Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210."— Presentationens avskrift:

1 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210

2 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Vad vill NyföretagarCentrum Hälsingland? ”Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare till blivande företagare.” ”Bidra till opinionsbildning, mentorskap och annan verksamhet, som främjar nyföretagande och entreprenörskap samt utvecklar näringslivet.” NyföretagarCentrum Hälsinglands verksamhetsplan 2008–2009

3 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 3 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Varför behövs NyföretagarCentrum Hälsingland? Sverige har mycket låg andel nyföretagare per tusen invånare – plats 40 av 42 undersökta länder källa: entreprenörsstudien GEM (Global Entrepreneurship Monitor) Gävleborg och Hälsingland har låg andel nyföretagare Nya arbetstillfällen skapas i nya och små företag Nödvändigt stärka entreprenörskapet Nödvändigt samla Hälsingland

4 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 4 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Hur organiseras NyföretagarCentrum Hälsingland? Ideell förening, grundad den 18 augusti 2008 Ersätter NyföretagarCentrum Hudiksvall-Nordanstig Sammanhållen organisation för Hälsingland Ideellt arbetande styrelse med exekutivt arbetsutskott Nära samarbete med NyföretagarCentrum Gästrikland

5 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 5 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Vad omfattar NyföretagarCentrum Hälsingland? Hela Hälsingland – Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Söderhamn, del av Härjedalen Kostnadsfri rådgivning till blivande och nya företagare – rådgivning ”från minus två till plus tre år”, räknat från företagsstart Lokala kontor med rådgivare i Hudiksvall och Söderhamn. Under jan–april 2009 öppnar kontori Bergsjö, Bollnäs, Edsbyn och Ljusdal

6 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 6 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Vad kännetecknar NyföretagarCentrum Hälsingland? Bred styrelse förankrad i alla samhällssektorer och hela Hälsingland Rådgivning till blivande och nya företagare av erfarna rådgivare som själva är företagare Huvudsakligen finansierat av lokalt näringsliv Stort nätverk Resurseffektiv organisation

7 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 7 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Vad är NyföretagarCentrum? Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning Moderorganisation Stiftelsen Svenska Jobs and Society Rikstäckande organisation Finns i cirka 200 kommuner Nätverk med 5 000 personer och 2 300 samarbets- partner

8 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 8 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Vad är Jobs and Society? Moderorganisation, stiftelse grundad 1985 Startar och ger support till NyföretagarCentrum Driver bred nyföretagarverksamhet Mässan Eget företag, Nyföretagarveckan, seminarier under Almedalsveckan, magasinet Eget Företag, programmen Mentor Eget företag, Förändringskraft, Startbanan och CSR Sweden Trettiotal centrala sponsorer Nordea, SEB, Swedbank, Öhrlings, If, Saab, Scania, ABB, Volvo, Vattenfall, Stora, Microsoft, Telia, Bolagsverket, Nutek, Posten, Företagarna, Unionen, Svenskt Näringsliv, Vårdförbundet, Trygghetsstiftelsen m fl

9 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 9 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Framgångsfaktorer bakom NyföretagarCentrum Strukturerad rådgivning med affärsplanen i centrum 14 000 personer får rådgivning per år 9 000 företagsstarter per år 80 procent är livskraftiga företag efter tre år (60 procent för dem som inte gått via NyföretagarCentrum) Under en procent (0,67 procent) i konkurs efter tre år (4 procent för dem som inte gått via NyföretagarCentrum) Billigt – under 10 000 kr per startat företag

10 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 10 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Många aktörer är engagerade i nyföretagarrådgivning Vad skiljer NyföretagarCentrum från andra aktörer? Vänder sig enbart till blivande eller nya företagare Rådgivning från företagare till blivande företagare Moderorganisation med lokala ”franchisetagare” Lokala och nationella nätverk knutna till rådgivningen Näringslivet i förarsätet lokalt och nationellt Nyckeltal som talar för sig själva

11 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 11 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Varför stödja NyföretagarCentrum Hälsingland? Bidrar till ökat nyföretagande och entreprenörskap Bidrar till att företaget får nya kontakter och nätverk Kan ge kunder, idéer, produkter och underleverantörer Kan underlätta rekrytering av personal Positiv lokal utveckling bra för lokala företag Viktig insats för lokal företagsutvecklingen och samhällsutvecklingen

12 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 12 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Hur stödja NyföretagarCentrum Hälsingland? Ekonomiskt ersättning via samarbetsavtal Medlemskap i ideella föreningen Engagemang i styrelse Engagemang i nätverk utanför styrelsen Mentorskap

13 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 13 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Vad innebär samarbetsavtal med NyföretagarCentrum Hälsingland? Exponering av namn och logotyp i NyföretagarCentrums infomaterial Samarbete kring erbjudande till NyföretagarCentrums nyföretagare Eget informationsmaterial på NyföretagarCentrums kontor Använda NyföretagarCentrums namn eller logotyp i egen profilering Tematräffar för nyföretagare och andra knutna till NyföretagarCentrum Två årliga seminarier med intressant föredragshållare, buffé och mingel Abonnemang på NyföretagarCentrums tidskrift ”Allt om Eget Företag” Möjlighet delta i årliga nyföretagarveckan ”Vecka 17” Entrébiljetter till nationella mässan ”Eget företag” Möjlighet till styrelseplats och mentordeltagande

14 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 14 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Hur finansieras NyföretagarCentrum Hälsingland? Banker Försäkringsbolag Revisions- och redovisningsbyråer Fastighetsbolag Större företag (minst 100 årsanställda eller 150 mkr) Mindre företag Sparbanksstiftelser, organisationer Kommuner/offentlig verksamhet

15 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 15 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Vilka stödjer NyföretagarCentrum Hälsingland? Hudiksvalls sparbank, sparbanksstiftelserna i Hudiksvall och Söderhamn Dina Försäkringar Sydöstra Hälsingland Öhrlings, Wennberg & Blennå Revisionsbyrå Ericsson, Iggesund Paperboard, Neova Björn Lundén Information, Electrosystem/Rimaster, Voith, Ekonomikonsult Peter Stillberg Svenskt Näringsliv (omkostnadsstöd) Kommuner (lokalstöd)

16 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 16 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Kvalitetssäkring av NyföretagarCentrum Hälsingland Diplomering av alla rådgivare Certifiering av NyföretagarCentrum med krav på - inriktad på nyföretagare - över 50 procent av finansieringen via lokalt näringsliv - styrelse med i huvudsak lokalt näringsliv - neutralt i förhållande till sina intressenter - varumärke, webb, klientdatabas (Jobsdata) mm Utvärdering genom - Lokal utvärdering av all rådgivning (alla) - Central extern utvärdering av rådgivning (urval)

17 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 17 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Lokalkontor inom NyföretagarCentrum Hälsingland Hudiksvall: H-huset Håstaholmen, 824 80 Hudiksvall, telefon 0650-55 66 44 Söderhamn: Södra Hamngatan 50 (fd järnvägsstationen, Faxepark), 826 80 Söderhamn, telefon 0270-750 60 Bergsjö Edsbyn Ljusdal Bollnäs E-post: halsingland@nyforetagarcentrum.se Webb: www.nyforetagarcentrum.se/halsingland

18 NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 18 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210 Människor bakom NyföretagarCentrum Hälsingland Verksamhetsledare: Lars Eldh (070-792 12 51) Rådgivare: Karin Berglöf-Danielsson (070-394 31 01) Hudiksvall, Nordanstig och övergripande Hälsingland Rådgivare: Göran Nyström (070-517 33 01) Söderhamn Rådgivare: Birgitta Esbjörnsson (070-555 21 45) Ljusdal Ordförande: Ulf Mickelsson (070-675 30 46 ) Projektledare: Jörgen Bengtson (0706-60 55 60)


Ladda ner ppt "NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Det lokala erbjudandet till dig som vill bli företagare 081210."

Liknande presentationer


Google-annonser