Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning, Utveckling, Utbildning och Innovation FoUUI Styrelsen 150112.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning, Utveckling, Utbildning och Innovation FoUUI Styrelsen 150112."— Presentationens avskrift:

1 Forskning, Utveckling, Utbildning och Innovation FoUUI Styrelsen 150112

2 Universitetssjukhus Sjukvård och akademi i symbios FoUUI Styrelsen 150112 Sahlgrenska Universitets- sjukhuset Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

3 Sjukvården och akademin  Korsvis representation  Samarbetsorgan –HÄLSO-SAM  Medis-SAM  Odont-SAM  Vård-SAM  Samråd  Delade tjänster FoUUI Styrelsen 150112

4 Sjukvårdens roll  Patienterna skall få rätt behandling  Patienterna skall ha tillgång till nya bra behandlingsmetoder  Resurserna skall användas effektivt  Vi skall inte göra saker som har litet eller inget värde för patienterna FoUUI Styrelsen 150112

5

6 120308 Introduktion av nya chefer Sjukvården – En kunskapsorganisation FoUUI Styrelsen 150112

7 Ny behandling/Produkt Forskning Utveckling Innovation FoUUI Styrelsen 150112

8 Stödjande strukturer Västra Götaland / Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gothia Forum Kliniska prövningar HTA-centrum Registercentrum Med Tech West samverkan med Chalmers Program- och prioriteringsrådet FoUUI Styrelsen 150112 Gothia Forum Kliniska prövningar

9 SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering HTA-rapporter på nationell nivå (omfattande) HTA-centrum Health Technology Assessment (HTA) innebär utvärdering av metoder och tekniker i hälso- och sjukvården. HTA-centrum är en regional stödorganisation för att möjliggöra verksamhetsbaserad HTA. HTA är ett vetenskapligt baserat beslutsunderlag i formen av ett frågeformulär med 25 frågor inkluderande en systematisk litteraturöversikt. Från och med 2008-01-01 skall nya teknologier (metoder, tekniker, indikationer, implantat, apparatur etc.) som kostar mer än 1 Mkr granskas genom en HTA-process. FoUUI Styrelsen 150112

10

11 Sammanfattning ”Det föreligger ett begränsat vetenskapligt underlag för att robotassisterad myomenukleation jämfört med öppen kirurgi ger kortare vårdtid och mindre blödningsmängd men längre operationstid. Likaså föreligger det ett begränsat vetenskapligt underlag för robotassisterad jämfört med laparoskopisk hysterektomi ger kortare vårdtid men längre operationstid. För samtliga övriga jämförelser mellan robotassisterad och öppen alternativt laparoskopisk kirurgi är det vetenskapliga underlaget otillräckligt. ” FoUUI Styrelsen 150112

12 Resultat av HTA av en medicinsk metod Otillräcklig evidens Ingen medicinsk nytta Medicinsk nyttaOrdnat införande Utmönstring/ej införande HTA Kan ges forskningsmedel för att ta fram kunskap FoUUI Styrelsen 150112

13 Gothia Forum FoUUI Styrelsen 150112 Research support office Gothi a Foru m Primary care Trial Center Kommunikation, Juridik, Ekonomi, Kvalitet, Administration Clinical Trial Center Pediatric trial center Sahlgrenska Biobank

14 Regionala noder i nationell samverkan Nationellt centrum FoUUI Styrelsen 150112

15 Innovations- och utvecklingsplattform  Säkra vägen in i sjukvården –Från externa aktörer  Facilitera vägen ut, –dvs i kontakt med externa aktörer  Hjälpa till att identifiera behov FoUUI Styrelsen 150112

16 Utvecklings- och Innovations- plattform placerad på SU Sahlgrenska Universitetssjukhuset Utvecklings- och innovationsplattform Gothia Forum SA CTH AZ MTW FoUUI Styrelsen 150112

17 Finns pengar till forskning? FoUUI Styrelsen 150112

18 Projektfinansiering av forskning i Västra Götalandsregionen  Statliga ALF-medel ca 350 Mkr  Medfinansieringca 150 Mkr  Regionala medelca 25 Mkr FoUUI Styrelsen 150112

19 Utbildning FoUUI Styrelsen 150112

20 Utbildningsstruktur på SU FoUUI Styrelsen 150112 ST-kansliet Utbildningsenhet AT-kanslietAkademiska medellånga vårdutbildningar/ gymnasieutbildningar Simulatorcentrum väst Fortbildning/kompetensutveckling Kirurgiskt träningscentrum Interprofessionellt lärande Verksamhetsförlagd utbildning Läkarprogrammet

21 Läkarprogrammet  Akademiska lärare –Betalas av statliga medel  Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) –Ersätts med undervisnings-ALF –I paritet med undervisningsuppdraget (högskolepoäng) FoUUI Styrelsen 150112

22 Undervisnings-ALF  Ersättning till sjukvården för att man upplåter enhet för läkarutbildning  Ersättning per studentvecka FoUUI Styrelsen 150112

23 AT/ST  AT –SU högt rankat –Högt söktryck –AT-kansli administrerar AT-läkarna –Kommer att avvecklas  ST –Delvis oordnat –ST-kansli administrerar kurser mm –Ledarskaps- och Forskar-ST –Styrning på gång FoUUI Styrelsen 150112

24 Vidarutbildning för läkare  Medicinska kompetensutvecklingsrådet (MUR) –Regionala studierektorer för de största specialiteerna  Inte obligatoriskt  Viktigt för kompetensutveckling, implementering av nya behandlingar  Arbetsgivarens ansvar FoUUI Styrelsen 150112

25 Akademiska vårdutbildningar Arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinska analytiker-, dietist-, röntgensjuksköterske-, sjukgymnast-, och sjuksköterskeprogrammen (grundnivå) samt barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen (avancerad nivå).  Grundutbildning (VFU)  Specialistutbildning  Handledarmodell –Bashandledare –Huvudhandledare FoUUI Styrelsen 150112

26 Övriga utbildningar  Gymnasieutbildningar  Ingenjörer  Socionomer  Psykologer FoUUI Styrelsen 150112


Ladda ner ppt "Forskning, Utveckling, Utbildning och Innovation FoUUI Styrelsen 150112."

Liknande presentationer


Google-annonser