Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Novus Opinion Lärare om skolan 2009-10-20 Arne Modig Viktor Wemminger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Novus Opinion Lärare om skolan 2009-10-20 Arne Modig Viktor Wemminger."— Presentationens avskrift:

1 Novus Opinion Lärare om skolan 2009-10-20 Arne Modig Viktor Wemminger

2 Lärare om skolan Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel den 8-15 oktober 2009. Målgruppen för undersökningen är lärare på grundskola eller gymnasium inom kommunal skola eller friskola. Mätningen omfattar 800 intervjuer, intervjuerna är uppdelade på. 400 lärare på kommunal skola. 400 lärare på friskola.

3 Bas: Samtliga (800 intervjuer) Först kommer några frågor om vilket stöd din skola ger eleverna. Instämmer du i följande påståenden? - Andel som instämmer Skolan är bra på att ge varje enskild elev det stöd den behöver Skolan bidrar till att stärka elevernas självkänsla och självförtroende Skolan är inriktad på att ge eleverna bra kunskaper och färdigheter Skolan är bra på att stimulera initiativkraft och kreativitet Skolan bidrar till elevernas lärande och utveckling

4 Bas: Samtliga (800 intervjuer) Hur påverkar ditt arbete och förhållandena på arbetsplatsen dina möjligheter när det gäller följande? - Andel positiva Ta egna initiativ Få vidgad yrkeserfarenhet Yrkesstolthet Känna uppskattning Samverka med omvärlden

5 Bas: Samtliga (800 intervjuer) Instämmer du i följande påståenden om din skola? - Andel instämmande Skolans resurser läggs huvudsakligen på undervisning Skolan är bra på att ta hänsyn till elever med behov av särskilt stöd Skolan är bra på att uppmuntra till entreprenörskap och företagande Jag trivs på skolan Skolledningen lyssnar på mig som lärare

6 Bas: Samtliga (800 intervjuer) Instämmer du i följande påståenden om din skola? - Andel instämmande Skolan är bra på att ge föräldrar information om elevernas utveckling Jag kan starkt rekommendera min skola som arbetsplats för andra lärare Som lärare kan jag fokusera på undervisningen eftersom det råder lugn och ordning i skolan Skolledningen är tydlig om vad skolan ska stå för och vilka regler som gäller Det är korta beslutsvägar på min skola Skolan är bra på att utveckla verksamheten


Ladda ner ppt "Novus Opinion Lärare om skolan 2009-10-20 Arne Modig Viktor Wemminger."

Liknande presentationer


Google-annonser