Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 EU:s regler för skydd av djur under transport En presentation av Europeiska kommissionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 EU:s regler för skydd av djur under transport En presentation av Europeiska kommissionen."— Presentationens avskrift:

1 1 EU:s regler för skydd av djur under transport En presentation av Europeiska kommissionen

2 2 Konsumenterna i Europa bryr sig allt mer om djurens välbefinnande vid uppfödningen Konsumenterna i Europa bryr sig allt mer om djurens välbefinnande vid uppfödningen

3 3 Tack vare Europeiska unionen har vi idag lagstiftning som skyddar djur under transportTack vare Europeiska unionen har vi idag lagstiftning som skyddar djur under transport 1977: det första direktivet inom EU1977: det första direktivet inom EU I december 2004 antog Europeiska unionen en ny förordning som träder i kraft den 5 januari 2007

4 4 Reglerna gäller endast för djurtransporter som är längre än 50 kmReglerna gäller endast för djurtransporter som är längre än 50 km Reglerna gäller inte för transporter för säsongsmässig växling av betesområdeReglerna gäller inte för transporter för säsongsmässig växling av betesområde

5 5 1 – Är djuren i skick att transporteras?

6 6 Är djuren i lastbilen i tillräckligt bra kondition för att kunna transporteras?Är djuren i lastbilen i tillräckligt bra kondition för att kunna transporteras? Finns det några sjuka eller skadade djur i lastbilen?Finns det några sjuka eller skadade djur i lastbilen?

7 7 Djur som är allvarligt sjuka eller skadade. Djur som är allvarligt sjuka eller skadade. Djur som inte anses vara i skick att transporteras:

8 8 När de inte kan röra sig själva utan smärta. När de har allvarliga sår eller framfall. När anses djur allvarligt sjuka eller skadade?

9 9 Djur som är högdräktiga och som kan förväntas föda under transporten. Djur som är högdräktiga och som kan förväntas föda under transporten. Djur som har fött under de senaste 48 timmarna före transporten. Djur som har fött under de senaste 48 timmarna före transporten. Djur som inte anses vara i skick att transporteras

10 10 Djur som inte anses vara i skick att transporteras Nyfödda djur vars navel ännu inte helt är läkt. Nyfödda djur vars navel ännu inte helt är läkt.

11 11 Vid behov tillkallas närmaste veterinär så att de sjuka eller skadade djuren får nödvändig vård.Vid behov tillkallas närmaste veterinär så att de sjuka eller skadade djuren får nödvändig vård. Veterinären avgör om djuret eventuellt måste avlivas eller nödslaktas. Om veterinär tillkallas på myndigheternas begäran ska transportören stå för kostnaderna.

12 12 Djuret kan transporteras till närmaste slakteri om detta inte medför ytterligare lidande.Djuret kan transporteras till närmaste slakteri om detta inte medför ytterligare lidande.

13 13 Mjölkande kor ska mjölkas ungefär var 12:e timme, senast var 15:e timme.Mjölkande kor ska mjölkas ungefär var 12:e timme, senast var 15:e timme.

14 14 2 – Krav på fordonen

15 15 A) Transporter upp till 8 timmar Tillräckligt med utrymme mellan djurens huvud och våningen ovanför.Tillräckligt med utrymme mellan djurens huvud och våningen ovanför.

16 16 Djuren ska inte kunna rymma.Djuren ska inte kunna rymma. Fordonen ska vara utformade så att att djuren inte kommer till skada eller tillfogas onödigt lidande.Fordonen ska vara utformade så att att djuren inte kommer till skada eller tillfogas onödigt lidande.

17 17 Golvet ska vara täckt med strö eller annat material som kan suga upp spillningen.Golvet ska vara täckt med strö eller annat material som kan suga upp spillningen.

18 18 Vid i- och urlastning ska ramper, bryggor eller gångbroar användas.Vid i- och urlastning ska ramper, bryggor eller gångbroar användas.

19 19 Fordonen ska vara utformade så att djuren skyddas mot dåligt väder och stora klimatvariationer.Fordonen ska vara utformade så att djuren skyddas mot dåligt väder och stora klimatvariationer.

20 20 Djuren får därför inte transporteras mellan hjulaxlarna.Djuren får därför inte transporteras mellan hjulaxlarna.

21 21 Om transporten varar mer än 8 timmar ska man kunna vattna och utfodra djuren och vid behov lasta ur dem innan de når slutdestinationen.Om transporten varar mer än 8 timmar ska man kunna vattna och utfodra djuren och vid behov lasta ur dem innan de når slutdestinationen.

22 22 B) Transporter på mer än 8 timmar Golvet måste vara täckt med strö.Golvet måste vara täckt med strö. Lastbilen måste medföra tillräckligt med foder åt djuren.Lastbilen måste medföra tillräckligt med foder åt djuren.

23 23 Fordonet måste vara utrustat med ett ventilations- system som fungerar både när lastbilen körs och när den står still a. Fordonet måste vara utrustat med ett ventilations- system som fungerar både när lastbilen körs och när den står still a. Kontrollera att fläktarna fungerar korrekt före avresa.

24 24 Om det inte finns något mekaniskt ventilationssystem måste fordonet ändå kunna hålla en temperatur på mellan 5 och 30 °C Fordonet måste därför vara utrustat med ett temperaturövervaknings- system

25 25 Det ska finnas rörliga skiljeväggar för att dela in djuren efter typ, storlek och lämpligt antal.Det ska finnas rörliga skiljeväggar för att dela in djuren efter typ, storlek och lämpligt antal.

26 26 Under hela transporten ska det gå att komma in till djuren för att kunna inspektera och sköta dem.Under hela transporten ska det gå att komma in till djuren för att kunna inspektera och sköta dem.

27 27 Lastbilen ska vara försedd med ett vattningssystem, anpassat till det djurslag som transporteras.Lastbilen ska vara försedd med ett vattningssystem, anpassat till det djurslag som transporteras. Vattningssystemet ska ha en kapacitet som motsvarar djurens behov.Vattningssystemet ska ha en kapacitet som motsvarar djurens behov. Fordonet ska vara försett med en anordning som kan anslutas till en vattenledning under uppehållen.Fordonet ska vara försett med en anordning som kan anslutas till en vattenledning under uppehållen.

28 28 Vuxen ko: 40 liter/dagVuxen ko: 40 liter/dag Mjölkande ko: 180 liter/dagMjölkande ko: 180 liter/dag Häst som står i stall: 36 liter/dag Häst som står i stall: 36 liter/dag Hur mycket vatten behöver djuren?

29 29 Vattningssystem Grisar dricker ur nipplar med bitventil.Grisar dricker ur nipplar med bitventil. Grisar kan också dricka ur vattenkopp, men den måste vara placerad på lämplig höjd.

30 30 Kalvar behöver nipplar som de kan suga på.Kalvar behöver nipplar som de kan suga på.

31 31 För hästar behövs flyttbara vattenbehållare med en kapacitet som svarar mot hästarnas behov.För hästar behövs flyttbara vattenbehållare med en kapacitet som svarar mot hästarnas behov. Kontrollera att rätt sorts vattenbehållare finns i fordonet.

32 32 Tryck på vattennipplarna eller ventilerna på vattenkopparna som finns i lastbilens fyra hörn Tryck på vattennipplarna eller ventilerna på vattenkopparna som finns i lastbilens fyra hörn Kontrollera att det finns flyttbara vattenbehållare i fordonet Kontrollera att det finns flyttbara vattenbehållare i fordonet Hur kan man kontrollera att vattningssystemet fungerar?

33 3 – Intervaller för vattning, utfodring och vila

34 34 Om fordonet är specialutrustat för långa transporter får djuren färdas mer än 8 timmar på villkor att följande intervaller för vattning, utfodring och vila följs:Om fordonet är specialutrustat för långa transporter får djuren färdas mer än 8 timmar på villkor att följande intervaller för vattning, utfodring och vila följs:

35 35 Djur som inte är avvanda (kalvar, lamm) Första transportsträckan: högst 9 timmar Minst 1 timmes vila med vattning

36 36 Djur som inte är avvanda (kalvar, lamm) Andra transportsträckan: högst 9 timmar 24 timmars vila, urlastning, vattning och utfodring

37 37 Grisar Högst 24 timmars transport 24 timmars vila, djuren ska ha ständig tillgång till vatten

38 38 Hästar Högst 24 timmars transport Paus var åttonde timme med vattning och vid behov utfodring

39 39 Tama hästdjur Efter 24 timmars transport: 24 timmars vila, urlastning, vattning och utfodring av djuren

40 40 Nötkreatur, får och getter Första transportsträckan: högst 14 timmar Minst 1 timmes vila med vattning

41 41 Andra transportsträckan: högst 14 timmar 24 timmars vila, urlastning, vattning och utfodring av djuren Nötkreatur, får och getter

42 42 Fjäderfä, tamfåglar och tamkaniner Om transporten varar mer än12 timmar måste det finnas tillgång till vatten och foder. Undantag för transporter av fågelungar som varar under 24 timmar, på villkor att transporten slutförs inom 72 timmar efter kläckning

43 43 Vad gör polisen om djuren inte vattnats, utfodrats och fått vila enligt reglerna? Följer med lastbilen till en bensinstation Följer med lastbilen till en bensinstation Följer med lastbilen till en godkänd rastplats Följer med lastbilen till en godkänd rastplats Underrättar de lokala veterinärmyndigheterna Underrättar de lokala veterinärmyndigheterna Om det inte finns någon näraliggande mellanstation tar polisen kontakt med de lokala veterinärmyndigheterna som försöker finna en annan lämplig urlastningsplats.

44 4 – Beläggningsgrad och transportförhållande

45 45 I EU-direktivet fastställs maximal beläggningsgrad för de vanligaste arterna beroende på transportsätt (väg-, sjö-, flyg- eller järnvägstransport) och djurens medelviktI EU-direktivet fastställs maximal beläggningsgrad för de vanligaste arterna beroende på transportsätt (väg-, sjö-, flyg- eller järnvägstransport) och djurens medelvikt Du kan också väga lastbilen för att kontrollera om den är överlastad

46 46 För att kontrollera beläggningsgraden måste man känna till följande faktorer:För att kontrollera beläggningsgraden måste man känna till följande faktorer: Den totala yta som djuren kan vistas på i m 2 A Den totala yta som djuren kan vistas på i m 2 A Antal djur N Antal djur N Lastens vikt i kg L Lastens vikt i kg L Exempel: En lastbil medför 35 nötkreatur (N) som tillsammans väger 12 560 kg (L). Djuren lastas på en yta av 24 m 2 (A).

47 47 LASTBILEN ÄR ÖVERLASTAD Minsta tillåtna yta för ett nötkreatur på 325 kg är enligt direktivet 0,95 m 2 Yta/djur Y = 24 m 2 /35 = 0,686 m 2 Medelvikt/djur W = 12 560 kg/35 = 359 kg

48 48 Alla grisar måste kunna ligga ner och stå upp i sin naturliga ställningAlla grisar måste kunna ligga ner och stå upp i sin naturliga ställning

49 49 Vad händer om beläggninsgraden överskrids? Föraren kan få bötaFöraren kan få böta Kontrollmyndigheterna bestämmer om djurenKontrollmyndigheterna bestämmer om djuren 1. måste lastas av i närheten av kontrollstationen 2. kan fortsätta resan meddetsamma 3. måste återföras till avsändningsorten

50 50 Transportförhållande För att undvika att djuren kläms, bråkar eller blir rädda ska de vanligtvis uppdelas efter art, kön och storlek.För att undvika att djuren kläms, bråkar eller blir rädda ska de vanligtvis uppdelas efter art, kön och storlek.

51 51 Vuxna djur skall hållas skilda från ungdjuren, utom när det gäller ungar som transporteras med sina mödrar. Transportförhållande

52 52 Vuxna handjur måste hållas åtskilda från hondjuren. Galtar och hingstar skall transporteras var för sig. Transportförhållande

53 53 Djuren måste kunna stå upp i sin naturliga ställning och ha tillräckligt med utrymme för att kunna ligga ned. Transportförhållande

54 54 Om djuren är bundna måste de kunna äta, dricka och lägga sig ner. Djuren får inte bindas fast i horn eller nosring. Transportförhållande

55 55 Hästar som transporteras i grupp måste vara oskodda bak. Hästar får inte transporteras i flera nivåer. Transportförhållande

56 56 5 - Följedokument

57 57 Transportörer av levande djur måste få tillstånd av en av EU:s medlemsländer. I varje medlemsland finns en behörig myndighet som utfärdar sådana tillstånd. Transportörer av levande djur måste få tillstånd av en av EU:s medlemsländer. I varje medlemsland finns en behörig myndighet som utfärdar sådana tillstånd.

58 58 Djuren måste åtföljas av en färdplan om transporten varar mer än 8 timmar och om en gräns passeras under resan. Djuren måste åtföljas av en färdplan om transporten varar mer än 8 timmar och om en gräns passeras under resan.

59 59 Utbildning av föraren Transportörerna måste se till att deras förare har genomgått en särskild utbildning eller har jämförbar praktisk erfarenhet för att kunna hantera djuren och sköta om dem under transporten. Transportörerna måste se till att deras förare har genomgått en särskild utbildning eller har jämförbar praktisk erfarenhet för att kunna hantera djuren och sköta om dem under transporten.

60 60 Sanktioner Alla medlemsländer har infört adminstrativa eller straffrättsliga sanktioner vid eventuella överträdelser av djurskyddslagstiftningen under transporten. Transportören kan få sitt tillstånd indraget.

61 61 Tack för din uppmärksamhet och dina ansträngningar att hjälpa djuren Bilderna är publicerade med vänligt tillstånd från PMAF och Animals’Angels


Ladda ner ppt "1 EU:s regler för skydd av djur under transport En presentation av Europeiska kommissionen."

Liknande presentationer


Google-annonser