Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygg 2003 -förbindelseövning Seppo Sisättö 21.4.2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygg 2003 -förbindelseövning Seppo Sisättö 21.4.2003."— Presentationens avskrift:

1 Trygg 2003 -förbindelseövning Seppo Sisättö 21.4.2003

2 Utgångspunkter Rikets el- och telekommunikations- Rikets el- och telekommunikations- förbindelser har brutits förbindelser har brutits Radioamatöristationer sköter Radioamatöristationer sköter nödtrafiken nödtrafiken En fungerande radioamatörstation En fungerande radioamatörstation I varje kommun, varifrån vidare I varje kommun, varifrån vidare förbindelse till den regionala ledningscentralen osv. förbindelse till den regionala ledningscentralen osv.

3 Målsättningen för Trygg 2003: Ett effektivt tvåvägs förbindelsenät som omfattar hela landet. Nätet fördelar sig i delar som fungerar regionalt självständigt och vars grund utgörs av radioamatörernas kunskaper om förbindelseteknik samt tekniskt kunnande med apparatur.

4 Förberedelser 1 Utgångspunkter: - stöder sig på befintliga organisationer: den frivilliga räddningstjänsten, ra-klubbar, myndighetsorganisationer osv. myndighetsorganisationer osv. - Nytt konstrueras så litet som möjligt..

5 Förberedelser 2 Skolningstillfällen: Skolningstillfällen: - Kuopio/Räddningsinstitutet 8/2002 - Tammerfors 11/2002 - Tavastehus 3/2003 - Tammerfors 5/2003 (29. maj) - Ett stort antal lokala och regionala info- och övningstillfällen

6 Förberedelser 3 Telegramtrafikskolningen - OH3FN:s direktiv som grund - Sidorna i Radioamatööri - Klubbprojektet - Övningarna på banden i tävlingsform 12.4. ja 10.5. i tävlingsform 12.4. ja 10.5. - Som en del radioamatörexamen ?

7 Förberedelser 4 Tekniska frågor - Strömförsörjningslösningar - Antennlösningar - Stationshelheter - Moder: som utgångspunkt SSB/FM - Ett ändamålsenligt placeringsställe

8 Ledningscentralerna Den landsomfattande ledningscentralen i Den landsomfattande ledningscentralen i Tammerforsregionen (Ikalis) Tammerforsregionen (Ikalis) 23 regionala ledningscentraler, 23 regionala ledningscentraler, 22 räddningsområden + Åland 22 räddningsområden + Åland Dessutom tiotals ledningsstationer för cellerna Dessutom tiotals ledningsstationer för cellerna

9 Ledningscentralernas bemanning Den landomfattande ledningscentralen: Den landomfattande ledningscentralen: - Ledningsgruppen: -3FM, -3KL och -3NT - Ledningsgruppen: -3FM, -3KL och -3NT - 12 operatörer - 12 operatörer De regionala ledningscentralerna: De regionala ledningscentralerna: - Regionansvarig - Regionansvarig - 4 – 6 operatörer - 4 – 6 operatörer Cellens ledningsstation Cellens ledningsstation - 2 – 3 operatörer - ansvarsperson - 2 – 3 operatörer - ansvarsperson

10 Utrustandet av ledningscentralerna Placeringsstället skall vara klart på förhand Placeringsstället skall vara klart på förhand HF/VHF/UHF –utrustning efter förhållanden (lokala skillnader) HF/VHF/UHF –utrustning efter förhållanden (lokala skillnader) Försiktighetsåtgärder: reservutrustning, säkerställande av strömförsörjning Försiktighetsåtgärder: reservutrustning, säkerställande av strömförsörjning Iståndsättning redan på fredagen den 6. juni, förhandsövningar den 12.4. och 10.5. Iståndsättning redan på fredagen den 6. juni, förhandsövningar den 12.4. och 10.5.

11 Förhandsövningar 1 De regionala ledningscentralerna verksamma den 12. april (23 st. + maximalt antal ledningsstationer för celler och naturligtvis kommuner aktiverade. De regionala ledningscentralerna verksamma den 12. april (23 st. + maximalt antal ledningsstationer för celler och naturligtvis kommuner aktiverade. 10. maj alla ledningscentraler (regionala + celler) och maximalt antal kommuner aktiverade 10. maj alla ledningscentraler (regionala + celler) och maximalt antal kommuner aktiverade

12 Förhandsövningar 2 Övningstid kl 09-13 finsk tid Övningstid kl 09-13 finsk tid Telegramtrafik 09-10.30, kontakt med Telegramtrafik 09-10.30, kontakt med OH1A mellan 10.30-11.00 OH1A mellan 10.30-11.00 Tävlingsavsnittet börjar kl. 11 och räcker två timmar Tävlingsavsnittet börjar kl. 11 och räcker två timmar Målsättningen med förhandsövningarna är att införskaffa erfarenheter för läget den 7.6, lokala rapporter om erfarenheter Målsättningen med förhandsövningarna är att införskaffa erfarenheter för läget den 7.6, lokala rapporter om erfarenheter

13 Tillvägagångssätt Förtroende för ansvarspersonerna Förtroende för ansvarspersonerna - lednings-, initiativs- och - lednings-, initiativs- och samarbetsförmåga är nyckelfrågor samarbetsförmåga är nyckelfrågor Frivillighet – utfästelse Frivillighet – utfästelse Disciplinerad flexibilitet enligt läge Disciplinerad flexibilitet enligt läge Behärskande av telegramtrafik Behärskande av telegramtrafik Samarbete med myndigheterna Samarbete med myndigheterna

14 Informationsverksamheten Ledningsgruppen sköter den landsomfattande informationen Ledningsgruppen sköter den landsomfattande informationen De regionala aktiviteterna är centrala: regional- och lokaltidningar på plats, likaså lokalradio, YLE:s kanaler De regionala aktiviteterna är centrala: regional- och lokaltidningar på plats, likaså lokalradio, YLE:s kanaler Grundmaterialet utgörs av texten på nätsidorna: ´Viestiliikenneharjoitus´, som kompletteras med områdets/kommunens uppgifter Grundmaterialet utgörs av texten på nätsidorna: ´Viestiliikenneharjoitus´, som kompletteras med områdets/kommunens uppgifter

15 Samarbetspartners Som målsättning är att få ett ”förbindelseliv” och -skärmmössa åt alla som deltagit I Trygg- lokala el- och telebolag som samarbetspartner Som målsättning är att få ett ”förbindelseliv” och -skärmmössa åt alla som deltagit I Trygg- lokala el- och telebolag som samarbetspartner Pohjola försäkrar personerna, inte utrustning Pohjola försäkrar personerna, inte utrustning Regionala lösningar – proviantering, Regionala lösningar – proviantering, drivmedel, generatorer osv. drivmedel, generatorer osv.

16 Trygg 2003:s slutresultat Betydande uppvisning av de finländska radioamatörernas kunnande! Betydande uppvisning av de finländska radioamatörernas kunnande! Entusiasmerande och upplevelserik erfarenhet för deltagarna: Vi gjorde det! Entusiasmerande och upplevelserik erfarenhet för deltagarna: Vi gjorde det! Möjlighet att lära sig mera – friktionspunkter i minnet för kommande övningar! Möjlighet att lära sig mera – friktionspunkter i minnet för kommande övningar! Förtätande av samarbetet med myndigheterna! Förtätande av samarbetet med myndigheterna!


Ladda ner ppt "Trygg 2003 -förbindelseövning Seppo Sisättö 21.4.2003."

Liknande presentationer


Google-annonser