Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Webbenkät genomförd maj 2010 Regeltillämpning i praktiken 1-2. Vem 3-8. Beslut och struktur 9-12. Myndighetsutövning och ”service” 13-18. Kvalitetsfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Webbenkät genomförd maj 2010 Regeltillämpning i praktiken 1-2. Vem 3-8. Beslut och struktur 9-12. Myndighetsutövning och ”service” 13-18. Kvalitetsfrågor."— Presentationens avskrift:

1

2 Webbenkät genomförd maj 2010 Regeltillämpning i praktiken 1-2. Vem 3-8. Beslut och struktur 9-12. Myndighetsutövning och ”service” 13-18. Kvalitetsfrågor 19-24. Taxor och riskklassning Enkät till Bygg&Miljönämnd, Miljö&Hälsa mm. Totalt 118 personer, 40 svar = 30% Alla kommuner: Förvaltning och politik

3 1. Jag verkar i kommunen WebbenkätSida 3 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

4 WebbenkätSida 4 Entreprenörsregionen 2010-05/BR 2. Jag svarar som

5 WebbenkätSida 5 Entreprenörsregionen 2010-05/BR 3. Vi är organiserade så att jäv inte kan förekomma på förvaltningsnivå (jäv skulle t.ex kunna föreligga om miljöinspektörer är underställda den förvaltningsorganisation som även ansvarar för drift av exempelvis vattenverk eller avloppsreningsverk)

6 4. Vi har aktuell delegationsordning för beslutanderätt inom ditt ansvarsområde (till nämnden, från nämnden till förvaltningschef/ miljöchef med rätt att vidaredelegera, eller direkt till inspektör) WebbenkätSida 6 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

7 5. Vi har aktuell behovsutredning för tillsynsverksamheten WebbenkätSida 7 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

8 6. Vi har aktuell tillsynsplan för tillsynsverksamheten WebbenkätSida 8 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

9 WebbenkätSida 9 Entreprenörsregionen 2010-05/BR 7. Överensstämmer tillsynsplanen med behovsutredningen?

10 8. Vi gör årlig uppföljning av utfallet av tillsynsverksamheten WebbenkätSida 10 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

11 9. Kommunen är tillsynsmyndighet och förväntas vara serviceinriktad gentemot företagen. I min kommun har diskuterats STORLEKEN (= kronor och/eller tid) på såväl myndighetsutövning som "service". WebbenkätSida 11 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

12 11. I min kommun har diskuterats INNEHÅLLET i såväl myndighetsutövning som "service". WebbenkätSida 12 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

13 13. Vi har service/tjänstegarantier som fastställs av (välj en eller flera) WebbenkätSida 13 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

14 15. Vi gör uppföljning av service/tjänstegarantierna. WebbenkätSida 14 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

15 16. Vi gör utvärderingar av vår verksamhet, t.ex. i form av brukarenkäter WebbenkätSida 15 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

16 17. För att säkerställa enhetlig regeltillämpning uppmuntrar vi: (välj en eller flera) WebbenkätSida 16 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

17 18. Enligt min bedömning menar företag att följande påståenden är viktigast för dem när de möter kommunen i olika ärenden (välj ett till tre påståenden): WebbenkätSida 17 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

18 19. Baseras era avgifter för tillsyn på riskklass och erfarenhet? WebbenkätSida 18 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

19 20. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har tagit fram underlag som stöd vid taxesättning inom miljöbalkens område. När vi antog taxan senast användes WebbenkätSida 19 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

20 21. Besvaras endast om beslut finns att riskklassa verksamheter. Får alla nya företag samma kontrollavgift (efter riskklass)? WebbenkätSida 20 Entreprenörsregionen 2010-05/BR

21 22. Tillämpar ni sänkt/höjd avgift om företaget har god/dålig efterlevnad? WebbenkätSida 21 Entreprenörsregionen 2010-05/BR


Ladda ner ppt "Webbenkät genomförd maj 2010 Regeltillämpning i praktiken 1-2. Vem 3-8. Beslut och struktur 9-12. Myndighetsutövning och ”service” 13-18. Kvalitetsfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser