Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2014 2013-10-01 tom 2014-05-28 Margit Gehrke Flyckt Projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2014 2013-10-01 tom 2014-05-28 Margit Gehrke Flyckt Projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2014 2013-10-01 tom 2014-05-28 Margit Gehrke Flyckt Projektledare

2 Täckningsgrad på SÄBO 2013-10-01 tom 2014-04-30 Preventivt arbetssätt - Senior alert

3 PPM fall och trycksår V 11 Karlskoga och Örebro krav på 50 st registreringar Övriga kommuner krav på 25 st registreringar Summa 229 regestreringar

4 PPM Trycksår och Fall v 11 2014 Kommunerna Örebro län Antal personer: 229 Antal personer med trycksår: 32 Antal trycksår: 48 Hälar, ryggslut

5 PPM Trycksår och Fall v 11 2014 Kommunerna Örebro län Antal personer: 229 Antal personer som fallit: 16 Antal fall: 28 20 fall ingen skada 4 fall mjukdelsskada 2 fall sårskada 1 fall frakturhöft 1 fall skallskada/armfraktur

6 Vårdprevention för alla riskområden 2013-10-01 tom 2014-05-28 * För att åtgärder ska räknas som utförda krävs att dessa registrerats senast 6 månader efter aktuell riskbedömning Kolumn%%...åtgärd planerats 0 - 2525.1 - 7575.1 - 100...åtgärd utförts 0 - 2525.1 - 7575.1 - 100 Datum: 2013-10-01 - 2014-05-27 Riskbedömningar där risk konstaterats och... Vald enhet Risk- varav risk...åtgärd planerats...åtgärd utförts * bedömningar NNN%N% Askersunds kommun19017215891.914282.6 Degerfors kommun19817212673.311365.7 Hallsbergs kommun16816013483.88050.0 Hällefors kommun79686291.24769.1 Karlskoga kommun52848840683.228859.0 Kumla kommun25222516372.411852.4 Laxå kommun100978688.77981.4 Lekebergs kommun87847488.16172.6 Lindesbergs kommun45138336695.632183.8 Ljusnarsbergs kommun 1171069286.84744.3 Nora kommun21418718498.415683.4 Örebro kommun1264110095086.460054.5 Karlskoga lasarett23251535145094.5144293.9 Lindesbergs lasarett16111233121298.3121198.2 USÖ26542107195592.8192191.2

7 Antal ROAG munvårdsbedömningar Örebro län 2013-10-01 tom 2014-05-28

8 Palliativ vård Örebro län 2013-10-01 tom 2014-05-28 Positiv utveckling ligger nu på 8 % målet är att nå 10%!

9 Örebro läns spindeldiagram blir allt grönare! 1045 vårdtillfällen där dödsfallet var väntat

10 Summa: demensdiagnos 42 och uppföljning 73 Antal registrerade demensdiagnoser och uppföljningar ligger till grund för prestationsersättningen för mätperiod 2014 2013-10-01 tom 2014-04-30

11 Antal registrerade demensdiagnoser i SveDem i primärvården 2013-10-01 tom 2014-05-28 Summa: 52 registreringar

12 Antal registrerade uppföljningar i SveDem i primärvården 2013-10-01 tom 2014-05-28 Summa: 88 registreringar

13 Mätperiod 2013-10-01 tom 2014-05-28 Summa: 472 registreringar

14 Antal registreringar i BPSD 2013-10-01 tom 2014-05-28 Summa: 472 registreringar

15 Olämpliga läkemedel Örebro län Två månader lägre än 2013 - positiv utveckling!

16 Antipsykotiska Örebro län 1 månad under 2013 - ligger stabilt men går det att minska?

17 Antiinflammatoriska Örebro län Två månader lägre än 2013 - positiv utveckling!

18 Oplanerade återinskrivningar Örebro län Två månader lägre än 2013 - positiv utveckling!

19 Antal användare av NPÖ feb - april 2014

20 Användandet av NPÖ i procent jan-april

21 www.kvalitetsportal.se Kort instruktion för hur man söker i kvalitetsportalen: Välj Rapporter Under Kategori välj Statsbidrag Under Rapporter välj vilken rapport du vill titta på ex: Riskbedömningar i särskiltboende 90% Under Område Välj Örebro län Välj Alla kommuner Tryck på Visa rapporter När rapporten har skapats kan du göra nästa val. Under Gör urval kan man nu välja sin egen kommun Tryck på Uppdatera rapport


Ladda ner ppt "Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Mätperiod 2014 2013-10-01 tom 2014-05-28 Margit Gehrke Flyckt Projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser