Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsprogram 2014 Kvalitet som konkurrensfördel!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsprogram 2014 Kvalitet som konkurrensfördel!"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsprogram 2014 Kvalitet som konkurrensfördel!

2 Kvalitetsrådet En grupp erfarna rådgivare samt NyföretagarCentrum Sveriges ordförande och vice ordförande samt kansli Två roller: – Säkerställer att NyföretagarCentrum följer och arbetar enligt kvalitetspolicyn – Fungerar som ”internmentorer” – kan erbjuda stöd och hjälp till dig som rådgivare Kvalitetsexaminator: Astrid Sahlén Övriga ledamöter: Inger Alvinger, Britt-Marie Haglund, Per Blomberg och Ingela Lindefelt

3 Ansvarsområden Astrid Sahlén – Norrland och Uppland Inger Alvinger – Södermanlands, Östergötlands, Örebros, Västmanlands och Jönköpings län Per Blomberg – Stockholms län Britt-Marie Haglund – Halland, Västra Götaland och Värmland Ingela Lindefelt – Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne

4 Kvalitetspolicy Huvudprinciperna Varumärke, domän, Jobsdata Verksamhetskartläggning Nyckeltal Certifiering Diplomering Styrelsens profil

5 Huvudprinciper 1.Verksamheten ska i huvudsak rikta sig till nyföretagare 2.Rådgivning av hög kvalitet som främjar seriöst företagande 3.Kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning 4.NyföretagarCentrum verkar genom ett lokalt nätverk av rådgivare 5.Finansieringen i huvudsak genom det lokala näringslivets insatser. 6.NyföretagarCentrum neutralt i förhållande till sina intressenter. 7.NyföretagarCentrums styrelse ska huvudsakligen bestå av representanter från lokalt näringsliv. 8.Finns risk att punkterna inte följs skall möte ske mellan representanter för NyföretagarCentrum Sverige och lokalt/regionalt NyföretagarCentrums styrelse.

6 Övriga förutsättningar a.NyföretagarCentrum Sveriges stadgemall ska följas b.Rådgivar- och styrelserollsförsäkring ska ha tecknats c.Gemensam toppdomän ska användas  nyforetagarcentrum.se/ortens namn d.Varumärket ska följa NyföretagarCentrum Sveriges grafiska profil e.Vid byte av ordförande och/eller verksamhetsansvarig ska NyföretagarCentrum Sverige informeras f.Förändring eller avveckling av verksamheten ska ske i samråd med NyföretagarCentrum Sverige

7 Relationsdatabasen JobsData Navet i verksamheten – ger möjlighet till utvärdering och uppföljning Synkad med Bolagsverket och UC  anger antal företagsstarter Utökad funktionalitet – Tidsbokning via Internet – Detaljerad statistik – Nyhetsbrevsfunktion

8 Nyckeltal 2013 1.NKI – Nöjd Kund Index94 % 2.Överlevnadskvot81 % 3.Privat vs Offentlig finansiering62 %

9 Certifiering av NyföretagarCentrum 1.Visar att NyföretagarCentrum verkar enligt ”Huvudprinciper och övriga förutsättningar” 2.Krav på diplomerad(e) rådgivare 3.Tidsbegränsad och gäller i 3 år 4.Måste dock förnyas vid byte av ordförande och/eller verksamhetsansvarig 5.”Styrelsens profil” tydliggör roller och ansvar inom styrelsen och mellan rådgivare och styrelse.

10 Diplomering av rådgivare Intygar att rådgivaren har goda baskunskaper, erfarenhet av företagande, kännedom om den lokala marknaden samt ett bra nätverk Gäller i tre år Introduktion och praktik för nya rådgivare Kontinuerlig fortbildning Alla bjuds in till årlig Rådgivar- och ordförandekonferens samt Regionträffar Omdiplomering kräver deltagande i Rådgivar- och ordförandekonferensen och/eller regionträff - varje år. TIPS: Sätt ”diplomerad rådgivare” på visitkortet

11 ”Utbildningsplan” Nya rådgivare  förstagångsdiplomering – Introduktion på NyföretagarCentrum Sverige (1 dag) och besök hos två NyföretagarCentrum. Grundutbildning (3 dagar) – ej obligatorisk men rekommenderas. ”Gamla” rådgivare  omdiplomering – Obligatorisk närvaro på Rådgivare- ordförandekonferens och/eller regionträff varje år. Samtliga rådgivare – Fortlöpande (lokal) kompetensutveckling i samråd med ordföranden/verksamhetsansvarig – Nischad utbildning (t ex Vårdföretagare) via NyföretagarCentrum Sverige – Utbildning ”nyttigheter” och gemensamma ”verktyg” via samarbetspartners och NyföretagarCentrum Sverige


Ladda ner ppt "Kvalitetsprogram 2014 Kvalitet som konkurrensfördel!"

Liknande presentationer


Google-annonser