Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014."— Presentationens avskrift:

1 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014

2 Riskbedömningar i särskiltboende 90% av 12 kommuner klarar målet!

3 PPM mätningarna V 37 Trycksår Örebro län 7 kommuner deltog V37 Antal personer: 245 Antal personer med trycksår: 25 Antal trycksår: kommuner deltog V37  Antal personer:  Antal personer med trycksår:1977  Antal trycksår: 2902 Antal 1808 Antal 38 Antal 685 Antal 11 Antal 248 Antal 161

4 Andel med trycksår länets kommuner fördelade bland samtliga kommuner PPM V Kumla NoraKarlskoga Askersund Lekeberg Örebro Laxå 8,9 %

5 Andel med fall i länets kommuner bland samtliga kommuner PPM V Askersund Nora Lekeberg Karlskoga Laxå Kumla Örebro 7,5%

6 Antal riskbedömningar, planerade åtgärder och uppföljningar i Senior alert mätperiod

7 Munvårdsbedömningar med ROAG

8 Antal registreringar BPSD mätperiod

9 SveDem i primärvården Örebro läns landsting

10 Antal klarmarkerade grundregistreringar primärvård per län Samtliga registreringar från registerstart 2007 tom

11 Palliativ vård Degerfors tom Klarar ej 5% förbättring

12 Palliativ vård Laxå tom Klarar 5% förbättring !

13 Palliativ vård Karlskoga tom Klarar 10% förbättring!

14 Förbättring Palliativ vård Örebro län

15 Brytpunktssamtal SÄBO och hemsjukvård Blir det bättre? Brytpunktssamtal SÄBO och hemsjukvård 52% 59% 35% 77% 54% 50% 41% 54%45%74% 22% 37% 67%29% 28% 45% 34% 28% 40%26%22%30% 20% 42%

16 Brytpunktssamtal Brytpunktssamtal sjukhus Brytpunktssamtal sjukhus Blir det bättre? 26%25% 30% 27% 30%26%29%30%

17 Smärtskattning Smärtskattning SÄBO och hemsjukvård Smärtskattning SÄBO och hemsjukvård Blir det bättre? 48% 3% 40%31% 67% 29%42%40% 15% 39%35%29% 16% 15%9%3% 26% 4%15% 2% 12%7%4%13%

18 Smärtskattning sjukhus Smärtskattning sjukhus 5% 12% 3% 19% 15% 45% 11% Smärtskattning sjukhus Blir det bättre?

19 Munhälsobedömning dokumenterad Munhälsobedömning SÄBO och hemsjukvård 89%60%54% 41%61% 70%58%56%82%74%51%92% 74% 59%58%76%62%72% 65% 68%61%50%61%42%38% 26% Munhälsobedömning SÄBO och hemsjukvård Blir det bättre?

20 Munhälsobedömning Blir det bättre? Munhälsobedömning sjukhus Munhälsobedömning sjukhus 68%74%66%69% 56%68% 53%55%

21 Olämpliga läkemedel Västra länet Minskar 6 av 6 månader! Målet uppfyllt för mätperiod 2014 för Örebro Län! 2012 = personer med olämpliga läkemedel 2013 = personer med olämpliga läkemedel 2014 = personer med olämpliga läkemedel

22 Stor variation mellan vårdcentralerna Ligger högt (över länet)

23 Stor variation mellan vårdcentralerna Ligger lågt (under länet)

24 Antipsykotiska läkemedel Västra länet Minskar 4 av 6 månader ! Örebro län minskar 1 av 6 mån och klarar inte målet = 7485 personer med antipsykotiska läkemedel 2013 = 6590 personer med antipsykotiska läkemedel 2014 = ca 6492 personer med antipsykotiska läkemedel

25 Antiinflammatoriska läkemede Västra länet Minskar 6 av 6 månader! Målet uppfyllt för mätperiod 2014 för Örebro län! 2012 = 9987 personer med antiinflammatoriska läkemedel 2013 = 9064 personer med antiinflammatoriska läkemedel 2014 = 8071 personer med antiinflammatoriska läkemedel

26 Oplanerade återinskrivningar Västra länet Minskat 2 av 6 månader Målet uppfyllt i Örebro Län! Ligger lägre 4 av 6 motsvarande månader 2013

27 Oplanerade återinskrivningar per kommun Västa länet

28 Antalet vårdtillfällen där samma individ har oplanerat skrivits in mellan 1 och 30 dagar efter det att han/hon skrevs ut från ett planerat eller oplanerat vårdtillfälle per vårdcentral där man var listad vid utskrivningen BaggängenBaggängen BrickegårdenBrickegården KarolinaKarolina LaxåLaxå PilgårdenPilgården

29 Undvikbar slutenvård Västra länet Minskar 2 av 6 månader i väster Örebro län klarar inte målet

30 Undvikbar slutenvård per kommun Västa länet

31 Antal diagnoser som indikerar undvikbar slutenvård = trend Undvikbar slutenvård per diagnosgrupp

32 Antal utskrivningsklara dagar i medeltal för Västra länet Skiljer mellan sjukhusen/länsdelarna jan –augusti : Lindesbergs las 4,0 dagar i genomsnitt (Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora) Karlskoga las 5,5 dagar i genomsnitt (Degerfors, Laxå, Karlskoga) USÖ 9,0 dagar i genomsnitt (Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Örebro) Länet 7,1 dagar i genomsnitt

33 Användandet av NPÖ i Västra länsdelen


Ladda ner ppt "Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser