Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglig information och kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglig information och kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglig information och kommunikation
Linköping den 7 november Handikappföreningarna Östergötland

2 Bakgrund Från Patient till medborgare 1999/2000
Strategi för nationell funktionshinderspolitik FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning 2009 HIN, PBL, ALM, BBR Klarspråkslagen 2009 Diskrimineringslagstiftning 2015 Handikappföreningarna Östergötland

3 Ökade krav 2015 En ny diskrimineringslag träder i kraft 1 jan bristande tillgänglighet - rättighetslag Detaljerade krav vid upphandling av IT-produkter och tjänster (europeisk standard) under 2015 Handikappföreningarna Östergötland

4 Tillgänglighet Fysisk tillgänglighet Informationstillgänglighet
Kommunikationstillgänglighet Tillgänglig verksamhet RIV HINDREN Handikappföreningarna Östergötland

5 Universell design Målet är att produkter, tjänster och annat ska utformas så att så många som möjligt kan använda dem utan speciella lösningar Det är inte ett särperspektiv utan ett förhållningssätt Handikappföreningarna Östergötland

6 Tillgänglig layout Textflöde
Teckensnitt: seriffer/klack- Times och New Times Roman eller utan seriffer Helvetica, Arial och Verdana. Fet stil är bättre för att markera text än kursiv stil och VERSALER Teckenstorlek: 12 punkter helst 14 Radavstånd: 2 punkter större än teckenstorlek Radlängd: 6-13 cm Kontrast och färger Bilder Papperskvalitet text som fler kan läsa Handikappföreningarna Östergötland

7 Alternativa format Lättläst svenska Inläst Punktskrift Stor stil
Inspelad information på teckenspråk Tillgänglig PDF Handikappföreningarna Östergötland

8 Webbplats och e-tjänster
Teknik WCAG2.0 Pedagogik Språk Handikappföreningarna Östergötland

9 Klarspråkslagen 1/7 2009 Offentlig verksamhet ska använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk, det vill säga klarspråk Vill du läsa mer Gröna boken i färsk utgåva Statsrådsberedningen – riktlinjer för författningsskrivande, ds 2014:1 Handikappföreningarna Östergötland

10 Klarspråk Tänk på läsaren: varför, till vem, syfte
Vägled läsaren: innehållsförteckning, underrubriker, styckeindelning Skriv det viktigaste först Skriv kort Undvik ålderdomliga och svårbegripliga ord Förklara svåra men nödvändiga termer Handikappföreningarna Östergötland

11 Tillgängliga skyltar www. mdf.se (Myndigheten för delaktighet)
Var behövs skyltar Skyltbelysning Placering Utformning Lättbegripliga Taktila Audiell information Elektroniska Orienteringsplan och taktila kartor Säkerhet Handikappföreningarna Östergötland


Ladda ner ppt "Tillgänglig information och kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser