Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visionsarbete Högskolebiblioteket MDH

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visionsarbete Högskolebiblioteket MDH"— Presentationens avskrift:

1 Visionsarbete Högskolebiblioteket MDH
Lisa Petersen Presentation för Biblioteksrådet

2 Bakgrund och syfte Medarbetarenkäten 2013 visar att det finns ett missnöje i gruppen och ett behov av att tydliggöra roller, mandat och beslutsvägar och se över organisationen. Men hur vi ska organisera oss beror på vad vi vill åstadkomma. Vad är det för stora utmaningar vi står inför? Om vi inte vet vart vi ska styra verkar alla förslag lika bra. Vi behöver genomföra ett visionsarbete innan vi kan besluta om en ny organisation

3 Visionsarbetets olika delar
Motivation – varför finns vi? Vision – vart är vi på väg? Strategier – hur kan vi arbeta? Kompetens – vilka kompetenser behövs? Prioriteringar – vad är viktigast? Resurser – vilka resurser behövs? Organisation – hur behöver vi organisera oss? Aktiviteter – vad ska vi konkret göra?

4 Aktiviteter och tidplan
Workshops i mars, personaldag i juni Kontinuerligt arbete i ledningsgrupp och på APT Förankring i biblioteksrådet och dekangruppen Ytterligare en personaldag under hösten Målet är att ta fram en vision för 2020, strategier för att nå dit samt prioriterade områden Dokumentet klart i slutet av 2014 Förslag på ny organisation tas fram av ledningsgruppen, diskuteras på APT, med MDH:s ledning och samverkas Ev. nya tjänster utlyses i vanlig ordning

5 Inledning på workshops- och visionsarbetet
Arbetssätt Användarfokus Tillåtande arbetsklimat Generositet Bejaka olikheter Styrdokument Interna på Mälardalens högskola Statliga, t ex Bibliotekslagen och Högskolelagen Internationella, t ex IFLA:s manifest och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter Statistik Elektroniska resurser alltmer dominerande

6 Upplägg av workshops Värderingar och värdeord
Bibliotekets uppdrag och existensberättigande Vilka är våra användare och varför kommer de till oss? Vision 2020 Strategier för att nå visionen Kompetenser för att arbeta med strategierna

7 Resultat av workshops 1. Värderingar och värdeord (axplock) Engagemang
Tillförlitlighet Ser varje person Överbrygga Service Lyhördhet Respekt Akademisk förankring Professionella Saklighet Kompetens Tillgänglighet

8 Resultat av workshops, forts.
2. Varför finns vi? Existensberättigande? (axplock) Medieförsörjning, vetenskaplig informationsförsörjning Samling med kvalitet, rätt resurser i rätt tid Tillgängliggörande Stöd till studenter och forskare att lyckas Vägleda studenter, informationskompetens Attraktiv studiemiljö Mötesplats på campus Stödja forskare i publiceringsfrågor Stöd till skolans administration Samlande funktion för högskolan Symbol för kunskap och bildning Kvalitetshöjare

9 Resultat av workshops, forts.
3. Vilka är våra användare och varför kommer de till oss? (axplock) Studenter, lärare, forskare, doktorander, personal, studenter från andra lärosäten, allmänhet Hjälp med informationssökning, vetenskapliga artiklar, databassökningar, orientera sig i informationsöverflödet, värdera källor, hjälp till självhjälp Studiero, en lugn studiemiljö, en ”oas”, läsplatser Tekniskt stöd – datorplatser, kopiering, utskrifter, skanning etc. Studenter – kört fast, behöver hjälp att komma vidare, verktyg för att klara sina studier Forskare – publiceringsstöd Administrationen – bibliometriska analyser

10 Resultat av workshops, forts.
4. Vision 2020 Vetenskaplig informationsförsörjning Rikt och relevant utbud Lätt att hitta och lätt tillgängligt Attraktiva studiemiljöer Ergonomiskt och flexibelt Förstklassig IT-miljö Varierade och tillgängliga lärandemiljöer för olika behov Hög kompetens inom publiceringsfrågor och bibliometri Biblioteket ett självklart stöd i forsknings- och publiceringsprocessen samt till MDH:s forskningsadministration Biblioteket är väl integrerat med MDH:s verksamhet Medie- och informationskompetens integrerat i den ordinarie undervisningen, i rätt sammanhang och vid rätt tillfälle för studenten

11 Resultat av workshops, forts.
Strategier (axplock) Mer samarbete, nätverkande, kommunikation, integration med övriga MDH Mer samarbete med akademierna om mediaförsörjning Utveckla systemlösningarna, satsa på teknisk utveckling, ha kontroll över tekniken, utveckla webben, prioritera webbutveckling Anpassa och förnya lokalerna, mer ytor för lärande, mindre ytor för böcker Möta studenterna där de är, både fysiskt och virtuellt Mer kommunikation med studenterna om vad de vill ha och behöver

12 Resultat av workshops, forts.
6. Kompetenser Systemkompetens, webbutveckling, webbdesign, programmering, integrering av olika system Kompetens om e-media, databaser, licenser, innehåll Metadatakompetens Pedagogisk kompetens, webbpedagogik Kompetens om publiceringsfrågor och Open Access Bibliometri Ökad förståelse för olika vetenskapsområden, vetenskapsteori Språklig kompetens, kommunikation Projektledning / projektarbete


Ladda ner ppt "Visionsarbete Högskolebiblioteket MDH"

Liknande presentationer


Google-annonser