Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur blir man klok på universitetet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur blir man klok på universitetet?"— Presentationens avskrift:

1 Hur blir man klok på universitetet?
Dagens seminarium: Kortfakta om GU Från elev till student – vad är nytt? Institution, PM, seminarium, tenta och andra ord Studiestrategier – bra att ha! Språkhandledningen på Pedagogen – vad kan vi erbjuda?

2 Kortfakta om GU 50 000 studenter 2 045 aktiva forskarstuderande
5 335 anställda varav 57% kvinnor 447 professorer Källa: Årsberättelse 2008 GU är ett stort universitet med många studenter. Även internationellt attraktivt.

3 Ett traditionellt uppbyggt europeiskt universitet
Fakultetsområden Sahlgrenska akademin Naturvetenskap Humaniora Konstnärlig Samhällsvetenskap Handelshögskolan Utbildningsvetenskap Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen IT-fakulteten Universitetet är organiserat utifrån grupperingar av ämnesområden. En fakultet är ett samlingsnamn för ett antal institutioner med närbesläktade ämnen. En fakultet lyder under en fakultetsnämnd.

4 Ca 60 institutioner Exempel: Institutionen för svenska språket
Zoologiska institutionen Institutionen för tillämpad informationsteknik Juridiska institutionen Humanistiska fakulteten Naturvetenskapliga fakulteten It-fakulteten Handelshögskolan

5 Lokaler GU finns utspritt på flera ställen i stan. Ex Lindholmen (IT)
Sahlgrenska Akademin Samfak i Haga etc Vi inom vallgraven

6 Universitetets 3 uppdrag
Utbildning Forskning Samverkan med det omgivande samhället

7 Från elev/deltagare till student
På väg in i studentlivet. Vad innebär det att bli student? Vad gäller här? (Vilka synliga och osynliga regler gäller här?) Vilka krav och förväntningar finns det här? Vilken är den största skillnaden jämfört med att studera på gy/komvux? Är det någon skillnad?

8 Varje fakultet har sin kultur
- vad gäller här? Det är stora skillnader mellan fakulteterna. Varje fakultet har sin kultur. (Ped= feelgoodfakulteten) Det tar ett tag att komma in i kulturen och förstå den. Det ”sitter i väggarna”. Ett perspektiv: studenternas texter Var lyhörd, studera och gör det till en intressant studie!

9 Liten akademisk ordlista
Kurs = en kurs är en del av en utbildning. Kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas fristående. Kurs ligger på grundläggande nivå, avancerad nivå eller på forskarnivå. Kursplan = anger vad kursen innehåller och vad målet för kursen är Föreläsning = ett längre anförande inför en grupp åhörare Seminarium = undervisning i gruppform där man diskuterar t.ex. en uppsats, en bok eller en artikel. Aktivt deltagande från alla närvarande Symposium = vetenskaplig konferens Ni kommer att möta många nya ord. Det är lätt att känna sig utestängd om man inte förstår och det har tagit mig många år att få grepp om tex struktur och organisation (men kan fortfarande inte allt!) Undervisningsstruktur Kurs :3 nivåer enligt Bolognaprocessen (1999) ett gemensamt utbildningssystem i Europa. 45 länder anknutna. Öka rörligheten. Kursplan: lusläs den! Många ledtrådar som underlättar studieplanering och som kan ge ledtrådar till studiestrategier. Föreläsning: har ni varit på. Lyssna, inte dialog. Ev fråga anteckna. Det viktigaste. Seminarium: ex litteraturseminarium. Aktivt deltagande. En del av lärprocessen. Lära tillsammans med andra. Ta ansvar för innehållet. Kom förberedd! Symposium: ofta stort & ibland internationellt. Fokus på ny forskning. Dessutom Basgruppsarbete

10 Doktor= en person som har doktorerat
Adjunkt = universitetslärare med examen med en grundläggande universitets- eller högskoleexamen samt besitter pedagogisk erfarenhet Doktor= en person som har doktorerat Lektor = lärartjänst där det krävs att du har doktorsexamen Docent = akademisk titel för person som har disputerat och dessutom har vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Professor = benämning på högsta lärartjänsten vid univ/högskola. Anställningen är knuten till ett visst ämne. Emeritus = titel för pensionerad professor Prefekt = chef för en institution Dekan= ordförande i fakultetsnämnden Rektor = universitetets chef Olika titlar Adjunkt känner man igen från skolan Doktorand/Doktor Lektor Docent Professor Emeritus Prefekt Dekan - ordförnade för fakultetsnämnen ex Humanistiska fakulteten Här: Mikael Alexandersson

11 Rapport = presenterar en genomförd undersökning.
Tenta = ett prov som avslutar en kurs. Oftast skriftlig. Salstenta, hemtenta, grupptenta, muntlig tenta. Rapport = presenterar en genomförd undersökning. PM= (promemoria) kortfattad text, ibland i punktform. Beskriver upplägget för en rapport eller uppsats. Uppsats = Större självständig skrivuppgift. Uppsatsen diskuteras vid ett seminarium. Essä = en sammanhållen text som kretsar kring en central frågeställning som diskuteras och analyseras. Studentlivet är inte bara fritt, stimulerande, lärorikt och roligt utan men jämna mellanrum blir det lite mer allvarligt ! Kunskaper ska visas( oftast skrivas!!) fram! Det finns olika former för det. (tenta, rapport…) Rapport: problem-materialinsamling-analys-lösning Begreppen är desamma men ”hur” kan skilja sig mellan fakulteter och även institutioner. Skrivuppgifter: kolla manualer!! Det finns en apa-manual på nätet som är en manual för referensskrivning. Använd den! Två viktiga komponenter: Att man förhåller sig till stoffet Att man följer formen Språkhandledningen!!

12 Respondent = Person som försvarar sin uppsats eller avhandling.
Opponent = Person som har till uppgift att kritiskt granska en uppsats och offentligt diskutera och ställa frågor till respondenten. Examinator = Person som ansvarar för prövning av kunskaper för en kurs.

13 Auskultation = att studera en yrkesroll inom sin undervisning
Auskultation = att studera en yrkesroll inom sin undervisning. Inom lärarutbildningen: vara åhörare på andra lärares lektioner. LADOK = ett studiedokumentationsregister med bl.a studieresultat

14 Studiestrategier – nödvändigt!
Planering Lässtrategier Skrivprocessen Struktur Formalia Ett kapitel för sig! Överlevnadsstrategier! Det som kan vara nytt är omfånget! Är inne i LAU-kursen och har lagt upp all kurslitteratur i högar (för varje vecka) maffigt! Texterna skall läsas- kunskapen ska kopplas till erfarenheter och processas och sedan skall all presenteras i form av en text. Jus det: FORM! Förhållningssättet. Få överblick! Hitta sitt ”student-jag”. tidig/sen, stress/nätter/dagar……. Hitta rytmen och inte glömma att ha roligt. Planering Lässtrategier! Skrivprocessen!! Struktur – de yttre ramarna ”Bygget” Formalia referenser etc. Mer om det på på annat seminarium.

15 Kom till Språkhandledningen!
Rum B1 118 E-post:


Ladda ner ppt "Hur blir man klok på universitetet?"

Liknande presentationer


Google-annonser