Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S)"— Presentationens avskrift:

1 Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S)

2 Från S-certifikat till EASA FCL
En presentation som hjälper dig med din personliga konvertering från S-certifikat till SPL eller LAPL (S)

3 Begrepp och förkortningar
• ATO = Approved Training Organisation • EASA = European Aviation Safety Agency • LAPL(S) = Light Aircraft Pilot License (Sailplanes) • Part FCL = Flight Crew Licensing requirements • FI(S) = Flight Instructor • FE(S) = Flight Examiner • FIE(S) = Flight Instructor Examiner • SPL = Sailplane Pilot License • AME = Aeromedical examiner (flygläkare)

4 Varför konvertera till EASA FCL certifikat?
Segelflyg ska följa EASA regelverket dvs. EU förordningen (1178/2011) som omfattar Del-FCL EU regelverket krävde från början att segelflygare ska ha FCL certifikat om de vill flyga EASA segelflygplan efter sjunde April 2015 – dock nu framflyttat tom april 2018

5 Införande av EU regler framflyttat!
Nationella skoltillstånd för segelflyg får fortsätta att nyttjas fram till 7/ Det betyder att utbildningen genomförs enligt nationella regler och nationella certifikat utfärdas tom 7/ Nationella certifikat kan därefter konverteras till Del FCL-certifikat baserat på en nationell konverteringsrapport upprättad av medlemslandet During its session from 8 to 9 October the Committee adopted a favourable opinion on an amendment to the so-called Aircrew Regulation (1178/2011/EC) and its annexes. Before the changes can be applied they will have to undergo a period or scrutiny in the European Parliament and the Council, however, further changes are extremely unlikely. Following a constructive dialogue of EAS with the Commission and Member States, based on the principles of the General Aviation Safety Strategy, the Committee’s decision brings about great improvements for our sector. The requirement for Registered Facilities (RF) to become Approved Training Organisations (ATO) has been postponed by three years from April 2015 to April 2018.

6 Segelflygets inriktning är nu följande:
Segelflyget genomför nu certifikatkonvertering på uppdrag av Transportstyrelsen Segelflyget fortsätter med nationellt skoltillstånd och utbildar enligt nationella bestämmelser Nya segelflygare som utbildas till nationella behörigheter konverteras efterhand till EASA FCL certifikat Segelflyget avser hantera och utbilda kontrollanter för segelflyg, då dessa måste finnas för att upprätthålla EASA FCL systemet Vi samråder med Transportstyrelsen om att hitta lösningar för hantering av kontrollanter och därmed hantera avgifter för examinering mm

7 Hur konverterar jag till EASA FCL-certifikat?
1. Ta del av denna presentation 2. Status på ditt medicinska intyg påverkar ditt val 3. Bestäm vilket certifikat du ansöker om 4. Välj de behörigheter du har rätt att få med 5. Använd blanketten Personlig konverteringsrapport 6. Använd TS blankett ansökan av Del-FCL certifikat 7. Kontrollera att din ansökan är komplett , inklusive läsbara kopior av handlingar som erfordras och skicka det till Segelflyget

8 Medicinskt krav SPL kräver EASA klass 1 eller klass 2 medicinskt intyg som utfärdats av en AME LAPL (S) kräver antingen ett LAPL medicinskt intyg, som kan utfärdas av en godkänd LAPL läkare eller AME, eller en klass 1 eller klass 2 medicinskt intyg

9 SPL eller LAPL(S)? Om du avser ta ut ekonomiskt ersättning från klubb/förbund (betald segelflyglärare) är enda alternativet ett SPL certifikat Om du tänker flyga utanför EU:s medlemsländer, då rekommenderas SPL certifikat Om du endast kan få ett LAPL medicinskt intyg, men inte ett klass 2 med. Intyg, är det enda alternativet ett LAPL (S) certifikat Krav och behörigheter på de två certifikaten är i övrigt identiska!

10 Segelflyglärare - SPL eller LAPL (S) ?
Segelflygets råd för dig som nu är segelflyglärare eller avser bli lärare framtiden, är att välja SPL. Om du inte är segelflyglärare, och inte har avsikt att bli det i framtiden rekommenderas välja ett LAPL ( S ) – dock kommer man givetvis senare kunna skifta, tex. SPL till LAPL (S) kräver bara ny ansökan och från LAPL (S) till SPL krävs ett flygprov och att medicinskt intyg är lägst klass 2 Rådet att segelflyglärare ska ha ett SPL kommer från kravet att alla licensinnehavare ska flyga två träningsflygningar med en segelflyglärare i varje 24 månaders period. Det betyder att SPL innehavare måste hitta en lärare som har en SPL , inte LAPL (S) . LAPL (S) innehavarna kommer att kunna flyga med lärare som innehar SPL eller LAPL (S)

11 Vilka behörigheter kan jag ha till SPL eller LAPL (S) certifikat?
Beroende på tidigare flygutbildning och godkänd behörighet kan du ha följande: • Aerobatics (alt. med begränsning grund AVA) • TMG • Molnflygning • Bogsering (med TMG) • FI (S) - flyginstruktör ”segelflyglärare” Kontrollanter har separat certifikat! • FE (S) – kontrollant • FIE (S) – lärarkontrollant

12 Vilka är konverteringskraven?
Bygger på en konverteringsrapport som Transportstyrelsen upprättat och delgivet EASA Segelflyget har tagit fram en personlig konverteringsrapport som alla segelflygare ska använda

13 Bogserpiloter för TMG! En bogserbehörighet kan kopplas till SPL eller LAPL (S) för bogsering med TMG OBS! Bogserförare med PPL hanteras inte i denna konvertering!

14 Segelflyglärare Innehavaren av ett giltigt SEL bevis kan konvertera till en FI (S) - se personlig konverteringsrapport! Dock pga. Opt-out tom 2018 Alla segelflyglärare behåller även sin nationella SEL behörighet.

15 Segelflyginstruktörer
Fram till april 2018 kommer nationella regler att fortsätta gälla för segelflygutbildning Detta betyder att segelflyginstruktörer kan fortsätta med sina behörigheter inom grund- och vidareutbildning!

16 Kontrollanter En nyhet är att kontrollanter införs för segelflyg
Segelflyglärare som haft nationell behörighet som “kontrollant” för lärare-PC rekommenderar Segelflyget att skaffa kontrollant behörighet FE (S) – detta ger rätt till att examinera (skill test) nya segelflygare samt genomföra PC för certifikat

17 Kontrollanter forts. För att vara kontrollant för motorseglare väljs TMG FE (S). Kontrollant för molnflygning (för examinering och PC) rekommenderas segelflyglärare som nationellt hade behörighet som IMC-kontrollant För att examinera segelflyglärare och även genomföra lärar-PC krävs FIE (S) – Segelflyget har utbildat ett antal SEL som varit verksamma på lärarutbildning, dessa rekommenderas ansöka att bli FIE (S)

18 Några steg som visar hur du fyller i din personliga konverteringsrapport!
Fyll i personuppgifter och notera giltighet på S-cert Ange vilket medicinskt intyg som innehas

19 Några steg som visar hur du fyller i din personliga konverteringsrapport!
Ange nationella behörigheter – data från sökandens flygdagbok Kryssa i resp. ruta för de behörigheter som innehas!

20 Några steg som visar hur du fyller i din personliga konverteringsrapport!
Segelflyglärare anger SEL nr samt de lärarbehörigheter som innehas

21 Några steg som visar hur du fyller i din personliga konverteringsrapport!
På sidan 2 väljs vilket FCL certifikat som önskas

22 Några steg som visar hur du fyller i din personliga konverteringsrapport!
Klassbehörighet anges

23 Några steg som visar hur du fyller i din personliga konverteringsrapport!
Startmetod anges

24 Några steg som visar hur du fyller i din personliga konverteringsrapport!
Behörigheter – notera valmöjligheten på AVA ”restricted” för de med AVA grund samt bogsering för de som har bogserbehörighet på TMG.

25 Några steg som visar hur du fyller i din personliga konverteringsrapport!
Segelflyglärare och de val som kan göras

26 Några steg som visar hur du fyller i din personliga konverteringsrapport!
På sidan 3 kan de som önskar bli kontrollanter välja sina behörigheter Segelflyget kommer i samarbete med TS genomföra en utbildning av alla blivande kontrollanter, därefter kommer TS att auktorisera och utfärda kontrollantbehörighet. Segelflyget kan även i samråd med Transportstyrelsen utse Senior Examiner Sailplanes, dessa auktoriseras av TS.

27 Några steg som visar hur du fyller i din personliga konverteringsrapport!
Sökanden signerar och ytterligare en person kontrollerar sökandens flygdagbok och att allt är korrekt ifyllt innan blanketten skickas in till segelflyget OBS! Glöm inte underskrift av klubbfunktionär

28 Några steg som visar hur du fyller i din personliga konverteringsrapport!
Sidan 4 i konverteringsrapporten är en checklista som ska vara ett stöd vid ifyllandet av rapporten.

29 Vilka handlingar skickas in i samband med konverteringen?
Med den personliga konverteringsrapporten skickas några dokument som bilagor: Kopia på ID handling, pass, körkort etc. Kopia på medicinskt intyg som innehas Kopia på S-certifikat som innehas Transportstyrelsens ansökan om utfärdande av Del-FCL certifikat Endast för kontrollanter- TS ansökan om utfärdande av Del-FCL kontrollantcertifikat Om ansökan för konvertering inte är komplett måste den kompletteras innan Segelflyget skickar rekommendation för utfärdande av FCL certifikat till TS. Är det några oklarheter ang. nationella behörigheter kan extra kopior av flygdagbok krävas. Hela ”konverteringspacken” skickas till: Segelflyget, Box Ange ”FCL ” på kuvertet! Falköping Alt. via e-post till – dock ska det vara scannade pdf dokument av ansökan.

30 Transportstyrelsen utfärdar därefter FCL certifikatet

31 Ta gärna en titt på Segelflygets hemsida och under verksamhet välj FCL
Där finns konverteringsrapporten att ladda ner samt FAQs ang. FCL och konverteringen. Vi ser fram emot att hjälpa dig med din personliga konverteringsansökan! Svenska Segelflygförbundet


Ladda ner ppt "Konvertering av S-certifikat till SPL eller LAPL (S)"

Liknande presentationer


Google-annonser