Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jordbruksmarken som belastar Östersjön är dränerad lerjord med mineralet illit De flesta partiklarna är av kolloidal storlek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jordbruksmarken som belastar Östersjön är dränerad lerjord med mineralet illit De flesta partiklarna är av kolloidal storlek."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Jordbruksmarken som belastar Östersjön är dränerad lerjord med mineralet illit De flesta partiklarna är av kolloidal storlek Sedimentationshastigheten för partikelbunden fosfor är 0,08 cm dygn -1 Resultat baserat på undersökning både av partiklarnas massa och volym

18 Kväveutlakningens huvudingredienser Utlakningens ingredienser.................█████████

19 Jordbearbetning: en faktor som påverkar vatteninfiltration, jordaggregat och fosformineraliseringen. Mer kunskap behövs i först hand om hur olika sätt att bearbeta och bearbetningstidpunkter påverkar infiltrationen och makroporsystemen på lerjordar.

20 Gödslingen:speciellt de fosforkrävande grödorna

21

22

23 Flytgödsling speciellt på lerjord är ett olöst problem. Sällan bra förhållanden för spridning. Processa gödseln? Minska fosforöverskottet i fodret – mindre stallgödsel P

24 Höstväxande gröda: Viktigt för att minska fosforutlakningen eftersom den kan verka som ett filter. Utfrysning och avslagning av växtmaterialet är inte utrett. Bra med långliggande vallar. Lusern och andra grödor kan ta lång tid på sig innan rotsystemen hinner utvecklas. Hur fungerar ”nya” fånggrödor - rödsvingel? Höstvete behöver över huvud taget inte fosforgödslas. Den kan ta upp från förråden i alven med rötterna. Man bör ta med förhållandena i alven vid all markkartering.

25 Fosfor i grönträdan: Fosforn i grönträdan verkar vara lika mobil som i flytgödseln. Bearbetningen har stor betydelse men vi måste hitta kompletterande vägar för att hantera fosforn i gröngödslingsgrödorna, exempelvis: -Skörda grönmassa för att fördela i växtföljden (rötning för att få tillgänglig näring)

26

27


Ladda ner ppt "Jordbruksmarken som belastar Östersjön är dränerad lerjord med mineralet illit De flesta partiklarna är av kolloidal storlek."

Liknande presentationer


Google-annonser