Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riktlinjer för patientinformation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riktlinjer för patientinformation"— Presentationens avskrift:

1 Riktlinjer för patientinformation
1177.se /ostergotland Monica Bravell Webbstrateg Landstinget i Östergötland Riktlinjer för patientinformation bygger på de ”Nationella riktlinjer för Kontaktkortsadmin”.

2 Principer för kontaktkort
Vårdgivare som har ramavtal med Landstinget ska ha egna kontaktkort på 1177.se Alla vårdcentraler, avdelningar och mottagningar med eget telefonnummer ska ha kontaktkort på 1177.se Kliniker ska ha kontaktkort på 1177.se Under- och specialistmottagningar presenteras på klinkmottagningens kontaktkort Klinikmottagningens kontaktkort länkas till vårdcentralen eller kliniken Kontaktkort med praktisk information ska finnas för sjukhusen i länet

3 Information till patienter och närstående på 1177.se från LiÖ
Presenteras på två olika sätt: Dels på kontaktkort i tjänsten Hitta och jämför vård Dels i artiklar antingen i egna artiklar eller som landstingsunika tillägg i befintliga nationella artiklar

4 Grundkrav på informationen
All patientinformation ska vara: Aktuell Korrekt Lätt att förstå Anpassad för patienter, närstående och allmänhet Samstämmig med information i andra kanaler och sammanhang I enlighet med landstingets riktlinjer för namnsättning av enheter

5 Kontaktkorten ska innehålla
Kontaktuppgifter Telefontider Här-finns-vi-kartor Öppettider Besökstider Kort presentationstext (Om oss) Vårdutbud (Vårt utbud) Information om telefon- och läkartillgänglighet Information om remisskrav Information om driftsform Information om hur man kommer i kontakt med mottagningen E-tjänster: Mina vårdkontakter samt egna e-tjänster om sådana finns Information om avgifter (länk till artikel på 1177.se om patientavgifter) Länk till information om vårdval (vårdcentraler) Länk till aktuell jourcentrals kontaktkort (vårdcentraler) Länk från mottagning/avdelning till kontaktkortet för vårdcentralen/kliniken

6 Roller och ansvar för kontaktkorten
För varje kontaktkort ska det finnas en innehållsansvarig och en kontaktkortsadministratör Synpunkter på innehållet skickas till en funktionsbrevlåda som bevakas av webbmaster Webmaster skickar synpunkterna till ansvarig på berörd enhet

7 Kontaktkortens olika delar
Om oss Vårt utbud E-tjänster Omdömen Personal Tillfällig information

8 Om oss - kontaktkorten Om oss - Startsida för kontaktkorten
Kort presentation om verksamheten Textbegränsning i HSA 1024 tecken Läggs in av HSA förvaltningen I Östergötland Ändringar skickas till funktionsbrevlåda:

9 Vårt utbud - Kontaktkorten
Här listas samtliga utbud – mottagningar avdelningar inom Kliniken/vårdcentralen Mottagningar/avdelningar med egna kontaktkort, skriv kortfattat, länka till enhetens kontaktkort för mer info Här presenteras mottagningar på som enheten samarbetar med på annan geografisk plats För vårdcentraler: Text om var invånaren vänder sig när vårdcentralen är stängd ska finnas överst, ovanför utbudet

10 Forts. Vårt utbud - Kontaktkorten
Exempel på frågor: Vad kan man få hjälp med? Vilka kan få hjälp? Alla/viss grupp/upptagningsområde Krävs det remiss? Om det behöver förtydligas Hur hittar man dit? Om det behöver förtydligas Vad är det för öppet- och telefontider? Om det behöver förtydligas. Dessa genereras automatiskt från HSA i fältet med kontaktuppgifter. Vad är det för besökstider? Om aktuellt Hur tar man kontakt?/Vad finns det för kontaktvägar? Finns det eventuell specialistkompetens?

11 E-tjänster - Kontaktkorten
Här ska alla e-tjänster som enheten erbjuder via Mina vårdkontakter presenteras först Därefter presenteras övriga e-tjänster tex boka telefontid, boka tid direkt Exempel: Allergimottagningen US Tannefors vårdcentral

12 Kontaktkorten kan också innehålla:
Tillfällig/aktuell information (valbart) Namngiven personal (valbart) Länkar till relevanta artiklar på 1177.se, för exempelvis information om förberedelser inför behandlingar Länka inte till företagssajter. Saknas information på 1177.se, kontakta landstingets 1177-redaktion på Informationscentrum Länk till sjukhus kontaktkort, för serviceutbud som parkering, kafeteria etc Länka inte till företagssajter. Saknas information på 1177.se, kontakta landstingets 1177-redaktion på Informationscentrum. Tex Allt om vaccinationer, Netdoctor, läkemedelssajter

13 Kontaktkorten kan också innehålla:
Pdf:er. Rekommendationen är att avstå från pdf:er. Dels är det svårt att hålla informationen aktuell och dels är pdf-formatet inte anpassat för mobil användning, vilket gör dem användarovänliga. Alla pdf:er som publiceras ska följa landstingets riktlinjer. Vid osäkerhet, rådgör med landstingets 1177-redaktion Länkar till mottagningar man samarbetar med som finns på annan geografisk plats, så kallade relaterade mottagningar. Visas under Utbud Information om medverkan i nationellt kvalitetsregister Länka inte till företagssajter. Saknas information på 1177.se, kontakta landstingets 1177-redaktion på Informationscentrum. Tex Allt om vaccinationer, Netdoctor, läkemedelssajter

14 Tillfällig information på kontaktkorten
Det gula fältet kan användas för att lyfta fram extra viktig - tillfällig eller aktuell - patientinformation Exempel: Tider för vaccination, information om begränsade p-möjligheter, stängt pga utbildning För att få informationen publicerad och borttagen, Skicka underlag till funktionsbrevlådan

15 Landstingsunika tillägg på 1177.se/ostergotland
Vad är ett landstingsunikt tillägg ? Patientinformation från Landstinget i Östergötland som konkretiserar och kompletterar den nationella patientinformation som finns på 1177.se. Tilläggen ska beskriva specifika förutsättningar, till exempel: - åldersgränser - vilka behandlingar eller undersökningar som erbjuds eller - var en viss behandling eller undersökning erbjuds

16 Landstingsunika tillägg på 1177.se/ostergotland
Landstingsunik patientinformation publiceras antingen som tillägg i en nationell artikel eller som egen artikel. Exempel på redan publicerad landstingsunik patientinformation är: - Patientavgifter (egen artikel) - Hur man söker vård i Landstinget i Östergötland (egen artikel) - Patientjournalen (tillägg i artikel) - Gynekologisk cellprovtagning (tillägg i artikel).

17 Exempel på frågor som ska besvaras i landstingsunika tillägg
Tillägg till artikel om undersökningar ska ge svar på följande frågor: För vilka? Får man kallelse eller behöver man själv ta initiativet? Var i mitt landsting erbjuds undersökningen? Krävs remiss och i så fall, var kan jag få en sådan? Hur får jag svaret? Vad kostar det? Helst länk till samlingsartikel för avgifter i vården - Om man kan använda sig av e-tjänster i vårdkontakten

18 Exempel på frågor som ska besvaras i landstingsunika tillägg
Tillägg till artikel om behandlingar ska ge svar på följande frågor: För vilka? När är behandlingen aktuell? Vart vänder man sig? Krävs remiss och i så fall, var kan jag få en sådan? - Var erbjuds behandlingen? (vårdcentral/klinik/avtal med annat landsting?) Länk till kontaktkort. Vad kostar det? Helst länk till samlingsartikel för avgifter i vården - Om man kan använda sig av e-tjänster i kontakten

19 Exempel på frågor som ska besvaras i landstingsunika tillägg
Eventuella tillägg till artikel omsjukdomar ska ge svar på följande frågor: - Vart ska jag vända mig? - När ska jag söka vård? - Var får jag vård? - Återbesök - Sjukdomsförekomst i vissa områden

20 Arbetet med landstingsunika tillägg
Verksamheten går igenom sina webbsidor på lio.se för att se om det finns information som behöver läggas till som landstingsunika tillägg i artiklarom hälsa, sjukdomar, behandlingar, tandvård, regler och rättigheter på 1177.se Informationscentrum skriver och publicerar landstingsunika tillägg/artiklar. Innehållsansvaret ligger hos verksamheten Önskemål om landstingsunika tillägg på 1177.se skickas till funktionsbrevlådan:

21 Stöd och riktlinjer för innehållet på 1177.se
Stöd för arbetet i Kontaktkortsadmin Översiktsbild kontaktkort 1177.se (pdf, som visar varifrån information genereras) Användarmanual för Kontaktkortsadmin Lathund för överflyttning av patientinformation från lio.se till 1177.se/ostergotland (pdf) Riktlinjer för namnsättning av enheter Riktlinjer för information om Hitta och jämför vård i HSA-katalogen Redaktörshandbok för 1177.se För redaktörer och kontaktkortsadministratörer finns ytterligare stöd i de nationellt framtagna ”Redaktörshandbok för 1177.se” samt ”Riktlinjer för regionalt innehåll på 1177.se Dessa nås på:


Ladda ner ppt "Riktlinjer för patientinformation"

Liknande presentationer


Google-annonser