Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Hur blir man klok på universitetet? Dagens seminarium: Kortfakta om GU Från elev till student – vad är nytt? Institution, PM, seminarium, tenta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Hur blir man klok på universitetet? Dagens seminarium: Kortfakta om GU Från elev till student – vad är nytt? Institution, PM, seminarium, tenta."— Presentationens avskrift:

1 Hur blir man klok på universitetet? Dagens seminarium: Kortfakta om GU Från elev till student – vad är nytt? Institution, PM, seminarium, tenta och andra ord Studiestrategier – bra att ha! Språkhandledningen på Pedagogen – vad kan vi erbjuda?

2 Kortfakta om GU studenter aktiva forskarstuderande anställda varav 57% kvinnor 447 professorer Källa: Årsberättelse 2008

3 Ett traditionellt uppbyggt europeiskt universitet Fakultetsområden  Sahlgrenska akademin  Naturvetenskap  Humaniora  Konstnärlig  Samhällsvetenskap  Handelshögskolan  Utbildningsvetenskap  Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen  IT-fakulteten

4 Ca 60 institutioner Exempel: Institutionen för svenska språket Zoologiska institutionen Institutionen för tillämpad informationsteknik Juridiska institutionen

5 Lokaler

6 Universitetets 3 uppdrag 1.Utbildning 2.Forskning 3.Samverkan med det omgivande samhället

7 Från elev/deltagare till student

8 Varje fakultet har sin kultur - vad gäller här?

9 Liten akademisk ordlista Kurs = en kurs är en del av en utbildning. Kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas fristående. Kurs ligger på grundläggande nivå, avancerad nivå eller på forskarnivå. Kursplan = anger vad kursen innehåller och vad målet för kursen är Föreläsning = ett längre anförande inför en grupp åhörare Seminarium = undervisning i gruppform där man diskuterar t.ex. en uppsats, en bok eller en artikel. Aktivt deltagande från alla närvarande Symposium = vetenskaplig konferens

10 Adjunkt = universitetslärare med examen med en grundläggande universitets- eller högskoleexamen samt besitter pedagogisk erfarenhet Doktor= en person som har doktorerat Lektor = lärartjänst där det krävs att du har doktorsexamen Docent = akademisk titel för person som har disputerat och dessutom har vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Professor = benämning på högsta lärartjänsten vid univ/högskola. Anställningen är knuten till ett visst ämne. Emeritus = titel för pensionerad professor Prefekt = chef för en institution Dekan= ordförande i fakultetsnämnden Rektor = universitetets chef

11 Tenta = ett prov som avslutar en kurs. Oftast skriftlig. Salstenta, hemtenta, grupptenta, muntlig tenta. Rapport = presenterar en genomförd undersökning. PM= (promemoria) kortfattad text, ibland i punktform. Beskriver upplägget för en rapport eller uppsats. Uppsats = Större självständig skrivuppgift. Uppsatsen diskuteras vid ett seminarium. Essä = en sammanhållen text som kretsar kring en central frågeställning som diskuteras och analyseras.

12 Respondent = Person som försvarar sin uppsats eller avhandling. Opponent = Person som har till uppgift att kritiskt granska en uppsats och offentligt diskutera och ställa frågor till respondenten. Examinator = Person som ansvarar för prövning av kunskaper för en kurs.

13 Auskultation = att studera en yrkesroll inom sin undervisning. Inom lärarutbildningen: vara åhörare på andra lärares lektioner. LADOK = ett studiedokumentationsregister med bl.a studieresultat

14 Studiestrategier – nödvändigt! Planering Lässtrategier Skrivprocessen Struktur Formalia

15 Kom till Språkhandledningen! Rum B1 118 E-post:


Ladda ner ppt "Www.gu.se Hur blir man klok på universitetet? Dagens seminarium: Kortfakta om GU Från elev till student – vad är nytt? Institution, PM, seminarium, tenta."

Liknande presentationer


Google-annonser