Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

COPE – föräldrautbildning Erfarenheter från Linköping 1999 – 2003

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "COPE – föräldrautbildning Erfarenheter från Linköping 1999 – 2003"— Presentationens avskrift:

1 COPE – föräldrautbildning Erfarenheter från Linköping 1999 – 2003
Sep 2003

2 Så startade det i Linköping
Ryd Inventering ht : Kontakt togs med BUP Gruppledare utbildades Föräldragrupper startades

3 Senare ….. 2002 Charles Cunningham utbildade
Lambohov Ekholmen Ryd Skäggetorp Charles Cunningham utbildade 28 gruppledare i ytterligare tre stadsdelar 13 föräldragrupper startades 207 föräldrar kom till första tillfället

4 Nya föräldragrupper startas
September 2003 ….. Lambohov Ekholmen Ryd Skäggetorp Nya föräldragrupper startas

5 Gruppledarna Rekrytering: All personal informerades om COPE metoden.
Intresseanmälan och uttagning av gruppledare i området. Yrkeskompetens: Barnskötare, fritidspedagog, förskollärare - lärare, fritidsledare, elevassistent, BVC-sköterska, speciallärare, skolsköterska och församlingspedagog.

6 Gruppledarnas COPE-utbildning
Workshop med Cunningham två dagar och en kompletterande dag med Peter Thunström. Gruppledarna erbjöds kontinuerlig handledning under pågående föräldragrupper. Bra om den svenska manualen finns tillgänglig för gruppledarna innan kursstart.

7 Hur förankrades COPE-föräldrautbildning i bostadsområdet?
Information till all personal, både muntlig och skriftlig. Gruppledarna höll informationsmöten för föräldrarna i olika sammanhang. Personal från förskola och skola är de som bäst rekryterar föräldrar.

8 Mer om gruppledare och grupper Två ledare i varje grupp.
Både föräldrarnas och gruppledarnas utvärderingar visar att föräldrautbildningen bör vara ggr utan uppehåll.

9 Innan kursstart - Förankring - Information
- Framställning och distribution av informationsmaterial - Lämpliga lokaler (närhet, teknisk utrustning, toa, etc.) - Barnvakter - Inläsning av manual

10 Inför varje vecka - Planering med kollegan - Trycka upp material
- Fixa fika - Föräldrakontakter - Barnvakterna

11 Tidsåtgång Planering, genomförande och handledning 6-8 tim/vecka.
Ekonomin, på lång och kort sikt, påverkar vilken tid som kan medges.

12 Vad kostar en COPE-kurs? (20 föräldrar och ca 40 barn)
Utbildning av två gruppledare + manual (engångskostnad) Kursen 11 v x 8 tim x 2 gruppledare (baserat på /mån) Barnvakter 11 v x 2 barnvakter x 465 kr/v (baserat på /mån) Handledning 5 ggr x 2 tim (mer sällan med vana ledare) Förplägnad 11 x 15 kr + barnen (går att banta) Summa

13 Är det värt mödan ??

14 Familjens förändring i och med kursen
80 % anser att kursen har inneburit förändringar till det bättre. Kommentarer: - Positivare stämning hemma - Familjen mer harmonisk - Bättre kommunikation inom familjen - Pratar först om positiva händelser hemma -    Lyssnar på barnen - Använder planerad metodik

15 96% svarade att de har haft hjälp i uppfostran
av kursen. Kommentarer: - Man uppmärksammar det positiva – ignorerar det negativa - Nya tips, idéer och strategier – både från kursen och andra föräldrar     - Man blir medveten om hur man är mot sitt barn. - Bekräftelse som förälder att det jag gör är bra

16 Förändringar i bemötande
80% anser att kursen har bidragit till konkreta förändringar i bemötandet av barnet. Kommentarer: -      Jag lyssnar mer till barnet -      Jag är mer kritisk till mitt eget beteende -      Jag uppmuntrar positivt beteende -       Istället för att tappa tålamodet provar jag olika metoder

17 Förändringar hos barnet
72 % upplever att barnet förändrats till det bättre. Kommentarer: -    Antal konflikter har minskat -    Lättare att ta ett nej -    Lyssnar bättre -    Lugnare, positivare och gladare barn

18 Förmåga att tackla problem efter föräldragruppen
90 % tycker att de kan tackla problem bättre. Skattning av föräldrarollen. Kommentarer: - Bra att ha fått nya metoder och strategier.  Man känner sig säkrare i föräldrarollen. 99 % skulle rekommendera andra föräldrar att gå kursen.

19


Ladda ner ppt "COPE – föräldrautbildning Erfarenheter från Linköping 1999 – 2003"

Liknande presentationer


Google-annonser