Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2014 2013-10-01 tom 2014-05-28 Margit Gehrke Flyckt Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2014 2013-10-01 tom 2014-05-28 Margit Gehrke Flyckt Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod tom Margit Gehrke Flyckt Projektledare

2 Täckningsgrad på SÄBO tom Preventivt arbetssätt - Senior alert

3 PPM fall och trycksår V 11 Karlskoga och Örebro krav på 50 st registreringar Övriga kommuner krav på 25 st registreringar Summa 229 regestreringar

4 PPM Trycksår och Fall v Kommunerna Örebro län Antal personer: 229 Antal personer med trycksår: 32 Antal trycksår: 48 Hälar, ryggslut

5 PPM Trycksår och Fall v Kommunerna Örebro län Antal personer: 229 Antal personer som fallit: 16 Antal fall: fall ingen skada 4 fall mjukdelsskada 2 fall sårskada 1 fall frakturhöft 1 fall skallskada/armfraktur

6 Vårdprevention för alla riskområden tom * För att åtgärder ska räknas som utförda krävs att dessa registrerats senast 6 månader efter aktuell riskbedömning Kolumn%%...åtgärd planerats åtgärd utförts Datum: Riskbedömningar där risk konstaterats och... Vald enhet Risk- varav risk...åtgärd planerats...åtgärd utförts * bedömningar NNN%N% Askersunds kommun Degerfors kommun Hallsbergs kommun Hällefors kommun Karlskoga kommun Kumla kommun Laxå kommun Lekebergs kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun Örebro kommun Karlskoga lasarett Lindesbergs lasarett USÖ

7 Antal ROAG munvårdsbedömningar Örebro län tom

8 Palliativ vård Örebro län tom Positiv utveckling ligger nu på 8 % målet är att nå 10%!

9 Örebro läns spindeldiagram blir allt grönare! 1045 vårdtillfällen där dödsfallet var väntat

10 Summa: demensdiagnos 42 och uppföljning 73 Antal registrerade demensdiagnoser och uppföljningar ligger till grund för prestationsersättningen för mätperiod tom

11 Antal registrerade demensdiagnoser i SveDem i primärvården tom Summa: 52 registreringar

12 Antal registrerade uppföljningar i SveDem i primärvården tom Summa: 88 registreringar

13 Mätperiod tom Summa: 472 registreringar

14 Antal registreringar i BPSD tom Summa: 472 registreringar

15 Olämpliga läkemedel Örebro län Två månader lägre än positiv utveckling!

16 Antipsykotiska Örebro län 1 månad under ligger stabilt men går det att minska?

17 Antiinflammatoriska Örebro län Två månader lägre än positiv utveckling!

18 Oplanerade återinskrivningar Örebro län Två månader lägre än positiv utveckling!

19 Antal användare av NPÖ feb - april 2014

20 Användandet av NPÖ i procent jan-april

21 Kort instruktion för hur man söker i kvalitetsportalen: Välj Rapporter Under Kategori välj Statsbidrag Under Rapporter välj vilken rapport du vill titta på ex: Riskbedömningar i särskiltboende 90% Under Område Välj Örebro län Välj Alla kommuner Tryck på Visa rapporter När rapporten har skapats kan du göra nästa val. Under Gör urval kan man nu välja sin egen kommun Tryck på Uppdatera rapport


Ladda ner ppt "Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2014 2013-10-01 tom 2014-05-28 Margit Gehrke Flyckt Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser