Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hushållningssällskapet Norrbotten I snart 200 år har vi arbetat för att utveckla Norrbottens landsbygd och dess småföretag. Inom vårt rådgivningsbolag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hushållningssällskapet Norrbotten I snart 200 år har vi arbetat för att utveckla Norrbottens landsbygd och dess småföretag. Inom vårt rådgivningsbolag."— Presentationens avskrift:

1 Hushållningssällskapet Norrbotten I snart 200 år har vi arbetat för att utveckla Norrbottens landsbygd och dess småföretag. Inom vårt rådgivningsbolag erbjuder vi företagsrådgivning och driver utvecklingsprojekt.

2 Vår historia  Bildades i Norrbotten 1814. (Först var Gotland 1791)  Den första landsbygdsorganisationen – finns i alla län  Ursprungligt syfte att lindra hungersnöd  Sedan 1967 står vi på egna ben.

3 Medlemskap  Vårt medlemskap är öppet för alla.  Vi har idag ca 4 500 medlemmar som stödjer vårt arbete för en livskraftig landsbygd.  Vi erbjuder olika typer av medlemskap för att du ska hitta ett som passar dig bäst.

4 Medlemskap  Basmedlemskap, 250 kr/år  Företagsmedlemskap, 450 kr/år (280 kr exkl. moms är avdragsgill serviceavgift) Kan kombineras med  Aktivt medlemskap: Trädgård och Häst, 375 kr/år (300 kr exkl. moms är avdragsgill serviceavgift)

5 Lokala Hushållningssällskap  Som medlem tillhör du ett lokalt Hushållningssällskap där du, om du önskar, aktivt kan arbeta med frågor som rör just din bygd.  Det finns ca 20 st lokala Hushållningssällskap runt om i länet.

6 8 skäl att gå med i Hushållningssällskapet

7 1814 - mycket mer än ett årtal | I snart 200 år har vi arbetat för Norrbotten. Vår långa historia förpliktigar och bidrar till värdefulla erfarenheter som ligger till grund för verksam- heten idag. Vi förnyar oss ständigt och rustar för 200 nya år där kunskap och långsiktighet är våra honnörsord. Som medlem kan du känna dig säker på vårt engagemang. 1

8 Vi investerar i framtiden | Om än vi är väldigt stolta över vår historia så fokuserar vårt dagliga arbete helt på idéer för framtiden. Vi driver utvecklingsfrågor och investerar årligen eget kapital i Norr- bottens utveckling. Som medlem stödjer du vårt arbete för en livskraftig region. 2

9 Ett modernt kunskapsföretag | Genom åren har vi utvecklats till en modern kunskaps- organisation. Som medlem har du tillgång till våra kvalificerade rådgivningstjänster inom: Företagsekonomi | Lantbruk och skog | Trädgård | Mat | Miljö | Jakt, fiske och turism | Slöjd | Projektutveckling | 3 - En helhet under ett och samma tak.

10 Med rötterna i regionen | Vår styrelse består av företagare från Norrbotten och lands- hövdingen är av tradition ordförande. Våra kontor är spridda runt om i länet och vi jobbar oförtröttligt med frågor som berör vår region. Våra medlemmars verklighet är vår arbetsplats. 4

11 Obundna och fria att agera | Vi är politiskt obundna och fria att driva våra frågor utan att invänta beslut från högre instans. Det gör att vi alltid kan agera utifrån våra medlemmars bästa. Det är vad vi kallar medlemsnytta. 5

12 Var med och påverka genom oss | Hos oss kommer ditt engagemang, din vilja och dina synpunkter till nytta. Via de lokala Hushållningssällskapen kan du aktivt driva frågor som rör just din bygd. Så vill du vara med och påverka är vi en utmärkt plattform. Det är vad vi kallar medlemsinflytande. 6

13 Intressant läsning - spännande resor | Vår medlemstidning är mycket uppskattad och som medlem får du fem nummer per år med intressanta reportage och artiklar. Här speglas medlemmarnas intressen och Hushållnings- sällskapets verksamhet. Vi arrangerar också medlemsresor med olika teman. 7

14 Flexibla medlemskap | Vi finns idag på fem orter i Norrbotten och har ca 4 000 medlemmar. Vi erbjuder olika typer av medlemskap där du väljer vad som passar just dig och din verksamhet bäst. Mer information om Hushållningssällskapet och våra olika medlemskap hittar du på www.hush.se/nord 8

15 www.hush.se/nord


Ladda ner ppt "Hushållningssällskapet Norrbotten I snart 200 år har vi arbetat för att utveckla Norrbottens landsbygd och dess småföretag. Inom vårt rådgivningsbolag."

Liknande presentationer


Google-annonser