Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANDVÄDER Exaktare miljöinformation för jordbruket med hjälp av ny teknik Bild: Jani Poutiainen / Meteorologiska institutet Sirpa Thessler Forskningscentralen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANDVÄDER Exaktare miljöinformation för jordbruket med hjälp av ny teknik Bild: Jani Poutiainen / Meteorologiska institutet Sirpa Thessler Forskningscentralen."— Presentationens avskrift:

1 LANDVÄDER Exaktare miljöinformation för jordbruket med hjälp av ny teknik Bild: Jani Poutiainen / Meteorologiska institutet Sirpa Thessler Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelekonomi (MTT)

2 1) Producerar noggrann, kontinuerlig och realtida information om väder, markfuktighet, och vattenkvalitet för behoven inom jordbruket och miljöuppföljningen 2) Utvecklar automatisk miljöuppföljning och givaravläsning 3) Utnyttjar noggrann miljöinformation i jordbrukstillämpningarna och i jordbruks- och miljöforskningarna 4) Stöder utvecklingen av ny affärsverksamhet i anknytning till automatisk miljöuppföljning LANDV Ä DER: Teknologiplattform och forskningsprojekt

3 LANDV Ä DER m ä tnings- n ä tverk • • •Svartåns avrinningsområde (2000 km 2 ) •55 väderstationer •30 markfuktighets- givare •18 grumlighetsgivare •4 stationer för näringsämnes- mätning

4 Givarna och stationerna VÄDERSTATIONERNA: •Lufttemperatur •Luftfuktighet •Nederbördsmängd •Vindriktning och -styrka Markfuktighet GRUMLIGHETS- STATIONERNA: •Vattnets grumlighet •Vattennivå NÄRINGSÄMNES- STATIONERNA: •Vattnets grumlighet •Vattennivå •Nitratkvävehalt •Temperatur Bild: Lippo Sundsberg / MTT

5 M ä t- och data ö verf ö ringsteknologi • Automatiska, tr å dl ö sa givare och stationer • Å ret runt • Realtida (15 min f ö rdr ö jning) • Data ö verf ö ring med st ö d av GSM-n ä tet • Datadistribution genom Internet • Fj ä rrkontroll med textmeddelanden • Automatisk kvalitetssäkring Bilder: Sirpa Thessler /MTT, Jani Poutiainen / Meteorologiska institutet a-Lab Oy Bild: Luode Consulting Oy

6 Uppf ö ljning av vattendragen • Grepp om belastningstoppar och tidsmässig belastningsvariation  Exaktare uppskattning på näringsämnes- belastningen när utgångsinformationen för belastnings- och urlakningsmodellerna blir noggrannare Bild: Timo Huttula, SYKE

7 • Noggrann information om effekterna av odlings- och skyddsåtgärderna:  Behovet av våtmarksvård bedöms Uppf ö ljning av vattendragen

8 •Mer information om hur belastningen byggs upp under olika väderförhållanden och årstider Uppf ö ljning av vattendragen

9 Utvecklande av den automatiska milj ö uppf ö ljningen • Automatisk kvalitetssäkring av mätinformationen • Erfarenheter av underhåll och upprätthållande av anordningarna • Utvecklande av installationsanordningarna • Testning och utvecklande av givarna • näringsämnesmätning i täckdikesbrunn / åkerdike • testning av sjöbojstationen i Hiidenvesi

10 Bild: Lippo Sundsberg, MTT

11

12

13 Till ä mpningsutveckling LANDV Ä DER teknologi- plattform Interpolering av v ä derinformationen i å kersektorsskala Precisering av de hydrologiska modellerna, belastnings- och urlakningsmodellerna Precisering av modellen f ö r markfuktighet Utvecklande av givarteknologin Precisering av v ä xtskyddsprognoserna Utnyttjande av informationen i preciserad odling

14 Projektgenomf ö rare MTT SYKE Meteorologiska institutet a-Lab Oy Luode Consulting Oy Biota BD Oy Å rhus universitet Kemira GrowHow Abp Lounais-Suomen vesi ja ymp ä rist ö Oy V ä stra Nylands vatten och milj ö unders ö kning rf Pohjoisen Kantaperuna Oy ProAgria Dr ä neringscentralen rf TeliaSonera Finland Abp Logica Oyj TEKES Jord- och skogsbruks- ministeriet Milj ö ministeriet

15 Mer information: www.mtt.fi/maasaa T A C K !


Ladda ner ppt "LANDVÄDER Exaktare miljöinformation för jordbruket med hjälp av ny teknik Bild: Jani Poutiainen / Meteorologiska institutet Sirpa Thessler Forskningscentralen."

Liknande presentationer


Google-annonser