Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglig information och kommunikation Linköping den 7 november Handikappföreningarna Östergötland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglig information och kommunikation Linköping den 7 november Handikappföreningarna Östergötland."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglig information och kommunikation Linköping den 7 november Handikappföreningarna Östergötland

2 Bakgrund Från Patient till medborgare 1999/2000 Strategi för nationell funktionshinderspolitik 2011-2016 FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning 2009 HIN, PBL, ALM, BBR Klarspråkslagen 2009 Diskrimineringslagstiftning 2015 Handikappföreningarna Östergötland

3 Ökade krav 2015 En ny diskrimineringslag träder i kraft 1 jan 2015- bristande tillgänglighet - rättighetslag Detaljerade krav vid upphandling av IT- produkter och tjänster (europeisk standard) under 2015 Handikappföreningarna Östergötland

4 Tillgänglighet Fysisk tillgänglighet Informationstillgänglighet Kommunikationstillgänglighet Tillgänglig verksamhet RIV HINDREN Handikappföreningarna Östergötland

5 Universell design Målet är att produkter, tjänster och annat ska utformas så att så många som möjligt kan använda dem utan speciella lösningar Det är inte ett särperspektiv utan ett förhållningssätt Handikappföreningarna Östergötland

6 Tillgänglig layout Textflöde Teckensnitt: seriffer/klack- Times och New Times Roman eller utan seriffer Helvetica, Arial och Verdana. Fet stil är bättre för att markera text än kursiv stil och VERSALER Teckenstorlek: 12 punkter helst 14 Radavstånd: 2 punkter större än teckenstorlek Radlängd: 6-13 cm Kontrast och färger Bilder Papperskvalitet www.srf.nu text som fler kan läsa www.srf.nu Handikappföreningarna Östergötland

7 Alternativa format Lättläst svenska Inläst Punktskrift Stor stil Inspelad information på teckenspråk Tillgänglig PDF Handikappföreningarna Östergötland

8 Webbplats och e-tjänster Teknik WCAG2.0 Pedagogik Språk Handikappföreningarna Östergötland

9 Klarspråkslagen 1/7 2009 Offentlig verksamhet ska använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk, det vill säga klarspråk Vill du läsa mer www.sprakradet.se Gröna boken i färsk utgåva Statsrådsberedningen – riktlinjer för författningsskrivande, ds 2014:1 www.regeringen.se/sb/d/108/a/23541 Handikappföreningarna Östergötland

10 Klarspråk Tänk på läsaren: varför, till vem, syfte Vägled läsaren: innehållsförteckning, underrubriker, styckeindelning Skriv det viktigaste först Skriv kort Undvik ålderdomliga och svårbegripliga ord Förklara svåra men nödvändiga termer www.sprakradet.se Handikappföreningarna Östergötland

11 Tillgängliga skyltar www. mdf.se (Myndigheten för delaktighet) Var behövs skyltar Skyltbelysning Placering Utformning Lättbegripliga Taktila Audiell information Elektroniska Orienteringsplan och taktila kartor Säkerhet Handikappföreningarna Östergötland


Ladda ner ppt "Tillgänglig information och kommunikation Linköping den 7 november Handikappföreningarna Östergötland."

Liknande presentationer


Google-annonser