Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resursteamet Stöd och Omsorg Piteå Kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resursteamet Stöd och Omsorg Piteå Kommun"— Presentationens avskrift:

1 Resursteamet Stöd och Omsorg Piteå Kommun
ADHD Attention Deficit Hyperactivity disorder Uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet.

2 Huvudsakligen uppmärksamhetsproblem
Huvudsakligen hyperaktivitets-/impulsivitetsproblem Både ovanstående Ca 5 % av alla barn uppfyller diagnoskriterier för ADHD, 40-50% som fått diagnosen som barn har kvarstående svårigheter som vuxna – kanske 1-2% av befolkningen Bland barn 3/1 – pojkar - flickor Vuxna mer jämn fördelning.

3 Orsaker Medfödd tidig hjärnskada – bl a noradrenalin/dopaminförsörjningen i hjärnan fungerar annorlunda. Brister i centrala kontrollprocesser som svarar för planering, organisation, samordning, impulsreglering och integrering för olika kognitiva funktioner. Arbetsminnet en central roll i de exekutiva funktionerna, hos ADHD fort ”överbelastat”. Ärftliga faktorer spelar stor roll, samt ogynnsamma förhållanden under graviditet – alkohol och tobak.

4 Kärnsymptom vid ADHD Uppmärksamhetsstörningar Impulsivitet
Verkar inte lyssna, Svårt uppfatta instruktioner Hålla kvar uppmärksamhet – fördela uppmärksamhet - fokusera Slutför inte aktiviteter Svårt organisera, strukturera Impulsivitet Reagerar på allt, ofta snabbt, urskillningslöst Svårt att styra o reglera sitt beteende – styrs av stimuli i stunden Omedelbar behovstillfredsställelse Impulsiv istället för strategisk – svårighet med problemlösning Impulsivitet mer påtaglig i situationer som kräver egen reflektion o eftertanke Överaktivitet – svårt finna lämplig aktivitetsnivå Svårt hitta lämplig aktivitetsnivå till vad uppgift/situation kräver – är på topp/helt slut Rastlöshet, inre oro, svårt varva ner, ständigt sysselsatt Kompensera låg vakenhetsgrad? Sömnsvårigheter vanliga.

5 Samsjuklighet Dyslexi Depression Ångestsyndrom Missbruk
Autismspektrastörningar/Toretts Utvecklingstörning

6 Svårigheter i dagliga livet
Bristande tidsuppfattning Svårt organisera och planera. Svårt hålla ordning Svårt få saker gjorda Svårt att välja och välja bort Svårt att göra flera saker samtidigt Svårt att komma ihåg Svårt att klara förändringar Gränslöshet Ojämna prestationer, bra och dåliga dagar. Svårt att uppfatta instruktioner och anvisningar

7 Resurser Kreativitet Intensiv och fokuserad (i det som motiverar/intresserar) Självständighet – gå sin egen väg Ser möjligheter Orädd ”Spränger gränser”

8 Lästips ”ADHD/DAMP – en uppdatering” Vanna Beckman
”Från busfrö till brottsling?” Annika Brar ”Tio kvinnor om ADHD” Riksförbundet Attention ”Vuxna med ADHD ur ett hjälpmedelsperspektiv” Agneta Hellström Hemsidor: Riksföreningen Attention (ADHD, AS, Toretts mfl) ”En webbplats för Slarvmajor”


Ladda ner ppt "Resursteamet Stöd och Omsorg Piteå Kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser