Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Vad vill NyföretagarCentrum Hälsingland?
”Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare till blivande företagare.” ”Bidra till opinionsbildning, mentorskap och annan verksamhet, som främjar nyföretagande och entreprenörskap samt utvecklar näringslivet.” NyföretagarCentrum Hälsinglands verksamhetsplan 2008–2009

3 Varför behövs NyföretagarCentrum Hälsingland?
• Sverige har mycket låg andel nyföretagare per tusen invånare – plats 40 av 42 undersökta länder källa: entreprenörsstudien GEM (Global Entrepreneurship Monitor) • Gävleborg och Hälsingland har låg andel nyföretagare • Nya arbetstillfällen skapas i nya och små företag • Nödvändigt stärka entreprenörskapet • Nödvändigt samla Hälsingland 3

4 Hur organiseras NyföretagarCentrum Hälsingland?
• Ideell förening, grundad den 18 augusti 2008 • Ersätter NyföretagarCentrum Hudiksvall-Nordanstig • Sammanhållen organisation för Hälsingland • Ideellt arbetande styrelse med exekutivt arbetsutskott • Nära samarbete med NyföretagarCentrum Gästrikland 4

5 Vad omfattar NyföretagarCentrum Hälsingland?
• Hela Hälsingland – Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Söderhamn, del av Härjedalen • Kostnadsfri rådgivning till blivande och nya företagare – rådgivning ”från minus två till plus tre år”, räknat från företagsstart • Lokala kontor med rådgivare i Hudiksvall och Söderhamn. Under jan–april 2009 öppnar kontor i Bergsjö, Bollnäs, Edsbyn och Ljusdal 5

6 Vad kännetecknar NyföretagarCentrum Hälsingland?
• Bred styrelse förankrad i alla samhällssektorer och hela Hälsingland • Rådgivning till blivande och nya företagare av erfarna rådgivare som själva är företagare • Huvudsakligen finansierat av lokalt näringsliv • Stort nätverk • Resurseffektiv organisation 6

7 Vad är NyföretagarCentrum?
• Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning • Moderorganisation Stiftelsen Svenska Jobs and Society • Rikstäckande organisation • Finns i cirka 200 kommuner • Nätverk med personer och samarbets- partner 7

8 Vad är Jobs and Society? • Moderorganisation, stiftelse grundad 1985
• Startar och ger support till NyföretagarCentrum • Driver bred nyföretagarverksamhet Mässan Eget företag, Nyföretagarveckan, seminarier under Almedalsveckan, magasinet Eget Företag, programmen Mentor Eget företag, Förändringskraft, Startbanan och CSR Sweden • Trettiotal centrala sponsorer Nordea, SEB, Swedbank, Öhrlings, If, Saab, Scania, ABB, Volvo, Vattenfall, Stora, Microsoft, Telia, Bolagsverket, Nutek, Posten, Företagarna, Unionen, Svenskt Näringsliv, Vårdförbundet, Trygghetsstiftelsen m fl 8

9 Framgångsfaktorer bakom NyföretagarCentrum
• Strukturerad rådgivning med affärsplanen i centrum • personer får rådgivning per år • företagsstarter per år • 80 procent är livskraftiga företag efter tre år (60 procent för dem som inte gått via NyföretagarCentrum) • Under en procent (0,67 procent) i konkurs efter tre år (4 procent för dem som inte gått via NyföretagarCentrum) • Billigt – under kr per startat företag 9

10 Många aktörer är engagerade i nyföretagarrådgivning
Vad skiljer NyföretagarCentrum från andra aktörer? • Vänder sig enbart till blivande eller nya företagare • Rådgivning från företagare till blivande företagare • Moderorganisation med lokala ”franchisetagare” • Lokala och nationella nätverk knutna till rådgivningen • Näringslivet i förarsätet lokalt och nationellt • Nyckeltal som talar för sig själva 10

11 Varför stödja NyföretagarCentrum Hälsingland?
• Bidrar till ökat nyföretagande och entreprenörskap • Bidrar till att företaget får nya kontakter och nätverk • Kan ge kunder, idéer, produkter och underleverantörer • Kan underlätta rekrytering av personal • Positiv lokal utveckling bra för lokala företag • Viktig insats för lokal företagsutvecklingen och samhällsutvecklingen 11

12 Hur stödja NyföretagarCentrum Hälsingland?
• Ekonomiskt ersättning via samarbetsavtal • Medlemskap i ideella föreningen • Engagemang i styrelse • Engagemang i nätverk utanför styrelsen • Mentorskap 12

13 Vad innebär samarbetsavtal med NyföretagarCentrum Hälsingland?
• Exponering av namn och logotyp i NyföretagarCentrums infomaterial • Samarbete kring erbjudande till NyföretagarCentrums nyföretagare • Eget informationsmaterial på NyföretagarCentrums kontor • Använda NyföretagarCentrums namn eller logotyp i egen profilering • Tematräffar för nyföretagare och andra knutna till NyföretagarCentrum • Två årliga seminarier med intressant föredragshållare, buffé och mingel • Abonnemang på NyföretagarCentrums tidskrift ”Allt om Eget Företag” • Möjlighet delta i årliga nyföretagarveckan ”Vecka 17” • Entrébiljetter till nationella mässan ”Eget företag” • Möjlighet till styrelseplats och mentordeltagande 13

14 Hur finansieras NyföretagarCentrum Hälsingland?
• Banker • Försäkringsbolag • Revisions- och redovisningsbyråer • Fastighetsbolag • Större företag (minst 100 årsanställda eller 150 mkr) • Mindre företag • Sparbanksstiftelser, organisationer • Kommuner/offentlig verksamhet 14

15 Vilka stödjer NyföretagarCentrum Hälsingland?
• Hudiksvalls sparbank, sparbanksstiftelserna i Hudiksvall och Söderhamn • Dina Försäkringar Sydöstra Hälsingland • Öhrlings, Wennberg & Blennå Revisionsbyrå • Ericsson, Iggesund Paperboard, Neova • Björn Lundén Information, Electrosystem/Rimaster, Voith, Ekonomikonsult Peter Stillberg • Svenskt Näringsliv (omkostnadsstöd) • Kommuner (lokalstöd) 15

16 Kvalitetssäkring av NyföretagarCentrum Hälsingland
• Diplomering av alla rådgivare • Certifiering av NyföretagarCentrum med krav på - inriktad på nyföretagare över 50 procent av finansieringen via lokalt näringsliv - styrelse med i huvudsak lokalt näringsliv - neutralt i förhållande till sina intressenter - varumärke, webb, klientdatabas (Jobsdata) mm • Utvärdering genom Lokal utvärdering av all rådgivning (alla) - Central extern utvärdering av rådgivning (urval) 16

17 Lokalkontor inom NyföretagarCentrum Hälsingland
• Hudiksvall: H-huset Håstaholmen, Hudiksvall, telefon • Söderhamn: Södra Hamngatan 50 (fd järnvägsstationen, Faxepark), Söderhamn, telefon • Bergsjö • Edsbyn • Ljusdal • Bollnäs • E-post: • Webb: 17

18 Människor bakom NyföretagarCentrum Hälsingland
• Verksamhetsledare: Lars Eldh ( ) • Rådgivare: Karin Berglöf-Danielsson ( ) Hudiksvall, Nordanstig och övergripande Hälsingland • Rådgivare: Göran Nyström ( ) Söderhamn • Rådgivare: Birgitta Esbjörnsson ( ) Ljusdal • Ordförande: Ulf Mickelsson ( ) • Projektledare: Jörgen Bengtson ( ) 18


Ladda ner ppt "1."

Liknande presentationer


Google-annonser