Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskkartering enligt översvämningsdirektivet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskkartering enligt översvämningsdirektivet"— Presentationens avskrift:

1 Riskkartering enligt översvämningsdirektivet
Stockholm

2 Samordning inom vattendistriktet
2004:660 Bottenvikens vattendistrikt omfattar huvudavrinningsområdena från och med Torneälven till och med Öreälven, mellanliggande kustområden samt områden mellan Bottenvikens och Bottenhavets vattendistrikt som dränerar direkt till Örefjärden eller Österfjärden Tre områden ska riskkarteras: Inom Norrbottens län: Torne älv – Haparanda Pite älv – Älvsbyn Västerbottens län: Vännäsby Torne älv är en gränsälv – Kräver samordning mellan två länder

3 Vad ska/bör samordnas nu?
Jämförbara kartor en förutsättning Layout Karterade objekt Flöden Koordinatsystem Avgränsning

4 Avgränsning I detta skede har Länsstyrelsen fastställt en avgränsning som motiveras genom Direkta effekter av översvämning Föroreningskällor uppströms Skyddade områden Befolkning

5 Samordning och samverkan
Olika nivåer, lokalt, regionalt, internationellt Lokalt Haparanda och Älvsbyns kommun Kontakt med risksamordnare Besök på plats Kartor på ska på remiss till kommunerna

6 Samordning och Samverkan
Regionalt Länsstyrelsen Västerbotten Vattenmyndigheten Bottenviken Nationellt Samverkan mellan de fem ansvariga länsstyrelserna Internationellt Närings-, trafik- och miljöcentralen ”ELY-centralen” i Lappland

7 Samordning Internationellt avrinningsdistrikt
MSB ska utbyta relevant information och samordna arbetet med de myndigheter som har motsvarande uppgifter Länsstyrelsen i Norrbotten utarbetar kartorna i Bottenhavets vattendistrikt Den myndighet som utarbetar kartan ska utbyta information med den myndighet som har motsvarande uppgift

8 Intressen som lagts till
Vård och omsorg Äldreboende, gruppboende Samhällsviktig infrastruktur Drivmedelsstationer Annan samhällsviktig funktion Ambulansgarage

9 Teknikaliteter Programmatisk hantering av GIS-data med python 2.5 i ArcGIS Förenklar arbete med olika översvämningsskikt och datamängder

10 GIS arbetsmodell

11 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Riskkartering enligt översvämningsdirektivet"

Liknande presentationer


Google-annonser