Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post:"— Presentationens avskrift:

1 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Stärk Korpens position… Hur har vi gjort och vad kan ni göra?

2 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Vi blir fler! 48 000 medlemmar från 16 till 25 år Vi blir fler! 45 928 medlemmar i åldern 16-25 år vid årsskiftet 2013/2014!

3 Rekrytera och behålla 16-25-åringar Peter Eriksson, ungdomsansvarig på RF i april 2014 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 3 lördag den 21 mars 2015 Skriv ditt namn här Korpen Stockholm7008 Korpförening Linköping1774 Korpförening Norrköping716 Korpförening Eskilstuna630 Korpförening Motala593 Korpförening Nyköping547 Korpförening Tyresö449 Korpförening Vadstena434 Korpförening Västerås415 Korpen Örebro376 Korpförening KFV363 Korpförening Vallentuna357 Korpförening Nacka322 Korpen Sollentuna312 Korpförening Haninge236 Korpförening Gotland202 Korpförening Huddinge-Botkyrka192 14926

4 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Stärk Korpens position i samhällskontakter Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 4 lördag den 21 mars 2015 Skriv ditt namn här Ungas motionsidrottande i Korpen ökar. Känner dom som fördelar bidrag till föreningar och prioriterar tider i hallar till att Korpen på många orter numera är en stor ungdomsorganisation? Hur gör man för att påverka beslutsfattare? Hur gör ni? Vilka krav ställer det på föreningen?

5 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

6 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se RAPPORT INSTÄLLNING TILL FÖRDELNING AV AKTIVITETSYTOR JUNI 2013 Datum: 14 juni, 2013 Kicki Molin Tel: 0709- 95 7015 kicki.molin@novus.se

7 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se 7 Genomförande Genomförande period: 27 maj - 13 juni 2013  Telefonintervjuer Målgrupp: kommunalråd och de handläggare i resp. kommun som handhar lokalfrågan Antal svar: 207 Deltagarfrekvens (antal svar/ nettourval): 41%  Webbenkät Målgrupp: Ordförande och anställd i samtliga föreningar Antal svar: 155 Deltagarfrekvens: 60%

8 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se 8 Hälften känner till Korpen Fråga: Hur väl upplever du att du känner till Korpen? …….kommunen känner till Korpen? BAS: Samtliga 49% 52% 17% 15% Fler inom kommunen som känner till är män, har erfarenhet från idrotten. Fler av de som känner till anger bredd, folkligt, utbud, för alla, kvalitet och tillgänglighet. Medan de som inte inte känner till Korpen anger äldre, fotboll och Dessutom känner de inte till gruppträning, innebandy, hälsotjänster samt ungdoms/ företagsidrott

9 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se 9 Sex av tio tänker på aktivitet / motion när de hör Korpen Fråga: Vad kommer du spontant att tänka på när jag säger Korpen? Öppen fråga som kodats BAS: Kommun/Landsting Kommun/ Landsting ”Motionsidrott” ”Idrott med äldre målgruppen” ”Vuxenidrott” ”Bred verksamhet”

10 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se 10 Kontakterna handlar främst om bokningar Fråga: I vilka ärenden/sammanhang har du varit i kontakt med Korpen / Kommunen? Öppen fråga som kodats BAS: Varit i kontakt med Korpen (n=78 intervjuer) BAS: Korpen - Varit i kontakt med kommunen (n=108 intervjuer)

11 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Medlem i SSU 1975, kommunalpolitiska uppdrag i Linköping från 1980. Heltidspolitiker efter valet 1994. Varför tror du politiker/tjänstemän inom kommunerna inte känner till att Korpen har så stor ungdomsverksamhet? Vilka tror du är viktigast att påverka tjänstemännen eller politikerna? Hur tror du en förening ska gå till väga med sin påverkansarbete för att prioriteras högre när det gäller bidrag och aktivitetstider i en kommun.

12 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Stärk Korpens position… Frågeställningar Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 12 lördag den 21 mars 2015 Skriv ditt namn här Behövs det ett påverkansarbete? Varför och hur gör man i föreningen? Har ni rättvisa bidrag och prioriteras ni rätt när ni ska hyra kommunala anläggningar? Hur är samarbetet med kommunen?

13 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se Stärk Korpens position… Planeringshjälp Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 13 lördag den 21 mars 2015 Skriv ditt namn här Analys: När tid för genomförandet är fastställd påbörjas analysarbetet: Vilka kontakter brukar föreningen ha med beslutsfattare och i vilka frågor? Vilka bidrag har föreningen? Prioriteringar? Ev uppdrag? Vilka är kommunens bidragsbestämmelser? Riktade bidrag till ungdomar, pensionärer? Har föreningen rätt att söka bidrag som "ungdomsförening" inkl kommunalt LOK- stöd? Vilka idrottsytor har föreningen tillgång till och på vilka tider? Finns det någon prioriteringordning för tilldelning av idrottsytor och var finns i så fall föreningen i denna? Har föreningen någon aktiv ledare som är beslutsfattare?

14 Rekrytera och behålla 16-25-åringar Eriksson, Patriksson och Stråhlman vid Göteborgs universitet om Idrottslyftet Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 14 lördag den 21 mars 2015 Skriv ditt namn här ”Det är ingen tvekan om att den satsning som Korpen har lagt på ungdomsidrott har burit frukt. Från att tidigare ha varit en undanskymd och marginaliserad verksamhet har framförallt Idrottslyftet inneburit att ungdomsidrotten inom Korpens regi ökat dramatiskt. Dessa lyckosamma satsningar har haft sin grund i en medveten satsning på ungdomar som dels slutat att idrotta i traditionella idrottsföreningar, dels sådana som inte tidigare varit idrottsaktiva".

15 Rekrytera och behålla 16-25-åringar Peter Eriksson, ungdomsansvarig på RF i april 2014 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 15 lördag den 21 mars 2015 Skriv ditt namn här ” I en tid då vi ser att det traditionella föreningsidrottandet har minskat på ungdomssidan är Korpens ökning glädjande men inte överraskande. Korpens verksamhet är i hög grad av den karaktären att den fångar upp de ungdomar som fortfarande har ett starkt driv med sitt idrottande och en vilja att välja själva. Ofta i dagens allt mer intensiva samhälle finns många gånger inte tiden för ungdomar att prioritera 5 träningar i veckan på förutbestämda tider utan nyckelorden är självbestämmande och anpassat vilket Korpen i mångt och mycket lever upp till. Således med en fortsatt utveckling av verksamheten finns det alla möjligheter att ytterligare växa i denna målgrupp.”


Ladda ner ppt "Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser