Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Dekan informerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Dekan informerar."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Dekan informerar

2 Välkomna! Ett nytt, modernt och internationellt universitet med bas i Småland Carl von Linné Nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet – så tolkar vi Linnés gärningar och så vill vi bedriva vår verksamhet Människor växer här - attraktiva utbildningar, framstående forskning och en stark plats i samhället. Internationalisering, hållbar utveckling och lika villkor ska prägla arbetet här.

3 Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö Kalmar Ca 12 000 studenter Universitetet mitt i staden Växjö Ca 19 000 studenter Universitetscampus

4 Snabba fakta om Linneuniversitetet och Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet 34000 studenter (totalt) 15000 helårsstudenter 145 professorer 152 doktorandanställning 1536 Mkr i omsättning 150 utbildningsprogram 2500 fristående kurser 2000 anställda Ekonomihögskolan 4701 studenter 2013 (totalt) 2677 helårsstudenter 2013 17 professorer 19 doktorandanställda 168,5 Mkr i omsättning 13 utbildningsprogram på grundnivå 11 utbildningsprogram på avancerad nivå 150 fristående kurser 178 anställda

5 Så här fungerar universitetet Universitet Linnéuniversitetet Fakultet Ekonomihögskolan Institution Institutionen för ekonomistyrning och logistik Institutionen för marknadsföring Institutionen för nationalekonomi och statistik Institutionen för organisation och entreprenörskap Rektor – universitetets högste chef Dekan – Ekonomihögskolans högste chef Prefekt – Institutionens högste chef

6 Ekonomihögskolan - utbildning – Ekonomihögskolan har valt att profilera sig med många specialprogram istället för ett stort ekonomprogram – 13 utbildningsprogram på grundnivå – 7 fördjupningsinriktningar på Civilekonomprogrammet – 11 utbildningsprogram på magisternivå och mastersnivå – Ca 250 kurser Vår utbildning kvalitetssäkras av Universitetskanslerämbetet (UKÄ)

7 Forskning vid Ekonomihögskolan Framgångsrik forskning förändrar och berör oss. I grunden handlar det om engagemang och viljan att förbättra vårt samhälle. Ekonomiområdet har flera fokus Miljön kring ”corporate governance” är nationellt ledande och studerar styrning av företag. Entreprenörskapsforskningen är internationellt väletablerad mot bland annat samhällsentreprenörskap och familjeföretagande. Miljön i ekonomistyrning och logistik är inriktad mot styrning av flöden och processer samt beteendeaspekter på styrning. Andra forskningsfokus är framväxande nya regioner som Östersjöområdet och Kina, turism, upplevelseekonomi och marknadsföring där särskilt mindre och medelstora företags internationalisering är ett fokus. En av universitetets spetsforskningsgrupper, som studerar arbetsmarknad och diskriminering, verkar också inom ekonomiområdet.

8 Ekonomihögskolans internationalisering Tillgång till ca 500 utbytesavtal världen över 2 kandidatprogram, 9 programvarianter på avancerad nivå, 3 fördjupningar och en mängd kurser med internationella studenter 450 inkommande studenter årligen 300 utresande studenter årligen 78 betalstudenter 2013 (38 HST) Integrerad internationalisering – hemma och borta

9 Bildningsresan – från kunskapskonsument till kunskapsproducent! Din resa – grundskola, universitet och arbetsliv Du är en del av vårt varumärke Krav och förväntningar från dig Krav och förväntningar på dig Eget ansvar – 40 timmars arbetsvecka Din inställning och din ambition påverkar dig och din närmiljö

10 Bildningsresan – från kunskapskonsument till kunskapsproducent! Akademisk frihet – vad är det? Vetenskapligt vetande En examen - ingen rättighet, utan resultatet av hårt arbete och en kvalitetsstämpel på dig och oss Vi erbjuder möjligheter, det är ditt ansvar att ta till vara på dem!

11 Det multikulturella klassrummet En mix av olika erfarenheter och kulturer En styrka och tillgång för dig som student Respekt Titulatur och tilltal

12 Lycka till!


Ladda ner ppt "Välkommen som student på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Dekan informerar."

Liknande presentationer


Google-annonser