kidnappning, Brand, Droger… Korta enkla anvisningar –Bli inte för verklighetsfrämmande Kom ihåg de alldagliga händelserna! Ledning av situationen Kommunikation –Om inte kommunikationen fungerar, fungerar inget annat Plan B = Reservplan Övning, (rollspel) Uppdatering av planer med jämna mellanrum Är hjulet redan uppfunnet?

8 8 Ett område som man lätt glömmer Även den minsta sak kan vara en traumatisk upplevelse för någon Ju bätter vi lyckas med det förebyggande arbetet desto mindre arbetsinsats behöver sättas på den återuppbyggande verksamheten. ÅTERUPPBYGGANDE

9 9 Länkar www.oph.fi - / säädökset ja oppilashuolto / turvalisuus ja oppilashuolto / kriisitilanteisiin varautuminen www.edu.fi - turvanetti www.intermin.fi - programmet för inre säkerhet www.rikoksentorjunta.fi / www.bra.se

10 10 Frågor? mikael.appel@poliisi.fi


Ladda ner ppt "Säkerhetsplanering och -tänkande Mikael Appel Kriminalöverkonstapel Polisinrättningen i Österbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser