Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Trivector Traffic AB LOCA Region Skåne Slutredovisning2011-12-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Trivector Traffic AB LOCA Region Skåne Slutredovisning2011-12-15."— Presentationens avskrift:

1 © Trivector Traffic AB LOCA Region Skåne Slutredovisning

2 © Trivector Traffic AB Dagens agenda 1. Kartläggning/analys 2. Mål 3. Åtgärder

3 © Trivector Traffic AB Förankring & övergrip. mål NulägeMålÅtgärderGenomförandeUppf. & Utv. LOCA- processen Nuläget! Vägvalet! Avstampet!

4 © Trivector Traffic AB Nulägesanalys TjänsteresorArbetspendlingGodstransporterKunder/ Besökare Patienter

5 © Trivector Traffic AB Källor till datainhämtning Webbenkät x 2 Via Travel Administrativa system - resersättningar - fordonsdatabaser - bilersättningar - drivmedelsstatistik - förvaltningsekonomi

6 © Trivector Traffic AB Sammanfattning resandet år 2010 Milj mil/årMil/anställdTon CO2Ton CO2/anställd Pendlingsresor12, ,45 Tjänsteresor ,25 Totalt17,521300

7 © Trivector Traffic AB Utsläpp av koldioxid Transportslag arbetspendlingKoldioxid CO 2 (ton) Energi (GWh) Ensam i bil Samåkning5932 Buss10939 Tåg222 Mc/moped210 Cykel00 Gång00 Annat00 Totalt Transportslag tjänsteresorKoldioxid CO 2 (ton) Energi (GWh) Privat bil16036 Förmånsbil660 Bilpool1772 Verksamhetsbil2594 Taxi340,1 Kortväga kollektivtrafik1271 Långväga tåg1141 Flyg5334*6 Totalt770021

8 © Trivector Traffic AB Förändringsbenägenhet

9 © Trivector Traffic AB Hur reser man till jobbet? Antal anländande per färdmedel en vardag Bil Buss3 170 Tåg2 100 Cykel6 570 Gång2 190 Jämförelse bilandel: %

10 © Trivector Traffic AB Färdmedelsfördelning per förvaltning (arbetspendling)

11 © Trivector Traffic AB Avstånd till arbetsplatsen?

12 © Trivector Traffic AB Val av färdmedel utifrån pendlingsavstånd

13 © Trivector Traffic AB Andel anställda som har max 5 km men tar bilen till arbetet

14 © Trivector Traffic AB Sammanfattande bild: Arbetspendlingen FärdmedelPersontrafikarbete år 2010 (mil) Andel av persontrafikarbetet Ensam i bil % Samåkning % Buss % Tåg % MC/moped % Cykel % Till fots % Annat % Totalt: %

15 © Trivector Traffic AB Sammanfattande bild: Tjänsteresandet

16 © Trivector Traffic AB Bilpoolsbilarna Antal bilar Snittmil: mil/år

17 © Trivector Traffic AB Resvanor tjänsteresor Korta tjänsteresor (under 5 km) Längre tjänsteresor (minst 5 km)

18 © Trivector Traffic AB Distansmötesformer 33 % av de som gör längre tjänsteresor anger att minst 1 av 10 resor skulle kunna ersättas.

19 © Trivector Traffic AB ”Riktlinjer för möten och resor” - ett bra stöd?

20 © Trivector Traffic AB Mål tjänsteresorna 1.Koldioxidutsläppen från personalens arbetsresor ska minska med minst 5 % år 2016, mätt i kg/anställd. 1.Koldioxidutsläppen från personalens arbetsresor ska minska med minst 5 % år 2016, mätt i kg/anställd. Mål arbetsresorna

21 © Trivector Traffic AB Åtgärder tjänsteresor Mobilitetssamordnare tjänsteresor Kampanjer för miljöanpassat tjänsteresande Implementera Riktlinjer för möten och resor Resfria mötes- och konferensformer Se över reseersättningssystem Ersätt flyg med tåg Optimerad bilanvändning Fortsatt miljöbilsanskaffning Ökad samåkning Ökad tjänstecykling Ökat kollektivtrafikresande i tjänsten Intern klimatinvesteringsfond Mobilitetssamordnare tjänsteresor Kampanjer för miljöanpassat tjänsteresande Implementera Riktlinjer för möten och resor Resfria mötes- och konferensformer Se över reseersättningssystem Ersätt flyg med tåg Optimerad bilanvändning Fortsatt miljöbilsanskaffning Ökad samåkning Ökad tjänstecykling Ökat kollektivtrafikresande i tjänsten Intern klimatinvesteringsfond

22 © Trivector Traffic AB Miljöeffekt åtgärder tjänsteresor Åtgärd CO 2 år 2012 (ton) CO 2 år 2016 (ton) CO 2 år 2020 (ton) 1Mobilitetssamordnare000 2Kampanj för hållbart tjänsteresande Resepolicy Resfria mötes- och konferensformer Reseersättningssystem000 6Ersätt inrikesflyg med tåg Optimerad fordonshantering Miljöbilar64 9Samåkning Tjänstecyklar Ökat kollektivåkande i tjänsten Klimatinvesteringsfond000 Totalt Förändring jfr med %- 20 %- 30 %

23 © Trivector Traffic AB Nettonytta åtgärder tjänsteresor Åtgärd Nettonytta år 2012 (kr) Nettonytta år 2016 (kr) Nettonytta år 2020 (kr) 1Mobilitetssamordnare Kampanj för hållbart tjänsteresande Resepolicy Resfria mötes- och konferensformer Reseersättningssystem Ersätt flyg med tåg Optimerad fordonshantering Miljöbilar 000 9Samåkning Tjänstecyklar Ökat kollektivåkande i tjänsten Klimatinvesteringsfond Totalt Förändring jfr med %-13 %-25

24 © Trivector Traffic AB Åtgärder arbetsresor Mobilitetssamordnare arbetsresor Kampanjer och tävlingar för arbetsresor Ekonomiska incitament för ökat kollektivt resande Bättre information om kollektivtrafiken Förbättra kollektivtrafikutbudet Testresenärer Cykelfaciliteter Verka för lånecykelsystem Hälsotramparprojekt Plattform för samåkning Parkeringsstyrning Mobilitetssamordnare arbetsresor Kampanjer och tävlingar för arbetsresor Ekonomiska incitament för ökat kollektivt resande Bättre information om kollektivtrafiken Förbättra kollektivtrafikutbudet Testresenärer Cykelfaciliteter Verka för lånecykelsystem Hälsotramparprojekt Plattform för samåkning Parkeringsstyrning

25 © Trivector Traffic AB Miljöeffekt åtgärder arbetsresor Åtgärd CO 2 år 2016 (ton) 1 Mobilitetssamordnare0 2 Kampanj/tävling213 3 Ekonomiska incitament0 4 Bättre info om kollektivtrafik64 5 Förbättra kollektivtrafikutbudet96 6 Testresenärer200 7 Cykelfaciliteter11 8Lånecykelsystem 72 9 Hälsotrampare8 10 Samåkning9 11 Parkeringsstyrning0 Totalt 673 Förändring jfr med %

26 © Trivector Traffic AB Nettonytta åtgärder arbetsresor Åtgärd Nettonytta år 2016 (kr) 1Mobilitetssamordnare Kampanj/tävling Ekonomiska incitament för ökad kollektivtrafik Bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken Förbättra kollektivtrafikutbudet Testresenärer Cykelfaciliteter Hälsotrampare Lånecykelsystem Plattform för samåkning Parkeringsstyrning Totalt

27 © Trivector Traffic AB Avslutning Avstampet! Implementering & uppföljning är A och O Nu gäller det att ta fram/anta handlingsplan/-er Följ upp separata åtgärder Följ upp helheten, kartlägg nytt nuläge Revidera mål, arbeta vidare Nya åtgärder, arbeta vidare

28 © Trivector Traffic AB Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "© Trivector Traffic AB LOCA Region Skåne Slutredovisning2011-12-15."

Liknande presentationer


Google-annonser