Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet
Dekan informerar

2 Välkomna! Ett nytt, modernt och internationellt universitet med bas i Småland Carl von Linné Nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet – så tolkar vi Linnés gärningar och så vill vi bedriva vår verksamhet Människor växer här - attraktiva utbildningar, framstående forskning och en stark plats i samhället. Internationalisering, hållbar utveckling och lika villkor ska prägla arbetet här. Inledning: Vad har du för förväntningar på Ekonomihögskolan? Har du flyttat hit eller kommer du ursprungligen från Kalmar/Växjö? Välkommen till din akademiska resa med oss…. I Kalmar och Växjö finns sedan länge utbildning och forskning av hög kvalitet. Gemensamt som nytt Linnéuniversitet vill vi nå ännu längre. Vi är ett ungt universitet, inspirerade av Carl von Linnés anda. Våra värdeord är: Nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Det är så vi tolkar Linnés gärningar och vill vi bedriva vår verksamhet. Linnéuniversitetet ska ha attraktiva utbildningar, framstående forskning och en stark plats i samhället. Internationalisering, hållbar utveckling och lika villkor ska prägla arbetet. Linnéuniversitetet är ett universitet som får människor att växa! Att studera och verka vid Linnéuniversitetet är att vara en del av en miljö som präglas av kunskap och utveckling. Studenter får ny kunskap och lär sig ett kritiskt förhållningssätt. Forskare gör nya upptäcker som kan förändra vårt samhälle. Anställda berättar om en arbetsplats med utmaningar och möjligheter. (Rektorn nämner troligtvis något om Linné vid sitt välkomsttal) Linnéuniversitetet bär sitt namn efter Carl von Linné, den svenska vetenskapsman som genom tiderna blivit mest känd och vunnit störst ryktbarhet i vår omvärld. Att universitetet bär Linnés namn innebär att ambitionsnivå ligger högt. Namnet markerar också att universitetet har sina rötter i Småland, Linnés hembygd, samtidigt som det inte finns några geografiska gränser för universitetets verksamhet. Med namnet Linné har universitetet deklarerat en hög ambitionsnivå, med den genom tiderna internationellt mest namnkunnige svenske vetenskapsmannen som signum. I den ambitionen tar också Linnéuniversitetets visuella identitet avstamp. Symbolen utgörs av ett stiliserat träd. Ursprunget är en teckning av Linné hämtad från hans Örtabok. Symbolen förmedlar därmed både kopplingen till namnet och till rötterna i den småländska myllan. Samtidigt sägs trädet vara en symbol för månaden maj och för växtkraft, en symbolik som stämmer väl överens med universitetets ambition att vara ett globalt universitet med region en som bas och världen som spelplats.

3 Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö
Ca studenter Universitetet mitt i staden Växjö Ca studenter Universitetscampus  Här borde vi fokusera på FEH också – vilka är våra siffror? Presentera vår andel av helheten mer.

4 Snabba fakta om Linneuniversitetet och Ekonomihögskolan
Linnéuniversitetet studenter (totalt) helårsstudenter 145 professorer 152 doktorandanställning 1536 Mkr i omsättning 150 utbildningsprogram 2500 fristående kurser 2000 anställda Ekonomihögskolan 4701 studenter 2013 (totalt) 2677 helårsstudenter 2013 17 professorer 19 doktorandanställda 168,5 Mkr i omsättning 13 utbildningsprogram på grundnivå 11 utbildningsprogram på avancerad nivå 150 fristående kurser 178 anställda

5 Så här fungerar universitetet
Universitet Linnéuniversitetet Fakultet Ekonomihögskolan Institution Institutionen för ekonomistyrning och logistik Institutionen för marknadsföring Institutionen för nationalekonomi och statistik Institutionen för organisation och entreprenörskap Rektor – universitetets högste chef Dekan – Ekonomihögskolans högste chef Prefekt – Institutionens högste chef

6 Ekonomihögskolan - utbildning
Ekonomihögskolan har valt att profilera sig med många specialprogram istället för ett stort ekonomprogram 13 utbildningsprogram på grundnivå 7 fördjupningsinriktningar på Civilekonomprogrammet 11 utbildningsprogram på magisternivå och mastersnivå Ca 250 kurser Vår utbildning kvalitetssäkras av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) Vi är stora med många olika utbildningsmöjligheter Bred utbildning på grundnivå med möjlighet att bygga vidare till magister och master Fristående kurser och kurser på distans

7 Ekonomiområdet har flera fokus
Forskning vid Ekonomihögskolan Framgångsrik forskning förändrar och berör oss. I grunden handlar det om engagemang och viljan att förbättra vårt samhälle. Ekonomiområdet har flera fokus Miljön kring ”corporate governance” är nationellt ledande och studerar styrning av företag. Entreprenörskapsforskningen är internationellt väletablerad mot bland annat samhällsentreprenörskap och familjeföretagande. Miljön i ekonomistyrning och logistik är inriktad mot styrning av flöden och processer samt beteendeaspekter på styrning. Andra forskningsfokus är framväxande nya regioner som Östersjöområdet och Kina, turism, upplevelseekonomi och marknadsföring där särskilt mindre och medelstora företags internationalisering är ett fokus. En av universitetets spetsforskningsgrupper, som studerar arbetsmarknad och diskriminering, verkar också inom ekonomiområdet. Försök att popularisera det – på vilket sätt kan vi presentera det här för nya studenter så att de tycker att det verkar spännande och blir något de kan relatera till?

8 Ekonomihögskolans internationalisering
Tillgång till ca 500 utbytesavtal världen över 2 kandidatprogram, 9 programvarianter på avancerad nivå, 3 fördjupningar och en mängd kurser med internationella studenter 450 inkommande studenter årligen 300 utresande studenter årligen 78 betalstudenter 2013 (38 HST) Integrerad internationalisering – hemma och borta Stämmer siffrorna här?

9 Bildningsresan – från kunskapskonsument till kunskapsproducent!
Din resa – grundskola, universitet och arbetsliv Du är en del av vårt varumärke Krav och förväntningar från dig Krav och förväntningar på dig Eget ansvar – 40 timmars arbetsvecka Din inställning och din ambition påverkar dig och din närmiljö Den utbildning som du genomgått fram till nu är en grund för det som du nu kommer att göra hos oss. Det kommer dock att vara annorlunda än det du är van vid. Vi är det sista, formella, utbildningssteget innan du kliver ut på arbetsmarknaden så ta vara på den här tiden. I universitetsvärlden ställer vi höga krav på personligt ansvar och engagemang i studierna. Som student hos oss är du en viktig del av vårt varumärke och vår verksamhet och vi hoppas att både du och vi ska ha ett gott utbyte av och samarbete med varandra. Det är viktigt att du funderar över vilka förväntningar du har på oss under din studietid men även att du funderar över vilken roll du själv spelar i dina studier och vägen fram till examen. Du har många rättigheter som student men även skyldigheter. Vi ställer höga krav på dig att hålla dig informerad, att följa regler och att du själv tar ansvar för dina studier. För oss är det viktigt att arbeta utifrån principer om rättssäkerhet och likabehandling. Du ska som student kunna veta att det finns ett regelverk som skyddar dig från diskriminering och oschysst behandling. Samtidigt finns det ett regelverk som träder i kraft om du väljer att fuska på en tenta och därmed inte uppträder på ett schysst sätt mot oss och andra. Under studietiden kommer vi att förvänta oss att du ägnar 40 timmar varje vecka åt studier. Det omfattar den tid vi schemalägger men även tid utanför den del av din tid som vi ’bokar’ in i schemat. Ibland kommer detta att kännas enkelt och under perioder så kommer 40 timmar kanske inte att räcka. Om du redan nu planerar in att du varje vecka lägger 40 arbetstimmar på dina studier så kommer resan fram till examen att få en mycket bra start. Studietiden kommer att vara ett minne för livet och det är vårt mål att vi om några år kommer att kunna ge dig ditt examensbevis som en kvalitetsstämpel och en verktygslåda för livet ute i verkligheten. Kanske kommer några av dina bästa minnen komma från tiden hos oss men tänk på att din inställning och din ambition påverkar såväl dig själv som din närmiljö. Du väljer vilken typ av student och medarbetare du vill vara under studietiden men måste även vara beredd på vilka konsekvenser det bär med sig. Tänk på att i universitetsvärlden finns det inte alltid ett ”rätt” sätt att svara på en fråga eller lösa ett problem – olika forskare och lärare kan säga olika saker, därför har du som student rätt att få tydliga instruktioner om vad som förväntas av dig på just den här kursen: Tex: får man samarbeta? Vilka källor är OK? Vad får jag ta med på tentamen? Hur examineras kursen? Vilka betygskriterier gäller? Hur man refererar korrekt och hur man vet vilka källor man får använda kommer er programansvariga att ge er mer information om.

10 Bildningsresan – från kunskapskonsument till kunskapsproducent!
Akademisk frihet – vad är det? Vetenskapligt vetande En examen - ingen rättighet, utan resultatet av hårt arbete och en kvalitetsstämpel på dig och oss Vi erbjuder möjligheter, det är ditt ansvar att ta till vara på dem!

11 Det multikulturella klassrummet
En mix av olika erfarenheter och kulturer En styrka och tillgång för dig som student Respekt Titulatur och tilltal

12 Lycka till!


Ladda ner ppt "Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet"

Liknande presentationer


Google-annonser