Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet i Kunskapsskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet i Kunskapsskolan"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet i Kunskapsskolan
Den orättvisa skolan Kvalitet i Kunskapsskolan Mikaela Valtersson 18 april 2012 17 mars 2010

2 Kunskapsskolan – Sveriges ledande friskola
Startade 2000 25 grundskolor …varav 1 Resursskola 8 gymnasier 2 Kunskapsgårdar elever 800 medarbetare Denna bild kan ligga på under frågestunden efter presentationen. Kunskapsgymnasiet ingår i Kunskapsskolan som ägs till 63% av grundaren Peje Emilsson med familj och till 30% av Investor

3 Betygsmålen utgångspunkt för personligt utformad utbildning
Kunskapsskolan Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Betygs-mål Utvecklings-samtal Du sätter upp mål för dina slutbetyg i alla ämnen redan i 6:an Betygsmålen gäller tills de ändras på ett utvecklingssamtal Utgångspunkt för ditt och lärarnas arbete Dokumenteras i din studieplan [Här börjar arbetssättsbeskrivningen. Ta ett djupt andetag.] Viktig bild #1 På Kunskapsskolan sätter du upp personliga betygsmål i alla ämnen för 9:an, redan när du börjar hos oss. Dina betygsmål är utgångspunkten för din personligt utformade utbildning. Den blir annorlunda om du sätter höga mål i några ämnen eller mitt-emellan-mål i alla ämnen. Den blir personlig. Sätter du höga mål så måste du jobba mer. Och lärarna måste också jobba mer. Betygsmålen är en överenskommelse mellan dig, dina föräldrar och dina lärare. Den kan bara ändras på ett utvecklingssamtal. I övrigt skiljer sig våra utvecklingssamtal från andra skolors bara genom att de avhålls direkt i början av varje termin. Betygsmålen gäller ju redan från terminsstart. Betygsmålen dokumenteras i din individuella studieplan. Fungerar det här för en 6:a som aldrig fått betyg tidigare? Absolut! Men de uttrycks i början i mer allmänna termer som ”roligt”, ”duktig” och ”svårt för”. Det är ju viktigt att läraren gör ett ordentligt jobb med att ta reda på vem just du är, vad du vill och hur du brukar arbeta i skolan. Sedan utvecklas du och dina intressen förändras, så målen behöver normalt justeras några gånger under de fyra åren. Handledaren är alltid ”på” eleven och försöker att tänja gränserna och locka till lite mer. Risken att en elev som bara har Godkänt som mål inte stimuleras att prestera mer är mycket, mycket liten. Handledaren och eleven tillbringar så mycket tid tillsammans att det går inte att luras.

4 Personlig handledning
Kunskapsskolan Du planerar arbetsdagen varje morgon i basgruppen Din handledare kontrollerar En gång i veckan går du och din handledare igenom hur du ligger till i förhållande till terminsmålen Hur har arbetet gått i veckan? Når du dina mål? Viktig bild #2 Veckoarbetsmålen bryts sedan ner till arbetsuppgifter för dagen. Det gör du samtidigt som dina kompisar i basgruppen på morgonen, när ni tittat på TV-nyheterna och diskuterat dem. Din handledare kontrollerar och justerar. Har du missat att planera in en svenska-lektion så påpekar hon det. När dagen är slut återsamlas ni i basgruppen, rapporterar vad som är gjort, reflekterar över vad som gick bättre eller sämre än vanligt och varför, och gör några noteringar inför nästa dags skolarbete. En gång i veckan går du och din handledare igenom hur du ligger till i förhållande till terminsmålen under en kvart. Då pratar ni om hur det gått sedan sist, om du når dina mål, vad du ska göra i veckan som kommer och om dina olika lärstrategier fungerar i de olika ämnena. Var i skolan du sitter och arbetar. Och med vem eller vilka. Fokus ligger på att du ska reflektera och fundera på hur du lär dig bäst. Du får efter hand en väldigt nära kontakt med din handledare. Ni träffas enskilt 40 timmar under fyra år. Och naturligtvis lär sig din handledare mer och mer om dig och dina intressen och ni får en ännu bättre kontakt. Det här är förmodligen det mest kraftfulla i Kunskapsskolans arbetssätt! [Förstärk med en egen historia.] Eftersom varje handledare normalt undervisar sin egen basgrupp i högst två ämnen så kräver handledningen att vi har ett system för att handledaren ska veta exakt hur det går för dig i alla andra ämnen. Jag återkommer till det. Men det kräver speciella lärare, lärare som kan samarbeta i lag och som inte är soloåkare. Det är väldigt ovanligt i skolans värld att man kan få lag att ta ett kollektivt ansvar. Det kan vi. Varje handledare har 20 elever och har alltså fem timmar personliga handledningssamtal i veckan. Andra skolor frågar sig hur i hela friden våra lärare hinner det. Det kommer ni att förstå snart. Fungerar din lärstrategi i Matten? På eftermiddagen reflekterar du och noterar inför nästa dags arbete Vad ska du göra i veckan som kommer?

5 Du gör ditt eget schema…
Kunskapsskolan …av dina veckoarbetsmål… ...och skolans schema med lektioner. Workshop Matte Steg 1-5 Föreläsning Big Bang Fysik-lab Ditt schema skapar du själv utifrån vad du ska åstadkomma under veckan, dina veckoarbetsmål - vilka betyg du siktar mot, vilka lärstrategier som passar dig bäst, vilka ämnen du behöver lägga mer tid på och vilka du kan lägga lite mindre tid på - och skolans schema med olika lärarledda fora - lektioner. Det innebär att Karin och Sven – om vi nu fortsätter att tala om dem som dina kompisar – gör sina egna scheman, som vissa tider överensstämmer med ditt men andra tider inte alls stämmer. Sven är dessutom rätt duktig i Matte så han går på 7:ornas workshops. Även eget arbete planeras in. Det finns inga håltimmar. Och rast. Det finns inga rast-klockor. Din handledare kollar att du gjort ett bra schema som stämmer med dina mål och det går ändå inte att slappa och driva runt, eftersom du har dina arbetsmål. loggboken Seminarium Jag 1 Kommuni-kationspass Engelska Workshop Svenska Steg 1-5

6 Mål och betygskriterier 45.000 sidor
Kunskapsskolan Webportal med läromedel och resurser som texter, uppslagsverk, studietips och nyheter Mål och betygskriterier sidor Innehåll som hela tiden utvecklas och fördjupas Tillgång till alla steg och kurser samt skolans resurser – dygnet runt, överallt där du har tillgång till Internet I stort sett alla läromedel finns på vår webportal Kunskapsporten. Den innehåller totalt sidor och är byggd av våra egna bästa lärare i respektive ämnesnätverk mellan skolorna. På Kunskapsporten finns alla steg och kurser, med föreslagna arbetsgångar, uppgifter och resurser i form av till exempel läromedel, texter, uppslagsverk som Nationalencyklopedin, språklexikon som Wordfinder, manualer, studietips, dagsfärska nyheter med mera. Till varje kurs finns tydliga mål och beskrivningar av vad du ska lära dig – för år 8 och 9 även vad som krävs för att få de olika betygen. Materialet på Kunskapsporten uppdateras ständigt och du slipper gamla texter och uppgifter som passerat sitt »bäst före-datum«. Dessutom utvecklas och fördjupas innehållet hela tiden. Ingen annan skola har samma upplägg för att säkra kvaliteten på utbildningen. Alla lärare kan m.a.o. genomföra de bästa lärarnas bästa lektioner. Återigen ett exempel på hur vi får våra lärare att arbeta i lag och ta ett gemensamt ansvar. Samma lag utvärderar betygsresultaten och funderar på hur de kan drivas upp lite nästa år. Eftersom Kunskapsporten är webbaserad så är den tillgänglig dygnet runt, överallt där det finns en anslutning till Internet. [Vi ska visa mer av Kunskapsporten direkt efter min presentation.]

7 Kunskapsskolans övergripande mål
Varje kunskapsskola/gymnasium ska ha högst betyg i kommunen – i vissa storstäder stadsdel – och för gymnasiet de program vi tillhandahåller, inom relevant geografiskt område Sveriges mest nöjda elever och föräldrar Sveriges bästa och mest nöjda lärare Långsiktigt uppvisa en positiv rörelsemarginal om 5-7 procent Och utifrån affärsidéer, strategier och visioner sätter vi mål som vägleder oss i vardagen Kunskapsskolans övergripande mål Styrdokument 4

8 Kunskapsskolans övergripande mål
Varje kunskapsskola/gymnasium ska ha högst betyg i kommunen – i vissa storstäder stadsdel – och för gymnasiet de program vi tillhandahåller, inom relevant geografiskt område Sveriges mest nöjda elever och föräldrar Sveriges bästa och mest nöjda lärare Långsiktigt uppvisa en positiv rörelsemarginal om 5-7 procent Och utifrån affärsidéer, strategier och visioner sätter vi mål som vägleder oss i vardagen Kunskapsskolans övergripande mål

9 År 9 08/09 – engelska

10 Korrelationsanalys elevenkäten Rekommendera
Jag tycker om Kunskapsskolans/Kunskapsgymnasiets arbetssätt Jag trivs i min skola Jag tycker att skolan har bra lärare (målfråga) Det är bra stämning på min skola Lärarna lyssnar och tar hänsyn till mina synpunkter Jag hittar oftast ställen att arbeta effektivt på i skolan Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan (målfråga) Jag får den hjälp jag behöver för att nå mina mål (målfråga) Jag är nöjd med elevrådet på min skola Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete Operativa frågor fetade 10

11 Benchmarking för att identifiera problem och möjligheter

12 4. Minst lika höga studieresultat
Kick off-presentation 2010Introduktion av nya lärare Introduktion av nya lärare 12 skolor 4 skolor Poäng 237 Kunskapsskolan Våra kommuner Riket Utfall VT09 Prel. ranking Botkyrka (1) ( ) Enköping (1) ( ) Enskede (1) ( ) Fruängen (2) ( ) Helsingborg 234 (4) ( ) Kista (1) ( ) Landskrona 237 (1) ( ) Lund (3) ( ) Nacka (7) ( ) Norrköping (3) ( ) Nyköping (1) ( ) *delad Saltsjöbaden 274 (1) ( ) Skärholmen 179 (6) ( ) Spånga (1) ( ) Trelleborg (1) ( ) *delad Tyresö (2) ( ) Täby (1) ( ) *delad Uppsala (6) ( ) Västerås (1) ( ) Ystad (1) ( ) KSAB 235 10 augusti 2009 12

13 Betyg i alla ämnen Kunskapsskolan Riket

14 Elever som rekommenderar
Kick off-presentation 2010Introduktion av nya lärare Grundskola 67% 66% Gymnasiet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Värden t.o.m nedräknade med svarsalternativ-förändringen 2011 för att uppnå jämförbarhet

15 Verksamhetsplanens struktur

16 Lönesystem Grundskolan
Chefens bedömning av Genomför egen utvecklingsplan Bidrar till att skapa arbetsro för eleverna (allmänhandledning, förebild, tillgänglighet, värderingar) Bidrar till verksamhetsplanens genomförande Bidrar till trivsel och gott arbetsklimat på skolan 3. Medarbetare/kollega 1. Personliga handledaren 90% av alla elever i basgruppen får betyg i alla ämnen (EDS) 90% av basgruppens når sina terminsmål (EDS) 90% upplevd nytta av PH-samtal (chefens bedömning av resultat från elevenkät) 85% upplevd förmåga att nå sina veckomål (chefens bedömning av resultat från elevenkät) Tilldelas diskretionärt. 2. Ämnesläraren Rektorn disponerar hela skolans löneutrymme fritt. Uppföljning av tilldelning görs i efterhand mot här beskrivet underlag. Viktas lika. Tre poäng möjliga. 98,8% av 9:orna får betyg i ämnet (EDS) Förmågan att uppnå ämneslagets mål* för årets 9:or. Den bästa hälften får utdelning 88% upplevd hjälp att nå sina mål i ämnet (ny elevenkätfråga, chefens bedömning av resultat från elevenkät) Företagsledningen kan justera den mekaniska tilldelningen per skola. Ingen lägsta lönerevisionsgaranti. Viktas lika. Tre poäng möjliga.

17 Jämför skola Kundundersökning Föräldrar Elever Resultat Betyg
Behöriga till gymnasiet Nationella prov

18 Förslag Område 1: Nöjdhet Nöjd Elev-index (jfr NKI)
Kunskapsskolan Förslag Område 1: Nöjdhet Nöjd Elev-index (jfr NKI) Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? Tänk dig en perfekt skola. Hur nära en sådan skola är din skola? Jag rekommenderar gärna min skola till andra elever Område 2: Studiemiljö Jag känner mig trygg i skolan De vuxna på min skola tar ansvar för att alla ska bli behandlade med respekt På min skola bryr sig eleverna om varandra Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan Område 3: Undervisning Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer* Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena* Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det* Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Område 4: Kunskaper Meritvärde, behörighet och provresultat.

19 Viktigt att tänka på Mät resultat Inte kriterier som styr metoder
Viktigt bejaka mångfald Några få kriterier som alla kan leverera Många metodproblem lösa Exakt lika frågor vid samma tidpunkt helst Använd det i den dagliga verksamheten


Ladda ner ppt "Kvalitet i Kunskapsskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser