Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet i Kunskapsskolan Mikaela Valtersson 18 april 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet i Kunskapsskolan Mikaela Valtersson 18 april 2012."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet i Kunskapsskolan Mikaela Valtersson 18 april 2012

2 2 Kunskapsskolan – Sveriges ledande friskola ●Startade 2000 ●25 grundskolor …varav 1 Resursskola ●8 gymnasier ●2 Kunskapsgårdar ●10 000 elever ●800 medarbetare Kunskapsgymnasiet ingår i Kunskapsskolan som ägs till 63% av grundaren Peje Emilsson med familj och till 30% av Investor

3 3 ●Du sätter upp mål för dina slutbetyg i alla ämnen redan i 6:an ●Betygsmålen gäller tills de ändras på ett utvecklingssamtal ●Utgångspunkt för ditt och lärarnas arbete ●Dokumenteras i din studieplan Betygsmålen utgångspunkt för personligt utformad utbildning Betygs- mål Åk 6 Utvecklings- samtal Åk 7 Åk 8 Åk 9

4 4 Personlig handledning ●Du planerar arbetsdagen varje morgon i basgruppen ●Din handledare kontrollerar ●På eftermiddagen reflekterar du och noterar inför nästa dags arbete ●En gång i veckan går du och din handledare igenom hur du ligger till i förhållande till terminsmålen Hur har arbetet gått i veckan? Når du dina mål? Vad ska du göra i veckan som kommer? Fungerar din lärstrategi i Matten?

5 5 Du gör ditt eget schema…...och skolans schema med lektioner. …av dina veckoarbetsmål … loggboken Workshop Matte Steg 1-5 Föreläsning Big Bang Fysik-lab Workshop Svenska Steg 1-5 Kommuni- kationspass Engelska Seminarium Jag 1

6 6 ●Webportal med läromedel och resurser som texter, uppslagsverk, studietips och nyheter ●Mål och betygskriterier ●45.000 sidor ●Innehåll som hela tiden utvecklas och fördjupas ●Tillgång till alla steg och kurser samt skolans resurser – dygnet runt, överallt där du har tillgång till Internet

7 7 ●Varje kunskapsskola/gymnasium ska ha högst betyg i kommunen – i vissa storstäder stadsdel – och för gymnasiet de program vi tillhandahåller, inom relevant geografiskt område ●Sveriges mest nöjda elever och föräldrar ●Sveriges bästa och mest nöjda lärare ●Långsiktigt uppvisa en positiv rörelsemarginal om 5-7 procent Kunskapsskolans övergripande mål Styrdokument 4

8 8 ●Varje kunskapsskola/gymnasium ska ha högst betyg i kommunen – i vissa storstäder stadsdel – och för gymnasiet de program vi tillhandahåller, inom relevant geografiskt område ●Sveriges mest nöjda elever och föräldrar ●Sveriges bästa och mest nöjda lärare ●Långsiktigt uppvisa en positiv rörelsemarginal om 5-7 procent Kunskapsskolans övergripande mål

9 9 År 9 08/09 – engelska

10 10 Korrelationsanalys elevenkäten Rekommendera ●Jag tycker om Kunskapsskolans/Kunskapsgymnasiets arbetssätt ●Jag trivs i min skola ●Jag tycker att skolan har bra lärare (målfråga) ●Det är bra stämning på min skola ●Lärarna lyssnar och tar hänsyn till mina synpunkter ●Jag hittar oftast ställen att arbeta effektivt på i skolan ●Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan (målfråga) ●Jag får den hjälp jag behöver för att nå mina mål (målfråga) ●Jag är nöjd med elevrådet på min skola ●Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete Operativa frågor fetade

11 11 Benchmarking för att identifiera problem och möjligheter

12 4. Minst lika höga studieresultat Riket Våra kommuner Kunskapsskolan Poäng 237 12 skolor 4 skolor

13 Betyg i alla ämnen KunskapsskolanRiket

14 Elever som rekommenderar Grundskola Gymnasiet 66% 67% 2005201120102009200820072006 Värden t.o.m. 2010 nedräknade med svarsalternativ- förändringen 2011 för att uppnå jämförbarhet

15 15 Verksamhetsplanens struktur

16 16 Lönesystem Grundskolan 1. Personliga handledaren 2. Ämnesläraren 3. Medarbetare/kollega 1.90% av alla elever i basgruppen får betyg i alla ämnen (EDS) 2.90% av basgruppens når sina terminsmål (EDS) 3.90% upplevd nytta av PH-samtal (chefens bedömning av resultat från elevenkät) 4.85% upplevd förmåga att nå sina veckomål (chefens bedömning av resultat från elevenkät) 1.98,8% av 9:orna får betyg i ämnet (EDS) 2.Förmågan att uppnå ämneslagets mål* för årets 9:or. Den bästa hälften får utdelning 3.88% upplevd hjälp att nå sina mål i ämnet (ny elevenkätfråga, chefens bedömning av resultat från elevenkät) Chefens bedömning av ●Genomför egen utvecklingsplan ●Bidrar till att skapa arbetsro för eleverna (allmänhandledning, förebild, tillgänglighet, värderingar) ●Bidrar till verksamhetsplanens genomförande ●Bidrar till trivsel och gott arbetsklimat på skolan Viktas lika. Tre poäng möjliga. Tilldelas diskretionärt. Rektorn disponerar hela skolans löneutrymme fritt. Uppföljning av tilldelning görs i efterhand mot här beskrivet underlag. Företagsledningen kan justera den mekaniska tilldelningen per skola. Ingen lägsta lönerevisionsgaranti.

17 Jämför skola Kundundersökning Föräldrar Elever Resultat Betyg Behöriga till gymnasiet Nationella prov

18 Förslag Område 1: Nöjdhet • Nöjd Elev-index (jfr NKI) – Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? – Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? – Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? • Jag rekommenderar gärna min skola till andra elever Område 2: Studiemiljö • Jag känner mig trygg i skolan • De vuxna på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt • På min skola bryr sig eleverna om varandra • Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan Område 3: Undervisning • Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer* • Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena* • Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det* • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet • Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Område 4: Kunskaper • Meritvärde, behörighet och provresultat.

19 Viktigt att tänka på ●Mät resultat ●Inte kriterier som styr metoder ●Viktigt bejaka mångfald ●Några få kriterier som alla kan leverera ●Många metodproblem lösa ●Exakt lika frågor vid samma tidpunkt helst ●Använd det i den dagliga verksamheten 19


Ladda ner ppt "Kvalitet i Kunskapsskolan Mikaela Valtersson 18 april 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser