Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mäta för hållbar jämställdhet Marie Trollvik Programchef Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mäta för hållbar jämställdhet Marie Trollvik Programchef Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 Mäta för hållbar jämställdhet Marie Trollvik Programchef Sveriges Kommuner och Landsting

2 Program för hållbar jämställdhet - 240 mkr från regeringen 2008-2013 - Utvecklingsarbeten i 72 kommuner, landsting, regioner och privata utförare - Jämställdhet som rättighet – och nyttighet, fokus på kvalitet - Likvärdig service oavsett kön

3 Kärnprocesser Kvinnor och män, flickor och pojkar Stöd- processer Lednings- processer Struktur Kultur Verksamhetsplan Budget Kvalitetsledning HR Kommunikation Upphandling Myndighets- utövning Välfärdstjänster Långsiktig samhällsuteckling Styrning Jämställdhetsperspektiv i alla processer

4 Organisationens styrkedja Förvalt- nings- ledning Med- borgarna Chefer med operativt ansvar Med- arbetare Politisk ledning

5 Indikatorer En mätbar företeelse som visar eller indikerar tillståndet i ett större system Struktur : ramverk t ex mål, policys, avsatta resurser Process : det som görs för att förverkliga mål nå resultat Resultat : medborgarnas nytta av verksamheten.

6

7 Mål. Jämställdhetsanalyser görs i den politiska beslutsprocessen Indikator 2.1.1 Det finns könskonsekvensbeskrivningar i beslutsunderlag Antal beslutsärenden under mätperioden Antal beslut där kön är relevant Antal beslutsärenden med könskonsekvensbeskrivning -

8 JÄMIX ® Nyckeltalsinstitutet

9 Resultatindikatorer, Öppna jämförelser Jämföra kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Data från databasen KoLaDa - folkhälsa folkhälsa - företagsklimat företagsklimat - grundskola grundskola - gymnasieskola gymnasieskola - hälso- och sjukvård hälso- och sjukvård - trygghet och säkerhet trygghet och säkerhet - socialtjänst socialtjänst

10 Kommande kommunfaktablad i Kolada Exempel: indikator grundskola Flickor och pojkar i åk 8 som känner sig trygga i skolan Flickor och pojkar i åk 9 som minst uppnått målen för godkänd i ämnesprov i svenska (exkl. svenska som andra språk)

11 Exempel indikator gymnasieskola Kvinnor som hoppar av/byter program från mansdominerade program (minst 60 % män) Män som hoppar av/byter program från kvinnodominerade program (minst 60 % kvinnor) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år Etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesförberedande program

12 Smart ekonomi i Botkyrka – från arbetslöshet till arbete i vård och omsorg

13 Sysselsättning i Botkyrka - Utlandsfödda kvinnor har lägst sysselsättning. - I kommundelen Fittja står mer än hälften av kvinnorna utanför arbetsmarknaden. - Svenskkunskaper och gymnasiekompetens krävs för jobb.

14 Exemplet Aisha - Utrikes född 25-årig kvinna, 5 års skolgång i hemlandet, försörjd av anhörig. - Studerar SFI, grundläggande vuxenutbildning och Vård- och omsorgsprogrammet, totalt 4 år. - Studiemedel på Komvux. - Jobbar efter studierna fram till pension.

15 Exemplet Aisha 2013-2052 KomponentKostnadIntäktVinst Utbildning146 000 Studiemedel154 000 Produktions- tillskott, 40 år 7 553 000 Totalt310 0007 553 0007 252 000

16 Fördelning av produktionstillskott Aktör/mottagareBelopp Aisha, nettolön - Till staten i konsumtionsskatt: 610 000 4 527 000 Kommunalskatt -Till Botkyrka kommun: 44 000 -Till kommunkollektivet: 754 000 798 000 Landstingsskatt -Till Stockholms läns landsting: 101 000 -Till landstingskollektivet: 379 000 480 000 Sociala avgifter1 741 000 Totalt7 553 000

17 Exemplet Beata - Inrikes född, 35 år, 9 års grundskola, försörjningsstöd. - Studerar vård- och omsorgsprogrammet, totalt 1,5 år. - Studiemedel på Komvux. - Jobbar efter studierna fram till pension.

18 Exemplet Beata 2013-2042 KomponentKostnadIntäktVinst Utbildning, VO tre terminer 62 000 Studiemedel94 000 Produktionstillskott 30 år 6 701 000 Uteblivet förs.stöd, 30 år 2 450 000 Totalt156 0009 151 0008 995 000


Ladda ner ppt "Mäta för hållbar jämställdhet Marie Trollvik Programchef Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser