Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mäta för hållbar jämställdhet Marie Trollvik Programchef Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mäta för hållbar jämställdhet Marie Trollvik Programchef Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 Mäta för hållbar jämställdhet Marie Trollvik Programchef Sveriges Kommuner och Landsting

2 Program för hållbar jämställdhet mkr från regeringen Utvecklingsarbeten i 72 kommuner, landsting, regioner och privata utförare - Jämställdhet som rättighet – och nyttighet, fokus på kvalitet - Likvärdig service oavsett kön

3 Kärnprocesser Kvinnor och män, flickor och pojkar Stöd- processer Lednings- processer Struktur Kultur Verksamhetsplan Budget Kvalitetsledning HR Kommunikation Upphandling Myndighets- utövning Välfärdstjänster Långsiktig samhällsuteckling Styrning Jämställdhetsperspektiv i alla processer

4 Organisationens styrkedja Förvalt- nings- ledning Med- borgarna Chefer med operativt ansvar Med- arbetare Politisk ledning

5 Indikatorer En mätbar företeelse som visar eller indikerar tillståndet i ett större system Struktur : ramverk t ex mål, policys, avsatta resurser Process : det som görs för att förverkliga mål nå resultat Resultat : medborgarnas nytta av verksamheten.

6

7 Mål. Jämställdhetsanalyser görs i den politiska beslutsprocessen Indikator Det finns könskonsekvensbeskrivningar i beslutsunderlag Antal beslutsärenden under mätperioden Antal beslut där kön är relevant Antal beslutsärenden med könskonsekvensbeskrivning -

8 JÄMIX ® Nyckeltalsinstitutet

9 Resultatindikatorer, Öppna jämförelser Jämföra kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Data från databasen KoLaDa - folkhälsa folkhälsa - företagsklimat företagsklimat - grundskola grundskola - gymnasieskola gymnasieskola - hälso- och sjukvård hälso- och sjukvård - trygghet och säkerhet trygghet och säkerhet - socialtjänst socialtjänst

10 Kommande kommunfaktablad i Kolada Exempel: indikator grundskola Flickor och pojkar i åk 8 som känner sig trygga i skolan Flickor och pojkar i åk 9 som minst uppnått målen för godkänd i ämnesprov i svenska (exkl. svenska som andra språk)

11 Exempel indikator gymnasieskola Kvinnor som hoppar av/byter program från mansdominerade program (minst 60 % män) Män som hoppar av/byter program från kvinnodominerade program (minst 60 % kvinnor) Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år Etablerade på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesförberedande program

12 Smart ekonomi i Botkyrka – från arbetslöshet till arbete i vård och omsorg

13 Sysselsättning i Botkyrka - Utlandsfödda kvinnor har lägst sysselsättning. - I kommundelen Fittja står mer än hälften av kvinnorna utanför arbetsmarknaden. - Svenskkunskaper och gymnasiekompetens krävs för jobb.

14 Exemplet Aisha - Utrikes född 25-årig kvinna, 5 års skolgång i hemlandet, försörjd av anhörig. - Studerar SFI, grundläggande vuxenutbildning och Vård- och omsorgsprogrammet, totalt 4 år. - Studiemedel på Komvux. - Jobbar efter studierna fram till pension.

15 Exemplet Aisha KomponentKostnadIntäktVinst Utbildning Studiemedel Produktions- tillskott, 40 år Totalt

16 Fördelning av produktionstillskott Aktör/mottagareBelopp Aisha, nettolön - Till staten i konsumtionsskatt: Kommunalskatt -Till Botkyrka kommun: Till kommunkollektivet: Landstingsskatt -Till Stockholms läns landsting: Till landstingskollektivet: Sociala avgifter Totalt

17 Exemplet Beata - Inrikes född, 35 år, 9 års grundskola, försörjningsstöd. - Studerar vård- och omsorgsprogrammet, totalt 1,5 år. - Studiemedel på Komvux. - Jobbar efter studierna fram till pension.

18 Exemplet Beata KomponentKostnadIntäktVinst Utbildning, VO tre terminer Studiemedel Produktionstillskott 30 år Uteblivet förs.stöd, 30 år Totalt


Ladda ner ppt "Mäta för hållbar jämställdhet Marie Trollvik Programchef Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser