Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FISE-kompetens Planerarseminarium, Lärkkulla 4.4.2008 Helena Äijö FISEs bedömningsnämnd Dräneringsföreningen ry.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FISE-kompetens Planerarseminarium, Lärkkulla 4.4.2008 Helena Äijö FISEs bedömningsnämnd Dräneringsföreningen ry."— Presentationens avskrift:

1 FISE-kompetens Planerarseminarium, Lärkkulla 4.4.2008 Helena Äijö FISEs bedömningsnämnd Dräneringsföreningen ry

2 FISE Finnish Certification Grundat år 2002 Byggnads-, VVS- och fastighetsbranschens kompetenser FISE godkänner planerarnas och arbetsledarnas kompetenser, som grundar sig på lagen och kompletterande byggnadsförordningar och bestämmelser I systemet ingår också frivilliga kompetenser som t.ex. Planerare av avloppsvattenhantering och vattenförsörjning på glesbygden (PAV) FISE upprätthåller en samling av misstag, som gjorts inom byggnadsbranschen för att bidra till en bra och trygg byggnadsverksamhet

3 Organisationer inom FISE Byggnadsingenjörer och -arkitekter i Finland r.f. (RIA) Rakennustarkastusyhdistys ry Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO Suomen Betoniyhdistys ry Suomen geoteknillinen yhdistys ry Suomen LVI-liitto SuLVI ry (sekreterarorganistation IV,KVV ja VHS kompetenser Byggnadsingengörsförbundet RIL rf Teräsrakenneyhdistys ry Wood Focus Oy Insinööriliitto IL ry Julkisivuyhdistys ry Suomen Konsulttiyhdistys SNIL ry Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys ry Finlands arkitektförbund (SAFA) VVS Föreningen i Finland rf

4 Kompetensverksamhetens betydelse konstatera personens kompetens inspirera till att utveckla det egna kunnande hjälpa byggnadstillsynen, minska på myndigheternas arbete underlätta byggherrens val av kompetenta sakkunniga Säkerställa ett företags konkreta kunnande och förbättra dess möjligheter i konkurensen

5 Bedömningsnämnd Harri Mattila, Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Katriina Kujala-Räty, Finlands miljöcentral, SYKE Matti Airaksinen, Byggmästarna och -ingerjörerna,RKL Kimmo Sandberg, Byggnadsingenjörer och -arkitekter i Finland r.f. RIA Jarmo Kosunen, Nylands miljöcentral Helena Äijö, Dräneringsföreningen rf representant för byggnadstillsynen (varierar) Hilkka Peltoharju, Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Kompetens för planerare av avloppsvattenhantering och vattenförsörjning på glesbygden (PAV) Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyys Sekreterarorganistaionen är Suomen LVI-liitto SuLVI ry Sekreterarorganisationen ansvarar för bedömningsnämnden

6 Kompetenskrav för PAV 1. Tentamen godkänd av FISE 2. Utbildning och arbetserfarenhet a. Krävande planeringsuppdrag –DI, ing. Eller motsvarande utbildning –15 studiepoäng i avloppsvattenhantering ocn vattenförsörjning eller ….. –4 års erfarenhet av planeringsarbeten i kategori a b. Vanliga planeringuppdrag –Tekniker eller Specialyrkesexamen i vattenhushållning på glesbygden –forsättningsstudier 3. Planeringskunskapen visas med utförda arbetsuppdrag (planeringar, utredningar eller utlåtanden) Kompetensen är i kraft i 7 år.

7 FISE-tentamen SÖKANDE UTBILDNING TENTAMEN Innan man deltar i tentamen rekommenderas att man deltar i en utbildning. Anmälan till tentamen och litteraturförteckning finns på www.sulvi.fi Provet består av 30 mångvalsuppgifter, varav 22 måste vara rätt för man skall få godkänt Att delta i tentamen kostar 70 € + moms 22% Ansökan om kompetens kostar 230 € + moms 22%.

8 Kategorier av planeringsuppdrag Kategori a, krävande planeringuppdrag –Produktionsenheter inom industrins och jordbuket –fiskodlingsanstalter –bensinstationer –Cafe’er och restauranter –Lägerområden, kurscentrum mm –Bostads- och radhus, >= 20 pers –Viktiga grundvattenområden –Övriga uppdrag, som är mera krävande än de i kategori b

9 Kategori b, krävande planeringuppdrag –Egnahemshus och radhus, < 20 pers –fritidsbostäder

10 Deltagandet i verksamheten 2001-08 ( 27.2.2008) IVSUIVTYKVVSUKVVTYVHSEET Deltagit i tentamen 772666641214610 Godkända 65160593101308 Kompetensen beviljad 5312351263208 Kategori AA 18_14__ Kategori A elle a – 1668151192 Kategori B eller b – 12521011218 Kategori C eller c – 731232_

11 Kompetens för planerare av avloppsvattenhantering och vattenförsörjning på glesbygden ”Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyys” www.fise.fi Kompetenskrav- och ansökningsblanketter ”Uudisrakenteiden suunnittelu > Haja-asutusalueen VHS” Lista över personer med kompetens


Ladda ner ppt "FISE-kompetens Planerarseminarium, Lärkkulla 4.4.2008 Helena Äijö FISEs bedömningsnämnd Dräneringsföreningen ry."

Liknande presentationer


Google-annonser