Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt inom politikprogrammet Allians kryssningen 18.3.2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt inom politikprogrammet Allians kryssningen 18.3.2010."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt inom politikprogrammet Allians kryssningen 18.3.2010

2 GH Wrede 1 Ministergruppen för politikprogrammet Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin, ordförande Omsorgsminister Paula Risikko Undrvisningsminister Henna Virkkunen Justitieminister Tuija Brax Trafikminister Anu Vehviläinen Miljöminister Paula Lehtomäki Kommunikationsminister Suvi Lindén Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi Programdirektör Georg Henrik Wrede, sekreterare

3 GH Wrede 2 På gång under år 2010

4 GH Wrede 3 På gång inom politikprogrammet  Regeringens proposition om ungdomslagen HE 1 2010 i riksdagen  Utevcklandet av en strategi och åtgärdsplan för att nationellt informera om Barnkonventionen. Arbetsgruppen har tid till den 31.3.2010.  Utveckla nationella indikatorer för barns välfärd. Arbetsgruppen har tid till den 31.3.2010.  Förbundet för mänskliga rättigheter (Ihmisoikeusliitto ry) producerar en rapport om barn med invandrarbakgrund som sänds till sina föräldrars hemland för att fostras under en period. Rapporten skall vara färdig till den 30.4.2010  Nordisk familjecenterkonferens arrangeras i Dipoli den 6-7.maj 2010 i samarbete med bla SHM, THL, MLL, Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området och parter från Sverige. Anmälning kan ske via www.congrex.fi/fc2010www.congrex.fi/fc2010  FPA:s forskningsavdlening ger ut en bok i sin TEEMA-serie i augusti 2010 som behandlar temat "Barn, familjer och välfärd". Forskningsprofessor Olli Kangas och specailforskare Ulla Hämäläinen svarar för projektet.

5 GH Wrede 4 och ännu under 2010  Regeringens politikria den 24.2.2009 beslöt att en "Utredning av förvaltningens strukturer så att de stöder barns och ungas uppväxt och välfärd från den tidiga barndomen till arbetslivet" skall göras. Politikprogrammet ansvarar för utredningen. För den har en skild arbetsgrupp och styrgrupp tillsats, de skall framlägga sina förslag senast i utgången av september 2010.  "Barnahus" konceptet utreds av THL på uppdrag av politikprogrammet. THL utför under år 2010 en pilotstudie av hur modellen kunde utvecklas och fungera i Finland.  Kynnys ry kommer att färdigställa rapporten: "Koulutus ja elämän kulku - Tutkimus erityisluokalla ja tavallisella luokalla olleiden vammaisten ihmisten elämänkuluista". Raportten kommer per den 31.12.2010  OECD Future families 2030 projektet har startat. I projektet representerar politikprogrammet Finland. Avsikten är att utreda hur familjelivets förändring påverkar samhällena och ekonomierna inom OECD. Projektet redovisas under våren 2011.

6 GH Wrede 5 Kontaktuppgifter Programdirektör Georg Henrik Wrede Undervisningsministeriet Sjötullsgatan 10 PB 29, 00023 Statsrådet tfn (09) 160 77900 / 0400 810077 georghenrik.wrede@minedu.fi Programdirektörens sekreterare Johanna Klemettinen tfn (09) 160 77901 / 040 839 6602 johanna.klemettinen@minedu.fi www.vn.fi www.minedu.fiwww.minedu.fi/politikprogram www.barnkonventionen.fi


Ladda ner ppt "Aktuellt inom politikprogrammet Allians kryssningen 18.3.2010."

Liknande presentationer


Google-annonser