Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget Kronoberg 2009 /1 Att bota och lindra är självklara uppgifter för sjukvården. En lika viktig uppgift för oss är att förebygga ohälsa, sjukdom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget Kronoberg 2009 /1 Att bota och lindra är självklara uppgifter för sjukvården. En lika viktig uppgift för oss är att förebygga ohälsa, sjukdom."— Presentationens avskrift:

1 Landstinget Kronoberg 2009 /1 Att bota och lindra är självklara uppgifter för sjukvården. En lika viktig uppgift för oss är att förebygga ohälsa, sjukdom och lidande så långt det är möjligt. Ett gott liv i ett livskraftigt län

2 Landstinget Kronoberg 2009 /2 Landstinget – geografiskt detsamma som Kronobergs län

3 Landstinget Kronoberg 2009 /3 Livskvalitet i livets alla skeden Varje vårdtillfälle är lika viktigt för oss som för patienten. En del av vår verksamhet består av planerade rutinundersökningar, men varje dag tar vi också hand om ett antal akut sjuka patienter.

4 Landstinget Kronoberg 2009 /4 En dag i Landstinget Kronoberg Kommer 646 patienter på läkarbesök till sjukhusen för somatisk vård Utförs 570 sjukvårdande behandlingar Opereras 52 patienter Föds 6 barn på BB Vårdas 419 inneliggande patienter i somatisk vård Genomförs 675 röntgenundersökningar

5 Landstinget Kronoberg 2009 /5 …det händer mer än så Sjukvårdsrådgivningen tar emot 211 telefonsamtal Länets vårdcentraler tar emot 1 959 telefonsamtal 1 936 personer besöker vårdcentralerna, varav 935 träffar en läkare 49 personer besöker läkare inom psykiatrin 86 vuxna och 93 barn undersöks hos Folktandvården

6 Landstinget Kronoberg 2009 /6 Närsjukvård Närsjukvårdens uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård där människor bor och när behov finns.

7 Landstinget Kronoberg 2009 /7 Länssjukvård Vid Centrallasarettet Växjö och Lasarettet Ljungby erbjuder vi ett kvalificerat omhändertagande inom de flesta specialiteter. Vår ledstjärna är att erbjuda en god och säker vård.

8 Landstinget Kronoberg 2009 /8 Rättspsykiatriska regionkliniken Rättspsykiatrins värdegrund Se människan bakom brottet, äga kompetens och ha förmågan att möta patienten i alla situationer. Att i omvårdnadsarbetet använda sig själv som ett verktyg för att skapa en vårdrelation där patienten ges möjlighet till bearbetning och tillväxt.

9 Landstinget Kronoberg 2009 /9 Tandvård 24 folktandvårdskliniker  Sjukhustandvård Specialisttandvård  Frisktandvård

10 Landstinget Kronoberg 2009 /10 Service och stöd till verksamheten personal, ekonomi, planering, information, lokalvård, kost/restaurang, transport, fastigheter, IT-support, telefoni

11 Landstinget Kronoberg 2009 /11 Forskning och kompetensutveckling Kompetens utgör grunden för utveckling, förnyelse och systematiskt kvalitetsarbete hos oss. FoU-centrum  Kunskapsutveckling Syd  Grimslövs folkhögskola

12 Landstinget Kronoberg 2009 /12 Kuriosa… Landstingets lokalyta motsvarar 3 500 normalstora treor. Uppvärmningen av våra lokaler motsvarar 2 160 villor. Vattenförbrukningen räcker till 3,4 miljoner tvättmaskinstvättar. Elförbrukningen räcker till 290 miljoner tvättmaskinstvättar eller en 60 watts glödlampa som brinner i 50 824 år.

13 Landstinget Kronoberg 2009 /13 Regler och rättigheter

14 Landstinget Kronoberg 2009 /14 Alla har rätt till en god och säker vård, dygnet runt och oavsett anledning.

15 Landstinget Kronoberg 2009 /15 Vård och behandlingsgaranti Kontakt med primärvården samma dag Patienten ska få kontakt med sjukvårdsrådgivningen eller vårdcentral, per telefon eller på plats, samma dag som man söker vård. Läkarbesök i primärvården inom sju dagar Om vårdpersonalen bedömer att patienten behöver träffa en läkare på vårdcentral, ska ett sådant besök erbjudas inom sju dagar. Besök hos specialist inom 90 dagar Bedömer primärvården att patienten behöver besöka den specialiserade vården ska en tid erbjudas där inom 90 dagar. Behandling inom 90 dagar Om man inom den specialiserade vården bedömer att patienten behöver behandling ska det erbjudas inom 90 dagar efter det att beslut om behandling fattats.

16 Landstinget Kronoberg 2009 /16 Valfrihet i sjukvården Patienter har rätt till akut vård var som helst i landet. Patienter kan söka öppen vård på sjukhus och vårdcentral i hela landet. Patienter kan söka till specialist på lasarett i hela landet – i vissa fall krävs remiss från ditt hemlandsting. Patienter kan välja att bli behandlad på vilket sjukhus som helst i landet. De regler som gäller för landstingsvård gäller även för vård och behandling hos privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Patienter har rätt till information om sina valmöjligheter.

17 Landstinget Kronoberg 2009 /17 Synpunkter på vården Prata först med personalen som vårdat dig! Patientnämnden underlättar kontakten mellan patienter och personal inom hälso- och sjukvården skapar förtroende mellan medborgarna och sjukvården Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anmäla felaktig vård Patientförsäkringen ev. ersättning för skada i samband med behandling på sjukhus eller mottagning

18 Landstinget Kronoberg 2009 /18 Driftorganisation

19 Landstinget Kronoberg 2009 /19 Landstingsdirektör NärsjukvårdenLänssjukvården Rättspsykiatriska regionkliniken FolktandvårdenLandstingets kansli Gemensam administration och service Grimslövs folkhögskola Stab Funktionsansvariga

20 Landstinget Kronoberg 2009 /20 Organisation Landstingsdirektören är högsta tjänsteman och har ett delegerat ansvar att leda och besluta om all (med ett fåtal undantag) verksamhet som utgörs av linjeorganisationen med de olika driftenheterna. Till stöd har landstingsdirektören Ledningsstab: funktionsansvariga tjänstemän. Fungerar som ett stöd i att leda, stödja, samordna, och följa upp landstingets verksamheter samt ta initiativ till utveckling inom resp. område. Ledningsgrupp: driftenhetscheferna och ledningsstaben. Fungerar som ett stöd i landstingsdirektörens beslutsfattande.

21 Landstinget Kronoberg 2009 /21 Vårdprocesser Äldre Vuxna Barn Hälsa PrimärvårdLänssjukvårdRegionsjukvård Barn Närsjukvård Länssjukvård Region- sjukvård Grundprinciper för vårdsamband Landstinget Kronoberg 2008 /21

22 Landstinget Kronoberg 2009 /22 Detaljerade fakta

23 Landstinget Kronoberg 2009 /23 Driftenheterna i siffror DriftenhetExtern bruttokostnadAntal anställda Närsjukvården1 0151 384 Länssjukvården2 0102 700 Rättspsykiatrin152318 Folktandvården137244 Landstingsservice329382 Gemensam adm.47123 Landstingets kansli72126 Grimslövs folkhögskola1934 Kunskapsutveckling Syd920 Landstingsgemensamt604 Förtroendemannaorg16

24 Landstinget Kronoberg 2009 /24 Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag Finansnetto Årets resultat 2007 562 -4 041 -177 -3 656 2 902 742 13 1,2 2008 595 -4 227 -182 -3 814 3 059 715 -79 -120 2006 494 -3 819 -165 -3 489 2 763 741 14 29

25 Landstinget Kronoberg 2009 /25 Intäkter

26 Landstinget Kronoberg 2009 /26 Kostnader

27 Landstinget Kronoberg 2009 /27 Politisk organisation

28 Landstinget Kronoberg 2009 /28 Den politiska ledningen, landstingsfullmäktige, beslutar om vilken inriktning landstinget ska ha. De utgår från hälsoläget i länet, behoven av hälso- och sjukvård och de ekonomiska ramarna.

29 Landstinget Kronoberg 2009 /29 Uppdrag hälsa Medborgarnas behov Länsperspektiv Arbetssätt som stödjer en sammanhållen vårdkedja Samverkan, patientsäkerhet och kvalitet Landstingsfullmäktige som uppdragsgivare Landstingsstyrelsen styr genomförandet

30 Landstinget Kronoberg 2009 /30 Förtroendemannaorganisation Patientnämnd Revision Arbetsutskott Landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen Handikappråd Organisationsutskott Medborgarna S=16, M=10, C=7, Kd=4, Fp=3, V=3, Mp=2 Folkhälsoutskott Barn- och ungdomsutskott Vuxenutskott Äldreutskott Pensionärsråd Styrelse Grimslöv och kulturdelegation Styrelse Grimslöv och kulturdelegation Landstingsdirektör

31 Landstinget Kronoberg 2009 /31 Landstingsfullmäktige Är landstingets högst beslutande organ. Består av 45 ledamöter och utses av medborgarna vid val. Fungerar som uppdragsgivare Har fyra utskott – barn/ungdom, vuxna, äldre och folkhälsa – som kartlägger och analyserar medborgarnas behov. Granskas av revisionen Till fullmäktige finns patientnämnden knuten. Nämnden fungerar som en länk mellan patient och verksamhet.

32 Landstinget Kronoberg 2009 /32 Landstingsstyrelsen Utses av landstingsfullmäktige och består av 15 ledamöter. Styr genomförandet av fullmäktiges uppdrag samt leder och samordnar landstingets verksamhet. Väljer representanter till handikappråd och pensionärsråd. Väljer representanter till kulturutskott och styrelse för Grimslövs folkhögskola. Utser landstingsdirektör.

33 Landstinget Kronoberg 2009 /33 Jobba hos oss!

34 Landstinget Kronoberg 2009 /34 Att jobba i landstinget är att jobba för livet. Det innebär möten med människor i livets alla skeden.

35 Landstinget Kronoberg 2009 /35 Många yrken – flest kvinnor Cirka 5 300 anställda, varav 4 900 årsarbetare 80 procent kvinnor och 20 procent män 72 procent heltid och 28 procent deltid Genomsnittlig sysselsättningsgrad 92 procent Genomsnittsålder 46 år Extern personalomsättning: 2,9 procent Ett 50-tal yrkeskategorier


Ladda ner ppt "Landstinget Kronoberg 2009 /1 Att bota och lindra är självklara uppgifter för sjukvården. En lika viktig uppgift för oss är att förebygga ohälsa, sjukdom."

Liknande presentationer


Google-annonser