Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsmaterial 2011 NyföretagarCentrum. Nyckeltal 2010 1.NKI – Nöjd Kund Index90% 2.Marknadsandel16,3% 3.Överlevnadskvot80% 4.Konkursfrekvens1% 5.Kostnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsmaterial 2011 NyföretagarCentrum. Nyckeltal 2010 1.NKI – Nöjd Kund Index90% 2.Marknadsandel16,3% 3.Överlevnadskvot80% 4.Konkursfrekvens1% 5.Kostnad."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsmaterial 2011 NyföretagarCentrum

2 Nyckeltal 2010 1.NKI – Nöjd Kund Index90% 2.Marknadsandel16,3% 3.Överlevnadskvot80% 4.Konkursfrekvens1% 5.Kostnad per företagsstart8 400 kr 6.Privat vs Offentlig finansiering60%

3 Huvudprinciper 1.Verksamheten ska i huvudsak rikta sig till nyföretagare 2.Rådgivning av hög kvalitet som främjar seriöst företagande 3.Kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning 4.NyföretagarCentrum verkar genom ett lokalt nätverk av rådgivare 5.Finansieringen i huvudsak genom det lokala näringslivets insatser. 6.NyföretagarCentrum neutralt i förhållande till sina intressenter. 7.NyföretagarCentrums styrelse ska huvudsakligen bestå av representanter från lokalt näringsliv. 8.Finns risk att punkterna inte följs skall möte ske mellan representanter för NyföretagarCentrum Sverige och lokalt/regionalt NyföretagarCentrums styrelse.

4 NyföretagarCentrum ska också… Kontinuerligt underhålla kontakter med sponsorer Ständigt arbeta med att förbättra kunskaper, erfarenheter och arbetsformer Använda och utveckla interna system  gemensam erfarenhetsbank Ta tillvara kvaliteter mht jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald. Följa upp och utvärdera kvalitet  oberoende undersökningsinstitut

5 Övriga förutsättningar 1.NyföretagarCentrum Sveriges stadgemall ska följas 2.Rådgivarförsäkring ska ha tecknats 3.Gemensam toppdomän ska användas  nyforetagarcentrum.se/ortens namn 4.Varumärket ska följa NyföretagarCentrum Sveriges grafiska profil 5.Förändring eller avveckling av verksamheten ska ske i samråd med NyföretagarCentrum Sverige

6 Kvalitetsrådet En grupp erfarna rådgivare samt NyföretagarCentrum Sveriges ordförande och vice ordförande samt kansli Två roller –Säkerställer att NyföretagarCentrum följer och arbetar enligt kvalitetspolicyn –Fungerar som ”internmentorer” – kan erbjuda stöd och hjälp till dig som rådgivare Kvalitetsansvarig Astrid Sahlén Övriga ledamöter Inger Alvinger, Britt-Marie Haglund, Ewa Bruce, Per Blomberg och Urban Blomberg.

7 Ansvarsområden Astrid Sahlén –Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Gävleborgs län Inger Alvinger –Södermanlands, Örebro, Värmlands, Dalarna och Västmanlands län Per Blomberg –Stockholms, Uppsala, Jämtlands och Västernorrlands län Urban Blomberg –Skåne län Britt-Marie Haglund –Hallands och Västra Götalands län Ewa Bruce –Västerbottens och Norrbottens län

8 Några nyheter Helt ny etikpolicy Förbättrad funktionalitet i relationsdatabasen JobsData Tydligare kommunicerad kvalitet – banners hemsidan Byte av ordförande och/eller verksamhetsansvarig kräver ny certifiering Ett diplomeringsunderlag räcker för dig som är verksam på flera orter 6 poäng krävs för omdiplomering (tidigare 8)

9 Dokumentation 1.Kvalitetspolicy 2.Certifiering av NyföretagarCentrum Certifieringsunderlag Verksamhetskartläggning Styrelsens profil vid rekrytering av ordförande och ledamöter 3.Diplomering av rådgivare Diplomeringsunderlag Befattningskrav vid nyrekrytering 4.Etikpolicy (NYTT) 5.Grafisk profil

10 Certifiering av NyföretagarCentrum Förtydligar huvudprinciperna och övriga förutsättningar Verksamhetskartläggning kompletterar Krav på diplomerad(e) rådgivare  verksamhetsansvarig måste vara diplomerad Tidsbegränsad – gäller i tre år Antas av styrelsen –Vid nystart –Vid byte av ordförande o/e verksamhetsansvarig –Namn på ordförande o verksamhetsansvarig framgår av certifikatet

11 Diplomering av rådgivare Intygar att rådgivaren har goda baskunskaper, erfarenhet av företagande, kännedom om den lokala marknaden samt ett personligt nätverk Tidsbegränsning – gäller i tre år Introduktion/utbildning och praktik för NYA rådgivare Därefter bjuds alla in till rådgivarkonferenser, regionträffar och utbildningar Omdiplomering kräver deltagande i rådgivarkonferensen och /eller regionträffen VARJE år –TIPS: Sätt ”diplomerad rådgivare” på visitkortet

12 ”Utbildningsplan” Nya rådgivare  förstagångsdiplomering –Introduktion på NyföretagarCentrum Sverige (1 dag) och/eller Grundutbildning (3 dagar) – ej obligatorisk men rekommenderad ”Gamla” rådgivare  omdiplomering –Obligatorisk närvaro på Rådgivare- ordförandekonferens och/eller regionträff varje år (dvs minst 2 x 3 poäng = 6 poäng totalt) Samtliga rådgivare –Fortlöpande (lokal) kompetensutveckling i samråd med ordföranden –Nischad utbildning (t ex Vårdföretagare) via NyföretagarCentrum Sverige –Utbildning ”nyttigheter” och gemensamma ”verktyg” via samarbetspartners och NyföretagarCentrum Sverige

13 Etikpoliy Helt ny policy tas fram – hållbarhet en integrerad del i rådgivningen Stora volymer rådsökande ger stor genomslagskraft till ”alla” nyföretagare Vi ser ”affären” och påverkar positivt Gruppdiskussioner på Rådgivar- och ordförandekonferensen 2011 ”Train the trainers”

14 JobsData – relationsdatabas Navet i verksamheten – ger möjlighet till utvärdering och uppföljning Synkad med Bolagsverket och UC  anger antal företagsstarter Utökad funktionalitet –Tidsbokning via Internet –Detaljerad statistik –Nyhetsbrevsfunktion

15 PuL - Personuppgiftslagen Innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter

16 Grafisk profil Varför? –Lättare att känna igen och minnas varumärket när det används konsekvent och enhetligt Ger riktlinjer för –Logotypen –Lokala hemsidor –Trycksaker –Pressmeddelanden –Beställning av trycksaker

17 Digital grundpärm Handlingar vid start av NyföretagarCentrum Kvalitetsmaterial IT-frågor, bl a manualer Grafiska riktlinjer för webb och trycksaker Statistik och undersökningar Press- och medierelationer Presentationsmaterial Fotodatabas via flickr.com/photos/nyforetagarcentrum PUL-info Du hittar grundpärmen på www.nyforetagarcentrum.se

18 Hitta grundpärmen www.nyforetagarcentrum.se Välj ”Logga in” Användarnamn: jobsandsociety Lösenord: kostnadsfri –OBS – intern sida för rådgivare och ordförande vid NyföretagarCentrum. Här hittar du som är rådgivare eller ordförande värdefulla dokument som du har nytta av i verksamheten. Denna information är inte offentlig, utan nås endast på denna lösenordsskyddade sida och dess länkande undersidor.


Ladda ner ppt "Kvalitetsmaterial 2011 NyföretagarCentrum. Nyckeltal 2010 1.NKI – Nöjd Kund Index90% 2.Marknadsandel16,3% 3.Överlevnadskvot80% 4.Konkursfrekvens1% 5.Kostnad."

Liknande presentationer


Google-annonser