Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Mirjam Håkansson Djurskyddsinspektör/Lantmästare 036-15 61 19 Enheten för häst, fjäderfä och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Mirjam Håkansson Djurskyddsinspektör/Lantmästare 036-15 61 19 Enheten för häst, fjäderfä och."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Mirjam Håkansson Djurskyddsinspektör/Lantmästare 036-15 61 19 (mirjam.hakansson@sjv.se) Enheten för häst, fjäderfä och vilt EG-direktivens minimiregler TRE direktiv •Animaliedirektivet (alla ”produktionsdjur”) •Kalvdirektivet (kalvar - instängda för uppfödning) •Grisdirektivet

2 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Allmänt – Tillsyn och skötsel •Vad är tillsyn? •Vad beror problemet på? •Hur återspeglas bristande tillsyn?

3 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Allmänt – Tillsyn och skötsel Animaliedirektivet -Inspektion minst en gång om dagen -Inspektion så att varje lidande förhindras -Belysning för inspektion (när som helst) -Sjuka/skadade djur -vård utan dröjsmål -veterinär kontakt snarast möjligt (vid behov) -Sjukbox med ströbädd (vid behov)

4 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Allmänt - rörelsefrihet -Vad är rörelsefrihet? -Hur begränsad får rörelsefriheten vara? -Har djuren problem?

5 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Allmänt - rörelsefrihet Animaliedirektivet -Får inte begränsas på ett sådant sätt att det medför onödigt lidande eller onödig skada. -Bundna djur ska ha ett utrymme som är anpassat till dess fysiologiska och etologiska behov.

6 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Allmänt: Utrymmen - inomhus •Planlösning •Utforming •Inredning •Stalluft och stallklimat

7 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Allmänt: Utrymmen - utomhus Animaliedirektivet: ” Djur som inte förvaras i byggnader skall såvitt det är nödvändigt och möjligt, ges skydd mot dåligt väder, rovdjur samt hälsorisker”. Behövs det ligghall för att klara detta?

8 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Allmänt: Automatisk / mekanisk utrustning Viktiga för djurskyddet -Ventilationssystem -Värmesystem -Utfodringssystem -Vattningssystem -Utgödslingssystem -Mjölkningssystem

9 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Allmänt: Larmsystem Bara vid mekanisk ventilation -Avdelningar med kalvar -Grisavdelningar (vissa undantag finns) -Fjäderfäavd. med mer än 2000 fåglar

10 2014-06-30 Tvärvillkor - Djurskydd Larmfunktioner - kalvar -Övertemperatur -Strömavbrott* -Fel på larmanordningen* -Uppmärksamma på ett betryggande sätt (fr.o.m. 1 oktober 2009) * Ej om kalvarna hålls i samma stallavdelning som kor

11 2014-06-30 Tvärvillkor - Djurskydd Larmfunktioner - gris -Strömavbrott -Övertemperatur -Fel på larmanordningen -Fel på frånluftsfläktar för min.vent och gödselgasventilation. (fr.o.m. 1 oktober 2009) -Uppmärksamma på ett betryggande sätt (fr.o.m. 1 oktober 2009)

12 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Larmsystem Larmfunktioner - fjäderfä -Strömavbrott -Övertemperatur -Fel på larmanordningen -Uppmärksamma på ett betryggande sätt (fr.o.m. 1 oktober 2009)

13 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Allmänt: Foder, vatten och andra ämnen -God hygien och kvalitet -Rätt foder -Ätplatsen -Drickplatsen

14 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Kalvar – rörelsefrihet och utrymme -Ensambox -Gemensambox -Uppbindning inte tillåtet -Boxmått (kalvdirektivet) -Bredd = mankhöjd -Längd = kroppslängd x 1,1 -Boxmått (L100) -Bredd = 1,00 m (max 60 kg) 1,10 m (max 90 kg) -Längd = 1,20 m (max 60 kg) 1,40 m (max 90 kg)

15 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Kalvar – ensamboxen -Skiljeväggen – genombruten -Ögonkontakt -Direkt beröring (minst nos mot nos) -Tät upp till minst 0,8 m från boxgolvet (svensk bestämmelse)

16 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Kalvar – vatten och foder -Råmjölk snarast (inom 6 tim) -Foder minst 2 ggr per dag -Utfodras samtidigt -Grovfoder från 2 veckor ålder (fri tillgång) -Dricksvatten från 2 veckor ålder -Dricksvatten, fri tillgång vid varmt väder

17 2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Grisar -Grupphållning -Rörelsefrihet -Strö -Stympning -Avvänjning

18 2014-06-30 Tvärvillkor - Djurskydd -Grupphållning -Rörelsefrihet -Strö -Stympning -Avvänjning


Ladda ner ppt "2014-06-30 Tvärvillkor – Djurskydd Mirjam Håkansson Djurskyddsinspektör/Lantmästare 036-15 61 19 Enheten för häst, fjäderfä och."

Liknande presentationer


Google-annonser