Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningspåverkan i praktiken. Vad gör SKL?  Alla kommuner, landsting och regioner medlemmar  Intressebevakning  Medlemsstöd  Utvecklingsfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningspåverkan i praktiken. Vad gör SKL?  Alla kommuner, landsting och regioner medlemmar  Intressebevakning  Medlemsstöd  Utvecklingsfrågor."— Presentationens avskrift:

1 Forskningspåverkan i praktiken

2 Vad gör SKL?  Alla kommuner, landsting och regioner medlemmar  Intressebevakning  Medlemsstöd  Utvecklingsfrågor

3 Forskning och beprövad erfarenhet utgångspunkter för SKL:s satsningar Vad påverkar elevernas studieresultat

4 Framgångsrika skolkommuner 1.har bra ledare 2.tar reda på hur det går 3.lyfter fram kompetenta lärare 4.har höga förväntningar på alla 5.fångar upp barn med svårigheter 6.har tydlig ansvarsfördelning 7.har fungerande relationer 8.har samsyn om skolans mål

5 Sju punkter för stärkt forskningsanknytning

6 Sju punkter för stärkt forskningsanknytning – på alla nivåer  Omfattande praktiknära forskning – av lärare och skolledare  God och systematisk kunskap om lärandet för att öka måluppfyllelsen  Lärare och skolledare utvecklas genom att omsätta forskning i det egna arbetet  Forskningsanknuten lärarutbildning

7 Skolnivå (handlande) – Huvudmannanivå (ansvarig) – Nationell nivå (övergripande beslut)

8 Lärosäten/skolor/kommuner: former o innehåll för samverkan om utveckling  Samverkan inom lärarutbildningen Vfu Examensarbeten etc RUC / motsvarande Alumni  Forskarskolor  Övningsskolor  Regelbunden kompetensutveckling  Särskilda satsningar

9 Kommunernas ansvar och kontakter Vad gör kommunen  Samla och sprid  Forskning i den egna verksamheten  Bepröva erfarenheter  Systematiskt kvalitetsarbete  God grund i de egna besluten  Forskarskolor / kommundoktorander  Nätverk  FINLIR Samverkan med andra kommuner  Regional fokus  Via lärosäte  Genom särskild metod  Särskilda utvecklingsområden  Ifous Regioner på gång!

10

11 Nationell nivå: Evidence-based policy making – SOU, SNS, IFAU etc Reformer, resurser och resultat i den svenska skolan: Om decentralisering, skolval och friskolor

12

13 Gemensamt åtagande för stärkt forskningsanknytning i skolan Statens åtaganden -Forskningsmedel -Forskarskolor -Riktade forskningsinsatser -Grunda nationellt forum -Nationell plattform för regionala samarbeten. Kommunernas åtaganden - Initiera forskning och utveckling - Forskningsimplementering - Lärares och skolledares möjlighet att forska samt karriärtjänster - Stötta samverkan mellan kommuner - Part i nationellt forum Gemensamt åtagande - Värdering och spridning av forskningsresultat - Identifiera forskningsbehov samt syntetisering - Karriärtjänster och lärarutbildning

14 Forskning och utveckling Praktik Forskning -Samlingspunkt för att värdera aktuell forskning -Forskning om hur lärare undervisar och hur elever lär -Hur ny kunskap kan påverka pågående undervisning Myndigheter Identifiera Huvudmän Sprida Professionen Syntetisera Akademin Implementera

15 Hur ska vi bygga vidare ?  Förskola/skola – lärosäten  Huvudman – lärosäte  Behörighet / Reformer / Kompetensutveckling  Förskolor/skolor emellan  Förskola – skola  Huvudmän emellan  Lärosätenas roll?  Skolforskningsinstitutet?  SKL:s roll??


Ladda ner ppt "Forskningspåverkan i praktiken. Vad gör SKL?  Alla kommuner, landsting och regioner medlemmar  Intressebevakning  Medlemsstöd  Utvecklingsfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser