Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

COPE – föräldrautbildning Erfarenheter från Linköping 1999 – 2003 Sep 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "COPE – föräldrautbildning Erfarenheter från Linköping 1999 – 2003 Sep 2003."— Presentationens avskrift:

1 COPE – föräldrautbildning Erfarenheter från Linköping 1999 – 2003 Sep 2003

2 Ryd Inventering ht 99 - 00:  Kontakt togs med BUP  Gruppledare utbildades  Föräldragrupper startades Så startade det i Linköping

3 Charles Cunningham utbildade  28 gruppledare i ytterligare tre stadsdelar  13 föräldragrupper startades  207 föräldrar kom till första tillfället Senare ….. 2002 Ekholmen Skäggetorp Lambohov Ryd

4 Nya föräldragrupper startas September 2003 ….. Ekholmen Skäggetorp Lambohov Ryd

5 Gruppledarna Yrkeskompetens: Barnskötare, fritidspedagog, förskollärare - lärare, fritidsledare, elevassistent, BVC-sköterska, speciallärare, skolsköterska och församlingspedagog. Rekrytering: All personal informerades om COPE metoden. Intresseanmälan och uttagning av gruppledare i området.

6 Gruppledarnas COPE-utbildning Workshop med Cunningham två dagar och en kompletterande dag med Peter Thunström. Gruppledarna erbjöds kontinuerlig handledning under pågående föräldragrupper. Bra om den svenska manualen finns tillgänglig för gruppledarna innan kursstart.

7 Hur förankrades COPE-föräldrautbildning i bostadsområdet? Gruppledarna höll informationsmöten för föräldrarna i olika sammanhang. Information till all personal, både muntlig och skriftlig. Personal från förskola och skola är de som bäst rekryterar föräldrar.

8 Mer om gruppledare och grupper Två ledare i varje grupp. Både föräldrarnas och gruppledarnas utvärderingar visar att föräldrautbildningen bör vara 10-12 ggr utan uppehåll.

9 Innan kursstart - Inläsning av manual - Förankring - Information - Framställning och distribution av informationsmaterial - Barnvakter - Lämpliga lokaler (närhet, teknisk utrustning, toa, etc.)

10 Inför varje vecka - Planering med kollegan - Trycka upp material - Fixa fika - Barnvakterna - Föräldrakontakter

11 Tidsåtgång Planering, genomförande och handledning 6-8 tim/vecka. Ekonomin, på lång och kort sikt, påverkar vilken tid som kan medges.

12 Vad kostar en COPE-kurs? (20 föräldrar och ca 40 barn) Utbildning av två gruppledare + manual 13 000 (engångskostnad) Kursen 11 v x 8 tim x 2 gruppledare 34 000 (baserat på 22 000/mån) Barnvakter 11 v x 2 barnvakter x 465 kr/v 10 000 (baserat på 18 000/mån) Handledning 5 ggr x 2 tim 7 000 (mer sällan med vana ledare) Förplägnad 11 x 15 kr + barnen 3 000 (går att banta) Summa 67 000

13 Är det värt mödan ??

14 Familjens förändring i och med kursen 80 % anser att kursen har inneburit förändringar till det bättre. Kommentarer: - Positivare stämning hemma - Familjen mer harmonisk - Bättre kommunikation inom familjen - Pratar först om positiva händelser hemma - Lyssnar på barnen - Använder planerad metodik

15 Hjälp i uppfostran 96% svarade att de har haft hjälp i uppfostran av kursen. Kommentarer: -Man uppmärksammar det positiva – ignorerar det negativa -Nya tips, idéer och strategier – både från kursen och andra föräldrar -Man blir medveten om hur man är mot sitt barn. -Bekräftelse som förälder att det jag gör är bra

16 Förändringar i bemötande Kommentarer: - Jag lyssnar mer till barnet - Jag är mer kritisk till mitt eget beteende - Jag uppmuntrar positivt beteende - Istället för att tappa tålamodet provar jag olika metoder 80% anser att kursen har bidragit till konkreta förändringar i bemötandet av barnet.

17 Förändringar hos barnet 72 % upplever att barnet förändrats till det bättre. Kommentarer: - Antal konflikter har minskat - Lättare att ta ett nej - Lyssnar bättre - Lugnare, positivare och gladare barn

18 Förmåga att tackla problem efter föräldragruppen 90 % tycker att de kan tackla problem bättre. 99 % skulle rekommendera andra föräldrar att gå kursen. Kommentarer: - Bra att ha fått nya metoder och strategier. - Man känner sig säkrare i föräldrarollen. Skattning av föräldrarollen.

19


Ladda ner ppt "COPE – föräldrautbildning Erfarenheter från Linköping 1999 – 2003 Sep 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser