Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag. Verksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag. Verksamheten."— Presentationens avskrift:

1 NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2010 kom 22 600 personer för rådgivning. 10 600 av dem har startat företag.

2

3 Nationella fakta 2010 22 600 personer i rådgivning 18 500 personer kom för första gången 10 600 av besökarna startade företag 4 100 personer i lokala nätverk 2 450 lokala samarbetspartner Mer än 45 000 ideella mantimmar från rådgivare, styrelser och nätverk

4 NyföretagarCentrum Sverige Moderorganisation 30-tal nationella samarbetspartner Starkt nätverk Centralt vs. Lokalt – upplägg av franchisekaraktär Kvalitetsarbete: certifiering & diplomering Konceptutveckling Uppstart & underhåll av NyföretagarCentrum It-struktur Utbildning/kompetensutveckling/konferenser Marknadsföring, mässor, events Opinionsbildning

5 Kvalitetsrådet En grupp erfarna rådgivare samt NyföretagarCentrum Sveriges ordförande och vice ordförande samt kansli Två roller –Säkerställer att NyföretagarCentrum följer och arbetar enligt kvalitetspolicyn –Fungerar som ”internmentorer” – kan erbjuda stöd och hjälp till dig som rådgivare Kvalitetsansvarig Astrid Sahlén Övriga ledamöter Inger Alvinger, Britt-Marie Haglund, Ewa Bruce, Per Blomberg och Urban Blomberg.

6 Etikpoliy Helt ny policy tas fram – hållbarhet en integrerad del i rådgivningen Stora volymer rådsökande ger stor genomslagskraft till ”alla” nyföretagare Vi ser ”affären” och påverkar positivt Gruppdiskussioner på Rådgivar- och ordförandekonferensen 2011 ”Train the trainers”

7 NyföretagarCentrum XXXX Certifierat NyföretagarCentrum med diplomerade rådgivare Omfattar följande kommuner: XXX, ZZZ, YYY Huvudkontor i XXX Rådgivning från företagare till blivande företagare Affärsplanen som redskap Ideellt arbetande styrelse, mentorer och nätverk Finansierat i huvudsak av lokalt näringsliv Samarbetar med kommunen/kommunerna

8 Lokala nyckeltal 2010 XXXX personer i rådgivning XXXX personer kom för första gången XXXX av besökarna startade företag XXXX personer i lokala nätverk XXXX lokala samarbetspartner XXXX ideella mantimmar från rådgivare, styrelser och nätverk

9

10 Framgångsfaktorer Strukturerad rådgivning – Affärsplanen i centrum Stora nätverk lokalt, regionalt och nationellt Rådgivning från företagare till blivande företagare Kontinuerlig mätning och uppföljning – nyckeltal

11 Nyckeltal 2010 1.NKI – Nöjd Kund Index90% 2.Marknadsandel16,3% 3.Överlevnadskvot (efter ca tre år)80% 4.Konkursfrekvens (efter ca tre år)1% 5.Kostnad per företagsstart8 400 kr 6.Privat vs Offentlig finansiering60%

12 NyföretagarCentrum behövs För att Sverige har låg andel nyföretagare – plats 47 av 58 undersökta länder i senaste GEM-studien* För att nya arbetstillfällen skapas i nya företag För att det är nödvändigt att stärka entreprenörskapet För att vi kan bidra till ökad mångfald i näringslivet För att allt fler människor vill starta eget * Källa: Entreprenörsstudien Global Entrepreneurship Monitor 2010

13

14 Stöd NyföretagarCentrum! Affärsnytta Nya kunder: väl rustade att starta livskraftiga företag Bygga långsiktiga relationer med potentiella kunder innan de startar företag Exponeringsmöjligheter för nya produkter/tjänster på nationell webb, e-butik och i trycksaker Exklusiva möjligheter vid kampanjer och aktiviteter Expertis vid produktutveckling/tjänster Tillgång till varumärke för att kommunicera samarbete Renommé

15 Stöd NyföretagarCentrum! Allmännytta och samhällsinsats (CSR) Bidrar till nyföretagande och entreprenörskap Bidrar till lokal företags- och samhällsutveckling Kostnadseffektivt och resultatinriktat arbete Ett av Europas mest framgångsrika CSR-initiativ Nätverk Representation i styrelsen Tillgång till unika nätverk och stora kontaktytor Inbjudan till externa och interna konferenser

16 Stöd NyföretagarCentrum! Dessutom möjligheter till: Eget informationsmaterial på NyföretagarCentrums kontor Att nyttja NyföretagarCentrums varumärke i egen profilering Att ge erbjudanden till NyföretagarCentrums kunder Seminarier för ny- och småföretagare Nätverksträffar för NyföretagarCentrum samarbetspartner Prenumeration på tidningen ”Allt om Eget Företag” Deltagande i kampanjen ”Nyföretagarveckan, Vecka 17” Entrébiljetter till nationella mässan ”Eget Företag”

17

18 Partnerskap med kommunen Kommunens ekonomi Ökade skatteintäkter genom fler i sysselsättning Näring åt det lokala näringslivet genom ökad köpkraft Underlättar näringslivskontorens arbete, kostnadseffektivt Kommunens varumärke Möjliggör förbättrade resultat i mätningar (NFC ger förhandsinfo) Förbättrad lokal service för medborgarna Färre tomma butiks-, kontors- och industrilokaler Goodwill genom nya, lokala branschöverskridande nätverk Ger underlag för fler positiva rubriker i media

19 Exempel: Strängnäs kommun 2007–2009 Fakta: 202 företag startades tillsammans med NFC Strängnäs 2007–2009. Kommunen har 32 000 invånare Antaganden: 80 procent av företagen kvar efter tre år, företagen har i snitt 1,6 anställda, lönenivå 28 408 kr, multiplikatoreffekt 1,38, avdrag för offentliga bidrag till NFC med 600 000 kronor Skatteeffekt: 222 miljoner kronor netto varav - kommun: 60 383 764 kronor - landsting: 28 151 418 kronor - stat: 133 427 150 kronor (Källa :Samhällsekonomisk analys, IUC Sverige AB 2010) Lönsamt för kommunen

20

21 Var med och starta fler företag i Sverige! nyforetagarcentrum.se

22 JobsData - relationsdatabas Navet i verksamheten – ger möjlighet till utvärdering och uppföljning Synkad med Bolagsverket och UC  anger antal företagsstarter Utökad funktionalitet – Tidsbokning via Internet – Detaljerad statistik – Nyhetsbrevsfunktion

23 Nyckeltal 2010 1.NKI – Nöjd Kund Index90% 2.Marknadsandel16,3% 3.Överlevnadskvot (efter ca tre år)80% 4.Konkursfrekvens (efter ca tre år)1% 5.Kostnad per företagsstart8 400 kr 6.Privat vs Offentlig finansiering60%


Ladda ner ppt "NyföretagarCentrum Sveriges ledande kraft för nyföretagande NyföretagarCentrum ger kostnadsfri rådgivning till personer som vill starta eget företag. Verksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser