Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur har lagstiftningens förändring av kompetenskraven på räddningschef och ställföreträdare fallit ut? LSO 3 kap 14§: Den personal som för kommunens räkning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur har lagstiftningens förändring av kompetenskraven på räddningschef och ställföreträdare fallit ut? LSO 3 kap 14§: Den personal som för kommunens räkning."— Presentationens avskrift:

1 Hur har lagstiftningens förändring av kompetenskraven på räddningschef och ställföreträdare fallit ut? LSO 3 kap 14§: Den personal som för kommunens räkning har att utföra förebyggande verksamhet, att planera, leda, genomföra och följa upp räddningsinsatser samt utöva tillsyn skall genom utbildning och erfarenhet ha den kompetens som behövs

2 Diskussionsunderlag Exempel - Bildande av räddningstjänstförbund och utvecklingen Reflektion av kommunens självständighet och kompetensnivåer MSBs och Länsstyrelsens hanteringsförmåga av kravet i LSO Vägledning i ärendet? Behov av gemensam syn?

3 Exempel – förbundsbildning och vidare förbundsutveckling Vid bildandet av räddningstjänstförbundet: - Förbundchef och bitr förbundschef – brandingenjörer - Avdelningschefer – brandingenjörer + 4 år:- Förbundchef –Polis, Rl A - Räddningschef – brandingenjör + 9 år:- Räddningschef - Rl B - Avdelningschef FöB - Brandmästare Nu- Förbundschef – brandingenjör - Produktionschef – Rl B - Avdelningschef FöB – Tillsyn B

4 Kompetensnivå på räddningstjänstens ledningsbefattningar – hanterar kommunen frågan? I vilken omfattning påverkar kompetensnivån på ledande befattningar räddningstjänstens förmåga att planera och genomföra räddningsinsatser? Påverkar kompetensnivån det strategiska arbetet för att omhänderta kommunens/-ernas riskbild? Fångas frågan i kommunens egenkontroll eller revisioner? Kompetensbaserad rekryteringsprocess?

5 Hur hanterar Länsstyrelsen och MSB kravet i LSO? LSO 3 kap 14§: Den personal som för kommunens räkning har att utföra förebyggande verksamhet, att planera, leda, genomföra och följa upp räddningsinsatser samt utöva tillsyn skall genom utbildning och erfarenhet ha den kompetens som behövs Hur hanterar Länsstyrelsen kravet i remissförfarandet för Handlingsprogram? Ska Länsstyrelsen hantera frågan vid tillsyn LSO? Hur når MSB:s syn på kompetensnivå ut? Kan kravet hanteras på något annat sätt?

6 Den personal som för kommunens räkning har att utföra förebyggande verksamhet, att planera, leda, genomföra och följa upp räddningsinsatser samt utöva tillsyn skall genom utbildning och erfarenhet ha den kompetens som behövs Vägledning? MSBFS 2012:5 MSB:s allmänna råd om ledning av insatser: FSO 3 kap 9§: Behörig att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den som genomgått särskild utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller hos Statens räddningsverk. Juridisk vägledning - rättsfall? Handlingsprogrammens beskrivning av förmåga kopplat till riskbilden? Behov av MSB:s tolkning?

7 Behov av förtydligande och vad vi bör göra vid brist Förslag till fortsatt arbete?


Ladda ner ppt "Hur har lagstiftningens förändring av kompetenskraven på räddningschef och ställföreträdare fallit ut? LSO 3 kap 14§: Den personal som för kommunens räkning."

Liknande presentationer


Google-annonser