Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Ersättning för extra djuromsorg för suggor- biosäkerhet, produktionsplan, rutiner Namn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Ersättning för extra djuromsorg för suggor- biosäkerhet, produktionsplan, rutiner Namn."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Ersättning för extra djuromsorg för suggor- biosäkerhet, produktionsplan, rutiner Namn Efternamn Datum och ort

2 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Villkor biosäkerhet 1.Du ska vara med i frivilliga kontrollprogrammet för salmonella 2.Du ska skydda dina grisar mot sjukdomar  Du ska undvika smitta hos dina avelsdjur  Inköpta avelsdjur ska hållas isolerade i minst tre veckor  Avelsdjur från egen besättning ska hållas skilda från andra grisar i minst tre veckor. De får inte ha direktkontakt eller gödselkontakt med andra djur.  Du ska dokumentera  Att du haft dina djur isolerade  I journalen ska finnas uppgifter om individnummer, datum, plats 3.Du ska sköta djuren så att du håller god hygien och minskar risken för att sprida smitta

3 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Biosäkerhet Exempel på personsluss

4 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Biosäkerhet: karantän En karantän behövs för att upptäcka sjukdom på inköpta djur, avslöja smittbärare och stoppa smittspridning till den egna besättningen. Hur? Väl avskild från egen besättningen Särskild ingång och utgång Separat ventilation och gödselhantering Allt in/allt ut Lätt att tvätta, desinficera och torka upp Ge möjlighet till bra tillsyn Anpassad för minst tre veckors vistelsetid Skötas separat = kläd-/skobyte, separata redskap Tillgång till hygienutrymme

5 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Vid inköp av djur från annan besättning o Hur ser karantänen ut? Placering, planlösning, utgödsling, ventilation, sektionering? o Hur förhindrar du kontakt mellan nya inkommande grupper och befintliga grupper i karantän? o Hur flyttas nya djur från karantän och in i stallet?

6 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Avelsdjur från egen besättning o Hur undviker du direktkontakt och gödselkontakt mellan avelsdjur och andra djur? o Hur undviker du kontakt mellan nya och befintliga grupper av avelsdjur?

7 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Undantag från reglerna om isolering Enstaka gris från gårdens övriga besättning kan hållas tillsammans med avelsgrisarna Hästar kan hållas i samma stallavdelning som avelsgrisarna, om avelsgrisarna finns i ett särskilt utrymme i avdelningen

8 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Dokumentation  Hur ser din dokumentation ut? -som visar att du haft avelsdjuren isolerade -som visar att du skött djuren så att risken för smittspridning minskar?

9 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Produktionsplan Det ska finnas en dokumenterad produktionsplan innehållande Djurflödesschema Djurflödesschema Stallplan Stallplan Rutiner för driften Rutiner för driften Produktionsplanen ska kontinuerligt uppdateras och kunna visas upp vid en kontroll

10 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Djurflödesschema Beskriv gårdens djurflödesschema Det ska innehålla uppgifter om grisningsintervall, antal grupper och avdelningar samt antalet suggor som ingår

11 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Stallplan Alla byggnader och stallavdelningar som används i din produktion ska ingå Du ska kunna visa att stallavdelningen varit tomt minst fem dagar mellan omgångar av smågrisar eller växande grisar Hur gör du för att klara 5 dagars tomtid mellan omgångar av smågrisar eller växande grisar?

12 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Rutiner för driften Dina skötselrutiner ska finnas dokumenterade och kunna visas upp

13 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor http://www.svenskapig.se/fakta- 3/management/djurflodesmall Djurflödesmall 2012 5 veckors avvänjning SUGGA TILLVÄXTGRIS VeckaDagarAktivitet 107Grisning10-30 kg 2714Digivn 31421DigivnÅlder vid 30 kg 42128Digivn84 dagar i genomsnitt (PigWin 2007) 52835Digivn= 12 veckor 63542Avvänjning 74249BetäckningAntal veckor i tillväxtavdelningen: 7 84956 + tvättid 95663 106370(omlöp 1) 117077Dr.test 1 127784 138491(omlöp 2) 149198Dr-test 2 1598105 16105112 17112119 18119126Vacc. gyltor 19126133 20133140 21140147Vaccinera 22147154Avmaska Grisningsintervall 154 = 5 + 34 + 115154/7=22

14 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor http://www.svenskapig.se/fakta- 3/management/djurflodesmall Djurflödesmall 2012 Fyll i antal suggor:300st Välj gruppsystem: 10 Beräknad gruppstorlek30 suggor per grupp Gruppsystem (antal grupper)10 grupper Totalt antal suggor300 antal suggor Klicka här för att gå till 2-2|4v systemet Kommer du inte vidare, klicka på respektive flik. System Antal grupper Flikens namn 7-7-7-system, 4 v avv.37-7-7|4v 7-7-8-system, 5 v avv.37-7-8|5v 7-8-8-system, 6 v avv.37-8-8|6v 4-3-system, 4 v avv.64-3|4v 4-4-3-system, 5 v avv64-4-3|5v 4-3-4-system, 5 v avv64-3-4|5v 3-3-3-system, 4 v avv.73-3-3|5v 3-3-3-system, 5 v avv.73-3-3|5v 3-3-3-system, 6 v avv.73-3-3|6v 2 ve-system, 4 v avv102-2|4v 2 ve-system, 5 v avv112-2|5v 2 ve-system, 6 v avv112-2|6v Djurflödesmall 2012.xls

15 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Tvätt mellan omgångar Högtryckstvätta mellan omgångar Välj lämpligt desinfektionsmedel Skapa förutsättningar för snabb upptorkning Planera för en tomtid i avdelningen

16 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Rutiner för driften Hur dokumenteras rutinerna i besättningen? Beskriv era dagsrutiner samt veckorutiner Hur håller ni rutinerna ”levande”? Hur kommuniceras rutinerna till nya medarbetare/avbytare?

17 Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Tack för visat intresse och engagemang!

18 Svenska Pig, c/o LRF Sydost Box 974, 391 29 KALMAR info@svenskapig.seinfo@svenskapig.se www.svenskapig.sewww.svenskapig.se


Ladda ner ppt "Föreläsningsrubrik / temaErsättning för extra djuromsorg för suggor Ersättning för extra djuromsorg för suggor- biosäkerhet, produktionsplan, rutiner Namn."

Liknande presentationer


Google-annonser