Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demografiska mått: Ställer antalet observerade händelser under en tidsperiod i relation till en riskpopulation, vanligen medelfolkmängden = medeltalet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demografiska mått: Ställer antalet observerade händelser under en tidsperiod i relation till en riskpopulation, vanligen medelfolkmängden = medeltalet."— Presentationens avskrift:

1 Demografiska mått: Ställer antalet observerade händelser under en tidsperiod i relation till en riskpopulation, vanligen medelfolkmängden = medeltalet av folkmängden i början och slutet av perioden Hela befolkningen behöver inte tillhöra riskpopulationen => Ju noggrannare specificerad riskpopulation, desto bättre mått.

2 Nativitets- och fruktsamhetsmått
Allmänna födelsetalet = antalet födda/medelfolkmängden (*1000) - mått på nativiteten Grovt mått på själva barnafödandet eftersom endast kvinnor i fruktsam ålder kan föda barn Viktigt när detaljerade uppgifter saknas t.ex. internationella och historiska jämförelser Åldersspecifika fruktsamhetstal Antalet födda av kvinnor i åldern (x, x+n) år Medelfolkmängden kvinnor i åldern (x,x+n)år Vanligen n=5 och x=15, 20, ..., 40

3 De åldersspecifika fruktsamhetstalen används sällan som sådana, utan de summeras till det
Summerade fruktsamhetstalet – Total Fertility Rate (TFR) ”Anger det genomsnittliga antalet barn som en kvinna föder under sin fruktbara period” Reproduktionstal Bruttoreproduktionstalet = 0,48 * TFR ”Det genomsnittliga antalet flickor som en (nyfödd) flicka kommer att föda, när man bortser från dödligheten”

4 Nettoreproduktionstalet (NRR) : som ovan, men med beaktande av dödligheten
Med nuvarande dödlighet: TFR = 2,1 => NRR = 1 => Befolkningen reproducerar sig (på lång sikt)

5 Allmänna födelsetalet i Finland

6 Åldersspecifika fruktsamhetstal i Finland, 1955, 1973 och 2000

7 Dödlighetsmått Allmänna dödstalet = Antalet döda/medelfolkmängden (*1000) Grovt, dåligt mått, eftersom de flesta dödsfall sker i höga åldrar. Starkt beroende av åldersfördelningen Beräknar åldersspecifika dödstal: Antalet döda i åldern (x, x+n) år Medelfolkmängden i åldern (x, x+n) år Vanligen n=5 eller 1, x=0,... Oftast separat för män och kvinnor

8 Problematiskt att jämföra eftersom man har så många tal att jämföra
Problematiskt att jämföra eftersom man har så många tal att jämföra. Behöver sammanfattande mått Lösning: Åldersstandardisering Två fall: Direkt standardisering - man känner till de åldersspecifika dödsriskerna för de (alla) befolkningar som man vill jämföra Indirekt standardisering - man känner enbart totalantalet döda men befolkningarnas åldersfördelning

9 Direkt standardisering
Beteckna amx , bmx dödsriskerna åldern x i befolkningarna a och b. Px medelfolkmängden i åldern x i en ’standardpopulation’ (kan ev. vara a eller b eller den sammanslagna befolkningen) Beräkna  amx • Px /  Px och  bmx • Px /  Px dvs. beräkna antalet dödsfall i standardpopulationen med respektive dödsrisker och därefter motsvarande allmänna dödstal.

10  mx • aPx /  aPx och  mx • bPx /  bPx ,
Indirekt standardisering. Beteckna aPx, bPx medelfolkmängden i åldern x i befolkningarna a och b. am och bm de allmänna dödstalen för a och b mx en uppsättning ’standarddödsrisker’ Beräkna  mx • aPx /  aPx och  mx • bPx /  bPx , dvs beräkna det förväntade antalet döda i de båda befolkningarna med användande av standarddödsriskerna. Jämför sedan resultatet med de observerade talen.

11 Livslängdstabeller Starta från en kohort med t.ex nyfödda. Följ kohorten uppåt i åldrarna och beräkna hur många som skulle dö i olika åldrar utgående från de givna dödsriskerna. Beräkna den förväntade (=genomsnittliga) kvarvarande livslängden i olika åldrar. ”medellivslängden”= återstående medellivslängden för en nyfödd. Sammanfattande mått på dödligheten under en viss tidsperiod.

12

13 Observera: Även om man populärt talar om återstående eller förväntad livslängd för en nyfödd, så är det egentligen inte en förutsägelse om framtiden, utan en sammanfattning av dödlighetsnivån vid en viss tidpunkt. Lexis-diagram - grafiskt hjälpmedel för att se samband mellan ålder, kohort och tidsperiod

14

15 Återstående förväntad livslängd i olika åldrar åren 1960-2000
Återstående förväntad livslängd i olika åldrar åren Finländska män.

16 Allmänna dödstalet i Finland

17 Spädbarnsdödligheten i Finland

18 Förväntad medellivslängd för en nyfödd i Finland


Ladda ner ppt "Demografiska mått: Ställer antalet observerade händelser under en tidsperiod i relation till en riskpopulation, vanligen medelfolkmängden = medeltalet."

Liknande presentationer


Google-annonser