Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Trivector Traffic AB LOCA Region Skåne Slutredovisning2011-12-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Trivector Traffic AB LOCA Region Skåne Slutredovisning2011-12-15."— Presentationens avskrift:

1 © Trivector Traffic AB LOCA Region Skåne Slutredovisning2011-12-15

2 © Trivector Traffic AB Dagens agenda 1. Kartläggning/analys 2. Mål 3. Åtgärder

3 © Trivector Traffic AB Förankring & övergrip. mål NulägeMålÅtgärderGenomförandeUppf. & Utv. LOCA- processen Nuläget! Vägvalet! Avstampet!

4 © Trivector Traffic AB Nulägesanalys TjänsteresorArbetspendlingGodstransporterKunder/ Besökare Patienter

5 © Trivector Traffic AB Källor till datainhämtning Webbenkät x 2 Via Travel Administrativa system - resersättningar - fordonsdatabaser - bilersättningar - drivmedelsstatistik - förvaltningsekonomi

6 © Trivector Traffic AB Sammanfattning resandet år 2010 Milj mil/årMil/anställdTon CO2Ton CO2/anställd Pendlingsresor12,5410136000,45 Tjänsteresor517077000,25 Totalt17,521300

7 © Trivector Traffic AB Utsläpp av koldioxid Transportslag arbetspendlingKoldioxid CO 2 (ton) Energi (GWh) Ensam i bil1187234 Samåkning5932 Buss10939 Tåg222 Mc/moped210 Cykel00 Gång00 Annat00 Totalt1360048 Transportslag tjänsteresorKoldioxid CO 2 (ton) Energi (GWh) Privat bil16036 Förmånsbil660 Bilpool1772 Verksamhetsbil2594 Taxi340,1 Kortväga kollektivtrafik1271 Långväga tåg1141 Flyg5334*6 Totalt770021

8 © Trivector Traffic AB Förändringsbenägenhet

9 © Trivector Traffic AB Hur reser man till jobbet? Antal anländande per färdmedel en vardag Bil10 150 Buss3 170 Tåg2 100 Cykel6 570 Gång2 190 Jämförelse bilandel: 26-44 %

10 © Trivector Traffic AB Färdmedelsfördelning per förvaltning (arbetspendling)

11 © Trivector Traffic AB Avstånd till arbetsplatsen?

12 © Trivector Traffic AB Val av färdmedel utifrån pendlingsavstånd

13 © Trivector Traffic AB Andel anställda som har max 5 km men tar bilen till arbetet

14 © Trivector Traffic AB Sammanfattande bild: Arbetspendlingen FärdmedelPersontrafikarbete år 2010 (mil) Andel av persontrafikarbetet Ensam i bil 5 406 00043% Samåkning 594 0005% Buss 2 431 00020% Tåg 2 903 00023% MC/moped 21 0000% Cykel 852 0007% Till fots 240 0002% Annat 3 0000% Totalt: 12 450 000100 %

15 © Trivector Traffic AB Sammanfattande bild: Tjänsteresandet

16 © Trivector Traffic AB Bilpoolsbilarna Antal bilar Snittmil: 1 924 mil/år

17 © Trivector Traffic AB Resvanor tjänsteresor Korta tjänsteresor (under 5 km) Längre tjänsteresor (minst 5 km)

18 © Trivector Traffic AB Distansmötesformer 33 % av de som gör längre tjänsteresor anger att minst 1 av 10 resor skulle kunna ersättas.

19 © Trivector Traffic AB ”Riktlinjer för möten och resor” - ett bra stöd?

20 © Trivector Traffic AB Mål tjänsteresorna 1.Koldioxidutsläppen från personalens arbetsresor ska minska med minst 5 % år 2016, mätt i kg/anställd. 1.Koldioxidutsläppen från personalens arbetsresor ska minska med minst 5 % år 2016, mätt i kg/anställd. Mål arbetsresorna

21 © Trivector Traffic AB Åtgärder tjänsteresor Mobilitetssamordnare tjänsteresor Kampanjer för miljöanpassat tjänsteresande Implementera Riktlinjer för möten och resor Resfria mötes- och konferensformer Se över reseersättningssystem Ersätt flyg med tåg Optimerad bilanvändning Fortsatt miljöbilsanskaffning Ökad samåkning Ökad tjänstecykling Ökat kollektivtrafikresande i tjänsten Intern klimatinvesteringsfond Mobilitetssamordnare tjänsteresor Kampanjer för miljöanpassat tjänsteresande Implementera Riktlinjer för möten och resor Resfria mötes- och konferensformer Se över reseersättningssystem Ersätt flyg med tåg Optimerad bilanvändning Fortsatt miljöbilsanskaffning Ökad samåkning Ökad tjänstecykling Ökat kollektivtrafikresande i tjänsten Intern klimatinvesteringsfond

22 © Trivector Traffic AB Miljöeffekt åtgärder tjänsteresor Åtgärd CO 2 år 2012 (ton) CO 2 år 2016 (ton) CO 2 år 2020 (ton) 1Mobilitetssamordnare000 2Kampanj för hållbart tjänsteresande19113227 3Resepolicy19113227 4Resfria mötes- och konferensformer64321643 5Reseersättningssystem000 6Ersätt inrikesflyg med tåg256512640 7Optimerad fordonshantering163248 8Miljöbilar64 9Samåkning2173156 10Tjänstecyklar11 17 11Ökat kollektivåkande i tjänsten89238357 12Klimatinvesteringsfond000 Totalt 56015002400 Förändring jfr med 2010 - 7 %- 20 %- 30 %

23 © Trivector Traffic AB Nettonytta åtgärder tjänsteresor Åtgärd Nettonytta år 2012 (kr) Nettonytta år 2016 (kr) Nettonytta år 2020 (kr) 1Mobilitetssamordnare 000 2 Kampanj för hållbart tjänsteresande 11478714604743075299 3Resepolicy 11478714604743075299 4 Resfria mötes- och konferensformer 60581642660858841420 5Reseersättningssystem -11500000 6Ersätt flyg med tåg -56350 7Optimerad fordonshantering -45565339947533870 8Miljöbilar 000 9Samåkning 40212215089503279875 10Tjänstecyklar 485484 865671 11Ökat kollektivåkande i tjänsten 149769247075757917457 12Klimatinvesteringsfond -5750000 Totalt 2 946 27414 172 63927 532 540 Förändring jfr med 2010 -3 %-13 %-25

24 © Trivector Traffic AB Åtgärder arbetsresor Mobilitetssamordnare arbetsresor Kampanjer och tävlingar för arbetsresor Ekonomiska incitament för ökat kollektivt resande Bättre information om kollektivtrafiken Förbättra kollektivtrafikutbudet Testresenärer Cykelfaciliteter Verka för lånecykelsystem Hälsotramparprojekt Plattform för samåkning Parkeringsstyrning Mobilitetssamordnare arbetsresor Kampanjer och tävlingar för arbetsresor Ekonomiska incitament för ökat kollektivt resande Bättre information om kollektivtrafiken Förbättra kollektivtrafikutbudet Testresenärer Cykelfaciliteter Verka för lånecykelsystem Hälsotramparprojekt Plattform för samåkning Parkeringsstyrning

25 © Trivector Traffic AB Miljöeffekt åtgärder arbetsresor Åtgärd CO 2 år 2016 (ton) 1 Mobilitetssamordnare0 2 Kampanj/tävling213 3 Ekonomiska incitament0 4 Bättre info om kollektivtrafik64 5 Förbättra kollektivtrafikutbudet96 6 Testresenärer200 7 Cykelfaciliteter11 8Lånecykelsystem 72 9 Hälsotrampare8 10 Samåkning9 11 Parkeringsstyrning0 Totalt 673 Förändring jfr med 2010 - 5 %

26 © Trivector Traffic AB Nettonytta åtgärder arbetsresor Åtgärd Nettonytta år 2016 (kr) 1Mobilitetssamordnare -172800 2Kampanj/tävling 368781 3 Ekonomiska incitament för ökad kollektivtrafik -28800 4 Bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken -397764 5Förbättra kollektivtrafikutbudet 182154 6Testresenärer -140200 7Cykelfaciliteter -6165 8Hälsotrampare 3044700 9Lånecykelsystem 372069 10Plattform för samåkning -117840 11Parkeringsstyrning -57600 Totalt 3 046 536

27 © Trivector Traffic AB Avslutning Avstampet! Implementering & uppföljning är A och O Nu gäller det att ta fram/anta handlingsplan/-er Följ upp separata åtgärder Följ upp helheten, kartlägg nytt nuläge Revidera mål, arbeta vidare Nya åtgärder, arbeta vidare

28 © Trivector Traffic AB Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "© Trivector Traffic AB LOCA Region Skåne Slutredovisning2011-12-15."

Liknande presentationer


Google-annonser