Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstå, jämföra och föreslå åtgärder Centrala ord och begrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstå, jämföra och föreslå åtgärder Centrala ord och begrepp"— Presentationens avskrift:

1 Förstå, jämföra och föreslå åtgärder Centrala ord och begrepp
I-land/U-land Förstå, jämföra och föreslå åtgärder Centrala ord och begrepp

2 Uppgifter att göra Samla fakta om ett U-land och ett I-land. Jämför dessa två. Vad är lika? Vad är olika? Varför är det så? Hur har människor i olika samhällsklasser i dessa länder? Vad kan U-landet göra föra att utvecklas mot att bli ett I-land? Egna synpunkter och åsikter

3 Hur ska detta arbete göras?
Gör en handlingsplan. Grundfakta om dina två länder ska finnas med. Skriv hur du, Hälsingland och Sverige kan göra för att förbättra för U-länderna. Tänk till och motivera Skriv på dator, arbetet ska vara en till fyra sidor långt.

4 Hur hitta fakta? Leta i böcker, t.ex. so-böcker. Leta på nätet
Glöm inte att ange källor och att vara källkritisk.

5 När ska detta vara klart?
Lämnas in fredag v. 6, 8/2.

6 Syfte Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att söka information om samhället från olika medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

7 Centralt innehåll Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. Individers och gruppers möjlighet att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka samhället.

8 Kunskapskrav Betyget E Betyget D Betyget C Betyget B Betyget A
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Eleven kan föra relativt välutvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt. Innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt.


Ladda ner ppt "Förstå, jämföra och föreslå åtgärder Centrala ord och begrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser